Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Електроенергетичні системи та мережі. Енергозбереження

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕНЕРГОФІНАНСОВИЙ БАЛАНС

Складання енергетичного балансу підприємства, передбачене ГОСТ 27322-87, представляє досить складне завдання, але його аналіз забезпечує вироблення вичерпних заходів з енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів.

Енергетичний баланс складається спочатку в матеріальній формі за кожним використовуваному енергоресурсу, а потім в умовному паливі. Синтетичний баланс в умовному паливі дозволяє намітити шляхи підвищення енeргоеффeктівності - зниження споживання, заміну одних енергоресурсів іншими і т. Д.

Аналіз видаткової частини балансу по корпусам, ділянкам, підрозділам підприємства, установкам дозволяє виявити помітні центри втрат і намітити заходи щодо зниження втрат. З огляду на, що має місце відносна взаємозамінність енeргорeсурсов, зміни частки кожного ресурсу, оптимізація балансу здійснюється за рахунок зниження втрат і структурну перебудову балансу. У зв'язку з цим значний інтерес представляє енергофінансовий баланс підприємства , що виражає потоки грошових коштів, пов'язаних з отриманням і використанням енeргорeсурсов (табл. 7.5).

Таблиця 7.5

Енергофінансовий баланс підприємства

Прихід енергоресурсів (платежі за отримані енергоресурси), р.

Витрата енергоресурсів (вартість енeргорeсурсов, перенесена в продукцію), р.

 • 1. Плата за паливо:
  • • вугілля
  • • газ
  • • нафтопродукти
  • • інші

+

+

+

+

1. Вартість палива і енергії на виробничі потреби, що переноситься в собівартість продукції

+

 • 2. Плата за енергію, одержувану з боку:
  • • електроенергія
  • • теплова енергія

+

+

2. Вартість палива і енергії на господарські та комунальні потреби, не відноситься на собівартість

+

3. Заборгованість субабонентів

+

3. Вартість нормативних втрат, яка відноситься на собівартість

+

4. Заборгованість за раніше отриману енергію

+

4. Платежі субабонентів *

+

Всього: р.

+

Всього: р.

+

* Примітка: враховуються тільки субабоненти, які оплачують енергію підприємству.

Ефективність використання ПЕР може бути встановлена на основі системи показників енeргоеффeктівності.

 • • питомі витрати ПЕР на одиницю продукції, що випускається (т у. Т / шт);
 • • енергоємність продукції, що випускається - відношення споживання всіх видів ПЕР в тоннах умовного палива до річного обсягу продукції в грошовому вираженні (т у. Т / р.);
 • • енергетична складова в собівартості продукції у відсотках;
 • • ККД, втрати та ін. Технічні показники.

При аналізі енергоефективності підприємства важливим завданням є облік витрат на енергію при калькуляції собівартості продукції, куди, як правило, окремим рядком нс входить вартість палива і енергії. Це пов'язано з відсутністю обліку ПЕР за окремими технологічним циклом виробництва більшості видів продукції, з великою номенклатурою продукції підприємства, а також з тим, що багато видів продукції виготовляються з комплектуючих, вироблених в різних підрозділах підприємства.

Для визначення частки вартості енергоресурсів, перенесеної в собівартість продукції при багато виробництві, пропонується наступний алгоритм.

Визначення енергоємності всієї випущеної продукції

(7.9)

де W np - річне споживання всіх видів ПЕР на виробничі та господарські потреби, наведені до єдиного паливного еквіваленту в т у. т .; П - річна вартість випущеної продукції (тис. Р.).

Визначення одиниці вартості умовного палива на підприємстві

(7.10)

де 3 - фінансові витрати на споживання всіх видів ПЕР на виробничі та господарські потреби (р.).

Визначення питомої витрати ПЕР на випуск продукції певної і-ї номенклатури

(7.11)

де С, - собівартість / -го виду продукції (р.); V t - річний обсяг випуску 1-й продукції (шт.).

Визначення енергетичної складової в собівартості продукції підприємства

(7.12)

Отримані значення показників енергетичної ефективності можуть бути уточнені при організації обліку споживаних ПЕР з різних операцій і технологічних циклів.

Як приклад розглянемо використання енергофінансового балансу для визначення питомих витрат ПЕР підприємства, що випускає вісім видів продукції. Результати розрахунку за запропонованим алгоритмом представлені в табл. 7.6 і 7.7.

Таблиця 7.6

результати розрахунку

пп.

вид ПЕР

річне

споживання ПЕР (т у. т.)

Фінансові витрати за видами ПЕР (тис. Р.)

Річний обсяг продукції, що випускається (тис. Р.)

1

електроенергія

3630

10 230

-

2

Теплова енергія

2210

1865

-

3

газ

2170

1270

-

Разом:

8010

13 365

171 600

Таблиця 7.7

результати розрахунку

пп.

Найменування

продукції

собівартість

продукції

(Р)

Річний обсяг продукції

(ШТ.)

Питома витрата ПЕР (т у. Т / шт) • 10 " 3

1

П-1

1000

1600

0,374

2

П-2

2000

3000

0,40

3

п-з

3000

5000

0,36

4

П-4

4000

10 000

0,24

5

П-5

5000

10 000

0,30

6

П-6

6000

2000

1,80

7

П-7

7000

1000

4,19

8

П-8

8000

5000

0,96

 
<<   ЗМІСТ   >>