Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Страхові брокери

Страхові брокери здійснюють свою діяльність як на страховому ринку, так і на перестрахувальному ринку, тобто є посередниками при укладанні договорів страхування і перестрахування.

Взаємовідносини між страховим брокером, страховиком і страхувальником представлені на рис. 3.3.

Взаємовідносини страховий брокер - страховик - страхувальник і страховий брокер - страховик - страховик

Рис. 3.3. Взаємовідносини страховий брокер - страховик - страхувальник і страховий брокер - страховик - страховик

Страховими брокерами є фізичні особи, зареєстровані як підприємці, або юридичні особи, які здійснюють посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні від свого імені, в інтересах та за дорученням страховика (перестраховика).

Як правило, брокери підлягають обов'язковій реєстрації та внесення в єдиний державний реєстр. У більшості країн діяльність страхових брокерів є ліцензованої, наприклад в Росії, Великобританії.

Відповідно до вимог російського законодавства страховими брокерами можуть виступати російські індивідуальні підприємці та юридичні особи, які діють в інтересах страхувальника (перестрахувальника) або страховика (перестраховика) та здійснюють діяльність з надання послуг, пов'язаних з укладанням договорів страхування (перестрахування) між страховиком (перестрахувальником) і страхувальником (перестрахувальником), а також з виконанням зазначених договорів. Діяльність страхових агентів і страхових брокерів з надання послуг, пов'язаних з укладенням та виконанням договорів страхування (за винятком договорів перестрахування) з іноземними страховими організаціями або іноземними страховими брокерами, на території РФ не допускається. На відміну від інституту страхових агентів інститут страхових брокерів в нашій країні поки ще тільки починає розвиватися.

У країнах Європи та США велика частина страхових договорів укладається за посередництвом страхового брокера. Так, у Великобританії число таких угод досягає 70%, а в США становить не менше 80% від всіх укладених договорів.

Страховий брокер є незалежним посередником, який здійснює підприємницьку діяльність від свого імені. Це означає, що брокер несе відповідальність перед клієнтом за недостовірну інформацію, неякісне або неповне розміщення ризику. Страховик же не несе відповідальності за помилкові дії страхового брокера.

Страховий брокер стоїть на боці страхувальника і діє за його дорученням. Обсяг надаваних послуг встановлюється договором доручення.

При представленні інтересів страхувальника основними завданнями брокера є:

 • - Аналіз заявлених до страхування ризиків;
 • - Визначення необхідного обсягу страхового захисту;
 • - Пошук найбільш підходящого страховика з урахуванням оптимального розміщення ризику.

За чинною практиці європейських країн страховий брокер за свої послуги отримує від страхувальника винагороду, розмір та умови виплати якого закріплюються угодою між брокером і страхувальником.

Надаючи послуги, пов'язані з укладанням зазначених договорів, страховий брокер не має одночасно діяти в інтересах страхувальника і страховика.

Крім посередницької діяльності з укладання договорів страхування і перестрахування, страхові брокери можуть здійснювати іншу діяльність, пов'язану зі страхуванням.

Діяльність страхового брокера відображена в табл. 3.5.

Відповідно до російського законодавства страхові брокери не можуть здійснювати діяльність в якості страхового агента, страховика, перестраховика.

Таблиця 3.5. Характеристика діяльності страхового брокера

Визначення

Функції

Сфера

діяльності

Договірні

відносини

Страховими брокерами є фізичні особи, зареєстровані як підприємці, або юридичні особи, які здійснюють посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні від свого імені, в інтересах та за дорученням страховика (перестраховика)

 • o Аналіз страхового ризику
 • o і підбір найбільш оптимального страховика
 • o Консультаційні послуги та роз'яснювальні роботи із страхування і перестрахування
 • o Організація страхових внесків і виплат за дорученням і за рахунок страховика
 • o Надання експертних послуг з оцінки ризику
 • o Організація послуг аварійного комісара

Страхування та перестрахування

Договір доручення

У табл. 3.6 представлені результати порівняльного аналізу діяльності страхових агентів і страхових брокерів.

До переваг роботи зі страховим брокером з погляду страховика належить:

 • - Відсутність відповідальності за дії брокера;
 • - Можливість залучення великих клієнтів;
 • - Відсутність необхідності розвитку власної агентської мережі;
 • - Можливість отримання супутніх видів послуг;
 • - Професійне здійснення діяльності на ринку.

Переваги страхового агента з погляду страховика:

 • - Можливість контролювати і регулювати діяльність;
 • - Можливість залучати клієнтів на постійній основі.

Таблиця 3.6. Результати порівняльного аналізу діяльності страхових посередників

Характеристика

діяльності

Найменування страхового посередника

страховий агент

страховий брокер

Представлення інтересів

Страховика

Страхувальника

Від чийого імені виступає

Страховика

Від свого імені

Хто оплачує послуги посередника

Страховик

Страхувальник (перестрахувальник)

Хто може бути посередником

Фізична особа, у тому числі в статусі індивідуального підприємця, або юридична особа

Фізична особа тільки в статусі індивідуального підприємця або юридичну особу

Сфера діяльності

Страхування

Страхування та перестрахування

Напрямки діяльності

Посередництво при укладанні договору страхування, Аквізиція

Посередництво при укладенні договору страхування і перестрахування, а також інші напрямки в галузі страхування, не заборонені законодавством

Договірні відносини

Агентський договір

Договір доручення

Відповідальність за здійснювану діяльність перед страхувальником

Дії агента вважаються вчиненими страховиком

Несе відповідальність перед страхувальником. Страховик не відповідає по діям брокера

Тривалість відносин зі страховиком

На постійній основі

На підставі окремих доручень

Регламентація діяльності

Не регламентується державою; регламентується тільки страховиком

Підлягає обов'язковому ліцензуванню

Рід занять

Будь, причому агентська діяльність може не бути основною

Тільки страхова брокерська діяльність та діяльність, пов'язана з нею

 
<<   ЗМІСТ   >>