Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Електроенергетичні системи та мережі. Енергозбереження

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ТРАНСФОРМАТОРАХ ПРИ ОЦІНЦІ РОЗРАХУНКОВОГО СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОГО КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ

Середньозважений коефіцієнт потужності електроустановок у споживачів визначається за розрахунковий період (місяць) на підставі сумарних показників лічильників активної та реактивної енергії, встановлених на стороні первинного напруги споживчих трансформаторів, що перетворюють напругу мережі в робочий.

При обліку електроенергії на стороні первинного напруги споживчого трансформатора 35 кВ і вище при визначенні величини середньозваженого коефіцієнта потужності із загальної кількості спожитої активної і реактивної енергії виключаються втрати електроенергії в зазначеному трансформаторі (живильної лінії), які визначаються розрахунковим шляхом, наведеним нижче.

1. Втрати в двообмоткових трансформаторі

Для підрахунку втрат електричної енергії в абонентському двообмоткових трансформаторі необхідні наступні дані:

 • а) каталожні або паспортні:
  • • номінальна потужність трансформатора S Н . кВА;
  • • втрати активної потужності в сталі трансформатора сх , кВт;
  • • втрати активної потужності в міді обмоток трансформатора при

номінальному навантаженні , кВт;

 • • струм холостого ходу трансформатора I хх ,%;
 • • напруга короткого замикання U кз ,%;
 • б) розрахункові:
  • • втрати реактивної потужності трансформатора, кВАр:
  • - при холостому ході ;
  • - при короткому замиканні

При розрахунку втрат за методикою в наведеній нижче послідовності визначаються:

 • а) активна W a (кВт год) і реактивна V p (кВАр год) енергія, врахована за місяць за розрахунковими електролічильників;
 • б) Середньозважений коефіцієнт потужності cosφ cp за формулою

і потім по тригонометричним таблиць;

в) коефіцієнт завантаження

де Т п - число годин роботи трансформатора, яке приймається в січні, березні, травні, липні, серпні, жовтні, грудні рівним 744 ч; в квітні, червні, вересні, листопаді - 720 год; в лютому - 672 ч, а для високосного року - 696 ч.

У разі, якщо трансформатор відключається на святкові або вихідні дні, зазначений час необхідно зменшити на час відключення трансформатора.

 • г) втрати енергії в трансформаторі за формулами:
  • • втрати активної енергії:

• втрати реактивної енергії:

де tраб - число годин роботи трансформатора протягом місяця з номінальним навантаженням, яке приймається рівним для підприємств, що працюють в одну зміну, - 200 ч, в дві зміни - 450 ч, в грі зміни - 700 ч. Розрахунковий середньозважений коефіцієнт потужності cosφ pac 4 для підприємств, у яких електролічильники встановлені на стороні первинного напруги (до абонентського трансформатора з вищою напругою 35 кВ і вище), визначається за формулою

а потім по тригонометричним таблиць.

2. Втрати в трьохобмоткову трансформаторі

Для підрахунку втрат в абонентському трьохобмоткову трансформаторі необхідні наступні дані:

 • а) каталожні або паспортні:
  • • номінальна потужність трансформатора S Н . кВ А;

потужність обмоток вищої, середньої та нижчої напруг , кВ А (в паспорті або каталозі дані у відсотках від номінальної потужності);

 • • втрати активної потужності в сталі трансформаторa * , кВт;
 • • втрати активної потужності в міді обмоток вищої, середньої та нижчої напруг трансформатора при номінальному навантаженні , кВт;
 • • струм холостого ходу трансформатора I хх ,%;
 • • напруга короткого замикання між обмотками
 • б) розрахункові:
  • • втрати реактивної потужності трансформатора, кВ Ар:
  • - при холостому ході ;
  • - напруга короткого замикання кожної з обмоток трансформатора,%:
  • - реактивна потужність, споживана обмотками вищого, середнього і нижчого напруг трансформатора при повній їх завантаженні, кВ Ар:

При розрахунку втрат за методикою в наведеній нижче послідовності визначаються:

 • а) активна енергія W а (кВт год), що пройшла через обмотки вищого , среднегоW а сн і нижчого W а нн напруг і реактивна енергія (Кварчія), що пройшла через обмотки вищого image20, середнього V Рсн і нижчого V рнн напружень, які враховуються за місяць за розрахунковими електролічильників;
 • б) середньозважений коефіцієнт потужності на сторонах вищої, середньої та нижчої напруг ;
 • в) коефіцієнт завантаження кожної з обмоток трансформатора:

де W а вн , W a сн , W a нн - активна енергія, пройшла за місяць через обмотки вищого, середнього і нижчого напруг, кВт год; S ВН , S СН , S НН - номінальна потужність обмоток вищої, середньої та нижчої напруг, кВ А; cosφ C p aH , cosφ C p H , cosφ C p jH - середньозважений коефіцієнт потужності на стороні вищої, середньої та нижчої напруг; Т п - повне число годин роботи трансформатора (приймається таке ж, як для двохобмотувальні трансформатора);

 • г) втрати енергії в трансформаторі:
  • • втрати активної енергії

• втрати реактивної енергії

де Траб - число годин роботи трансформатора в місяць з номінальною

навантаженням, яке приймається таким же, як для двообмоткових трансформаторів.

Розрахунковий середньозважений коефіцієнт потужності визначається так само, як і для двохобмотувальні трансформатора.

ВТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Е ПОВІТРЯНИХ І КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЯХ

Для розрахунку втрат електроенергії в повітряних лініях і проводах необхідні наступні дані:

 • а) каталожні або паспортні:
  • • довжина лінії /, км;
  • • активний опір лінії r0, Ом / км;
  • • реактивний опір лінії x0, Ом / км;
 • б) розрахункові:
  • • опору ліній, Ом:
 • в) активна енергія W a і реактивна енергія V р приймаються за розрахунковими електролічильників;
 • г) середній струм в лінії визначається за формулою

де Т п - число годин роботи лінії за розрахунковий період, год; U H - номінальна напруга лінії, кВ.

 • д) втрати енергії у всіх трьох фазах лінії визначаються наступним чином:
  • • втрати активної енергії:

 • • підставляючи в наведені формули значення I ср , визначають:
 • - втрати активної енергії:

Втрати активної енергії в кабельних лініях при їх незначній протяжності з причини малої величини активного опору приймають рівними 0.

Вибір оптимального тарифу

З огляду на скасування "Правил користування електричною і тепловою енергією" з'явилася можливість споживачеві самостійно вирішувати питання про оплату ЕЕ по одноставочному або за двоставковим тарифом. При прийнятті такого рішення слід керуватися економічною вигодою від такого переходу.

Доцільність переходу має місце за умови зниження плати за ЕЕ. При цьому для кожного / -го місяця повинна виконуватися умова:

image32

де Т - ставка за заявлену потужність, що бере участь в максимумі навантаження системи, руб / кВт в місяць; Р m ах - заявлена потужність за місяць i, що бере участь в максимумі навантаження системи, кВт; Т - ставка за електричну енергію при двоставковому тарифі, руб / кВт год; T 1 - ставка за електричну енергію при одноставковому тарифі, руб / кВт год; W a , - обсяг електричної енергії, спожитий в місяць /, кВт год.

Далі, в розділі 3, більш детально розглянуті принципи ціноутворення в електроенергетиці та тарифи на електричну енергію і потужність для промислових споживачів.

 
<<   ЗМІСТ   >>