Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Деталі машин. Курсове проектування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

У розд. 2.2 приведена інформація, заснована на ЕСКД і інших російських стандартах, якої слід керуватися при виконанні графічної частини курсового проекту і контрольних завдань.

Загальні правила оформлення креслень

Формати

Див. Розділ 2.2.

Позначення виробів і конструкторських документів

Правила позначення виробів і конструкторських документів, відповідно до ГОСТ 2.101-68, наведені в розд. 2.3.2.

Основні написи і їх розташування ні кресленнях

Рамку поля креслення проводять на відстані 20 мм від лівого боку зовнішньої рамки і на відстані 5 мм від всіх інших сторін.

Рамку поля креслення виконують суцільною товстою лінією (основною лінією по ГОСТ 2.303-68).

Кожен креслення повинен мати основний напис по обрамляє лінії в правому нижньому кутку поля креслення. За ГОСТ 2.301-68 на аркушах формату АЛ основний напис розташовують тільки вздовж короткої сторони аркуша, а формату А5 - уздовж довгої. На аркушах інших форматів уздовж будь-якого боку.

Для всіх видів креслень і схем застосовують форму основного напису за ГОСТ 2.104-68 (рис. 2.10).

Якщо всі необхідні зображення не розміщуються на одному аркуші, то допускається виконувати креслення на двох і більше аркушах із зазначенням в основному написі кожного з них порядкового номера, а на першому аркуші загальної кількості аркушів, на яких виконано креслення. В цьому випадку для наступних аркушів креслень допускається використовувати форму 2а (рис. 2.2).

Перелік що допускаються по ГОСТ 2.316-68 і ГОСТ 2.004-88 скорочень слів, що застосовуються в основних написах і специфікаціях, наведено в табл. 2.3.

Основний напис для текстових конструкторських документів (перший, або обкладинку)

Мал. 2.10. Основний напис для текстових конструкторських документів (перший, або обкладинку)

У графах основних написів креслень і схем (номери граф на рис. 2.10 і 2.2 вказані в дужках) наводять:

1 - найменування виробу (деталі, складальної одиниці, комплексу), а також найменування документа, якщо цим документом присвоєно код.

Найменування вироби записують в називному відмінку однини.

На першому місці поміщають іменник, наприклад: "Колесо зубчасте", "Редуктор черв'ячний. Креслення загального вигляду", "Колесо черв'ячне. Складальне креслення".

 • 2 - позначення документа (креслення деталі, загального вигляду, складального), наприклад: "МЕХ 53691.00.12, МЕХ 53691.00.00 ВО, МЕХ 53691.21.00 СБ".
 • 3 - позначення за стандартом матеріалу деталі (графу заповнюють тільки на кресленні деталі), наприклад: "Сталь 40ХН ГОСТ 4543-71".
 • 4 - літеру документа.
 • 5 - масу в кілограмах (без вказівки одиниці виміру). У навчальних проектах графу можна не заповнювати.
 • 6 - масштаб (1: 1, 1: 2, 2: 1 і ін. По ГОСТ 2.302-68). При виконанні документа на друкуючих і графічних пристроях виводу ЕОМ допустимо застосовувати масштаби зменшення 1: п і збільшення п: 1, де п - раціональне число.
 • 7 - порядковий номер аркуша (на документах, що складаються з одного аркуша, графу нс заповнюють).
 • 8 - загальна кількість аркушів документа (креслення деталі, загального вигляду, складального) - графу заповнюють тільки на першому аркуші.
 • 9 - скорочена назва вузу, кафедри, шифр групи (наприклад ТПУ, КТПМ, група 5901).
 • 10, 11, 12, 13 - характер роботи, що виконується особою, яка підписала документ: в рядку "Р" (розробив) прізвище та ініціали студента, його підпис і дату закінчення роботи над документом; в рядку "П" (перевірив) - прізвище та ініціали викладача.

Підпис і дату викладач проставляє після перевірки і захисту проекту.

Підписи осіб, які розробили документ, є обов'язковими.

Решта рядків в графах 14-18 в навчальних проектах не заповнюють.

Якщо документ складається з двох і більше листів, то на наступних аркушах (якщо на них основна напис виконана відповідно до рис. 2.2) заповнюють тільки графи 2 і 7.

 
<<   ЗМІСТ   >>