Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Електроенергетичні системи та мережі. Енергозбереження

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИДИ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

Базовий двоставковий тариф. Як зазначалося вище, постійні витрати енергокомпанії забезпечують створення генеруючих потужностей і підтримання їх в готовності до несення навантаження. Тому вони називаються ще "витратами на забезпечення потужності", або "витратами по навантаженню". Зокрема, до них відносяться амортизаційні відрахування, витрати по експлуатації та ремонту обладнання, деякі податки.

Зазначені витрати, так само як і нормативна прибуток, що служить джерелом приросту основного капіталу, повинні оплачуватися

усіма споживачами в незалежності від режиму елсктропотрсблснія. Звідси випливає необхідність роздільного відшкодування постійних витрат (разом з прибутком) і змінних витрат, що змінюються пропорційно обсягу виробництва електроенергії (це головним чином витрати на паливо).

Отже, кожен споживач оплачує енергокомпанії в розрахунковому періоді певну частину постійних витрат пропорційно абоніруемой (замовленої) потужності і частина змінних пропорційно обсягу фактично спожитої електроенергії. Так утворюється тариф, що складається з двох ставок: основної за 1 кВт потужності (навантаження) споживача і за 1 кВт год електроенергії. Модель двоставкового тарифу є вихідною, базовою для різних модифікацій, у тому числі для отримання простого одноставочного тарифу.

Загальна плата за електроенергію при цій системі тарифу буде

Середня вартість 1 кВт год буде дорівнює:

У разі перевищення встановленої в договорі потужності, що бере участь в максимумі ЕЕС, основна плата обчислюється за фактичною потужністю, але, як правило, у вигляді штрафу за підвищеною ставкою а '> а .

Розглянутий тариф може передбачати диференціювання додаткової плати зі зниженою ставкою за енергію, спожиту в години мінімальних навантажень ЕЕС (зазвичай в години нічного провалу графіка). В цьому випадку платежі за електроенергію визначаються за виразом

де W H - енергія, спожита в години мінімальних навантажень ЕЕС; W - загальне споживання енергії; b1 - додаткова плата за енергію, спожиту в години мінімальних навантажень; b2> b1- додаткова плата за енергію, спожиту протягом інших годин доби.

Одноставковий тариф (тариф за лічильником електроенергії) передбачає плату Т тільки за електроенергію в кіловат-годинах, яка врахована лічильниками:

де T 1 - тарифна ставка за 1 кВт год спожитої електроенергії; W a - кількість спожитої енергії, врахованої лічильниками.

Ця система тарифів широко використовується при розрахунках з населенням та іншими непромисловими споживачами.

При одноставковому тарифі плата зростає пропорційно споживанню, що веде до відриву тарифу від вартості обслуговування. Проте він застосовується для населення і малопотужних споживачів.

Диференційовані тарифи. Основний принцип ціноутворення: тарифи повинні ґрунтуватися на повних витратах електропостачання, т. Е. Вартості обслуговування. Ці витрати змінюються в досить широких межах залежно від часу виробництва електроенергії, умов енергопостачання і енерготехнологічних характеристик різних споживачів. Тому ставки плати повинні диференціюватися в тимчасовому розрізі, по групах і категоріям споживачів, а також за видами елeктропотрeбляющіх процесів.

Тимчасова диференціація тарифів викликана нерівномірністю елсктропотрeблeнія і полягає в застосуванні ставок, що розрізняються за годинними зонами доби, дням тижня і сезонів року. У години нічного мінімуму навантаження енергосистеми, коли є вільні потужності і приріст вироблення можливий з найменшими витратами, встановлюються знижені ставки плати за електроенергію. Навпаки, в години пікових навантажень пропонуються максимальні тарифи. Можуть також застосовуватися окремі ставки плати за потужність для зон базової і пікової навантажень добового графіка. Залежно від характеру річного графіка навантаження енергосистеми призначаються різні ставки для зимового і літнього сезонів.

Все це вимагає визначення постійних і змінних витрат виробництва електроенергії по зонах графіків навантажень з урахуванням складу працюючого обладнання. Розрахунок цих тарифів базується на концепції короткострокових граничних витрат - додаткових витрат, необхідних для покриття одиниці приросту попиту в межах існуючої потужності електростанції і пропускної здатності електричних мереж енергосистеми. Такий підхід до тарифів на електроенергію стимулює збільшення споживання її у внепіковие періоди, що, як відомо, веде до зниження загальних витрат електропостачання і середньої ціни.

Внутрісуточних диференціація тарифних ставок зажадає додаткових витрат, пов'язаних з організацією окремого обліку споживання електроенергії, тому важливо чітко визначити її мету. В першу чергу такі тарифи слід пропонувати тим споживачам, які мають реальні можливості і виявляють готовність знизити пікове навантаження або збільшити електроспоживання в години спаду навантаження (організація додаткових змін в промисловості). Також вони можуть бути застосовані для енергоємних промислових підприємств з рівномірним графіком навантаження з метою зниження середнього тарифу для таких споживачів. У той же час недоцільно впровадження диференціювання по зонах доби тарифів для споживачів, які в силу технологічних обмежень чи певного стилю поведінки не можуть і не мають наміру змінювати режим електроспоживання.

Диференціація по групах споживачів (промисловість, населення, сільське господарство, транспорт і т. Д.) Обумовлена галузевими відмінностями в режимах елeктропотрeблeнія, обсягах попиту на енергію і потужність, витрати в електрораспределеніі. Так, питома вартість обслуговування великого промислового споживача з високим коефіцієнтом навантаження, що одержує електроенергію безпосередньо від високовольтної ЛЕП і має власну трансформаторну підстанцію, значно відрізняється від витрат електропостачання побутового споживача з нерівномірною протягом доби навантаженням і потребою в дорогих трансформаторах і низьковольтної розподільчої мережі.

З метою більш повного відображення в тарифах на електроенергію додаткових витрат енергокомпанії на підвищення рівня надійності електропостачання споживачам можуть встановлюватися надбавки (знижки) до ставки плати за потужність (при двоставковому тарифі). Надбавки (знижки) встановлюються для різних груп споживачів відповідно до їх класами надійності, обумовленими в залежності від кількості і характеристик джерел і схем електропостачання, а також введення резервного живлення.

Спеціальні тарифи розробляються з метою підвищення енергоефективності в споживчому секторі; фінансової підтримки окремих споживачів; соціального захисту.

Спеціальні тарифи відрізняються від розглянутих вище, як правило, більш індивідуальним підходом до споживачів, а також тим, що в процесі цільового регулювання допускається їх відхилення від вартості обслуговування. Наприклад, для стимулювання енергозбереження тариф підвищується з ростом електроспоживання.

Тарифи управління еіергoеффектівностью. Такі тарифи можуть бути запропоновані споживачам енергокомпанією в рамках програми управління попитом, а також регулюючими органами в процесі реалізації регіональної енергетичної стратегії.

Один з підходів, спрямованих на лібералізацію тарифної політики при посиленні взаємодії енергокомпанії з споживачами, полягає в наступному: для групи промислових споживачів розробляється комплект моделей многоставочного тарифу на електроенергію (тарифне меню), що стимулюють різні напрямки раціоналізації елeктропотрeблeнія в залежності від енeрготeхнологічeскіх і функціональних характеристик споживачів. Кожен потребітeль вибирає із запропонованого набору найбільш прийнятну для себе модифікацію. При цьому враховуються такі чинники:

  • • прогноз зростання обсягів виробництва і електроємна продукції;
  • • резерви економії електроенергії і підвищення рівня електрифікації;
  • • перспективні режими елeктропотрeблeнія;
  • • можливості підвищення коефіцієнта потужності в електромережах.

Після вибору тарифної моделі споживач заявляє се енергокомпанії, що фіксується в договорі. Реалізуючи обрану модель за допомогою відповідних проектів і заходів по раціоналізації, споживач сам знижує для себе вартість 1 кВт год енергії.

Тарифи фінансової підтримки. Застосовуються при несприятливій для енергетичних підприємств-споживачів ринковій кон'юнктурі, а також в кризових ситуаціях в економіці. У Росії ця проблема особливо актуальна для містоутворюючих промислових підприємств.

В якості одного з можливих варіантів можна використовувати гнучкий договірної тариф на електроенергію, що змінюється в залежності від ціни продукції підприємства-споживача. Якщо ціна знижується при скороченні попиту нижче певної межі, знижується і тариф. Якщо ціна на продукцію споживача пішла вгору, то, починаючи з деякого рівня, зростає і тариф. Таким чином, вдається узгодити інтереси споживача, енергокомпанії та регіону.

Соціально орієнтовані тарифи враховують обсяги електроспоживання в різних за матеріальної забезпеченості групах населення, тип житла, частку витрат на електропостачання в сімейному бюджеті і т. Д. Зокрема, ціна на електроенергію може зрости зі збільшенням споживання, так як вважається, що сім'ї з низьким доходом мають менше електроприймачів. Це стимулює зростання електроспоживання в будинках, де живуть малозабезпечені сім'ї, в той час як споживачі з великим об'ємом будуть його скорочувати.

Методика розрахунку споживчих тарифів на електроенергію

Базою для розрахунків по обгрунтуванню і регулювання тарифів на електричну енергію (потужність) є баланс електричної енергії (потужності) енергопостачальної організації, розроблений виходячи із затвердженого Федеральною комісією балансу виробництва і поставок електричної енергії в рамках Єдиної енергетичної системи Росії по суб'єктах ОРЕМ.

Виходячи із загальної потреби у фінансових коштах на діяльність з енергопостачання споживачів (Д), визначається потреба

у фінансових коштах на діяльність з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії:

де Де - потреба у фінансових коштах на діяльність з виробництва, передачі та розподілу електроенергії; Д- загальна потреба у фінансових коштах енергопостачальної організації за регульованим видам діяльності; ДТЕ ~ потреба у фінансових коштах на діяльність з виробництва, передачі та розподілу ТЕ; Д ЄЕС - вартість послуг енергопостачальної організації з обслуговування електричних мереж і послуг, пов'язаних з підтриманням надійного енергопостачання споживачів, виведених на ОРЕМ.

Середній тариф на електричну енергію (Тз cp ):

де Д опт - вартість електричної енергії та потужності, що поставляється енергопостачальною організацією на оптовий ринок, млн р .; W 0 Tn - корисний відпуск електроенергії споживачам від енергопостачальної організації, включаючи відпуск електроенергії потребітелям- пeрeпродавцам, млн кВт год.

Процедура розрахунку тарифів на електричну енергію передбачає визначення двоставкових тарифів для всіх категорій і груп споживачів.

У загальному випадку плата за споживані електричну потужність та енергію (Ri) і- го споживача визначається але формулою

де 1 - ставка тарифу за потужність для i-го споживача на j- м діапазоні напруг, р / (кВт); - ставка тарифу за енергію, p / кВт-год; Wij - обсяг споживання електроенергії, кВт-год; j-діапазон напруги для даної категорії споживачів (ВН, СН, НН).

Середнє за період регулювання значення заявленої (або розрахункової) потужності розраховується на підставі помісячних максимальних заявлених потужностей споживача за формулою

де n - кількість місяців в періоді регулювання; Р n - заявлена (розрахункова) потужність в місяці n, рахуючи від першого місяця в періоді регулювання.

Значення ставки тарифу за електричну потужність Ti ем для i-ї категорії споживачів розраховується таким чином, щоб забезпечувалася компенсація обґрунтованих умовно-постійних витрат енергопостачальної організації з підтримки даної потужності (генеруючих джерел, електричних мереж і підстанцій) в працездатному стані протягом всього періоду регулювання ( незалежно від щільності графіка навантаження / - категорії споживачів) і досягалося формування обґрунтованого розміру прибутку.

 
<<   ЗМІСТ   >>