Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративне право

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ

Поняття та ознаки адміністративно-правового режиму

Правовий режим - особливий порядок правового регулювання, що виражається в поєднанні юридичних засобів і спрямований на створення необхідних умов для задоволення інтересів суб'єктів права в певних умовах.

Адміністративно-правовий режим (в широкому сенсі) - загальний режим діяльності органів державного управління щодо реалізації покладених на них правомочностей.

Адміністративно-правовий режим (у вузькому сенсі) - сукупність правил поведінки, діяльності громадян і юридичних осіб, закріплених в нормативних правових актах, порядок реалізації ними прав і законних інтересів в певних ситуаціях у сфері публічного управління, спрямований на забезпечення громадського порядку і громадської безпеки спеціально створюваними для цієї мети органами, підрозділами та службами органів державного управління.

Ознаки адміністративно-правових режимів:

 • • встановлюються в сфері публічного управління, сфері діяльності органів виконавчої влади;
 • • регламентуються, в основному, нормами адміністративного права;
 • • закріплюють, деталізують правила поведінки громадян, державних органів, громадських об'єднань, підприємств і установ;
 • • вводяться додаткові обмеження, покладаються додаткові обов'язки;
 • • широко застосовуються адміністративні методи впливу;
 • • вводиться додатковий контроль за дотриманням правил поведінки громадянами і юридичними особами, а також державною адміністрацією;
 • • порушення правил режиму тягне за собою застосування додаткових заходів державного примусу.

Призначення і правова основа адміністративно-правових режимів

Адміністративно-правові режими призначаються:

 • • для забезпечення безперебійного функціонування об'єктів, що становлять підвищену суспільну небезпеку або мають важливе державне значення;
 • • визначення порядку реалізації прав і обов'язків на територіях, де проводяться спеціальні протипожежні, санітарні, природоохоронні та інші заходи;
 • • встановлення особливих правил користування об'єктами, що становлять підвищену небезпеку або містять відомості, віднесені до державної таємниці;
 • • забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян і юридичних осіб в умовах надзвичайного режиму;
 • • створення умов для ефективної, правомірної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Правовою основою адміністративно-правових режимів служать Конституція, федеральні закони, укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, нормативні правові акти федеральних органів виконавчої влади, нормативні правові акти органів державної влади суб'єктів РФ.

Зміст адміністративно-правових режимів

Елементи змісту адміністративно-правових режимів:

 • 1) цільове призначення;
 • 2) принципи адміністративно-правових режимів;
 • 3) суспільні відносини (об'єкт), регульовані режимом;
 • 4) адміністративно-правовий статус суб'єктів режиму;
 • 5) кошти забезпечення режиму.

Цілі адміністративно-правових режимів - попередження правопорушень та настання інших шкідливих наслідків, небезпечних для особистості, суспільства і держави, для забезпечення громадської безпеки та громадського порядку.

Принципи адміністративно-правових режимів:

 • • поділ адміністративних і судових властей;
 • • мінімізація обмежень прав і свобод громадян;
 • • законність;
 • • відповідальність державних органів і посадових осіб за перевищення повноважень.

Об'єкт адміністративно-правового режиму - сукупність суспільних відносин у сфері державного (публічного) управління, регульованих правилами адміністративно-правового режиму. Ці відносини відносяться до публічно-правових відносин. У разі регулювання приватноправових відносин нормами адміністративно-правового режиму це розцінюється як порушення законності.

Засоби забезпечення адміністративно-правових режимів - сукупність засобів, прийомів, заснованих на нормах адміністративного права, за допомогою яких реалізується адміністративно-правовий режим.

Види засобів забезпечення:

 • 1) спеціальне державне регулювання, спрямоване на створення нормативних умов функціонування окремих об'єктів;
 • 2) широке застосування прямого державного примусу;
 • 3) дозвільний спосіб реалізації прав і свобод, виконання певних робіт, здійснення діяльності за умови попереднього узгодження;
 • 4) систематичне спостереження уповноважених суб'єктів за функціонуванням об'єктів державного управління;
 • 5) організаційно-технічне забезпечення встановлених режимних правил.
 
<<   ЗМІСТ   >>