Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Специфіка структури страхової компанії

На відміну від інших господарюючих суб'єктів (виробничих, торгових, обслуговуючих), діяльність страхової організації дуже специфічна, що, в свою чергу, відбивається і на структурі страхової компанії.

Фактори, що визначають специфіку структури страхової організації:

  • - Фінансовий характер діяльності - основний об'єкт оперування - грошові кошти;
  • - Основним об'єктом діяльності компанії є управління ризиком, опосередковане формованими страховими фондами;

Таблиця 4.1. Основні види страховиків

Критерій

Вид

За основному акціонерові (власнику)

Державні

Іноземні

Належать ФПГ або ФГ (банку)

Публічні (приватні інвестиції)

Товариства взаємного страхування (ОВС)

За джерела і характером страхуються ризиків

Універсальні

Спеціалізовані

Кептивні

ОВС

RE (перестрахові)

Брокерські

За видовій специфіці

Страхування життя

Ризикове страхування (страхування інше, ніж страхування життя)

Перестрахування

Ризикове страхування + перестрахування

Обов'язкове медичне страхування (ОМС)

По здійсненню обов'язкових видів страхування

Компанії, що здійснюють ОМС

Компанії, що здійснюють ОСАГО

Компанії, які не здійснюють обов'язкового страхування

За охопленням території (і бренду)

Міжнародні (транснаціональні)

Національні (загальноукраїнські, мають філіальну мережу)

Регіональні

За територіальною ознакою (тобто регіону, в якому спочатку переважала діяльність компанії)

Москва

Санкт-Петербург

Північні (видобувні) регіони

Сибір і Далекий Схід

Поволжі

За типом відокремленого підрозділу, яким представлена компанія

Головний офіс

Філія

Представництво

Агентство

За типом об'єднанні страховиків

Спілок та асоціацій

Пули

Синдикати

Холдинги (страхові групи)

Угоди про состраховании

  • - Орієнтація на споживача - страхування (послуга) - фінансова гарантія, яка не може існувати поза споживача, а отже, у страховика не може бути тимчасового лага між "випуском" продукції і його "реалізацією" (знаходженням споживача на цю продукцію);
  • - У зв'язку з обмеженістю видів діяльності, які може здійснювати сам страховик (страхова компанія), виникає цілий ряд додаткових робіт (послуг), виконання яких необхідні для повноцінності наданої страхового захисту, але страховик змушений передавати їх в аутсорсинг;
  • - Залучення посередників - оскільки страхування - надзвичайно складний продукт, для його ефективного просування необхідна участь професійних страхових посередників, які виступають "буфером" і "сполучною ланкою" одночасно - між компанією і потенційним клієнтом, доводячи до нього інформацію про специфіку страхового продукту і його якісних характеристиках;
  • - Страхові компанії є найбільшими інституційними інвесторами, а їх інвестиційна діяльність жорстко регулюється державою з метою забезпечення надійності та платоспроможності компаній.

Два головних структурних підрозділи страхової компанії - страхова і фінансова дирекції.

В рамках страхової дирекції здійснюється основна частина діяльності компанії, пов'язана із залученням ризиків, з подальшою цессией ризиків (перестрахуванням), з андеррайтингом ризиків, з урегулюванням збитків і формуванням політики компанії з освоєння ринку. Діяльність страхової дирекції компанії спрямована на роботу з споживачем страхової послуги і з основними контрагентами компанії, включаючи перестраховиків, і формування бази для інвестиційної діяльності компанії. Страхова дирекція є відображенням специфіки діяльності страхової компанії.

Величезне значення в діяльності компанії грає її фінансовий блок (фінансова дирекція). Фінансовий напрямок страхової компанії, на відміну від інших організацій, включає в себе не тільки блок бухгалтерського та податкового обліку і контролю, звітності і планування, але ще й великий інвестиційний блок і блок актуарних розрахунків. Останні два блоки для страхової організації мають важливе значення. Діяльність і результати роботи інвестиційного відділу вкрай важливі не тільки з точки зору формування доходу, але і з позиції моніторингу дотримання строгих законодавчих норм за обсягом і структурою активів, у які можуть бути інвестовані страхові резерви та власні кошти компаній. На базі актуарних розрахунків андеррайтери компанії будують свою тарифну політику, а розрахунок страхових резервів впливає на формування фінансового результату страхової компанії і достовірність звітності страхової організації.

Страхова компанія має значну внутрішню інтегрованість, оскільки будь прийняте рішення з розробки та впровадження нового страхового продукту (нового виду страхування) автоматично зачіпає діяльність великої кількості підрозділів компанії, оскільки впливає не тільки на необхідність виведення цього продукту на ринок (і роботу фронт-офісів) , але і на зміни в обліковій політиці компанії, зміни у формуванні страхових резервів, в системі перестрахувального захисту, у врегулюванні майбутніх збитків, у зміні страхової, бухгалтерської, податкової та статистичної звітності і т.д.

 
<<   ЗМІСТ   >>