Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Право соціального забезпечення

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕНСІЇ УЧАСНИКАМ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ТА ГРОМАДЯНАМ, НАГОРОДЖЕНИМ ЗНАКОМ "ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНІНГРАДА"

Право на державну пенсію мають учасники Великої Вітчизняної війни та громадяни, нагороджені знаком "Жителю блокадного Ленінграда", які є інвалідами I, II, і III груп незалежно від причини інвалідності.

Якщо інвалідність настала в результаті вчинення злочину або навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю, то призначається соціальна пенсія.

Учасникам Великої Вітчизняної війни державна пенсія по інвалідності обчислюється у таких розмірах:

 • - інвалідам I групи - 250% розміру соціальної пенсії;
 • - інвалідам II групи - 200% розміру соціальної пенсії;
 • - інвалідам III групи - 150% розміру соціальної пенсії.

Для громадян, нагороджених знаком "Жителю блокадного Ленінграда", розмір державної пенсії по інвалідності становить:

 • - інвалідам I групи - 200% розміру соціальної пенсії;
 • - інвалідам II групи - 150% розміру соціальної пенсії;
 • - інвалідам III групи-100% розміру соціальної пенсії.

Інвалідам, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім'ї, розмір державної пенсії по інвалідності підвищується на кожного утриманця.

Розміри пенсій збільшуються на величину районного коефіцієнта для жителів районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей. При виїзді з цих районів (місцевостей) на нове постійне місце проживання розмір пенсії скорочується на величину районного коефіцієнта.

Державні пенсії виплачуються учасникам Великої Вітчизняної війни та громадянам, нагородженим знаком "Жителю блокадного Ленінграда" в повному розмірі незалежно від здійснення оплачуваної діяльності.

ПЕНСІЇ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ В РЕЗУЛЬТАТІ РАДІАЦІЙНИХ АБО ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ

Право на державну пенсію мають такі особи:

 • 1) отримали або перенесли променеву хворобу і інші захворювання, пов'язані з радіаційним впливом внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС або роботами по ліквідації наслідків зазначеної катастрофи, і непрацездатні члени їх сімей;
 • 2) які стали інвалідами внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС і непрацездатні члени їх сімей;
 • 3) брали участь в ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження і непрацездатні члени їх сімей;
 • 4) зайняті на експлуатації Чорнобильської АЕС і роботах в зоні відчуження;
 • 5) евакуйовані із зони відчуження і переселені (переселяються) із зони відселення;
 • 6) які проживають у зоні проживання з правом на відселення;
 • 7) які проживають в зоні проживання з пільговим соціально-економічним статусом;
 • 8) проживають в зоні відселення до їх переселення в інші райони;
 • 9) зайняті на роботах в зоні відселення (що не проживають в цій зоні);
 • 10) виїхали в добровільному порядку на нове місце проживання із зони проживання з правом на відселення;
 • 11) постраждалі в результаті інших радіаційних або техногенних катастроф та непрацездатні члени їх сімей.

Важливо підкреслити, що всі законодавчі акти, прийняті до 1 січня 2002 року, в яких містяться норми про пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок радіаційних чи техногенних катастроф, застосовуються в частині, що не суперечить Закону про державне пенсійне забезпечення.

До непрацездатних членів сім'ї осіб, зазначених у п. 1-3, відносяться:

 • - непрацездатні батьки незалежно від перебування на утриманні загиблого (померлого) годувальника;
 • - діти до 18 років (учні очної форми навчання, за винятком освітніх організацій додаткової освіти, до 25 років);
 • - чоловік, зайнятий доглядом за дітьми загиблого (померлого) годувальника до 14 років, незалежно від роботи;
 • - чоловік після досягнення 50 років (жінки) і 55 років (чоловіки) незалежно від факту перебування на утриманні та незалежно від часу, що пройшов з дня загибелі (смерті) годувальника, або до настання інвалідності;
 • - дідусь і бабуся померлого годувальника, якщо вони досягли віку 60 (чоловіки) і 55 років (жінки) або є інвалідами, при відсутності осіб, зобов'язаних їх утримувати.

Пенсія по старості призначається зазначеним особам за наявності трудового стажу не менше п'яти років зі зменшенням загальновстановленого пенсійного віку в залежності від факту і тривалості проживання або роботи у відповідній зоні радіоактивного забруднення. Так, громадяни, які брали участь в ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження в 1986-1987 рр., Мають право на пенсію по старості після досягнення 50 років (чоловіки) і 45 років (жінки), а в 1988-1990 рр. - після досягнення 55 і 50 років відповідно. Правила зниження пенсійного віку встановлені Законом РФ "Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС".

Громадяни, які отримали або перенесли променеву хворобу і інші захворювання, пов'язані з радіаційним впливом внаслідок катастрофи на ЧАЕС або роботами по ліквідації наслідків зазначеної катастрофи, а також громадяни, зайняті на експлуатації ЧАЕС і роботах в зоні відчуження, набувають право на державну пенсію після досягнення віку 55 (чоловіки) і 50 років (жінки) при наявності трудового стажу не менше п'яти років.

Громадяни, які стали інвалідами внаслідок катастрофи на ЧАЕС, набувають право на державну пенсію після досягнення віку 50 (чоловіки) і 45 років (жінки) при наявності трудового стажу не менше п'яти років.

Громадяни, які проживають в Тульській області, звернулися до Конституційного Суду РФ із заявами про визнання ст. 33 зазначеного Закону та п. 2 ст. 10 Закону про державне пенсійне забезпечення, на підставі яких їм було відмовлено в призначенні пенсії по старості з зменшенням загальновстановленого пенсійного віку на п'ять років, не відповідають ст. 15 (ч. 3), 19, 39, 42, 53, 54 і 55 Конституції РФ.

Населені пункти, в яких заявники проживали на момент катастрофи на ЧАЕС (26 квітня 1986 г.), розпорядженням Уряду Української РСР від 28 грудня 1991 № 237-р було віднесено до зони проживання з правом на відселення. Постановою Уряду РФ від 18 грудня 1997 № 1582 вказане розпорядження було визнано таким, що втратив силу з 1 лютого 1998 року, і ці населені пункти були віднесені до зони проживання з пільговим соціально-економічним статусом. Управління ПФР по Вузловський району Тульської області відмовило заявникам у призначенні пенсії по старості з зменшенням пенсійного віку на п'ять років, так як їх статус змінився і вони більш не належать до громадян, які постійно проживають (працюючим) на території зони з правом на відселення. Вузловський міський суд Тульської області і судова колегія у цивільних справах Тульського обласного суду підтвердили правильність винесених рішень.

Відповідно до Закону РФ "Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС" величина зниження пенсійного віку обумовлюється статусом громадянина на момент звернення за призначенням пенсії. За вказаною Закону Уряд РФ не рідше ніж один раз на п'ять років переглядає межі зон радіоактивного забруднення та перелік знаходяться в них населених пунктів в залежності від зміни радіаційної обстановки і з урахуванням інших факторів. При цьому в законодавстві немає норм, які регламентували б вирішення питання про призначення пенсії зі зменшенням віку в залежності від часу проживання на території певної зони в разі зміни її статусу за рішенням Уряду РФ, а також в разі переїзду із зони, що зазнала радіоактивного забруднення, на територію, забруднення не піддалася.

Як неодноразово вказував Конституційний Суд РФ у своїх рішеннях (див. Постанови від 1 грудня 1997 № 18-П та від 19 червня 2002 № 11-П), не тільки визнання, але і забезпечення права громадян, які опинилися в зоні впливу радіаційного випромінювання, що виник внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, на відшкодування шкоди становлять конституційний обов'язок Російської Федерації як соціальної правової держави.

Федеральний законодавець гарантував громадянам, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, відшкодування шкоди за ризик проживання і роботи на території, що зазнала радіоактивного забруднення, що перевищує допустимі рівні, шляхом призначення пенсій по старості з зменшенням віку виходу на пенсію. Цей захід поряд із заходами соціальної підтримки, спрямованими на відшкодування шкоди здоров'ю, в певній мірі носить компенсаторний характер і повинна неухильно забезпечуватися всім, кому вона призначена.

Згідно з приміткою до ст. 32-35 названого Закону первісна величина зниження пенсійного віку передбачається для громадян, які проживають (працюють) або проживали (працювали) на території, що зазнала радіоактивного забруднення в період від моменту катастрофи на Чорнобильській АЕС по 30 червня 1986 р незалежно від часу перебування на даній території до моменту переселення (виїзду) з неї або до прийняття рішення Урядом РФ про зміну меж зон радіоактивного забруднення.

При вирішенні питання про призначення пенсії по старості з зменшенням віку виходу на пенсію громадянам, які проживають (працюючим) або проживали (працювали) на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка спочатку була віднесена до зони проживання з правом на відселення, а потім за рішенням Уряду РФ - до зони проживання з пільговим соціально-економічним статусом, факт проживання (роботи) на цій території не може ігноруватися. Ці громадяни мають право на призначення пенсії зі зменшенням віку на два роки, якщо вони проживали (працювали) на такій території в період від моменту катастрофи на Чорнобильській АЕС по 30 червня 1986 р і додатково на один рік за кожні три роки проживання або роботи на тій же території до перегляду Урядом РФ її статусу, але не більше ніж на п'ять років в цілому.

Громадянам, які проживають в зоні з пільговим соціально-економічним статусом, зменшення віку виходу на пенсію передбачено на один рік і додатково на один рік за кожні чотири роки проживання або роботи, але не більше ніж на три роки в цілому.

Право на дострокове призначення пенсії зазначеним громадянам має бути забезпечено з урахуванням періоду проживання на території кожної із зон радіоактивного забруднення незалежно від того, на якій території вони проживають на момент звернення за пенсією. Інше тлумачення суперечило б змістом і призначенням правових норм, що встановлюють пільгове пенсійне забезпечення для осіб, які зазнали впливу радіації внаслідок чорнобильської катастрофи, означало б неправомірне обмеження права на відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю (ст. 42 Конституції РФ), і порушення ст. 55 (ч. 2 і 3) Конституції РФ, призводило б до порушення принципу рівності і правової справедливості.

Громадянам, які постраждали в результаті інших радіаційних (НЕ чорнобильські) або техногенних катастроф, державна пенсія по старості призначається тільки в тому випадку, якщо вони визнані інвалідами внаслідок таких катастроф, а також шляхом застосування норм відсилань на Закон РФ "Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС ".

У трудовий стаж включаються періоди роботи і суспільно корисної діяльності, які зараховуються до страхового стажу відповідно до ст. 10, 11 Закону про трудові пенсії.

Державна пенсія по інвалідності призначається особам, зазначеним в п. 2 ст. 10 Закону про державне пенсійне забезпечення, у разі встановлення інвалідності I, II і III групи незалежно від тривалості трудового стажу. Важливо підкреслити, що мова йде не про відсутність стажу взагалі. Для набуття права на пенсію потрібно мати хоча б один день трудового стажу.

Приклад. Колишній військовослужбовець строкової служби до служби в армії і після неї не працював і не мав інших періодів суспільно корисної діяльності, що включаються до страхового стажу відповідно до ст. 10 Закону про трудові пенсії. Під час служби він брав участь в роботах по ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження в 1986 р, в результаті чого став інвалідом. Оскільки період служби в армії не може бути включений до трудового стажу через відсутність до або після служби періодів роботи або іншої діяльності, то у цього громадянина немає жодного дня трудового стажу, і йому не може бути призначена державна пенсія по інвалідності. Але з урахуванням п. 2 ч. 1 ст. 29 Закону РФ "Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС" йому може бути призначено пенсію по інвалідності внаслідок військової травми.

Непрацездатним утриманцям осіб, зазначених у подп. 1-3 п. 1 ст. 10 Закону про державне пенсійне забезпечення, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від тривалості трудового стажу померлого годувальника. Непрацездатним членам сім'ї інших категорій "чорнобильців" можуть бути призначені трудові пенсії у зв'язку з втратою годувальника на підставі Закону про трудові пенсії.

Пенсія по старості призначається в таких розмірах:

 • - особам, які мають або перенесли променеву хворобу і інші захворювання, пов'язані з радіаційним впливом внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, які брали участь в ліквідації її наслідків у зоні відчуження, а також особам, які стали інвалідами внаслідок інших радіаційних або техногенних катастроф, - 250% розміру соціальної пенсії;
 • - особам, які проживають або працюють у зонах радіоактивного забруднення, зазначених у підп. 4-10 п. 1 ст. 10 Закону про державне пенсійне забезпечення, - 200% розміру соціальної пенсії.

При наявності непрацездатних членів сім'ї основою для розрахунків служить розмір соціальної пенсії, підвищений на кожного утриманця, але не більше трьох.

Розмір державної пенсії по інвалідності становить для інвалідів I і II групи 250% соціальної пенсії, для інвалідів III групи - 125% соціальної пенсії.

Державна пенсія у зв'язку з втратою годувальника членам сімей громадян, які постраждали внаслідок радіаційних чи техногенних катастроф, призначається в розмірі 250% соціальної пенсії - дітям, які втратили обох батьків або померлої одинокої матері, іншим непрацездатним утриманцям - 125% соціальної пенсії.

Умови призначення пенсій громадянам, які постраждали в результаті інших радіаційних або техногенних катастроф, а також членам їх сімей встановлюються Урядом РФ. Громадян, які постраждали внаслідок аварії на виробничому об'єднанні "Маяк", слід відносити до громадян, які постраждали в результаті радіаційної катастрофи, а громадян, які постраждали в результаті впливу радіації внаслідок скидів радіоактивних відходів у річку Теча або ядерних випробувань (в тому числі з підрозділів особливого ризику) , - до громадян, які постраждали внаслідок техногенних катастроф.

 
<<   ЗМІСТ   >>