Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Конкурентоспроможність товарів і послуг

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інтегрована оцінка конкурентоспроможності

Цінність даної методики полягає в тому, що вона з'єднує підходи трьох зацікавлених сторін - роботодавців, замовників і абітурієнтів. Вона була запропонована експертами журналу "Кар'єра" і використана при складанні рейтингу "100 кращих вузів Росії". Методика заслуговує того, щоб навести повний перелік критеріїв конкурентоспроможності вузів. До них відносяться:

 • 1) індекс суспільної оцінки;
 • 2) кількість згадувань у російській пресі;
 • 3) індекс міжнародного визнання;
 • 4) конкурс в аналізованому році;
 • 5) середній бал шкільних атестатів;
 • 6) середній бал літньої екзаменаційної сесії;
 • 7) середній бал випускних іспитів;
 • 8) відсоток випускників, які отримали диплом з відзнакою;
 • 9) відсоток випускників, які поступили до аспірантури або магістратуру в аналізованому році;
 • 10) відсоток випускників, працевлаштованих за фахом після випуску;
 • 11) число викладачів в розрахунку на 100 студентів;
 • 12) відсоток кандидатів і докторів наук до загального числа викладачів;
 • 13) відсоток навчального навантаження, виконаної штатними викладачами;
 • 14) число дійсних членів і членів-кореспондентів державних академій;
 • 15) число дисертацій, захищених співробітниками вузу за останні п'ять років;
 • 16) число монографій, написаних співробітниками вузу за останні п'ять років;
 • 17) число грантів на НДР, отриманих співробітниками вузу за останні п'ять років;
 • 18) число наукових зарубіжних відряджень співробітників вузу за останні п'ять років;
 • 19) бюджет вузу в розрахунку на одного студента;
 • 20) бібліотечний фонд в розрахунку на одного студента;
 • 21) навчальна площа в розрахунку на одного студента;
 • 22) площа гуртожитку в розрахунку на одного студента;
 • 23) площа спортивних споруд в розрахунку на одного студента та ін.

У цій інтегрованої номенклатурі є показник кінцевого результату ("відсоток випускників, працевлаштованих за фахом після випуску"), критерії "можливості" ("число монографій, написаних співробітниками за останні п'ять років", "число дисертацій, захищених співробітниками вузу за останні п'ять років" , "число комп'ютерів у розрахунку на 10 студентів" і т.д.), критерії якості підготовки абітурієнтів ("показник конкурсу", "середній бал шкільних атестатів") і фахівців ("середній бал випускників, які отримали диплом з відзнакою"), характеристики іміджу ("кількість згадувань у російській пресі", "індекс міжнародного визнання").

Інтегрована оцінка вузів показала, що три перші місця займають МДУ ім. М.В. Ломоносова, Академія народного господарства при Уряді РФ і Московський фізико-технічний інститут.

За останні десять років (2001-2011 рр.) Методика продовжує вдосконалюватися. Йдеться, наприклад, про останні рейтингах вузів, представлених незалежним рейтинговим агентством "РейтОР" (у частині державних вузів) та Національним рейтинговим атестаційним агентством "АНО" (у частині недержавних вузів). Їх перевагою є зміщення акценту на показники кінцевого результату і компактність номенклатури (чотири - сім критеріїв) через відсутність критеріїв "можливості" та інших проміжних характеристик. У рейтингах згаданих організацій неодмінним доданком оцінки є зарплата випускників. Цікавою особливістю рейтингу агентства "РейтОР" є наявність "багато кутові" іміджевих характеристик, або оцінка вузу під кутом зору: а) роботодавців; б) засобів масової інформації; в) держави; г) вузів. Як гідність аналізованої номенклатури слід відзначити присутність в ній критерію "вартість навчання".

Для рейтингу недержавних вузів характерні дві особливості: наявність показника кінцевого результату - показника працевлаштування випускників за фахом і "двухуглові" іміджевих характеристик: рейтингу Рососвіти та суспільно-професійного рейтингу.

У ряді випадків укладачі рейтингу ставлять вузькі завдання. Першу спробу ранжувати вузи по ступеню затребуваності їх випускників в 2006 р вжив агентство "РейтОР". У 2008 р подібна задача була поставлена в проекті "Діловий рейтинг вищої освіти", здійсненому під егідою Міністерства освіти та науки Росії і Спілки ректорів Росії.

Головним критерієм в оцінці вузів було зростання зарплати фахівців (згадаймо викладену вище зарубіжну практику оцінки бізнес-шкіл). Створена комісія розподілила найкращі вузи країни за трьома ступенями: альфа-, бета- і гамма-групи.

Проблеми вищої школи. Багато невирішені завдання і напрямки покращення діяльності вузів очевидні при "погляді на проблему з боку", зокрема при зіставленні освітнього та виробничого процесів [111] (табл. 38). При аналізі (методом аналогії) наведеної таблиці виникає цілий ряд питань, на які вузам, державі, міністерству освіти слід давати відповіді.

Будь нормативно-технічний документ (ГОСТ, ТУ) обов'язково узгоджується з основними споживачами продукції. А чи завжди Державний освітній стандарт узгоджується з споживачами, тобто роботодавцями? Чи завжди це роботодавець? Чи завжди неформально виробляється це узгодження? У європейських бізнес-школах компанії активно беруть участь у формуванні навчальних програм і встановленні оптимального режиму навчання.

У сфері освіти намічається цікава тенденція: великі компанії стають співзасновниками вузів, формують навчальні програми, організують спецкурси, оплачують навчання обдарованих студентів. Злиття розуму і капіталу дають некомерційні автономні освітні установи (НОУ) або автономні установи (АУ). Існує думка, що більшість державних вузів перетворюються в зазначені структури, якщо буде прийняте відповідне законодавство про НОУ і АУ.

Таблиця 38

Освітній процес у вузі з позиції виробничника

Поняття процесу

освітнього

виробничого

Середня школа, коледжі, комерційні організації

Постачальники

Абітурієнти

Сировина, що надходить

Приймальні іспити

Вхідний контроль якості

Студенти

Відібраний матеріал, опрацьований процесом продукт

Державний освітній стандарт (ГОС)

ГОСТ, ТУ

Навчальні програми, навчальні плани

Технологічні документи

Навчання на курсах

Стадії процесу

Поточний контроль, курсові іспити

Міжопераційний контроль якості матеріалу, напівфабрикату

Державні іспити

Вихідний контроль якості

Випускники

Готова продукція, товар на ринку праці

Роботодавці

Споживачі

Частка випускників, які влаштувалися на роботу

Рівень реалізації товару

Випускники, що не знайшли роботу

Те ж

Початкова зарплата випускника

Ціна товару

Продовжуючи використовувати метод аналогій, відзначимо, що свідченням успішної роботи товароізготовітеля є вихід його продукції на зовнішній ринок, отримання замовлень на виготовлення товару для інших держав. На жаль, російські вузи подібні амбітні завдання перед собою не ставлять. У конкурентній боротьбі за іноземних студентів російські вузи програють. Так, вузи і коледжі США заробляють на іноземцях більше 14 млрд дол. На рік, Великобританії - 5 млрд, а вузи нашої країни - трохи більше 100 млн дол. А за оцінкою фахівців, могли б заробляти до 4 млрд дол. За кількістю іноземних студентів СРСР десятиліттями був на третьому місці в світі після США та Франції. А зараз Росія перебуває на восьмому місці. Високорозвинені країни зацікавлені в залученні іноземних студентів, оскільки підготовка кадрів для інших країн відкриває дорогу до нових ринків.

Однією з причин програшу в боротьбі за іноземного студента є зниження якості освіти: в 1991 р ЮНЕСКО ставила радянських вищу освіту на третє місце в світі, а до 2007 року Росія опустилася в тому ж рейтингу на 27-е місце.

За свідченням Я. М. Кузьмінова (голови комісії за освітою Громадської палати Росії, на якого посилається автор [71]), стримуючим фактором є крайня бідність вітчизняної системи вищої освіти. Витрати на освіту студента в Росії в середньому всього на 20-30% більше, ніж на навчання школяра, коли в розвинених країнах вони вищі в 3-4 рази.

Чи можна уявити виготовлювача, який не знає, за якою ціною продається його товар? Не можна! Але, на жаль, більшість вузів в нашій країні не знає про долю своїх випускників, так як зворотній зв'язок з ними не налагоджена. Зовсiм небагато вузів має служби, що займаються випускниками та їх працевлаштуванням.

Чи можна уявити небагату країну, яка віддає безкоштовно свої дорогі товари багатим країнам? Можна! Це Росія. Вона не отримує ніякої компенсації за своїх випускників, кандидатів і докторів наук, які від'їжджають працювати в інші країни.

Від'їзд сформованого фахівця, вченого - це втрата не просто носія інтелекту. Такий науковець - носій колективного досвіду, зокрема методик, знань, досягнень колективу лабораторії, конструкторського бюро, кафедри, де він працював.

За свідченням проф. С. П. Капіци, який побував на фірмі "Майкрософт", в оточенні Б. Гейтса вся верхівка - це росіяни. Вони закінчили факультет прикладної математики МДУ і Фізтех.

За даними Міносвіти Росії, з 1989 по 2004 р з Росії виїхали близько 25 тис. Вчених і ще 30 тис. Щорічно працюють на зарубіжну науку за тимчасовими контрактами. За деякими даними, в цілому за останні 15 років втрати Росії від виїзду вчених склали 6 млрд дол.

Виїжджають вчені переважно в США та Німеччину. Для Америки залучення вчених з-за кордону в 20-30 разів дешевше, ніж вирощування своїх. "Витік мізків" в США - це не тільки російське, але і європейське явище. За останні десятиліття туди переїхали сотні тисяч вчених з Європи, причому більша частина з них - молоді люди до 30 років.

Проблему прикладних досліджень в європейських країнах ще якось вдається вирішувати за допомогою створення технопарків при університетах, де на практиці реалізуються задуми студентів, а також за рахунок власних наукових центрів великих компаній. Складніше вирішується проблема в області фундаментальних досліджень.

"Витік мізків" - результат відсутності дієвого закону про інтелектуальну власність.

Зараз у Росії почали "продавати" видатних спортсменів, але продовжують "дарувати" учених. Тому є пропозиції "продавати" і фахівців. В окремих країнах ця проблема вирішена. Наприклад, Індія "продає" своїх фахівців за кордон, а гроші, отримані за контрактами, направляє на підтримку вищої школи. У радянський період подібний досвід мав місце, коли країнам, що розвиваються продавалися послуги радянських нафтовиків, геологів, металургів, будівельників і лікарів.

Проблема компенсації витрат стосується не тільки фахівців, виїжджаючих в іншу країну. За статистикою, більше 80% російських фахівців не працюють за фахом. Якщо студент, що навчався за рахунок держави (це коштує приблизно 20 тис. Крб на рік), по закінченні не працює за фахом, то він повинен повернути витрачені на навчання кошти. До речі, в Китаї бюджетники зобов'язані після закінчення навчального закладу відпрацювати на державу не менше трьох років.

На закінчення необхідно ще раз підкреслити, що в конкурентній боротьбі країн (фірм) вирішальна роль належить людському чиннику і конкурентному середовищі, в якій людина діє на виробництві, при навчанні та повсякденному житті.

Дуже просто відповідає журналіст газети "Московський комсомолець" на питання: "Чому Америка процвітає? Тому що кожен, взявши чергову планку, продовжує боротися, прагнучи підкорити нову висоту. У західних школах і вузах (зараз і в деяких навчальних закладах нашої країни) всіляко розвивається дух змагальності. Кожен повинен підтримувати свій рівень важкою роботою і суперництвом. Навчання в них - це безперервне змагання, слово "рейтинг" пронизує всю навчальну життя. Майбутні випускники чітко усвідомлюють, що попитом у роботодавців користуються тільки ті, хто здатний створювати конкурентоспроможний ринковий продукт " . Як зазначив один з колишніх керівників Європейської організації з якості (ЕОК) Ріккардо Дель Анна: "Конкуренція з самим собою - найважча з усіх існуючих у світі".

 
<<   ЗМІСТ   >>