Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративне право

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРУКТУРА І СТАДІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Структура і стадії адміністративного процесу - внутрішня будова адміністративного процесу, сукупність утворюють його адміністративних проваджень.

Елементами структури адміністративного процесу служать адміністративно-нормотворчий, адміністративно-правонаделітельний (оперативно-розпорядчий), адміністративно-юрисдикційний процеси.

Стадії адміністративного процесу - відносно самостійна частина адміністративного провадження, для якої характерні конкретні завдання, склад учасників, процесуальне оформлення результатів.

Загальні стадії адміністративного процесу:

 • • аналіз управлінської ситуації;
 • • розгляд справи і прийняття рішення;
 • • виконання прийнятого у справі рішення.

Риси стадії адміністративного процесу:

 • • регламентуються нормами адміністративно-процесуального права;
 • • зумовлені логікою всього виробництва;
 • • спрямовані на вирішення конкретних завдань;
 • • характерний певний коло учасників;
 • • певні строки вчинення;
 • • відповідне процесуальне оформлення.

АДМІНІСТРАТИВНО-НОРМОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС: ПОНЯТТЯ ТА РИСИ

Адміністративно-нормотворчий процес - сукупність адміністративно-процесуальних норм і заснована на них діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб по створенню підзаконних нормативних правових актів з метою створення правової бази для реалізації законів.

Загальні риси адміністративно-нормотворчого процесу:

 • • є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу;
 • • йому притаманний неюрисдикційний (позитивний) характер;
 • • здійснюється з метою створення правової бази для реалізації законів;
 • • реалізується обмеженим колом уповноважених суб'єктів;
 • • результатом є підзаконний нормативно-правовий акт.

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОНАДЕЛІТЕЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ПОНЯТТЯ, РИСИ, СТРУКТУРА

Адміністративно-правонаделітельний процес - сукупність адміністративно-процесуальних норм і заснована на них діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб щодо вирішення позитивних управлінських справ.

Загальні риси адміністративно-правонаделітельного процесу:

 • • є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу;
 • • спрямований на створення умов для реалізації позитивних завдань в сфері діяльності виконавчої влади;
 • • в ході адміністративно-правонадслітсльного процесу вирішуються індивідуально-конкретні управлінські справи;
 • • правонаделітельную діяльність здійснює широке коло уповноважених суб'єктів;
 • • складається з адміністративних проваджень;
 • • результатом правонаделітельной діяльності є правозастосовний акт.

Види виробництв адміністративно-правонаделітельного процесу: виробництво за пропозиціями і заявами громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій про реалізацію належних їм прав у сфері управління, ліцензійно-дозвільне провадження, обліково-реєстраційну виробництво, виробництво у справах про заохочення, виробництво з організаційних справах в сфері управління, виробництво по формуванню кадрів, адміністративно-договірне виробництво, виробництво по приватизації-націоналізації собст енности, інші виробництва.

АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: ПОНЯТТЯ, РИСИ, СТРУКТУРА

Адміністративно-юрисдикційний процес - сукупність адміністративно-процесуальних норм і заснована на них юрисдикционная діяльність органів виконавчої влади та їх посадових осіб щодо вирішення конфліктів у сфері державного управління і застосування заходів адміністративного примусу.

Загальні риси адміністративно-юрисдикційного процесу:

 • • є складовим елементом (частиною) адміністративного процесу;
 • • регламентує правозастосовчу діяльність юрисдикційного характеру;
 • • спрямований на вирішення конфлікту (спору) в сфері державного управління, застосування заходів адміністративного примусу;
 • • виступає засобом реалізації охоронної функції адміністративного права;
 • • характеризується множинністю суб'єктів здійснення;
 • • складається з певних адміністративних проваджень;
 • • результатом є прийняття адміністративно-юрисдикційного акту.

Види адміністративно-юрисдикційних проваджень: провадження за скаргами, провадження по застосуванню заходів адміністративного попередження, провадження по застосуванню заходів адміністративного припинення, адміністративно-процесуальне провадження (щодо застосування заходів адміністративно-процесуального забезпечення), дисциплінарне провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 
<<   ЗМІСТ   >>