Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Електроенергетичні системи та мережі. Енергозбереження

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФОРМИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ

Результати контролю відхилень частоти повинні бути представлені у вигляді:

  • • найбільшого і найменшого значень (з урахуванням знака) за кожні 24 год загальної тривалості вимірювань;
  • • верхнього і нижнього значень (з урахуванням знака) за кожні 24 год загальної тривалості вимірювань.

Результати вимірювань усталеного відхилення напруги в пункті контролю повинні бути представлені у вигляді:

• найбільшого і найменшого значень (з урахуванням знака) усталеного відхилення напруги окремо в режимах найбільших і найменших навантажень ЦП за кожні 24 год загальної тривалості вимірювань;

• верхнього і нижнього значень (з урахуванням знака) усталеного відхилення напруги окремо в режимах найбільших і найменших навантажень ЦП. Верхнє і нижнє значення усталеного відхилення напруги є межами відрізка, якому належать 95% значень, виміряних за інтервал часу доби, відповідний режимам найбільших (найменших) навантажень ЦП. За погодженням між енергопостачальною організацією і споживачем допускається результати вимірювань усталеного відхилення напруги представляти у вигляді:

  • • найбільшого і найменшого значень (з урахуванням знака) за кожні 24 год загальної тривалості вимірювань;
  • • верхнього і нижнього значень (з урахуванням знака) за кожні 24 год загальної тривалості вимірювань.

Результати вимірювань коефіцієнтів спотворення кривої синусоидальности і /? - й гармонійної складової напруги, а

також коефіцієнтів нeсіммeтріі напружень по зворотної та нульової послідовностей повинні бути представлені у вигляді:

• максимального значення контрольованого ПКЕ за кожні 24 год

загальної тривалості вимірювань;

• верхнього значення контрольованого ПКЕ за кожні 24 год загальною

тривалості вимірювань.

Верхнє значення контрольованого ПКЕ є кордоном, нижче якої знаходяться 95% показники повинні розраховуватися за 24 год значень.

Якість електричної енергії за коефіцієнтами спотворення кривої синусоидальности і n-й гармонійної складової напруги, а також коефіцієнтами нeсіммeтріі напружень по зворотної та нульової послідовностей в пункті контролю вважають відповідним встановленим вимогам, якщо одночасно виконуються наступні умови:

  • а) найбільше з усіх виміряних протягом 24 год значень контрольованого ПКЕ не перевищує гранично допустимого значення ПКЕ;
  • б) 95% виміряних протягом 24 год значень контрольованого ПКЕ не перевищують нормально допустимого значення ПКЕ.

ТРИВАЛІСТЬ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ КОНТРОЛЮ ПКЕ

При сертифікаційних і арбітражних випробуваннях, а також інспекційний контроль за сертифікованою електричною енергією тривалість безперервних вимірювань ПКЕ повинна становити не менше 7 діб.

Органи державного нагляду за дотриманням обов'язкових вимог державних стандартів і органи державного енергетичного нагляду встановлюють тривалість безперервних вимірювань ПКЕ на свій розсуд, але не менше однієї доби.

Відповідність встановленим нормам перевіряється за результатами вимірювань ПКЕ за кожні 24 год в окремо. При цьому сумарний перерву в вимірах ПКЕ за добу, включаючи тривалість провалів, перенапруг та відключень приладу, повинен складати не більше 5 хв.

При претензійних випробуваннях електричної енергії загальна тривалість безперервних вимірювань ПКЕ встановлюється угодою між енергопостачальною організацією і споживачами і повинна становити не менше однієї доби.

Енергопостачальна організація повинна проводити періодичний контроль якості продукції, що поставляється споживачам ЕЕ. Споживач на свій розсуд проводить контроль будь-яких ПКЕ, встановлених ГОСТ 13109-97, і зобов'язаний проводити періодичний контроль КЕ за тими показниками, джерелом погіршення яких він є (ГОСТ 13109-97, додаток Е).

При періодичному контролі КЕ рекомендується, щоб загальна тривалість безперервного контролю ПКЕ становила 7 діб.

Допускається зменшення загальної тривалості контролю КЕ, якщо в тижневому циклі достовірно визначені добу (кілька діб), результати вимірювань КЕ за які є репрезентативними для тижневого циклу. При цьому мінімальна тривалість безперервного контролю кожного ПКЕ (за винятком тривалості провалу напруги) для визначення їх відповідності вимогам надійності повинна бути не менше нiж 24 ч.

Інтервал між черговими вимірами ПКЕ при періодичному контролі КЕ встановлюється енергопостачальною організацією і повинен складати:

  • • для сталого відхилення напруги - нe рідше двох разів на рік в залежності від сезонного зміни навантажень в розподільній мережі центру харчування, а при наявності автоматичного зустрічного регулювання напруги - не рідше одного разу на рік. При незначній динаміці максимального навантаження ЦП (нe більше 10% за рік) і при відсутності істотних змін в електричній схемі мережі і се елементах в процесі експлуатації допускається збільшувати інтервал часу між двома контрольними перевірками усталеного відхилення напруги, але не рідше одного разу на два роки;
  • • для інших ПКЕ за винятком відхилення частоти і тривалості провалу напруги - не рідше одного разу на два роки при відсутності змін електричних схем мережі і її елементів в процесі експлуатації і при незначних змінах навантаження споживача, що погіршує КЕ.

Періодичний контроль відхилень частоти при відсутності організованого в енергопостачальній організації постійного контролю цього ПКЕ рекомендується проводити не рідше двох разів на рік в режимах найбільших і найменших річних навантажень. Інтервал між контрольними перевірками допускається збільшувати, але не рідше одного разу на два роки.

Періодичний контроль усталеного відхилення напруги рекомендується проводити одночасно у всіх обраних в даній електричної мережі пунктах контролю.

Якщо центр харчування і розподільна електрична мережа належать різним енергопостачальним організаціям, то терміни проведення періодичного контролю КЕ в цих організаціях доцільно погоджувати.

Тривалість безперервного контролю КЕ для визначення ТУ на приєднання і договірних умов електропостачання повинна становити не менше нiж 24 год і встановлюватися енергопостачальною організацією таким чином, щоб включити характерні добові зміни ПКЕ в тижневому циклі.

При допуск в експлуатацію електроустановок споживача, що є джерелами погіршення КЕ в ТОП, контроль ПКЕ потрібно проводити до і після підключення цих електроустановок споживача. Загальна тривалість вимірювань ПКЕ до і після підключення повинна встановлюватися енергопостачальною організацією з урахуванням характерних добових змін ПКЕ в тижневому циклі і складати не менше нiж двох діб.

 
<<   ЗМІСТ   >>