Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Деталі машин. Курсове проектування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Загальні положення

Курсовий проект по деталям машин являє собою сукупність конструкторських документів: графічних (креслення, схеми) і текстових (пояснювальна записка, специфікація).

Графічні документи також можуть містити текстову частину.

Правила, порядок розробки та оформлення конструкторських документів регламентовані комплексом стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД) і поширюються на всі види виробів машинобудування та приладобудування.

Вибірка стандартів, необхідних при виконанні проекту вироби, приведена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

вибірка стандартів

документ

Назва

ГОСТ 2.001-93

ЕСКД. загальні положення

ГОСТ 2.004 88

ЕСКД. Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях виводу ЕОМ

ГОСТ 2.101-68

ЕСКД. види виробів

ГОСТ 2.102-68

ЕСКД. Види і комплектність конструкторських документів

ГОСТ 2.103-68

ЕСКД. стадії розробки

ГОСТ 2.104-68

ЕСКД. Основні написи

ГОСТ 2.105-95

ЕСКД. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.106-96

ЕСКД. текстові документи

ГОСТ 2.108-68

ЕСКД. Специфікація

ГОСТ 2.109 73

ЕСКД. Основні вимоги до креслень

ГОСТ 2.118-73

ЕСКД. технічна пропозиція

ГОСТ 2.119-73

ЕСКД. Ескізний проект

ГОСТ 2.120-73

ЕСКД. технічний проект

ГОСТ 2.201-80

ЕСКД. Позначення виробів і конструкторських документів

ГОСТ 2.307-68

ЕСКД. Нанесення розмірів і граничних відхилень

ГОСТ 2.310-68

ЕСКД. Нанесення на кресленнях позначень покриттів, термічної та інших видів обробки

ГОСТ 2.316-68

ЕСКД. Правила нанесення на кресленнях написів, технічних вимог і таблиць

ГОСТ 2.321-84

ЕСКД. позначення літерні

ГОСТ 2.701-84

ЕСКД. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання

ГОСТ 3.1105-84

ЕСТД. Форма і правила оформлення документів загального призначення

ГОСТ 3.1201-85

ЕСТД. Система позначення технологічної документації

ГОСТ 7.1-84

Бібліографічний опис документа

ГОСТ 7.9-95

Реферат і анотація

Закінчення таїв. 2.1

документ

Назва

ГОСТ 7.12-93

Скорочення російських слів і словосполучень в бібліографічному описі творів друку

ГОСТ 24.301-80

Система технічної документації на АСУ. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 24.304-80

Система технічної документації на АСУ. Позначення умовні графічні технічних засобів

ГОСТ 8.417-81

Одиниці фізичних величин

Основне призначення стандартів ЕСКД полягає у встановленні єдиних оптимальних правил виконання, оформлення та обігу конструкторської документації, які забезпечують:

  • • застосування сучасних методів і засобів при проектуванні виробів;
  • • механізацію та автоматизацію обробки конструкторських документів і міститься в них інформації;
  • • можливість створення єдиної інформаційної бази автоматизованих систем (САПР, АСУП і ін.) І можливість взаємообміну конструкторською документацією без її переоформлення;
  • • можливість проведення сертифікації виробів;
  • • гармонізацію з відповідними міжнародними стандартами.

Формати

Конструкторські документи, в тому числі креслення і схеми проектів, виконують на аркушах паперу формату по ГОСТ 2.301-68 (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

формати

формат

АТ

А1

А2

АЗ

А 4

А 5

Розміри, мм 2

841 х 1189

594х 841

420 х 594

297 х 420

210x297

148x210

Допускається застосування додаткових форматів, одержуваних збільшенням коротких сторін основних форматів на величину, кратну їх розмірам.

Позначення цих форматів включає позначення основного формату і його кратності, наприклад, А2 х 3 (594 х 1261 мм).

Формати листів визначаються розмірами зовнішньої рамки, виконуваної суцільними тонкими лініями, за якими проводять обрізку листів.

 
<<   ЗМІСТ   >>