Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Деталі машин. Курсове проектування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТ ОБЕРТАННЯ КУТОВИХ ШВИДКОСТЕЙ І КРУТНИХ МОМЕНТІВ

Визначення частот обертання і кутових швидкостей валів приводу проводиться в ніжепріводімом порядку.

Частота обертання вхідного ланки першої (від двигуна) передачі дорівнює номінальній частоті обертання ротора асинхронного електродвигуна:

Частота обертання вихідної ланки першої (від двигуна) передачі, що дорівнює частоті обертання вхідного ланки другий (від двигуна) передачі, визначається як:

Частота обертання вихідної ланки другий (від двигуна) передачі визначається за формулою:

або

У формулах (13.9) - (13.11):

щ - передавальне число першої (від двигуна) ступені приводу; "2 - передавальне число другий (від двигуна) ступені приводу.

Кутові швидкості елементів приводу рівні:

Величини потужності, що передаються різними елементами приводу, визначаються з урахуванням ККД простих механізмів, складових привід (ККД зубчастих, черв'ячних, ланцюгових, кліноременних передач; підшипників кочення і муфт).

При визначенні потужностей слід користуватися формулою:

де Р ВХ1 - вхідна потужність / -го простого механізму; Р ВИХ1 - вихідна потужність / -го простого механізму; - ККД / -го простого механізму.

Під простим механізмом розуміється зубчаста або черв'ячна передача, пара підшипників, Кліноременная передача, ланцюгова передача і муфта.

Потім, на підставі отриманих вище значень, визначаються крутний момент на елементах приводу за формулою:

де Tj - крутний момент нау-м елементі приводу, Н м; Р } - потужність Наум елементі приводу, Вт; е> - кутова скоростьу'-го елемента приводу, рад / с.

РОЗРАХУНОК І ЕСКІЗНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЧНИХ ПЕРЕДАЧ

Розрахунок і проектування механічних передач викладені в розд. 3.

Закрита передача

Вибір матеріалів елементів передачі

Рекомендації по вибору матеріалів зубчастих коліс, призначенням їх твердості, способам зміцнення зубів, а гак же вимоги до термообробних деталей викладені в розд. 3.2.2.1-3.2.2.4

Алгоритм визначення допустимих напружень матеріалів для зубчастих коліс наведено в табл. 3.5 розд. З.2.2.5.

Рекомендації по вибору матеріалів черв'яка і вінця черв'ячного колеса, призначенням їх твердості і термообробки викладені в розд. 3.3.2.

Алгоритм визначення допустимих напружень матеріалів для вінців черв'ячних коліс наведено в табл. 3.26 розд. 3.3.2.2.

Визначення розмірів елементів закритої передачі па підставі розрахунку па усталостную контактну міцність

13.4.1.2.1. Циліндричні зубчасті передачі

Алгоритм розрахунку:

 • 1. Визначення мінімально допустимих розмірів викладено в табл. 3.7 розд. 3.2.3.2 - "Проектний розрахунок".
 • 2. Геометричний розрахунок:
  • • для прямозубой циліндричної передачі зовнішнього зачеплення - табл. 3.12 розд. 3.2.3.2;
  • • косозубой циліндричної передачі зовнішнього зачеплення - табл. 3.13 розд. 3.2.3.2;
  • • прямозубой циліндричної передачі внутрішнього зачеплення - табл. 3.14 розд. 3.2.3.2;
  • • косозубой циліндричної передачі внутрішнього зачеплення - табл. 3.15 розд. 3.2.3.2.
13.4.1.2.2. Конічні зубчасті передачі

Алгоритм розрахунку:

 • 1. Визначення мінімально допустимих розмірів викладено в табл. 3.20 розд. 3.2.4.2 - "Проектний розрахунок".
 • 2. Геометричний розрахунок:
  • • для прямозубой конічної передачі - табл. 3.21 розд. 3.2.4.2;
  • • конічної передачі з круговими зубами - табл. 3.22 розд. З.2.4.2.
13.4.1.2.3. черв'ячна передача

Алгоритм розрахунку:

 • 1. Визначення мінімально допустимих розмірів викладено в табл. 3.27 розд. 3.3.2.3 - "Проектний розрахунок".
 • 2. Геометричний розрахунок циліндричної черв'ячної передачі викладено в табл. 3.31 розд. З.З.2.З.

Ескізна опрацювання конструкцій елементів закритої передачі

Правила виконання креслень зубчастих циліндричних коліс наведені в розд. 3.2.3.3.

Основи конструювання наведені:

 • • для зубчастих циліндричних коліс зовнішнього зачеплення - в розд. 3.2.3.4;
 • • зубчастих циліндричних коліс внутрішнього зачеплення - в розд. 3.2.3.5. Конструкції циліндричних валів-шестерень наведені в розд. 3.2.3.6. Правила виконання креслень зубчастих конічних коліс наведені в розд. З.2.4.З. Основи конструювання конічних зубчастих коліс наведені в розд. З.2.4.4.

Варіант конструкції конічного вала-шестерні наведено в розд. 3.2.4.5.

Правила виконання креслень циліндрових черв'яків і черв'ячних коліс наведені в розд. 3.3.2.4.

Основи конструювання черв'ячних коліс наведені в розд. 3.3.2.5, а черв'яків - в розд. 3.3.2.6.

Діаметри посадочних отворів коліс і насадних шестерень повинні бути уточнені пізніше, після розрахунку і конструювання пов'язаних валів (розд. 5).

 
<<   ЗМІСТ   >>