Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Електроенергетичні системи та мережі. Енергозбереження

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

НЕСИМЕТРІЯ НАПРУГ

 • 4.1. Вимірювання коефіцієнта несіммстріі напруг за зворотною послідовністю До 2 "роблять у такий спосіб:
  • • для кожного / -го спостереження за час, що дорівнює 24 год, вимірюють одночасно діючі значення Uab (1), Ubc (1) U СА (1) (В, кВ);
  • • обчислюють значення напруги зворотної послідовності основної частоти U 2 (l) t за формулою

image64 (4.17)

• обчислюють коефіцієнт несиметрії напруг за зворотною послідовністю K 2 ui в процентах як результат i-го спостереження за формулою

image65 (4.18)

При визначенні До 2 ui допускається:

• обчислювати U 2 () i за наближеною формулою (при цьому похибка не перевищує 8%):

image67

(4.19)

де - найбільше і найменше значення, що діють з трьох міжфазних напруг основної частоти;

• обчислювати До - за формулою

image68

(4.20)

де Uном.мф - номінальне значення міжфазного напруги.

До обчислюють як результат усереднення N (не менше 9) спостережень K 2 u j на інтервалі часу, що дорівнює 3 с, за формулою

image69

(4.21)

Вимірювання коефіцієнта нeсіммeтріі напруг за нульовою послідовності Ко і роблять у такий спосіб:

 • • для кожного / -го спостереження за період часу, рівний 24 ч, вимірюють одночасно діючі значення трьох міжфазних і двох фазних напруг основної частоти U A b ()> Ubc (1 ), Uca ()> U A { h Ub ( і) (В, кВ);
 • • обчислюють значення напруги нульової послідовності основної частоти в i-м спостереженні за формулою

image70

 • (4.22)
 • • обчислюють коефіцієнт несиметрії напруг за нульовою послідовності К0ui, у відсотках як результат i-го спостереження за формулою

image71 (4.23)

При визначенні К0ui допускається:

 • • обчислювати Uo () i при симетрії міжфазних напруг за наближеною формулою (при цьому портретность не перевищує 10%)
 • (4.24)

де Uнбф (1) l "U" М ф (1), - найбільше і найменше з трьох діючих значень фазних напруг основної частоти;

 • • обчислювати До "і за формулою
 • 4.25

де Uном. ф - номінальне значення фазної напруги.

К0u обчислюють як результат усереднення N спостережень До - на інтервалі часу, що дорівнює 3 с, за формулою

image75 (4.26)

Число N повинно бути не менше нiж 9.

ВІДХИЛЕННЯ ЧАСТОТИ ΔF

Вимірювання відхилення частоти Δf здійснюють наступним чином: для кожного i-го спостереження за встановлений період часу вимірюють дійсне значення частоти fi (Гц). Потім визначають усереднене значення частоти як результат усереднення N спостережень на інтервалі часу, що дорівнює 20 с, за формулою

(4.27)

Число N повинно бути не менше нiж 15.

Відхилення частоти обчислюють за формулою

(4.28)

Де f ном - номінальне значення частоти (Гц).

ТРИВАЛІСТЬ ПРОВАЛУ НАПРУГИ ΔT "

Вимірювання тривалості провалу напруги Δt "(с) здійснюють наступним чином: фіксують початковий момент часу t" різкого спаду (з тривалістю менше 10 мс) обвідної среднеквадратических

значень напруги, визначених на кожному полупeріодe основної частоти, нижче рівня 0,9 U H 0 M (рис. 4.2). Фіксують кінцевий момент часу / до відновлення срeднeквадратічeского значення напруги до 0,9 U HOM . Обчислюють тривалість провалу напруги А / п в секундах за формулою

image78 (4.29)

Мал. 4.2

ІМПУЛЬСНА НАПРУГА UІМП

Імпульсна напруга U імп (В, кВ) (рис 4.3) вимірюють як максимальне значення напруги при різкому його зміні (тривалість фронту імпульсу не більше 5 мс).

Мал. 4.3

КОЕФІЦІЄНТ ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕНАПРУГИ КПЕР.М

Коефіцієнт тимчасового перенапруги До пер.м (в.о.) визначають наступним чином (рис. 4.4). Вимірюють амплітудні значення UA (В, кВ) на кожному напівперіод основної частоти при різкому (длітeльность фронту до 5 мс) перевищенні рівня напруги, рівного 1,1 √ 2 U mM . Далі вибирають з усіх виміряних перевищень рівня напруги максимальне амплітудне значення UA max . Обчислюють коефіцієнт тимчасової перенапруги по формулі

(4.30)

Мал. 4.4

 
<<   ЗМІСТ   >>