Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна юрисдикційна діяльність митних органів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ II. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В МИТНИХ ОРГАНАХ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • правові основи провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 • • форми провадження у справах про адміністративні правопорушення;
 • • види, завдання та принципи виробництва але справах про адміністративні правопорушення;
 • • обставини, що виключають провадження але справі про адміністративне правопорушення;
 • • загальну характеристику прокурорського нагляду і відомчого контролю за провадженням у справах про адміністративні правопорушення;

вміти

• розуміти сенс нормативних правових актів у частині регулювання суспільних відносин, що складаються під час провадження у справах про адміністративні правопорушення, віднесених до компетенції митних органів;

володіти

• основними поняттями провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Поняття і правові основи провадження у справах про адміністративні правопорушення

Перед тим як розглядати основи провадження у справах про адміністративні правопорушення і особливості цього виробництва в сфері митної справи, згадаємо поняття адміністративного процесу, що є державно-владною діяльністю, що представляє собою сукупність послідовно здійснюваних дій, за допомогою яких рішення органів державної влади одягаються в передбачену законом юридичну форму (індивідуальні або нормативно-правові акти). Адміністративний процес включає в себе виробництво:

 • • щодо прийняття нормативних актів державного управління;
 • • пропозицій і заяв громадян та зверненнями організацій в сфері державного управління;
 • • адміністративно-правовим скаргам і суперечкам;
 • • справах про заохочення;
 • • справах про адміністративні правопорушення;
 • • дисциплінарних справах;
 • • реєстраційне виробництво;
 • • ліцензійне виробництво [1] .

Таким чином, провадження у справах про адміністративні правопорушення є одним з видів адміністративного процесу.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення - інститут адміністративно-процесуального права, який включає в себе адміністративно-процесуальні норми, що регулюють порядок (процес) застосування заходів адміністративного примусу до суб'єктів, які вчинили адміністративні правопорушення [2] .

В цілому провадження у справах про адміністративні правопорушення можна уявити як сукупність здійснюваних уповноваженими суб'єктами на основі закону процесуальних дій, які перебувають в порушенні та вирішенні справ про адміністративні правопорушення, а також виконанні винесених по них постанов про накладення адміністративних стягнень.

При цьому слід мати на увазі, що провадження у справах про адміністративні правопорушення не завжди закінчується винесенням постанов про накладення адміністративних покарань, за різними підставами воно може бути припинено (ст. 24.5 КоАП РФ), і тому ця діяльність уповноважених суб'єктів не завжди пов'язана з призначенням і виконанням адміністративних покарань.

Згідно п. "До" ч. 1 ст. 72 Конституції РФ адміністративно-процесуальне законодавство знаходиться в спільному веденні Російської Федерації і її суб'єктів, проте регламентація основ адміністративно-процесуальної діяльності на всій території РФ єдина. Встановлення порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення, в тому числі заходів щодо забезпечення провадження у таких справах, встановлення порядку виконання постанов про призначення адміністративних покарань відноситься до ведення Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення (ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ). Відповідні правові норми поширюються на діяльність такого роду, здійснювану як в адміністративному (позасудовому), так і в судовому порядку.

У розд. IV КоАП РФ "Провадження у справах про адміністративні правопорушення" закріплені правові основи, якими керуються уповноважені органи державної влади і посадові особи при виробництві але конкретних справ. Багато положень, закріплені в ньому, мають загальне схожість з іншими видами процесів - цивільним, арбітражним, кримінальних, наприклад, "караність за дачу неправдивих свідчень", "заява клопотань", "гласність", "витрати по справі", "прокурорський нагляд" і т.д. [3]

Зауважимо, що до виключного відання Російської Федерації відноситься і митне регулювання (п. "Ж" ст. 71 Конституції РФ), в зв'язку з чим, кажучи про провадження у справах про адміністративні правопорушення в митних органах, закони суб'єктів РФ в області законодавства про адміністративні правопорушення ні бути предметом нашої уваги.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення є частиною виконавчо-розпорядчої діяльності, а регулюють його матеріальні і процесуальні норми - частиною адміністративного права. Тому дане виробництво, якщо інше не встановлено спеціальними нормами, здійснюється на основі загальних норм і принципів адміністративного права.

Основним правовим актом законодавчого характеру, що регулює зазначену сферу діяльності, є КоАП РФ, що базується на Конституції РФ, загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, міжнародних договорах РФ. При цьому якщо міжнародним договором РФ встановлено інші правила, ніж передбачені законодавством про адміністративні правопорушення, то застосовуються правила міжнародного договору (ч. 2 ст. 1.1 КоАП РФ).

Поряд з КоАП РФ в державах - членах ТЗ діє МК МС, що визначає одним із завдань митних органів виявлення, попередження і припинення адміністративних правопорушень відповідно до законодавства держав - членів МС (п. 89 ч. 1 ст. 6 МК МС).

Крім КоАП РФ і міжнародних договорів з деяких питань в даній області можуть прийматися також федеральні закони, розпорядження і постанови Уряду РФ, укази і розпорядження Президента РФ.

Ряд норм, що уточнюють положення КоАП РФ, можуть міститися і у відомчих правових актах органів державної адміністрації, в тому числі і митних органів [4] .

Провадження у справах про адміністративні правопорушення має тісний зв'язок з цивільним і арбітражним судочинством (наприклад, при перегляді постанов у справах про адміністративні правопорушення, виконанні майнових покарань).

Якщо громадянин подає в суд скаргу на постанову про призначення йому адміністративного покарання, то, розглядаючи її, суд загальної юрисдикції керується нормами ГПК РФ. Це вже не адміністративний, а цивільний процес, а точніше, складова частина останнього - провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення, скоєному юридичною особою або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, відповідно до ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ може бути оскаржене в арбітражний суд відповідно до арбітражним процесуальним законодавством. Розгляд такої скарги відповідно переходить вже в русло арбітражного процесу.

При цьому якщо суд відмовляє в задоволенні скарги або знижує розмір штрафу, справа знову повертається в рамки адміністративного процесу, і подальша діяльність провадиться на основі норм адміністративного права.

Таким чином, правову основу провадження у справах про адміністративні правопорушення в сфері митної справи становлять: Конституція РФ, міжнародні договори РФ, Митний кодекс Митного союзу, КоАП РФ, федеральні закони, укази і розпорядження Президента РФ, розпорядження і постанови Уряду РФ, відомчі акти ФТС Росії.

 • [1] Див .: Мелехин А. В. Адміністративне право Російської Федерації: курс лекцій. URL: base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base = CMB; п = 16413 (дата звернення: 25.10.2013).
 • [2] Див .: Конін Н. М. Адміністративне право Росії в питаннях і відповідях: навч, посібник. М .: Проспект, 2010 року.
 • [3] Див .: Мелехин А. В. Адміністративне право Російської Федерації.
 • [4] Див., Наприклад, накази ФМС Росії: від 01.03.2012 № 368; від 27.07.2006 № 703; від 24.04.2007 № 523; від 24.01.2008 № 45 та ін.
 
<<   ЗМІСТ   >>