Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Пропорційне перестрахування

Пропорційне перестрахування - найпростіший і найпоширеніший на сьогоднішній день спосіб розподілу зобов'язань сторін у відносинах перестрахування. Особливість пропорційного перестрахування полягає в тому, що страховик і перестрахувальник розподіляють між собою в певній пропорції страхову відповідальність і, отже, страхову премію і страхове відшкодування. Пропорція розподілу премії та відшкодування залежить від співвідношення відповідальності страховика і перестрахувальника.

Величина винагороди перестрахувальника розраховується як частка належної йому страхової премії за переданими в перестрахування договорами за вирахуванням перестрахувальної комісії. Перестрахова комісія - це плата перестраховика прямому страховику за надані в перестрахування договори, призначена компенсувати страховику частину понесених ним витрат на ведення справи.

Існують такі різновиди пропорційного перестрахування:

  • - Квотне перестрахування;
  • - Перестрахування ексцедента сум;
  • - Квотно-ексцедентного перестрахування.

Квотне перестрахування. Особливістю квотного перестрахування є те, що перестрахувальник бере участь в певній квотою в будь-якому ризику, прийнятому первинним страховиком, незалежно від величини страхової суми. Квота може називатися часткою і позначається у відсотках від величини ризику. У тій же частці, що і ризик, перестраховикові передається страхова премія, а перестраховик відшкодовує страховику всі сплачені ним збитки за оригінальним договором страхування.

Квотний договір є найбільш простим з технічної точки зору і застосовується при перестрахуванні дрібних і середніх збитків (наприклад, страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів або автокаско), а також при перестрахуванні нових видів ризиків, за якими немає статистики збитків за кілька років.

Приклад

Припустимо, укладено три договору страхування на суми 250 тис., 600 тис. І 980 тис. Руб. Величина власного утримання становить 35%, а 65% передається в перестрахування. Таким чином, розподіл ризику складе:

Частка страховика

Частка перестраховика

250 тис. Руб. · 35% = 87,5 тис. Руб.

250 тис. Руб. · 65% = 162,5 тис. Руб.

600 тис. Руб. · 35% = 210 тис. Руб.

600 тис. Руб. · 65% = 390 тис. Руб.

980 тис. Руб. · 35% = 343 тис. Руб.

980 тис. Руб. · 65% = 637 тис. Руб.

Припустимо, збиток за першим договором склав 145 тис. Руб., За другим - 420 тис. Руб. і по третьому - 980 тис. руб. У цьому випадку розподіл збитку складе:

Частка страховика

Частка перестраховика

145 тис. Руб. · 35% = 50,75 тис. Руб.

145 тис. Руб. · 65% = 94,25 тис. Руб.

420 тис. Руб. · 35% = 147 тис. Руб.

420 тис. Руб. · 65% = 273 тис. Руб.

980 тис. Руб. · 35% = 343 тис. Руб.

980 тис. Руб. · 65% = 637 тис. Руб.

Перестрахування ексцедента сум

Ексцедент - це перевищення над обумовленої величиною власного утримання страховика. Власне утримання виражається у фіксованій абсолютній величині. Саме перевищення над даною величиною є об'єктом перестрахування ексцедента сум. Власне утримання страховика визначається в абсолютній сумі як частина страхової суми за прийнятим ризику або групи ризиків. Зазвичай при облігаторного перестрахування величина власного утримання страховика приймається рівною одній лінії. Ліміт відповідальності перестраховика (ліміт договору), як правило, в обумовлену кількість разів (ліній) перевищує величину власного утримання страховика.

Приклад

На страхування прийнятий ризик зі страховою сумою 750 тис. Руб. Величина власного утримання страховика складає 100 тис. Руб. (одна лінія). Ліміт договору перестрахування ексцедента сум становить чотири лінії. Відповідно ліміт відповідальності перестраховика за договором перестрахування ексцедента сум дорівнює 400 тис. Руб. Перевищення ліміту відповідальності перестраховика становить 250 тис. Руб. і може бути перестраховано факультативно або залишено додатково на власному утриманні перестраховика.

При укладанні договору перестрахування ексцедента сум не розглядаються ті ризики, величина яких менше або дорівнює величині власного утримання страховика. Перестрахувальник може залишити на власному утриманні невеликі ризики, а перестраховику передати великі і небезпечні. Для зниження ризику перестраховика встановлюється ліміт відповідальності перестраховика, а всі ризики, які перевищують цей ліміт відповідальності, можуть бути залишені на власному утриманні страховика або перестраховані факультативно або по так званому другим договором ексцедента сум. Перестрахування на базі ексцедента сум може використовуватися в тих випадках, коли прийняті на страхування ризики різко відрізняються за величиною один від одного.

Приклад

Припустимо, укладено три договору страхування на суми 250 тис., 600 тис. І 980 тис. Руб. Величина власного утримання по кожному договору становить 200 тис. Руб. Ліміт договору перестрахування становить 1000 тис. Руб. понад 200 тис. руб. Виплати перестраховика здійснюються за рахунок ліміту, визначеного договором.

Розподіл ризику за договорами складе:

Частка страховика

%

Частка перестраховика

%

200 тис. Руб.

80

250 - 200 = 50 тис. Руб.

20

200 тис. Руб.

33,33

600 - 200 = 400 тис. Руб.

60,67

200 тис. Руб.

20,41

980 - 200 = 780 тис. Руб.

79,59

Припустимо, збиток за першим договором склав 145 тис. Руб., За другим - 420 тис. Руб. і по третьому - 980 тис. руб. У цьому випадку розподіл збитку складе:

Частка страховика

Частка перестраховика

145 тис. Руб. o 80% = 116 тис. руб.

145 тис. Руб. o 20% = 29 тис. руб.

420 тис. Грн.-33,33% = = 139,986 тис. Руб.

420 тис. Руб. o 60,67% = = 280,014 тис. руб.

200 тис. Руб.

780 тис. Руб.

Квотно-ексцедентна перестрахування

Ця форма пропорційного перестрахування є комбінованою з двох розглянутих вище. Вона дозволяє щонайкраще збалансувати портфель страхової компанії, так як перестрахувальник може укласти договір перестрахування на базі ексцедента сум з великим власним утриманням (так зване брутто-утримання), а потім перестрахувати величину власного утримання методом квотного перестрахування, залишивши на своїй відповідальності певний відсоток (так зване нетто-утримання). Квотно-ексцедентна договір можуть використовувати страхові компанії, які не мають значним обсягом власних коштів, але бажаючі приймати на страхування великі ризики і збалансувати свій портфель, що складається з різних за страховими сумами ризиків.

Приклад

Укладено договір перестрахування на суму 1000 тис. Руб. Брутто-утримання становить 250 тис. Руб., Ексцедент становить три лінії по 250 тис. Руб. Нетто-утримання становить 25% брутто-утримання (62,5 тис. Руб.). Розподіл відповідальності за договором квотного перестрахування складе:

  • - Брутто-утримання = (250 тис. Руб. / 1000 тис. Руб.) · 100% = 25%;
  • - Нетто-утримання = 25% · 25% = 6,25% від 100% величини суми договору перестрахування;
  • -Сумарна частка відповідальності перестраховиків, що беруть участь в квотний та перестрахуванні ексцедента сум, складе 93,75%.
 
<<   ЗМІСТ   >>