Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Право соціального забезпечення

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перші міжнародні договори про соціальне забезпечення. Створення Міжнародною організацією праці

Процес міграції трудящих між європейськими країнами з метою пошуку роботи придбав сталий розвиток з початку XX ст. і привів до виникнення ряду гострих проблем в області соціального забезпечення, які потребують міждержавного регулювання.

Перший в Європі двосторонній договір про соціальне забезпечення був укладений між Францією і Італією в 1904 р Він заборонив дискримінацію за ознакою національності в соціальному забезпеченні. Це означало, що сторони зобов'язалися надавати мігрантам такі ж права в галузі соціального забезпечення, як і власним громадянам.

Закінчення Першої світової війни ознаменувало важливий поворот в регулюванні соціального забезпечення та розробці міжнародних стандартів. У Версальському мирному договорі від 28 червня 1919 року, яка поклала край війні, містяться норми про створення МОП (ч. XIII). В Преамбулі Статуту МОП йдеться про те, що основою для загального і тривалого миру може бути тільки соціальна справедливість.

В Преамбулі також сформульовані завдання МОП в області соціального забезпечення. Вони полягають в боротьбі з безробіттям, профілактиці хвороб, професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві, особливого захисту дітей, підлітків і жінок, введення пенсій по старості і по інвалідності, захисту інтересів трудящих, які працюють за кордоном.

Створення МОП дозволило почати роботу але гармонізації національних правових систем в області соціального забезпечення. До Другої світової війни міжнародні договори закріплювали механізми організації систем соціального страхування найманих працівників та членів їх сімей на випадок настання соціальних ризиків. Перші договори про гармонізацію національного законодавства про страхування на випадок безробіття було прийнято в 1919 р

У 1921 - 1925 рр. з'явилися конвенції і рекомендації про страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Але самим "врожайним" в нормотворчому сенсі став 1933 року, коли було підписано конвенції про страхування але старості, інвалідності та у разі втрати годувальника працівників промисловості і сільського господарства і членів їх сімей. Відповідно до них джерелами фінансування пенсій служили внески застрахованих, роботодавців і дотації держави, що акумулюються в спеціальних фондах.

У 1929-1933 рр. вибухнув один з найсильніших світових економічних криз XX століття. Обсяг промислового виробництва в охоплених їм країнах скоротився на 46%, а число безробітних досягло майже 25% всіх зайнятих у виробництві. Реальні доходи населення зменшилися в середньому на 58% [1] .

Надання допомоги безробітним та членам їх сімей надавалося величезне значення. Тому в 1934 були прийняті Конвенція № 44 і Рекомендація № 44 про страхування на випадок безробіття. Відповідно до них кошти, що виділяються на надання допомоги безробітним, повинні направлятися також на професійне навчання, оплату витрат по переїзду з метою працевлаштування в іншій місцевості.

Міжнародні договори цього періоду стосувалися також окремих видів соціального забезпечення і встановлювали, як правило, фіксовані розміри пенсій та допомог.

  • [1] Економічна енциклопедія. Політична економія. М., 1980. С. 502.
 
<<   ЗМІСТ   >>