Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Право соціального забезпечення

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕНСІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ

Пенсійне забезпечення військовослужбовців здійснюється на підставі двох законів в залежності від виду військової служби. Військовослужбовцям за контрактом пенсії призначаються за Законом про державне пенсійне забезпечення військовослужбовців, а військовослужбовцям за призовом - за Законом про державне пенсійне забезпечення. У другому випадку мова йде тільки про пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника, які і розглядаються в даному параграфі.

Пенсія по інвалідності призначається військовослужбовцям, які стали інвалідами:

 • - в період проходження військової служби за призовом в якості солдатів, матросів, сержантів і старшин;
 • - не пізніше трьох місяців після звільнення з військової служби;
 • - після закінчення трьох місяців після звільнення з військової служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які отримані в період проходження військової служби.

Період проходження військової служби, тобто дати її початку і закінчення, визначається відповідно до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

У разі смерті військовослужбовця непрацездатним членам сім'ї, які були на його утриманні, призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Непрацездатними утриманцями визнаються:

 • 1) діти, брати, сестри й онуки загиблого (померлого) військовослужбовця, які не досягли віку 18 років (учні очної форми навчання, за винятком освітніх організацій додаткової освіти, - до 23 років), або старше цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. Брати, сестри та онуки визнаються непрацездатними членами сім'ї за умови, що вони не мають працездатних батьків;
 • 2) один з батьків, чоловік, дідусь чи бабуся, брат або сестра незалежно від віку і працездатності, якщо вони зайняті доглядом за дітьми, братами або сестрами померлого годувальника, які не досягли віку 14 років, і не будуть робити
 • 3) батько, мати і чоловік, якщо вони досягли віку 60 (чоловіки) і 55 (жінки) років або є інвалідами;
 • 4) батьки військовослужбовців, які загинули в період проходження військової служби за призовом або померлих після звільнення з військової служби внаслідок військової травми, якщо вони досягли віку 55 (чоловіки) і 50 (жінки) років;
 • 5) дідусь і бабуся, якщо вони досягли віку 60 (чоловіки) і 55 (жінки) років або є інвалідами, при відсутності осіб, які відповідно до законодавства зобов'язані їх утримувати.

Брати, сестри та онуки загиблого (померлого) військовослужбовця мають право на пенсію за відсутності у них працездатних батьків. В даному випадку працездатність батьків визначається за нормами права соціального забезпечення. Якщо батьки отримують пенсію, тобто з точки зору теорії права соціального забезпечення вважаються непрацездатними, то брати, сестри й онуки мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника незалежно від того, є у них живі батьки чи ні. Якщо батьки зазначених громадян не отримують ніякої пенсії, не є інвалідами, але не працюють (визнання безробітними значення не має), пенсія братам, сестрам і онукам призначена бути не може.

Відповідно до ст. 71 СК РФ позбавлення батьківських прав не звільняє батьків від обов'язку утримувати свою дитину. З заробітної плати, інших доходів засуджених утримуються аліменти. Тому позбавлення батьків батьківських прав або відбування ними висновку не дає права на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Наприклад, не можна призначити пенсію брату загиблого (померлого) військовослужбовця тільки тому, що його батьки позбавлені батьківських прав. Але якщо ці батьки отримують яку-небудь пенсію, то брат загиблого військовослужбовця має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Що стосується працездатного члена сім'ї, який здійснює догляд за дітьми, братами або сестрами померлого годувальника, які не досягли віку 14 років, то пенсія у зв'язку з втратою годувальника йому може бути призначена тільки в тому випадку, якщо він не працює. Під роботою розуміється не тільки виконання будь-якої трудової функції за трудовим договором, а й надання послуг за цивільно-правовим договором або заняття індивідуальною підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.

Для набуття права на зазначені пенсії тривалість військової служби та наявність у військовослужбовця страхового стажу значення не мають.

Якщо інвалідність або смерть годувальника настали внаслідок вчинення ним злочину, то непрацездатним утриманцям призначається соціальна пенсія.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. При настанні інвалідності внаслідок військової травми призначається:

 • - інвалідам I групи - 300% розміру соціальної пенсії;
 • - інвалідам II групи - 250% розміру соціальної пенсії;
 • - інвалідам III групи - 175% розміру соціальної пенсії.

Інвалідністю внаслідок військової травми вважається інвалідність, що настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, в тому числі в зв'язку з перебуванням на фронті, проходженням військової служби на територіях інших держав, де велися бойові дії, або при виконанні інших обов'язків військової служби.

При настанні інвалідності внаслідок захворювання, отриманого в період військової служби, пенсія призначається в таких розмірах:

 • - інвалідам I групи - 250% розміру соціальної пенсії;
 • - інвалідам II групи - 200% розміру соціальної пенсії;
 • - інвалідам III групи - 150% розміру соціальної пенсії.

Інвалідністю внаслідок захворювання, отриманого в період військової служби, вважається інвалідність, що настала внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або захворювання, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби.

Захворювання визнається отриманим в період військової служби, навіть якщо виникло перед початком військової служби, а в період служби досягло такого ступеня тяжкості, яка змінює категорію придатності або призводить до повної непридатності військовослужбовця до служби.

Військовослужбовець не зізнається отримали каліцтво (поранення, травму, контузію) або захворювання при виконанні обов'язків військової служби в тому випадку, якщо це стало наслідком добровільного приведення себе в стан наркотичного або токсичного сп'яніння.

Інвалідам, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім'ї, розмір пенсії але інвалідності підвищується на кожного утриманця.

Крім пенсії по інвалідності, інвалідам внаслідок військової травми з 2005 р встановлено додаткове щомісячне матеріальне забезпечення (ДЕМО) в розмірі 1000 руб. відповідно до Указів Президента РФ від 1 серпня 2005 № 887 і від 30 березня 2005 № 363.

Розміри пенсій у зв'язку з втратою годувальника також залежать від причини смерті годувальника. Якщо причиною смерті є військова травма, то на кожного непрацездатного утриманця призначається 200% розміру соціальної пенсії. Якщо смерть настала внаслідок захворювання, отриманого в період військової служби, то на кожного непрацездатного утриманця виплачується 150% розміру соціальної пенсії.

 
<<   ЗМІСТ   >>