Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аналіз

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ І СТРУКТУРИ ПРОДУКЦІЇ.

Для забезпечення більш повного задоволення потреб населення необхідно виконання плану не тільки за загальним обсягом випуску, а й по номенклатурі і асортименту.

Номенклатура - перелік найменувань виробів із зазначенням кодів, встановлених для відповідних видів продукції в Класифікація продукції ОК 005-93 (ОКП), затвердженому постановою Держстандарту від 30.12.1993 № 301. Документ втрачає силу з 1 січня 2015 року в зв'язку з виданням наказу Росстандарта від 31.01.2014 № 14-ст, що затвердив новий Класифікатор.

Асортимент - перелік найменувань виробів із зазначенням кількості по кожному з них. Розрізняють повний (всіх видів і різновидів), груповий (за родинними групами), внутрішньогрупової асортимент.

При формуванні асортименту і структури випуску продукції підприємство повинно враховувати, з одного боку, попит на дані види продукції, а з іншого - найбільш ефективне використання трудових, сировинних, технічних, технологічних, фінансових та інших ресурсів, наявних в його розпорядженні.

Оцінка виконання плану по асортименту продукції зазвичай проводиться або за методом найменшого відсотка, або за методом середнього відсотка. Середній відсоток розраховується шляхом ділення загального фактичного випуску продукції, зарахованого у виконання плану за асортиментом, на загальний плановий випуск продукції (продукція, виготовлена понад план або не передбачена планом, не зараховується у виконання плану за асортиментом).

приклад

У табл. 5.2 систематизуємо дані для проведення аналізу по виробах.

Таблиця 5.2

Виконання плану за асортиментом продукції

виріб

Обсяг виробництва продукції в планових цінах, тис. Руб.

Відсоток виконання плану

Обсяг продукції, зарахованої у виконання плану за асортиментом, тис. Руб.

план

факт

А

40000

44000

110

40000

Б

30500

32500

106,5

30500

В

19000

18500

97,3

18500

Разом

89500

95000

106,1

89000

З табл. 5.2 очевидно, що план по асортименту продукції виконано:

  • - за методом найменшого відсотка: на 97,3%;
  • - за методом середнього відсотка: на 89000/89500 • 100 = 99,4%.

Якщо проводити аналіз по виробам, то відсоток виконання плану

склав:

  • - по виробу А - 110%;
  • - але виробу Б - 106,5%;
  • - по виробу В - 97,3%.

Основними причинами, що впливають на невиконання плану по асортименту продукції, є: недоліки в організації виробництва, поганий технічний стан обладнання, брак виробничих ресурсів, зміна попиту на окремі види продукції.

Співвідношення окремих виробів в загальному обсязі випуску продукції називається структурою випуску . Виконати план за структурою - значить зберегти у фактичному випуску продукції заплановані співвідношення окремих її видів.

Зміна структури виробництва має великий вплив на обсяг випуску у вартісній оцінці і, в свою чергу, на обсяг товарної і реалізованої продукції, прибуток, рентабельність. Якщо збільшується питома вага більш дорогої продукції, то обсяг її випуску у вартісному вираженні зростає, і навпаки.

Розрахунок впливу структури виробництва на рівень перерахованих показників можна зробити способом ланцюгової підстановки, методом середніх цін, методом прямого рахунку.

Модель методу середніх цін носить мультиплікативний характер, розрахунок проводиться скороченим варіантом методу абсолютних різниць:

де △ ВП - зміна валової продукції; △ V- зміна обсягу виробництва; △ Ц - зміна ціни на продукцію; △ УД - зміна структури виробництва.

де УД ПЛ і Ц пл - планові показники відповідно структури та середньої ціни продукції, що випускається; У ф і УД ф - фактичні показники відповідно обсягу і структури продукції, що випускається.

приклад

Таблиця 5.3

Аналіз структури товарної продукції

виро

лиє

Оптова ціна за 1 руб.

Обсяг виробництва продукції, шт.

Товарна продукція в цінах плану, тис. Руб.

Зміна товарної продукції за рахунок структури, тис. Руб.

план

факт

план

факт при плановій структурі

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

А

2500

16000

17600

40000

42266

44000

+ один тисяча сімсот тридцять чотири

Б

2000

15250

16250

30500

32228

32500

+272

В

1900

10000

9737

19000

20076

18500

-1576

Разом

-

41250

43587

89500

94570

95000

+430

Прямий рахунок по всіх виробах здійснюється за формулою

де ВП ф - фактичний випуск продукції; ВП ' ф - фактичний випуск продукції при плановій структурі.

Фактичний випуск продукції при плановій структурі розраховується шляхом множення планового випуску кожного виробу на середній відсоток виконання плану по випуску продукції або шляхом множення загальної суми фактичного випуску продукції в натуральному вираженні на плановий питома вага кожного виробу.

З табл. 5.3 очевидно, що товарна продукція збільшилася за рахунок структури на 430 тис. Руб .:

  • - по виробу А відбулося збільшення на +1734 тис. Руб .;
  • - по виробу Б відбулося збільшення на 272 тис. Руб .;
  • - по виробу В відбулося зменшення товарної продукції на 1 576 тис. Руб.

Для розрахунку фактичної товарної продукції в цінах плану при плановій структурі використовується коефіцієнт виконання плану по товарній продукції в цілому по підприємству в натуральних одиницях:

До вип.п = 43587/41 250 = 1,0566545.

Тобто якби план виробництва був рівномірно перевиконаний на 105,66% за всіма видами продукції і не порушувалася б запланована структура, то загальний обсяг виробництва в цінах плану склав би 94570 тис. Руб. При фактичній структурі він вище на 430 тис. Руб. Це означає, що в загальному обсязі випуску збільшилася частка дорожчої продукції.

 
<<   ЗМІСТ   >>