Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аналіз

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АНАЛІЗ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Основними завданнями аналізу обсягу виробництва і реалізації продукції є:

  • - оцінка динаміки основних показників обсягу, структури та якості продукції;
  • - перевірка збалансованості і оптимальності планованого виду продукції, а також оцінка реальності і напруженості виробничих показників;
  • - визначення впливу факторів на зміну величини цих показників.

Основними показниками обсягу виробництва служать товарна і валова продукція.

Валова продукція - це вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво і внутрішньогосподарський оборот. Виражається в порівнянних і діючих цінах.

Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включаються залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарський оборот. За своїм складом на багатьох підприємствах валова продукція збігається з товарною, якщо немає внутрішньогосподарського обороту і незавершеного виробництва.

Для оцінки виконання виробничої програми та аналізу обсягів виробництва продукції за окремими видами і групами однорідної продукції використовують натуральні показники обсягів виробництва продукції (штуки, метри, тонни і т.д.).

Умовно-натуральні показники , як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва, наприклад, використовується такий показник, як тисячі умовних банок.

Готова продукція може бути реалізована за оптовими, роздрібними і договірними цінами.

Об'єктами аналізу обсягу виробництва і реалізації продукції є:

обсяг виробництва і реалізації продукції як в цілому, так і по асортименту;

структура товарної продукції;

  • - якість товарної продукції;
  • - ритмічність виробництва і реалізації продукції.

Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції

Починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції на основі розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту. Цей аналіз показує, як змінився обсяг виробництва і реалізації за певну кількість років. Якщо темпи зростання виробництва значно вище темпів реалізації продукції, це свідчить про накопичення залишків па складах підприємства не реалізованої і не оплаченої покупцями продукції.

Для вивчення динаміки обсягу виробництва використовують дані про випуск продукції за ряд років в порівнянних цінах.

приклад

У табл. 5.1 показана методика аналізу динаміки обсягу виробництва за п'ять років.

Таблиця 5.1

Аналіз динаміки обсягу виробництва продукції

показник

Перший базисний рік

другий

рік

третій

рік

четвертий рік

п'ятий

рік

Продукція,% до випуску базисного року

100,0

108,4

121,2

132,2

150,0

Закінчення табл. 5.1

показник

Перший базисний рік

другий

рік

Третій рік

четвертий рік

п'ятий

рік

Продукція,% до попереднього року

108,4

110,6

109,1

109,4

Середньорічний темп зростання (приросту) випуску (реалізації) продукції можна розрахувати по среднегеометрической, середньозваженої. Розрахунок по среднегеометрической в нашому випадку буде таким:

Ми бачимо, що за п'ять років обсяг виробництва валової продукції збільшився на 50% при середньорічному темпі зростання 9,5%.

Оперативний аналіз виробництва і відвантаження продукції здійснюється на основі розрахунку, в якому відображаються планові і фактичні відомості про випуск і відвантаження продукції за обсягом, асортиментом, якістю, а також їх відхилення від плану.

 
<<   ЗМІСТ   >>