Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Електроенергетичні системи та мережі. Енергозбереження

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Спеціалізовані прилади контролю ПКЕ допускаються для проведення енергетичних обстежень тільки в разі визнання їх придатними до застосування органами стандартизації та метрології, які пройшли атестацію в органах стандартизації і метрології, включаються до Держреєстру і можуть бути використані для обґрунтування фінансових претензій енергопостачальної організації і споживача. Прилади контролю ПКЕ, нe входять до Держреєстру, можуть бути використані тільки в наукових або технічних цілях для потреб самої організації. Розглянемо характеристики деяких приладів контролю ПКЕ.

Прилади контролю ПКЕ, включені до Держреєстру або знаходяться на стадії держвипробувань в даний час

 • 1. Измерительно-обчислювальний комплекс з ІВК "Омськ". Призначений для вимірювання наступних ПКЕ:
  • • усталене відхилення напруги;
  • • коефіцієнт спотворення синусоидальности кривої напруги;
  • • коефіцієнт n-й гармонійної складової напруги;
  • • коефіцієнт несиметрії напруг за зворотною послідовністю;
  • • коефіцієнт несиметрії напруг за нульовою послідовності. Абсолютна похибка приладу не перевищує 0,2 в одиницях

вимірюваної величини по кожному ПКЕ.

Прилад дозволяє отримувати гістограми ПКЕ і значення відносного часу перевищення нормального допустимого значення Т1 (%) і граничного допустимого значення Т 2 (%) для кожного вимірюваного за добу. При дотриманні умов Т1 <5 і Т 2 = 0 вимоги ГОСТ 13109-97 виконуються.

Гістограми і значення Т1 і Т 2 за кожні 24 год виводяться на друк, за їх результатами оформляється протокол випробувань ПКЕ за заданою формою. Гістограма показує ймовірність попадання значення ПКЕ в інтервал можливих змін значень показника за період його вимірювання. За даними гістограми обчислюють ймовірні числові характеристики ПКЕ: математичне сподівання, дисперсію, середньоквадратичне відхилення. Графічне зображення гістограми ПКЕ (наприклад, усталеного відхилення напруги) має вигляд, показаний на рис 4.5.

Мал. 4.5

Математичне сподівання усталеного відхилення напруги М (6 (/ у ) характеризує середній рівень напруги в розглянутому пункті мережі за контрольований період часу. Воно може бути визначено з гістограми за формулою

(4.47)

де до - число розрядів гістограми; Ϭ U yi - значення середини i-го інтервалу; Pj - імовірність влучення відхилення напруги в i-й інтервал.

Розсіювання відхилення напруги щодо математичного очікування характеризується дисперсією. Вона дорівнює математичному очікуванню квадрата відхилень випадкової величини від eе середнього значення. За гісгоірамме дисперсія визначається але формулою

(4.48)

де і - середньоквадратичне або стандартне відхилення.

2. Вимірювальні багатофункціональні програмовані переносні прилади контролю КЗ ППК-1-50 і ППКЕ-2-50.

Прилади контролюють основні ПКЕ шляхом їх вимірювання і статистичної обробки, збереження отриманих даних для аналізу, зіставлення з нормативними значеннями і складання протоколу вимірювань.

Прилад ППКЕ-1-50 здійснює вимір і комерційний облік наступних ПКЕ:

 • • відхилення частоти;
 • • усталене відхилення напруги;
 • • коефіцієнт спотворення синусоидальности кривої напруги;
 • • коефіцієнти n -й гармонійної складової напруги;
 • • коефіцієнти несиметрії по напрузі.

Прилад ППКЕ-2-50 здійснює вимір і веде протокол за наступними показниками:

 • • тривалість провалів;
 • • екстремальні значення провалів і перенапруги;
 • • амплітуда і тривалість імпульсів напруги.

Прилади мають ідентичне конструктивне виконання і наступні характеристики:

 • • споживання не більше 3 Вт;
 • • похибка нe більше 0,2 %;
 • • вхідний опір не менше 0,5 МОм;
 • • все приладу нe більше 1,5 кг.

Прилади мають програмне забезпечення для паралельної роботи з PC IBM.

3. Аналізатор електроспоживання AR, 5М. Контроль кількості і якості електроенергії (Іспанія).

Аналізатор призначений для вимірювання, запису та аналізу параметрів режиму трифазних електричних мереж при виконанні наступних робіт:

 • • енергетичне обстеження організацій;
 • • визначення ПКЕ;
 • • оптимізація графіків навантаження споживачів;
 • • вибір електрообладнання;
 • • проектування завадозахисні схем;
 • • вибір компенсуючих пристроїв;
 • • повірка лічильників електроенергії.

Реєстровані параметри приладу:

 • • фазні напруги;
 • • фазні струми;
 • • вищі гармоніки напруги і струмів до 15 порядку;
 • • частота мережі;
 • • cos ф в кожній фазі і його середнє значення;
 • • активна потужність в кожній фазі і сумарна;
 • • реактивна потужність в кожній фазі і сумарна;
 • • спожита активна енергія;
 • • спожита реактивна енергія.

Номінальний вимірюваний струм: від 5 до 2000 А (в залежності від використовуваних кліщів).

Вага приладу - 2,85 кг.

Аналізатор підключається до будь-якого споживача за допомогою струмовимірювальних кліщів і затискачів для підключення напруг трифазної мережі. Миттєві значення струмів і напруг вимірюються і обробляються мікропроцесором. Данні вимірювань відображаються на дисплеї і періодично записуються в пам'ять з частотою, яка визначається користувачем. Зміст пам'яті переноситься на комп'ютер і аналізується за допомогою спеціального програмного забезпечення. При цьому не потрібно відключення приладу від досліджуваного об'єкта.

4. Прилади, що випускаються з 1983 р Житомирським ПО "Електровимірювач".

Прилади призначені для вимірювання окремих ПКЕ і мають крім цифрових індикаторів вимірюваних величин аналогові виходи, що дозволяють підключати до них самописці або спеціальний пристрій за статистичною обробкою інформації.

Склад приладів наступний:

 • • Ф 4340 - вимірювач сталих відхилень напруг прямої послідовності основної частоти і коефіцієнта нeсіммeтріі напруг зворотної послідовності;
 • • 43203 - вимірювач усталеного відхилення напруги;
 • • 43204 - призначений для вимірювання напруг і струмів зворотної та нульової послідовності в трифазній мережі і вузлів їх зсуву;
 • • 43250 - призначений для вимірювання коефіцієнта спотворення синусоидальности кривої напруги і коефіцієнтів п -й гармонійної складової напруги;
 • • 43401 - для вимірювання статистичних характеристик сигналів, що надходять з чотирьох перерахованих вище приладів. За допомогою приладу можна отримати гистограмму ПКЕ по 16-ти інтервалах, математичне очікування і середньоквадратичне відхилення показника. Значення сигналу вимірюється кожні 0,2 с. Тривалість безперервної роботи приладу 43401, як приладів 43203, 43204 і 43250, - до трьох діб.
 
<<   ЗМІСТ   >>