Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Електроенергетичні системи та мережі. Енергозбереження

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЛІЧИЛЬНИКОМ

Точність вимірювань електричної енергії лічильником можна оцінити похибкою лічильника, яка визначається його систематичної складової, порогом чутливості, самоходом, точністю регулювання внутрішнього кута, додатковими похибками.

Похибка лічильника δ c залежить від значень струму і cosφ. Залежність похибки від струму і cosφ називають навантажувальної характеристикою лічильника.

В експлуатації на приєднання з низьким cosφ (менше 0,5 інд) і малими струмами навантаження (менше 0,5 А) при перевірці еталонним лічильником типу ЦЕ6806П спостерігаються плюсові погрішності вимірювань електроенергії індукційними лічильниками до +30%. Також в цих же режимах окремі лічильники дають негативні похибки до-8%. Такий великий розкид пояснюється багато в чому регулюванням компенсації тертя в індукційному счeтчікe.

Поріг чутливості - найменше значення потужності, при якій лічильник вимірює електричну енергію. Для індукційного лічильника класу точності 2 з номінальним струмом 5 А межа порога чутливості по струму становить 25 мА при cosφ = l. Для електронного лічильника він значно менше і практично досягає 1-5 мА. Поріг чутливості лічильника може оцінюватися по похибки вимірювань на струмі 25 мА і cosφ = 1 за допомогою еталонного лічильника типу ЦЕ6806П.

Самохід. При включенні лічильника на напругу 80-110% номінального (при U ном = 220 В від 176 до 242 В) з відключеними струмовими ланцюгами диск індукційного лічильника не повинен здійснити більше одного повного обороту за час спостереження 10 хв. Для електронного лічильника не повинні мигати індикатори основного і перевірочного передавальних пристроїв.

Причини, що викликають самохід індукційного лічильника в експлуатації:

  • • зворотний порядок чергування фаз напруг;
  • • відсутність напруги на одній з фаз на клемній колодці лічильника;
  • • різні значення фазної напруги на клемній колодці трифазного лічильника, наприклад U A = 220 В, U B = 240 В, U c = 260 В;
  • • схема включення трифазного лічильника виконана з суміщеними ланцюгами струму і напруги;
  • • неправильне регулювання лічильника.

Точність регулювання внутрішнього кута індукційного лічильника активної енергії перевіряється на стенді при номінальному струмі, напрузі і cosφ = 0 для кутів фазового зсуву 90 і 270 °. При цьому лічильник нe повинен вимірювати енергію.

СХЕМИ ВКЛЮЧЕННЯ ОДНОФАЗНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ

Для вимірювань електричної енергії в однофазних мережах змінного струму застосовують різні типи лічильників як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва.

Схема включення однофазного лічильника зображена на рис. 8.3, а. Обов'язковою вимогою при включенні лічильника є дотримання полярності підключення як по току, так і за напругою.

Схеми включення і векторні діаграми однофазного лічильника (а), індукційного однофазного лічильника з зворотною полярністю в кола струму (б) і однофазного лічильника з зворотною полярністю в ланцюзі

Мал. 8.3. Схеми включення і векторні діаграми однофазного лічильника (а), індукційного однофазного лічильника з зворотною полярністю в кола струму (б) і однофазного лічильника з зворотною полярністю в ланцюзі

струму і напруги (в)

На рис. 8.3, б зображена схема включення індукційного лічильника з подібною полярністю в кола струму. В даному випадку зміна напрямку струму в ланцюзі створить негативний момент, що обертає, і диск лічильника буде обертатися у зворотний бік. Електронний однофазний лічильник в цьому випадку енергія не вимірює, і миготіння індикаторів нe спостерігається. Нові типи електронних однофазних лічильників вимірюють електроенергію незалежно від полярності підключення кола струму.

Включення однофазного лічильника з зворотною полярністю по напрузі і струму показано на рис. 8.3, в. В даному випадку фази струму і напруги одночасно вимірюються на 180 °, а кут фазового зсуву залишається колишнім. Тому лічильник вимірює електроенергію відповідно до свого класом точності. На практиці використання схеми включення лічильника по рис. 8.3, в не допускається, так як вона дозволяє використовувати електроенергію без урахування.

В даний час на заводах-виробниках лічильників з метою запобігання розкрадань електричної енергії передбачається установка на однофазних індукційних лічильниках:

  • • стопора зворотного ходу;
  • • другий (дублюючої) перемички для подачі напруги на котушку, розташовуючи її всередині корпусу;
  • • другий струмового котушки в ланцюзі нульового проводу.

Крім того, кожух лічильника виконується прозорим.

 
<<   ЗМІСТ   >>