Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік і аналіз

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИПУСКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ.

Основні джерела резервів збільшення випуску і реалізації продукції - це зростання виробництва продукції і скорочення обсягу нереалізованої продукції.

Резерви зростання виробництва продукції складаються з трьох груп:

 • 1) за рахунок поліпшення використання трудових ресурсів:
  • - створення додаткових робочих місць;
  • - скорочення втрат робочого часу; підвищення рівня продуктивності купа;
 • 2) за рахунок поліпшення використання основних фондів:
  • - придбання додаткових машин і устаткування;
  • - більш повне використання їх фонду робочого часу;
  • - підвищення продуктивності роботи обладнання;
 • 3) за рахунок поліпшення використання сировини і матеріалів:
  • - додаткове придбання сировини і матеріалів;
  • - скорочення надпланових відходів сировини і матеріалів;
  • - скорочення норм витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції.

Визначення величини резервів по першій групі проводиться таким чином:

де - резерв зростання валової продукції

відповідно за рахунок створення нових робочих місць, збільшення фонду робочого часу в зв'язку зі скороченням його втрат і підвищення середньогодинної вироблення; Р ↑ КР - резерв збільшення кількості робочих місць; Р ↑ ФРВ - резерв збільшення фонду робочого часу; Р ↑ ЧВ - резерв зростання середньогодинної вироблення за рахунок удосконалення техніки, технології, організації виробництва і робочої сили; ФРВ в - можливий фонд робочого часу з урахуванням виявлених резервів його зростання.

По другій групі резерви збільшення виробництва продукції за рахунок збільшення чисельності обладнання (Р ↑ К), часу його роботи (Р ↑ Т) і випуску продукції за 1 машино-год (Р ↑ ЧВ) розраховують за формулами:

По другій групі міст резерви збільшення випуску продукції обчислюються наступним чином:

а) додаткову кількість j-ro матеріалу ділиться на норму його витрати на одиницю і-го виду продукції і множиться на планову одиницю продукції, потім результати сумуються за всіма видами продукції:

б) надпланові відходи матеріалів діляться на норму їх витрати па одиницю і-го виду продукції і множаться на планову ціну одиниці відповідного виду продукції, після результати сумуються:

в) плановане скорочення добові норми витрат j -го ресурсу на одиницю і-го виду продукції множиться на планований до випуску обсяг виробництва і-го виду продукції, отриманий результат ділиться на планову норму витрати і множиться на планову ціну даного вироби, після чого підраховується загальна сума резерву валової продукції:

Далі потрібно узагальнити виявлені резерви збільшення виробництва і реалізації продукції.

приклад

Для узагальнення виявлених резервів збільшення виробництва і реалізації продукції побудуємо аналітичну таблицю (табл. 3.10).

Таблиця 3.10

джерело резервів

Резерви збільшення випуску продукції за рахунок

трудових

ресурсів

коштів

праці

предметів

праці

Збільшення кількості ресурсів

-

1000

2500

Більш повне використання робочого часу

1000

2340

-

Підвищення продуктивності праці

1050

-

-

Скорочення надпланових відходів сировини і матеріалів

-

-

230

Зниження норм витрат сировини і матеріалів

-

-

450

Разом

2050

3340

3180

Резерви збільшення випуску продукції повинні бути збалансовані по всіх трьох групах ресурсів. Максимальний резерв, встановлений за однією з груп, не може бути освоєний до тих пір, поки не будуть виявлені резерви в такому ж розмірі і по інших групах ресурсів:

 • 3340 - 2050 = +1290 тис. Руб .;
 • 3340 - 3180 = 160 тис. Руб.

З табл. 3.10 видно, що па даному підприємстві резерв збільшення випуску продукції обмежений трудовими ресурсами і становить 2050 тис. Руб. Максимальний резерв випуску продукції за рахунок поліпшення використання устаткування може бути освоєний, якщо підприємство додатково знайде з трудових ресурсів 1290 тис. Руб., А з матеріальних ресурсів - 160 тис. Руб.

При визначенні резервів збільшення реалізації продукції необхідно крім даних резервів врахувати надпланові залишки готової продукції на складах підприємства і відвантаженої покупцям. При цьому слід враховувати попит на той чи інший вид продукції і реальну можливість її реалізації.

 
<<   ЗМІСТ   >>