Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Деталі машин. Курсове проектування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОРПУСИ РЕДУКТОРІВ

Перед розробкою конструкції корпусу слід уважно ознайомитися з матеріалом, викладеним в розд. 4.4, 6 і 7.

.5.1. Литі корпуси редукторів

Корпуси циліндричних редукторів

8.5.1.1.1. Визначення базових розмірів

Корпуси циліндричних редукторів конструюють двох виконань:

 • • нероз'ємні (при невеликих міжосьових відстанях) з двома вікнами на бічних стінках, через які при складанні вводять в корпус вали з сполученими з ними шестернею, колесом і іншими деталями (приклад використання подібної конструкції розглянуто нижче, на прикладі черв'ячного редуктора - рис. 8.19) ;
 • • роз'ємні (площину роз'єму розташовують по осі вала черв'ячного колеса). Роз'ємний корпус одноступінчастого циліндричного редуктора представлений

на рис. 8.1.

Площина роз'єму проходить через осі валів. Її для зручності обробки розташовують паралельно площини підстави корпусу.

Верхню поверхню кришки корпуса, що служить технологічною базою для обробки площині роз'єму, також виконують горизонтальної.

Розробку конструкції починають з промальовування контурів нижньої (основи корпусу) і верхньої (кришки корпусу) частин.

Конструктивне оформлення внутрішнього контуру редуктора (рис. 8.8) проводиться в такому порядку.

З центрів коліс проводять тонкими лініями дуги кіл радіусами

де (1 а { - зовнішні діаметри зубчастих колеса і шестерні; а - зазор між колесом і корпусом.

Зазор а повинен бути таким, щоб обертові деталі не зачіпали за внутрішні поверхні стінок корпусу. Його величину визначають за формулою:

де ь - найбільша відстань між зовнішніми поверхнями деталей передач, мм (рис. 8.8).

Обчислення значення а округлюють в більшу сторону до цілого числа. Товщина стінки кришки корпусу 61 визначають за формулою:

де 5 - товщина стінки підстави корпусу, яка визначається за формулою (8.2).

Потім оформляють кришку вертикальними стінками. Для зменшення маси кришки бічні стінки виконують похилими (рис. 8.8).

Для з'єднання корпусу і кришки по всьому контуру площині роз'єму редуктора виконують спеціальні фланці (рис. 8.8).

Мал. 8.8

Фланці об'єднані з приливами (бобишках) для підшипників. Розміри конструктивних елементів:

8.5.1.1.2. Конструктивне оформлення припливів для підшипникових гнізд

Припливи, в яких розташовуються підшипники, конструктивно оформляють по рис. 8.9.

Діаметр припливу приймають:

• для заставної кришки (рис. 8.9, в, г, д, £ *):

• для приворачивают кришки (рис. 8.9, а, б):

де - діаметр фланця приворачивают кришки підшипника (табл. 11.290, П.291).

Діаметри, числа гвинтів для кріплення і їх розташування для приворачивают кришок підшипників приймають по табл. П.290, П.291.

Конструювання кришок підшипників викладено в розд. 4.5.2.

Довжина підшипникових гнізд (рис. 8.9) визначається конструктивно:

 • • шириною підшипника (1);
 • • висотою кришки (2);
 • • товщиною кільця (3);
 • • осьовими розмірами маслоотражательного кільця (4).

Так як осьові розміри деталей і конструкції опор різні, то і отвори в припливах виконують різної довжини (наприклад, на рис. 8.9, в, г, д, е).

Довжина підшипникових гнізд повинна бути узгоджена також з шириною фланця, необхідної для розміщення головки гвинта або гайки. Жорсткість припливів при необхідності можна підвищити ребрами (рис. 8.1, 8.3, 8.8).

Для зручності обробки зовнішні торці припливів всіх підшипникових гнізд, розташованих на одній стінці корпусу, повинні лежати в одній площині (рис. 8.1, рис. 8.8).

Мал. 8.9

8.5.1.1.3. Кріплення кришки підшипника до корпусу

Для з'єднання приворачивают кришки з корпусом використовують болти з зовнішньої шестигранною головкою (при використанні кришок виконання 2 - рис. 4.58, 4.59) або гвинти з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником (при використанні кришок виконання 1 рис. 4.58, 4.59). Болт (гвинт) загортають в отвір для гвинта корпуса. Конструкції приворачивают кришок і способи їх установки викладені в розд. 4.5.2.1.

Діаметри с! гвинтів і їх кількість визначають залежно від параметрів обраної кришки (рис. 4.58, 4.59). Гвинти і болти повинні бути класу міцності не менше 6.6. Проектування різьбових з'єднань викладено в розд. 7.

Конструкції заставних кришок і способи їх установки викладені в розд. 4.5.2.2.

Мал. 8.10

Мал. 8.11

Мал. 8.12

8.5.1.1.4. Кріплення кришки до корпусу

Типові конструкції з'єднань кришки корпусу з його підставою представлені на рис. 8.10-8.12.

Для з'єднання кришки корпусу з його підставою використовують болти по класу міцності не менше 6.6. Діаметр болта приймається в залежності від діаметра болтів (гвинтів) з !, що кріплять кришку. Їх рекомендується призначати по діаметру наступними після діаметра болтів (гвинтів), що кріплять кришку </, зі стандартного ряду болтів (гвинтів) (табл. П. 115, П. 118).

Ширину фланця А (рис. 8.10-8.12) вибирають з умови вільного розміщення головки гвинта (або гайки) і можливості повороту її гайковим ключем на кут не менше 60 °. Рекомендується приймати:

де с1 - діаметр кріпильного болта. Розмір В визначається, як

Розміри опорних поверхонь кріпильних деталей слід приймати по табл. П. 128.

Діаметр отвору під болти (гвинти) в кришці корпусу (рис. 8.10-8.12) і в основі корпусу (рис. 8.10-8.12) повинен забезпечувати зазор в межах (0,5-1,0) мм, і його значення слід округлити до стандартного значення (табл. п.50).

При проектуванні отворів під болти (гвинти) кріплення кришки до корпусу керуються наступними рекомендаціями:

 • • отвори розташовують переважно по поздовжніх сторонах;
 • • в районі бобишек намагаються максимально наблизити їх до отвору під підшипник (для збільшення жорсткості з'єднання). Болт, розташований між отворами під підшипники, розміщують посередині між цими отворами (рис. 8.13);

Мал. 8.13

 • • мінімальна відстань між стінками близько розташованих отворів має становити не менше (3-5) мм;
 • • на бічних сторонах крім болтів в районі підшипникових гнізд (рис. 8.13) встановлюють додатково болти на фланцях меншої товщини (рис. 8.10-8.12), приблизно на однаковій відстані один від іншого - з кроком, рівним (10-12) з1.

Висоту I припливу в кришці під стягує болт (рис. 8.13) визначають 1рафіческі, виходячи з умови розміщення головки болта на плоскій опорної поверхні; для всього редуктора цю висоту приймають однаковою, рівною максимальному значенню.

Опорні поверхні на кришці обробляють в залежності від форми головки гвинта (табл. П.128).

8.5.1.1.5. Фіксування кришки корпусу щодо заснування корпусу

Підшипникові гнізда в корпусі повинні мати правильну циліндричну форму (допустиме відхилення становить частки допуску 7-го квалітету). Конструкції підшипникових вузлів розглянуті в розд. 4.4.3.

При складанні редуктора під час затяжки болтів, що з'єднують корпус з кришкою, можливе деяке зміщення кришки щодо корпусу, що викликає деформацію зовнішніх кілець підшипників, що мають малу жорсткість. Крім того, торці припливів у підшипникових гнізд на кришці редуктора і корпусу можуть не збігтися, що спричинить перекіс кришок підшипників і зовнішніх кілець самих підшипників. Отже, при складанні редуктора потрібно точно фіксувати положення кришки щодо корпусу. Точність фіксації досягається установкою двох штифтів (рис. 8.14), які мають у своєму розпорядженні на якомога більшій відстані лпуг від лпта.

Мал. 8.14

Крім виконання фіксують функцій при монтажі редуктора, штифти захищають кришку і корпус від зрушень при розточування отворів.

Зазвичай застосовують два конічних штифта (рис. 8.14, а, б). Якщо з яких-небудь причин не можна застосувати конічні штифти, то використовують циліндричні штифти (рис. 8.14, в. Г). Недоліком циліндричних штифтів є ослаблення посадки при повторних збірках.

При установці штифтів в глухі отвори або без доступу для їх вибивання застосовують штифти з зовнішньої (рис. 8.15, а) або внутрішньої (рис. 8.15, 6) розбій для їх видалення при демонтажі.

Діаметр штифтів визначається за рекомендацією:

де </ кб - діаметр кріпильного гвинта, що з'єднує кришку і підстава корпусу.

Після визначення величини діаметра штифта за формулою (8.21), се округлюють в більшу сторону за даними табл. П.142, в якій наведено параметри циліндричних і конічних штифтів.

Поверхні сполучення корпусу з кришкою для щільного їх прилягання шабрують або шліфують. При складанні редуктора ці поверхні для кращого ущільнення змащують герметиком або фарбою, так як прокладки в площині роз'єму встановлювати не можна через можливе порушення посадки підшипників в корпусі.

Мал. 8.15

8.5.1.1.6. Конструктивне оформлення опорної частини корпуса

Один з рекомендованих варіантів виконання опорної поверхні корпусу у вигляді двох довгих, паралельно розташованих фланців, представлений на рис. 8.16.

Таке розташування знижує витрату металу і зменшує час обробки опорної поверхні корпусу, знижує навантаження на різьбові деталі. Конструкції місць кріплення корпусу до плити або рами показані на рис. 8.16.

Мал. 8.16

Діаметр кріпильного болта приймається в залежності від діаметра болтів (гвинтів), що кріплять кришку корпусу до його основи. Їх рекомендується призначати по діаметру наступними після діаметра болтів (гвинтів), що кріплять кришку корпусу, зі стандартного ряду болтів (гвинтів) (табл. П. 115, П. 118).

Опорні поверхні під кріплять болти (гвинти) обробляють в залежності від форми головки гвинта (табл. П.128).

Число крениться болтів (гвинтів) гвинтів п для кріплення корпусу до плити (рами), в більшості своїй, приймають рівним 4.

Коли це можливо, редуктор кріплять до рами знизу (рис. 8.17).

Мал. 8.17

Найбільш часто в редукторах використовується картерів мастило, при якій корпус редуктора є резервуаром для масла. Масло заливають через верхній люк.

При роботі передачі масло поступово забруднюється продуктами зносу, з плином часу воно старіє, властивості його погіршуються. Тому масло, налите в корпус редуктора, періодично слід міняти. Для зливу масла в корпусі редуктора передбачають зливний отвір, що закривається пробкою. Конструкція типовий пробки і її установки викладені в розд. 6.5.1 (рис. 6.18).

Дно корпуса бажано робити з ухилом (1,0-1,5) ° в бік зливного отвору. Крім того, у самого отвору потрібно робити місцеве поглиблення (рис. 6.18). При такому виконанні масло майже без залишку може бути злито з корпусу, проте частково воно буде стікати по стінці корпусу і потрапляти на плиту або фундамент. Тому краще зливний отвір розташовувати в дні корпусу (якщо це зручно при експлуатації приводу).

Перед свердлінням зливного отвору прилив в корпусі фрезерують, тому він повинен виступати над необроблюваної поверхнею на висоту

де 6 - товщина стінки корпусу (рис. 8.15,8.16).

8.5.1.1.7. Оформлення інших конструктивних елементів корпусних деталей

Поверхня під головкою болта або гайки повинна бути перпендикулярна осі отвору, для чого її обробку проводять відповідно до таблиці П.128.

Мал. 8.18

Для підйому і транспортування кришки корпусу і зібраного редуктора застосовують римболти (рис. 8.8) (табл. П.121-П.122) або вушка, переливаючись їх заодно з кришкою (рис. 8.18). Отвір виконана у вигляді ребра з отвором. для

підйому і транспортування підстави корпусу передбачають гаки (рис. 8.18), які відливають заодно з корпусом.

Конструктивні розміри, представлені на рис. 8.18 визначаються за формулами:

де 6 - товщина стінки корпусу (рис. 8.16-8.18).

У редукторах інших типів вибір товщини стінок, зазорів, радіусів заокруглень та інші загальні принципи конструювання корпусів не відрізняються від попередніх. Тому далі наведено рекомендації по конструюванню лише специфічних елементів корпусів цих типів редукторів.

 
<<   ЗМІСТ   >>