Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Електроенергетичні системи та мережі. Енергозбереження

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЦЕХОВІ ЕЛЕКТРОБАЛАНС

Баланс електроенергії по цеху отримують шляхом підсумовування аналогічних статей видаткової частини елeктробалансов живлять фідерів.

На відміну від ЕБ окремих технологічних установок цехові ЕБ доцільно складати як в диференційованої, так і в структурній формі. Також потрібно враховувати баланс реактивної енергії, так як прибуткова частина цього виду ЕБ формується частково компенсують пристроями, встановленими в окремих цехах, і синхронними двигунами, що працюють з випереджаючим струмом.

У видатковій частині цехового ЕБ повинні бути враховані статті, що відображають загальноцеховими елeктропотрeблeніe освітлювальними і вентиляційними установками, підйомно-транспортним устаткуванням, а також втрати в цехової мережі і цехових трансформаторах, при можливості слід враховувати також витрата енергії допоміжними механізмами і пристроями.

Прибуткова частина цехового Електробаланс складається у вигляді табл. 7.2. Як приклад наведено величини, що характеризують добовий прихід енергії конкретного механічного цеху заводу середнього машинобудування, що отримує живлення від заводської мережі 0,4 кВ по трьом силовим фідерів і одному осветительному.

Таблиця 7.2

Прибуткова частина цехового Електробаланс

Стаття прибуткової частини ЕБ

електроенергія

P, кВт год

Q, кВАр год

Надійшло із заводської мережі по фідера №1

1810

1940

по фідера № 2

1560

1450

по фідера № 3

1590

1845

по фідера № 4

270

-

Вироблено в цеху: конденсаторними батареями

-

1840

синхронними двигунами

-

-

Разом

5230

3395

У табл. 7.3 представлена видаткова частина ЕБ того ж цеху в диференційованій формі.

Таблиця 7.3

Видаткова частина цехового електричного балансу

Стаття

видаткової частини ЕБ

Споживання електроенергії, кВт год

фідер № 1

фідер

№2

фідер

№3

фідер

№4

всього по цеху

кВтг

%

На основний технологічний процес

940

845

815

-

2600

49,7

постійні втрати

556

520

456

-

тисячі п'ятсот тридцять дві

29,4

навантажувальні втрати

128

92

90

17

327

6,3

теплові втрати

-

12

32

-

44

0,8

пускові втрати

15

-

20

-

35

0,7

Втрати в цехової мережі

16

13

14

5

48

0,9

освітлення

-

-

-

248

248

4,7

допоміжні потреби

125

78

131

-

334

6,4

побутові потреби

30

-

32

-

62

і

Разом

1810

1560

1590

270

5230

100,0

У структурній формі ЕБ може бути представлений на підставі відомостей про характер використовуваного технологічного обладнання та його призначення. При цьому втрати повинні бути рознесені по окремих видах обладнання. Стосовно до розглянутого цеху структурний баланс наведено в табл. 7.4.

Таблиця 7.4

Структурний енергетичний баланс

Вид обладнання та стаття витрат

витрата електроенергії

кВтг

%

Силове електрообладнання

3409

65,2

Електротехнологічeское обладнання

1078

20,7

Підйомно-транспортне обладнання

209

4,0

вентиляція

125

2,4

освітлення

248

4,7

побутові потреби

62

1,1

Втрати в цехової мережі

48

0,9

невраховане обладнання

51

ПО

Разом

5230

100

До складу елeктротeхнологічeского обладнання входять електричні печі і нагрівачі всіх систем і видів, електролізні установки, апаратура електрозварювання та ін.

ОБЩЕЗАВОДСКОЙ ЕЛЕКТРОБАЛАНС І ЙОГО АНАЛІЗ

Електробаланс по заводу в цілому складають шляхом підсумовування цехових ЕБ з урахуванням загальногосподарських споживачів енергії і відпуску електроенергії стороннім абонентам. Тут же враховуються втрати в трансформаторах головною понизительной підстанції (ДПП), а також в лініях розподільних мереж.

Крім балансу споживання активної енергії для підприємства в цілому слід складати ЕБ по реактивної енергії. Така форма ЕБ дасть можливість простежити, в якому співвідношенні знаходиться споживана з мережі реактивна енергія з вироблюваної на місці джерелами реактивної потужності, а також визначити стратегію подальшого забезпечення потреби підприємства в реактивної енергії.

Зважаючи на складність охоплення видатковою частиною ЕБ всіх споживачів заводу він зводиться з деякими статистичними розбіжністю (допустимим вважається розбіжність в 10%). Причому воно має завжди позитивний знак (прихід енергії більше витрати, визначеного шляхом підсумовування всіх приватних ЕБ, втрат в заводських мережах і загальнозаводського електроспоживання). Зведений ЕБ підприємства для наочності часто зображують графічно у вигляді діаграми (рис. 7.2).

Діаграма електричного балансу підприємства

Мал. 7.2. Діаграма електричного балансу підприємства

Нормалізація ЕБ проводиться на основі розгляду приватних Електробаланс найбільш енергоємних агрегатів і цехів. В основу нормального споживання енергії повинні бути покладені науково обгрунтовані технологічні і цехові питомі норми витрат електроенергії.

Нормалізація втрат в обладнанні проводиться шляхом розгляду його типових характеристик, а для найбільш енергоємних агрегатів - шляхом спеціальних контрольних випробувань і розрахунків. Нормалізація втрат в мережах вимагає іноді перегляду схем електропостачання підприємства та режимів експлуатації трансформаторів.

 
<<   ЗМІСТ   >>