Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Електроенергетичні системи та мережі. Енергозбереження

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЦЕХОВІ І ЗВЕДЕНІ ЕЛЕКТРОБАЛАНС

Втрати в цехових і заводських мережах

Ця стаття видаткової частини ЕБ не може бути визначена безпосередніми вимірами, і тому се доводиться знаходити розрахунками. З огляду на незначну питому вагу цих втрат в Електробаланс окремих цехів і в зведеному балансі, величину втрат в радіальних цехових мережах і шинопроводах слід визначати прямим розрахунком за величинами фактичних навантажень, користуючись загальновідомими формулами.

У більш складних випадках, коли цехова мережу сильно розгалужена, застосовують наступний спрощений спосіб.

Для кожного окремого фідера, яке живить один або кілька розподільних щитів (або шинних складань), втрати за характерні добу (середньодобові втрати) можуть бути визначені за висловом

(7.1)

де tсyт - середнє число годин роботи під навантаженням протягом характерних годин; rе - еквівалентний активний опір даного фідера і всіх його опорів.

У вираженні (7.1) коефіцієнт форми і середній струм фідера визначаються по добовому графіку навантаження даного фідера (або всього цеху), побудованому за показниками лічильників активної та реактивної енергії за характерні добу:

(7.2)

де U H - номінальна напруга, причому

(7.3)

Під еквівалентним опором ділянки мережі мається на увазі опір неразвeтвленной лінії, ток якої дорівнює току на головному ділянці фідера, а втрати рівні фактичними втратами в фідері і всіх його приєднання. Зважаючи на неможливість прямого виміру цих втрат еквівалентний опір може бути обчислено за схемою мережі даного приєднання за допомогою наступних прийомів:

  • 1) у разі, коли даний фідер живить нe занадто розгалужену мережу, r е визначають способом перетворення мережі шляхом се згортання;
  • 2) якщо приєднана до фідера розподільна мережа сильно розгалужена, то простішим може виявитися розрахунок за висловом
  • (7.4)

де - опір і середнє навантаження за добу головного ділянки; - то ж для / -го відгалуження, приєднаного до даного фідера.

Схема до визначення еквівалентного опору цехової мережі

Мал. 7.1. Схема до визначення еквівалентного опору цехової мережі

При виведенні формули (7.4) зроблено припущення, що коефіцієнти форми графіків навантаження головного ділянки і всіх приєднань рівні.

В обох випадках необхідно знати конфігурацію і конструктивні особливості всіх ділянок розподільної мережі.

У багатьох випадках зручно зосередити всі спостереження та виконувати всі вимірювання в період найбільш завантаженої зміни, тоді вираз 1 прийме наступний вигляд:

(7.5)

де Iсм визначається за показаннями лічильників за денну зміну за виразами (7.2) і (7.3), а приведене до найбільш завантаженій зміні час - за формулою

(7.6)

де I Див 1.2.3 - час роботи фідера протягом відповідних індексах змін (за першу зміну приймається найбільш завантажена зміна, зазвичай - денна).

Середні коефіцієнти завантаження змін щодо першої:

(7.7)

При відсутності виконавчих схем і неможливості їх складання в ході обстежень можна приймати втрати в цехових мережах до 1000 В, рівними 0,5-1,5% від споживаної цехом електроенергії.

Втрати в силових трансформаторах

При наявності графіків навантаження окремих підстанцій за тривалістю за досліджуваний період втрати визначаються по ступнях цих графіків. Однак на практиці такі графіки зазвичай відсутні, і тому втрати енергії можуть бути визначені з достатньою точністю за наступним виразом (в разі паралельної роботи):

(7.8)

тут Δ Р СТ - втрати в сталі, кВт; ? Р М і - втрати в міді при номінальному навантаженні, кВт; S M - максимальне навантаження на підстанції, кВ А; S Н - номінальна потужність одного трансформатора, кВА; n - число

однакових трансформаторів на підстанції; t - середній час знаходження трансформаторів під напругою за досліджуваний період; τ м - час максимальних втрат за період t, ч.

При складанні зведеного ЕБ по підприємству в цілому досліджуваний період часто поширюється на рік

Якщо на підстанції встановлені трансформатори неоднаковою потужності, що працюють паралельно, розрахунок слід вести для кожного трансформатора окремо (в продовженні розподілу навантаження пропорційно номінальним потужностям).

 
<<   ЗМІСТ   >>