Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Право соціального забезпечення

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАЖУ

Доказами страхового стажу визнаються документи і свідчення.

До документів прирівнюються дані індивідуального (персоніфікованого) обліку в системі державного пенсійного страхування відповідно до Федерального закону "Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі державного пенсійного страхування".

На території РФ на кожну застраховану особу ПФР відкриває індивідуальний особовий рахунок (ІЛС) з постійним страховим номером. ІЛС застрахованої особи складається із загальної, спеціальної та професійної частин (розділів).

У загальній частині ІЛС застрахованої особи зазначаються:

 • - страховий номер;
 • - ПІБ (в тому числі прізвище, яка була при народженні);
 • - Дата та місце народження;
 • - підлога;
 • - адреса постійного місця проживання;
 • - серія та номер паспорта або посвідчення особи, дата видачі зазначених документів;
 • - періоди трудової і (або) іншої діяльності, що включаються до страхового стажу для призначення трудової пенсії, а також страховий стаж, пов'язаний з особливими умовами праці, роботою в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях;
 • - заробітна плата або дохід, на які нараховані страхові внески;
 • - сума нарахованих страхувальником даного застрахованій особі страхових внесків;
 • - суми сплачених і надійшли страхових внесків;
 • - відомості про розрахунковий пенсійне капіталі, включаючи відомості про індексацію;
 • - відомості про встановлення трудової пенсії та індексації її розміру, включаючи страхову частину трудової пенсії;
 • - відомості про закриття індивідуального особового рахунку застрахованої особи.

У спеціальній частині індивідуального особового рахунку застрахованої особи зазначаються:

 • - суми страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, що надійшли на накопичувальну частину трудової пенсії;
 • - суми додаткових страхових внесків на накопичувальну частину трудової пенсії та суми внесків на її співфінансування відповідно до Закону про додаткові страхові внески;
 • - відомості про вибір застрахованою особою інвестиційного портфеля (керуючої компанії);
 • - відомості про доходи від інвестування коштів пенсійних накопичень;
 • - відомості про витрати на інвестування коштів пенсійних накопичень;
 • - відомості про передачу коштів пенсійних накопичень від однієї керуючої компанії інший, а також до недержавного пенсійного фонду;
 • - суми здійснених виплат за рахунок коштів пенсійних накопичень і ін.

У професійній частині індивідуального особового рахунку застрахованої особи зазначаються:

 • - суми страхових внесків, додатково сплачених і надійшли за застраховану особу, що є суб'єктом професійної пенсійної системи;
 • - суми інвестиційного доходу;
 • - тривалість професійного стажу;
 • - суми здійснених виплат.

ІЛС застрахованої особи зберігається в ПФР протягом усього життя застрахованої особи, а після його смерті - протягом терміну, передбаченого порядком зберігання пенсійних справ.

Відомості, що містяться в ІЛС, відносяться до конфіденційної інформації.

Кожною застрахованою особою ПФР і його територіальні органи видають страхове свідоцтво обов'язкового пенсійного страхування, що містить страховий номер, дату реєстрації як застрахованої особи та анкетні дані вказаної особи.

Особа, яка вперше яке надійшло на роботу за трудовим договором або уклала договір цивільно-правового характеру, отримує страхове свідоцтво через страхувальника.

Фізична особа, самостійно сплачує страхові внески, отримує страхове свідоцтво в террито-

риальной органі ПФР за місцем своєї реєстрації в якості страхувальника.

При зміні особистих даних (наприклад, прізвища) видається нове страхове свідоцтво з тим же страховим номером. При втраті страхового свідоцтва видається дублікат.

Застрахована особа має право:

 • - отримати безкоштовно один раз на рік в органах ПФР за місцем проживання або роботи відомості, що містяться в ІЛС;
 • - отримати безкоштовно у страхувальника копію відомостей про себе, поданих страхувальником до ПФР для ІЛС;
 • - в разі незгоди з відомостями, що містяться в ІЛС, звернутися в ПФР з заявою про їх виправлення.

Застрахована особа зобов'язана:

 • - пройти реєстрацію в органах ПФР;
 • - отримати страхове свідоцтво обов'язкового пенсійного страхування і пред'являти на вимогу страхувальника і працівників органів ПФР;
 • - подавати на вимогу органів ПФР документи, що підтверджують відомості, підлягають включенню в ІЛС.

ПФР зобов'язаний забезпечити своєчасне і правильне ведення ІЛС. Керівники і посадові особи органів ПФР, які беруть участь в зборі, зберіганні, передачі і використанні відомостей ІЛС, зобов'язані забезпечити виконання законодавства РФ про захист конфіденційної інформації (персональних даних). Винні в незаконному обмеженні доступу до зазначених відомостей або порушення режиму захисту інформації несуть відповідальність згідно з кримінальним, цивільним законодавством та законодавством про адміністративні правопорушення.

Відповідно до ст. 140 КК РФ неправомірну відмову посадової особи у наданні зібраних у встановленому порядку документів і матеріалів, безпосередньо зачіпають права і свободи громадянина, або надання громадянину неповної або завідомо неправдивої інформації, якщо ці діяння заподіяли шкоду правам і законним інтересам громадян, караються штрафом у розмірі до 200 тис. руб. або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до п'яти років.

Згідно ст. 13.11 КоАП РФ порушення встановленого законом порядку збору, зберігання, використання або поширення інформації про громадян (персональні дані) тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від 300 до 500 руб .; на посадових осіб - від 500 до 1 тис. руб .; на юридичних осіб - від 5 тис. до 10 тис. руб.

Страхувальники, в тому числі фізичні особи, самостійно сплачують страхові внески і які ухиляються від подання достовірних і в повному обсязі відомостей, несуть відповідальність відповідно до законодавства РФ.

За неподання у встановлений термін відомостей, необхідних для здійснення індивідуального (персоніфікованого) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування, або подання неповних та (або) недостовірних відомостей до страхувальників, в тому числі фізичним особам, самостійно сплачують страхові внески, застосовуються фінансові санкції у вигляді стягнення 10% належних за звітний рік платежів в ПФР. Стягнення зазначеної суми проводиться в судовому порядку.

Робота за межами Російської Федерації підтверджується документом територіального органу ПФР про сплату страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародним договором РФ. До сплати страхових внесків прирівнюється сплата ECII і єдиного податку на поставлений дохід.

Періоди роботи до реєстрації в ПФР як застрахованої особи встановлюються за документами про роботу, службі, навчанні та іншої суспільно корисної діяльності. Документи повинні бути оформлені належним чином, мати підписи керівників, друку та ін.

Основним документом для підтвердження трудового стажу є трудова книжка. При її відсутності або неточних записах для доведення трудового стажу можуть прийматися інші документи: письмові трудові договори, довідки, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на виплату заробітної плати.

Більшості працівників для визначення права на дострокову пенсію необхідно підтвердити постійну зайнятість протягом повного робочого дня на певних роботах (певним способом, з певними речовинами, на певному обладнанні і т.д.). У цьому випадку адміністрація організації на підставі відповідних документів підтверджує характер роботи уточнюючої довідкою, що служить підставою для виникнення права на пенсію.

У деяких випадках у трудовій книжці працівника записано найменування професії, не передбачену Списках № 1 і № 2. Це може бути пов'язано з тим, що помилково вказано найменування професії, яка відповідає характеру виконуваної роботи. Така ситуація виправляється в порядку, передбаченому Правилами ведення і зберігання трудових книжок, виготовлення бланків трудової книжки й забезпечення ними роботодавців, затвердженими постановою Уряду РФ від 16 квітня 2003 № 225. Роботодавець, якими здійснено цей запис, на підставі первинних документів (наказу про прийомі на роботу, перекладної записки та ін.) повинен внести до трудової книжки виправлення запису про найменування професії.

Але якщо в трудовій книжці зазначена професія, яка раніше мала іншу назву, не передбачене чинним Єдиним тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників (ЕТКС) і Списками № 1 і № 2, то встановлюється тотожність професій, що раніше мали інші найменування, відповідно до постановою Уряду РФ від 11 липня 2002 № 516. Підставою для встановлення тотожності можуть служити тільки документи, які виходять від федеральних органів виконавчої влади, або відомості індивідуального (персоніфікованого) уч та застрахованої особи, які повинні свідчити про те, що характер роботи колишньої професії (посади) аналогічний характером роботи, передбаченому ст. 27 Закону про трудові пенсії або списками відповідних видів робіт.

Ідентичність характеру виконувалися робіт і робіт за професією, зазначеної в Списках № 1 і № 2, встановлюється роботодавцем. Питання про доцільність встановлення тотожності професій (посад) опрацьовується федеральним органом виконавчої влади, який спрямовує в Мінпраці Росії необхідні документи.

Час роботи осіб, що займалися індивідуальною трудовою діяльністю на підставі реєстраційних посвідчень або патентів, встановлюється але довідками фінансових органів або архівних установ; а осіб, які працювали на умовах індивідуальної або групової оренди, - за довідками державного фонду соціального страхування. З 1 січня 1991 р час роботи зазначених осіб підтверджується за довідками про сплату страхових внесків до ПФР.

Час догляду за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом або особою, яка досягла 80 років, визначається на підставі заяви, паспорта особи, яка здійснює догляд, документів, що засвідчують тривалість перебування на інвалідності і вік, і ін. Час догляду за дитиною до трьох років встановлюється за свідоцтвом про народження, виписки з паспорта, свідоцтва про шлюб та інших документів.

Тримання під вартою, перебування в місцях позбавлення волі, заслання (спецпоселенні) реабілітованих громадян підтверджується довідками управлінь внутрішніх справ.

Періоди творчої діяльності членів творчих спілок, які не перебувають в штаті організацій, підтверджуються довідкою організації - замовника твори про сплату з суми гонорару обов'язкових платежів в ПФР.

Періоди діяльності приватних детективів, нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які самостійно забезпечують себе роботою, встановлюються за документами ПФР або податкового органу про сплату ЄСП і внесків в ПФР.

Що стосується показань свідків, то ними може підтверджуватися тільки трудовий, але не страховий стаж.

Приклад. Стаж роботи складався з наступних періодів 1 серпня 1970 р - 1 серпня 1980 року - робота на заводі; 1 вересня 1980 р - 1 сентября 1990 року - робота в ПІІ; 1 вересня 1998 р - 1 лютого 2003 року - робота за договором підряду.

За період роботи за договором підряду з 1 вересня 1998 по 1 лютого 2003 р документи не збереглися. Цей період роботи не може бути підтверджений показаннями свідків, оскільки умовою включення його до страхового стажу є сплата страхових внесків.

Показаннями свідків можуть підтверджуватися періоди роботи, що мали місце тільки до реєстрації як застрахованої особи в ПФР.

Показаннями свідків можуть підтверджуватися періоди роботи (до реєстрації громадянина як застрахованої особи) тільки на території Російської Федерації.

На підставі показань двох чи більше свідків, які працювали з заявником у одного роботодавця, страховий стаж може визначатися, якщо документи про роботу втрачені у зв'язку зі стихійним лихом (землетрусом, повінню, ураганом, пожежею і т.п.) і відновити їх неможливо. Порядок встановлення стажу роботи при втраті документів в результаті надзвичайних ситуацій затверджено постановою Мінпраці Росії від 24 червня 1994 № 50.

До заяви про встановлення страхового стажу за свідченнями свідків повинні бути прикладені:

 • - документ державного (муніципального) органу, який підтверджує дату, місце і характер стихійного лиха;
 • - документ роботодавця або державного (муніципального) органу, який підтверджує факт втрати документів про роботу в зв'язку з зазначеним стихійним лихом і неможливість їх відновлення;
 • - довідка архівної установи або державного (муніципального) органу, що підтверджує факт відсутності архівних даних про період роботи, встановлюється за свідченнями свідків.

Якщо причиною втрати документів про роботу є їх недбале зберігання, умисне знищення або інші подібні причини, то страховий стаж встановлюється за показаннями двох або більше свідків, які працювали з заявником у одного роботодавця і які мають документами про свою роботу за вказаний період. Тривалість страхового стажу в даному випадку не може перевищувати половини стажу, необхідного для призначення трудової пенсії.

Приклад. При встановленні трудової пенсії по старості одним свідком підтверджений період роботи з 1960 по 1963 року, а іншим - з 1962 по 1963 р Підтвердженим буде вважатися стаж роботи з 1962 по 1963 р тобто два роки.

Свідки дають показання органу ПФР за місцем призначення пенсії або за місцем проживання свідка. Якщо свідок не може дати показання за станом здоров'я або з інших поважних причин, показання свідків, завірені в установленому порядку, можуть бути представлені в письмовій формі.

Встановити період своєї роботи у такий спосіб можна і до настання умов, що дають право на трудову пенсію. Так, знаючи про той факт, що на підприємстві сталася пожежа і згоріли документи, що підтверджують його стаж, в тому числі трудова книжка, застрахована особа може звернутися за підтвердженням відповідного періоду роботи на підставі показань свідків і до настання пенсійного віку.

Важливо відзначити, що показаннями свідків може підтверджуватися тільки тривалість стажу, але не характер роботи (шкідлива, важка і т.п.).

 
<<   ЗМІСТ   >>