Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна юрисдикційна діяльність митних органів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТАТТЯ 16.1. "НЕЗАКОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН МИТНОГО СОЮЗУ ТОВАРІВ І (АБО) ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ МІЖНАРОДНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ"

Суб'єктами правопорушення можуть бути фізичні особи (громадяни, посадові особи, підприємці без утворення юридичних осіб) або юридичні особи, які порушили встановлений порядок прибуття товарів і (або) транспортних засобів міжнародного перевезення на митну територію МС, а також порядок вибуття товарів і (або) транспортних засобів міжнародного перевезення з митної території ТЗ.

Суб'єктивна сторона для фізичних осіб може виражатися у формі умислу або необережності. Юридична особа визнається винним у вчиненні адміністративного правопорушення, якщо буде встановлено, що у нього була можливість дотримати порядок переміщення товарів і (або) транспортних засобів через митний кордон МС, але воно не прийняло для цього всіх залежних від нього заходів (ст. 2.1, 2.2 ).

Об'єкт правопорушення - порядок прибуття товарів і (або) транспортних засобів міжнародного перевезення на митну територію МС, а також порядок вибуття товарів і (або) транспортних засобів міжнародного перевезення з митної території ТЗ.

Об'єктивні боку адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1-4 ст. 16.1, виражаються у формі відповідних дій, перерахованих в диспозиції названих частин ст. 16.1.

Стаття 16.1 встановлює адміністративну відповідальність:

  • • за порушення порядку прибуття товарів і (або) транспортних засобів міжнародного перевезення на митну територію МС шляхом їх ввезення крім місць переміщення товарів через митний кордон МС або інших встановлених законодавством держав - членів МС місць або поза часом роботи митних органів або вчинення дій, безпосередньо спрямованих на фактичний перетин митного кордону МС товарами і (або) транспортними засобами міжнародного перевезення при їх вибутті з митної території МС крім місць перем ещене товарів через митний кордон МС або інших встановлених законодавством держав - членів МС місць або поза часом роботи митних органів або без дозволу митного органу (ч. 1);
  • • приховування товарів від митного контролю шляхом використання схованок або інших способів, що утруднюють виявлення товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших при переміщенні їх через митний кордон МС (ч. 2);
  • • повідомлення в митний орган недостовірних відомостей про кількість вантажних місць, про їх маркування, про найменування, вагу брутто і (або) про обсяг товарів при прибутті на митну територію МС, вибуття з митної території ТЗ або розміщенні товарів у митний процедуру митного транзиту або на склад тимчасового зберігання шляхом подання недійсних документів або використання для цих цілей підробленого засобу ідентифікації або справжнього засоби ідентифікації, що відноситься до інших товарів і (або) транспортних засобам (ч. 3);
  • • подання до митного органу недійсних документів на товари при прибутті на митну територію МС, вибуття з митної території ТЗ або розміщенні товарів у митний процедуру митного транзиту або на склад тимчасового зберігання, якщо такі документи могли послужити підставою для недотримання встановлених міжнародними договорами держав - членів МС , рішеннями Комісії МС і нормативними правовими актами Російської Федерації, виданими відповідно до міжнародних договорів держав - членів МС, апретов і обмежень, за винятком заходів нетарифного регулювання (ч. 4).

Згідно з приміткою до ст. 16.1:

"1. За адміністративні правопорушення, передбачені гл. 16 Кодексу, особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, несуть адміністративну відповідальність як юридичні особи.

2. Для цілей застосування гл. 16 під недійсними документами розуміються підроблені документи, документи, отримані незаконним шляхом, документи, що містять недостовірні відомості, документи, які стосуються іншим товарам і (або) транспортних засобів, і інші документи, що не мають юридичної сили ".

 
<<   ЗМІСТ   >>