Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Введення в професію психолог освіти

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОБЛЕМА ОБ'ЄКТИВНОСТІ ТА СУБ'ЄКТИВНОСТІ ПІЗНАННЯ

Процес пізнання - складний багатоетапний психічний феномен сприйняття, переробки і створення нової інформації. При цьому процес пізнання може бути спрямований як на зовнішній по відношенню до людини об'єктивний світ, так і на сам процес пізнання і внутрішній світ людини (самопізнання, рефлексія). Пізнавальна діяльність властива й іншим високоорганізованим психічним видам, не тільки людині. Самопізнання, рефлексія - феномен, який відмежовує людину від інших живих істот, визначаючи власне людське в людині.

Психологічне знання по своїй природі суб'єктивно, але щоб психічний феномен став предметом пізнання, потрібно його об'єктивація. Світ і його елементи, представлені предметно, доступні нашому сприйняттю як об'єктивні. Але наше сприйняття само по собі має низку закономірностей, що мають суб'єктивний характер. Сприйняття - складний психічний процес, який визначається як природою перцептивної системи, так і особливостями знакової функції свідомості, пам'яттю. Наш попередній досвід, психологічні установки, особливості уваги - все це і багато іншого впливає на сприйняття досліджуваних явищ. Але наука намагається зробити пізнаване об'єктивним, тобто незалежним від психологічної природи пізнання. Для психології, де пізнає і пізнаване багато в чому тотожні один одному, це питання актуалізовано особливо.

Науковий метол пізнання допомагає знайти шляхи об'єктивації знань про світ. Основними способами отримання об'єктивного знання про світ вважаються спостереження і експеримент.

При спостереженні фактів і вимірі, кількісному або якісному описі спостережень важливий спосіб об'єктивації спостережуваного (тобто організації способу фіксації спостережуваного поза нашого ставлення до предмету спостереження, що в психології не завжди просто). При спостереженні психологічних феноменів не так просто розмежувати істинність можна побачити фактів і нашу інтерпретацію природи явищ. Для цього шукаються шляхи об'єктивної фіксації спостережуваного, в тому числі в умовах експерименту, за допомогою тих чи інших способів та процедур (параметрична запис, приладова фіксація і т.п.). Але спостерігається в психології в основному стосується зовнішніх проявів психічної активності або психофізіологічних показників, тобто поведінки і тілесного реагування. Психічна основа поведінки залишається багато в чому поза об'єктивного спостереження.

Перевірка прогнозованих явищ може проводитися за допомогою експерименту. Експеримент створить такі ситуації, де при впливі контрольованої змінної виходить стійке наслідок цього впливу (реакція, результат, прояв). Достовірність експерименту досягається повторенням на інших суб'єктах проявляються феноменів в аналогічній ситуації. Але і тут психологія виявляється в скрутному становищі, тому що багато психічні феномени носять унікальний і ситуативний характер, а також мають соціальну визначеність. У складних психічних проявах, особливо на рівні вищих психічних функцій, в свідомості і самосвідомості, в системі спілкування і відносин важко виокремити такі змінні, які б мали стійкі прояви під певним впливом, незалежно від складних системних зв'язків з іншими психічними феноменами, без урахування життєвого і соціального досвіду випробуваного, його індивідуальних особливостей.

Питання достовірності наукового знання в психології досягається багато в чому за допомогою "помірного релятивізму" (відносності) і "усвідомленого редукционизма" (спрощення) складної системи до зв'язку між конкретними елементами системи або зв'язку між конкретними стимулами і реакціями у відносно порівнянних умовах.

Таким чином, ще одним способом об'єктивації психологічного пізнання стає виявлення стійких тенденцій у відносно схожих умовах або на порівнянних вибірках.

Наукова картина світу - система сформованих в науці уявлень про властивості і закономірності реальної дійсності, побудована в результаті узагальнення і синтезу наукових понять і принципів. В процесі розвитку науки знання, ідеї, концепції знаходяться в постійному розвитку.

Наукова картина світу неодноразово перебудовувалася протягом історії людства. Щоразу певна теоретична модель опису світу була прийнята і стійко використовуваної як основа до тих пір, поки вона пояснювала спостережувані факти. У період, коли навколишній світ був обмежений безпосередньою середовищем проживання і чуттєвим досвідом кожної людини, наукова картина світу представляла Землю плоскою і в центрі Всесвіту. У міру накопичення фактів, які дискредитують попередню теорію, починали вибудовуватися нові теорії. Спочатку вони відкидалися суспільством, а їх автори зазнавали важких випробувань, і навіть смертельним покаранням. Коли фактів ставало занадто багато і вони отримували ті чи інші об'єктивні, незаперечні докази, то суспільство вже було змушене прийняти нову, перебудовану наукову картину світу. Земля в уявленні вчених тепер була не плоска, а сферичної форми, але все-таки в центрі Всесвіту. При розвитку способів пізнання, які виходять за межі безпосереднього чуттєвого досвіду, наукова картина світу продовжувала змінюватися. Було визнано, що Земля розташовується не в центрі Всесвіту, а обертається навколо Сонця, але Сонце - в центрі світу. З подальшим розвитком методів і засобів наукового пізнання, а також з розширенням можливостей фізичного і математичного моделювання, наукова картина світу збагачувалася новими подробицями, і ми опинилися вже на краю Галактики Чумацький Шлях в безкрайньому Всесвіті. А далі, поки у нас не з'явиться нових технічних засобів пізнання і способів моделювання, ми будемо продовжувати висувати і обґрунтовувати ті чи інші версії про природу появи і розвитку Всесвіту, нашого світу. І багато в існуючій нині наукової картині світу залишається на рівні гіпотез. Важливо розуміти, що наукова картина світу - це не догма. Вона нс має і нс повинна мати повністю завершеного і добудованого образу. Це спосіб опису і пояснення навколишнього світу, який вироблений наукою на даний момент. І саме розуміння меж наукової картини світу - того, що ще не пізнано і що може бути неадекватно описано на даний момент - і є основним двигуном наукового пізнання.

Рух гуманітарного пізнання багато в чому відрізняється від природничо-наукового. Розвиток гуманітарного знання при отриманні нових даних або при розробці нової концепції не завжди заперечує колишні концепції. Воно збільшує множинність точок зору, поглиблюючи деталізацію і розширюючи варіативність інтерпретацій і трактувань природи досліджуваних явищ. Нові концепції часто дають нову точку зору, тобто новий суб'єктивний погляд на об'єктивні явища, який доводиться або спростовується методами і способами, розробленими в рамках даної концепції. В рамках же іншої концепції - інші методи і, в зв'язку з цим, інші результати. Гуманітарне пізнання багато в чому специфічно тому, що в ньому метод пізнання багато в чому визначає результат, а початкова позиція дослідника - спосіб інтерпретації причинно-наслідкових зв'язків і прогноз розвитку.

 
<<   ЗМІСТ   >>