Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Істотні умови договору страхування

Істотні умови договору страхування - умови, за якими сторони повинні досягти угоди (табл. 6.3). Вони визначаються ст. 942 ГК РФ. Договір страхування визнається неукладеним, якщо сторонами не узгоджено хоча б одну із зазначених умов.

Переліки істотних умов договору однакові для майнового і особистого страхування, проте ці умови докорінно різняться за змістом.

Таблиця 6.3. Істотні умови договору страхування

Істотні умови договору страхування

Особисте страхування

Майнове страхування

Об'єкт страхування (табл. 6.4)

Певне майно або інший майновий інтерес

Застрахована особа

Перелік страхових подій

+

+

Розмір страхової суми

+

+

Термін страхування

+

+

Таблиця 6.4. Об'єкти страхування

Особисте страхування

Майнове страхування

Не підлягають страхуванню

Майнові інтереси, пов'язані:

з дожиття громадян

до певного віку або строку, зі смертю, з настанням інших подій у житті громадян (страхування життя);

заподіянням шкоди життю, здоров'ю громадян, наданням їм медичних послуг (страхування від нещасних випадків і хвороб, медичне страхування)

Майнові інтереси, пов'язані:

з володінням, користуванням і розпорядженням майном (страхування майна);

обов'язком відшкодувати заподіяну іншим особам шкоду (страхування цивільної відповідальності);

здійсненням підприємницької діяльності (страхування підприємницьких ризиків)

Протиправні інтереси Збитки від участі в іграх, лотереях, парі Витрати, до яких може бути примушена особа з метою звільнення заручників

Страхова подія - це конкретне подія, на випадок настання якої проводиться страхування. З настанням страхової події виникає обов'язок страховика зробити страхову виплату. Подія, аналізованих як страхового ризику, повинно мати ознаки ймовірності та випадковості його настання.

Страхова сума являє собою грошову суму, встановлену договором страхування або законом, виходячи з якої встановлюються розмір страхової премії та страхової виплати. Страховик несе зобов'язання по страховій виплаті в межах страхової суми.

При страхуванні майна страхова сума не може перевищувати страхову вартість на момент укладання договору страхування. При здійсненні особистого страхування страхова сума встановлюється страховиком за згодою зі страхувальником.

Термін страхування - це період, протягом якого страховик надає страхове покриття. Наступ події саме в цей проміжок часу визнається страховим випадком, що тягне зобов'язання страховика по страховій виплаті. Термін страхування визначається угодою сторін.

Порядок укладення, ведення та припинення договору страхування

Заява про укладення договору страхування

Укладенню договору страхування передують переговори між страхувальником і страховиком. Ініціатором контакту може виступати як страхова компанія (наприклад, через страхового агента, який відвідує потенційних клієнтів), так і потенційний страхувальник, який звернувся в страхову компанію. Потенційний страхувальник (заявник) має одержати від страховика всю необхідну інформацію про страхування. Така інформація може міститися в стандартних правилах страхування чи інших документах, розроблених страховиком. Пропонуючи для ознайомлення правила страхування, страховик, тим самим виражає свою волю перетворити їх на договір страхування. Бажання страхувальника отримати пропоновану страховий захист і вступити зі страховиком в зобов'язальні правовідносини оформляється особливим документом - заявою на страхування.

Заява є одностороннім волевиявленням страхувальника, спрямованим на укладення договору страхування. Законом не встановлюється єдина форма заяви, вона розробляється страховиком самостійно. Форми заяви можуть різнитися за видами страхування. У заяві містяться основні відомості, необхідні для оцінки ризику та оформлення договору страхування. За надання повної та достовірної інформації відповідальність несе страхувальник.

У заяві на страхування зазвичай вказуються об'єкт страхування (при необхідності - його місцезнаходження), бажаний термін страхування і види ризиків, на випадок яких здійснюється страхування. Страховик зі слів страхувальника або страхувальник самостійно заповнюють запитальник, який підписується страхувальником, при цьому заяву і запитальник можуть бути об'єднані в єдиному документі.

Заява, крім іншого, повинно містити згоду заявника на обробку та передачу персональних даних, відображених в заяві, а також отриманих страховиком в ході виконання зобов'язань за договором страхування.

За результатами розгляду заяви про укладення договору страхування страховик може прийняти його повністю без зміни раніше запропонованих умов страхування або ініціювати зміни цих умов, або зовсім відмовитися від укладення договору страхування. Виняток - договір особистого страхування, який є публічним. Це означає, що страховик зобов'язаний надати страхову послугу кожному, хто до нього звернеться. Інакше кажучи, страховик не вправі відмовитися від укладення договору особистого страхування. Однак, незважаючи на обов'язковість укладання договору, страховик має право не погоджуватися на запропоновані страхувальником умови.

При страхуванні майна можуть складатися акт огляду об'єкта страхування, а також опис майна, в якій фіксується застрахованого майна за його оцінкою. Акт огляду складається в рамках передстрахової експертизи співробітником страхової компанії, агентом або зовнішнім експертом. При страхуванні транспортних засобів (каско) зазвичай проводиться огляд транспортного засобу (із заповненням заяви-анкети), а також запитуються паспорт транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію. При страхуванні життя проводиться медичний огляд застрахованих осіб.

 
<<   ЗМІСТ   >>