Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аналіз

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ.

Від того, наскільки достовірно визначена плановий прибуток, залежать і здійснення своєчасного і повного фінансування інвестицій, і приріст власних оборотних коштів, і відповідні виплати робітникам і службовцям, а також своєчасні розрахунки з бюджетом, банками та постачальниками, тобто успішна фінансово-господарська діяльність підприємства.

Планується прибуток окремо за видами:

  • - від реалізації товарної продукції;
  • - від реалізації іншої продукції і послуг нетоварного характеру;
  • - від реалізації основних фондів і іншого майна;
  • - від інших доходів і витрат.

При плануванні прибутку від реалізації товарної продукції застосовують кілька методів, головні з яких - метод прямого рахунку і аналітичний.

Метод прямого рахунку найбільш поширений на підприємствах в сучасних умовах господарювання. Він застосовується, як правило, при невеликому асортименті продукції, що випускається. Сутність його полягає в тому, що прибуток обчислюється як різниця між виручкою від реалізації продукції у відповідних цінах і повною її собівартістю за вирахуванням ПДВ і акцизів.

Розрахунок ведеться за формулою

П (КЦ) - (КС),

де П - плановий прибуток; К - випуск товарної продукції в планованому періоді в натуральному вираженні; Ц - ціна на одиницю продукції (за вирахуванням ПДВ і акцизів); С - повна собівартість одиниці продукції.

Розрахунку прибутку передує визначення випуску порівнянної і непорівнянної товарної продукції в планованому році по повній собівартості і в цінах, а також залишків готової продукції на складі і товарів, відвантажених на початок і кінець планованого року.

Розрахунок прибутку методом прямого рахунку простий і доступний. Однак він не дозволяє виявити вплив окремих факторів на плановий прибуток і при великій номенклатурі продукції, що випускається дуже трудомісткий.

Аналітичний метод планування прибутку застосовується при великому асортименті продукції, що випускається, а також як доповнення до прямого методу з метою його перевірки і контролю. Перевага цього методу полягає в тому, що він дозволяє визначити вплив окремих факторів на плановий прибуток. При аналітичному методі прибуток визначається не по кожному виду продукції, що випускається в планованому році продукції, а по всій порівнянній продукції в цілому. Обчислення прибутку аналітичним методом складається з трьох послідовних етапів:

  • 1) визначення базової рентабельності як частки від розподілу очікуваного прибутку за звітний рік на повну собівартість порівнянної товарної продукції за той же період;
  • 2) обчислення обсягу товарної продукції в планованому періоді за собівартістю звітного року і визначення прибутку на товарну продукцію виходячи з базової рентабельності;
  • 3) облік впливу па плановий прибуток різних факторів: зниження (підвищення) собівартості продукції, підвищення якості її і сортності, зміни асортименту, цін і т.д.

План по прибутку на наступний рік розробляється наприкінці звітного періоду. Тому для визначення базової рентабельності використовуються звітні дані за минулий час (зазвичай за дев'ять місяців) і очікуване виконання плану на що залишився до кінця року період (за IV квартал).

Прибуток у звітному періоді приймається відповідно до рівня цін, що діяли до кінця року. Тому якщо протягом минулого року мали місце зміни цін, що вплинули на суму прибутку, то вони враховуються при визначенні очікуваного прибутку за весь звітний період незалежно від часу змін. Якщо, наприклад, ціни були підвищені з 1 листопада звітного року, то це підвищення слід поширити на весь період до 1 листопада.

На основі знайденого таким чином рівня базової рентабельності і планованого обсягу товарної продукції за собівартістю звітного року обчислюється прибуток планованого року з урахуванням впливу одного фактора - зміни обсягу порівнянної товарної продукції.

Оскільки плановий рівень рентабельності відрізняється від базового в результаті зміни собівартості, цін, асортименту, сортності, то на наступному етапі планування визначається вплив цих факторів на плановий прибуток. Для остаточного розрахунку планового прибутку від реалізації продукції враховується прибуток по залишках готової продукції і товарів відвантажених на початок і кінець планованого року.

Крім викладених вище способів планування прибутку - методом прямого рахунку і аналітичним - існує так званий метод суміщеного розрахунку . У цьому методі застосовуються елементи першого і другого способів. Так, вартість товарної продукції в цінах планованого року і за собівартістю звітного року визначається методом прямого рахунку, а вплив на плановий прибуток таких чинників, як зміна собівартості, підвищення якості, зміна асортименту, ціп і ін., Виявляється за допомогою аналітичного методу.

Для прогнозування максимально можливого прибутку в планованому році доцільно, виходячи з досвіду західного підприємництва, зіставити виручку від реалізації продукції із загальною сумою витрат, що поділяються на змінні, постійні та змішані.

 
<<   ЗМІСТ   >>