Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Інженерна графіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБСЯГ, ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРОБКИ КРЕСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ

Етапи розробки креслення загального вигляду. При виконанні креслення загального вигляду зазвичай виконують в певній послідовності такі роботи.

Мал. 16.1

Мал. 16.2

Мал. 16.3

  • 1. Ознайомлення зі складальної одиницею: вивчення призначення, конструкції, принципу роботи та взаємодії складових частин, а також послідовності розбирання та складання. Зазвичай при цьому керуються розробленими кафедрою паспортом - схемою складальної одиниці, описом і специфікацією.
  • 2. Виконання ескізів деталей, що входять до складу складальної одиниці, включаючи ескізи деяких стандартизованих деталей. Ув'язка пов'язаних розмірів деталей. Зйомка ескізів деталей докладно розглянута в главі 15.
  • 3. Виконання креслення загального вигляду на основі знятих ескізів. При цьому вирішуються питання вибору головного зображення і числа зображень на кресленні загального виду. Перед плануванням корисно виконати від руки ізометрію складальної одиниці. Приклад планування креслення загального вигляду показаний на рис. 16.1. В основу планування зазвичай приймають планування ескізу корпусної деталі. Більш детально цей етап розглянуто нижче.

Приклад виконання креслення загального вигляду наведено на рис. 16.2, таблиця до нього - на рис. 16.3 (заповнюється зазвичай від руки).

Особливість роботи над кресленням загального виду полягає в тому, що зйомку ескізів деталей студенти виконують тільки в аудиторії. При роботі над кресленням загального вигляду студенти опрацьовують окремі стандарти ЕСКД, номери яких вказані у відповідних параграфах. Для вирішення окремих конструктивних питань рекомендується використовувати навчально-методичну [1] і довідкову літературу.

Ознайомлення із завданням. Для виконання креслення загального вигляду кожному студенту видають індивідуальне завдання - варіант складальної одиниці з технічним описом. Керуючись технічним описом, треба усвідомити призначення складальної одиниці, принцип роботи і взаємодія основних складових частин. Подумки намітити послідовність розбирання та збирання і виконати їх практично. При цьому слід уважно вивчити конструктивні та технічні форми складових частин.

Виконання ескізів деталей пристрою має свої особливості, які визначаються конструкцією з'єднань, і розглядається нижче в § 16.3. Особливості вибору головного зображення і числа зображень - планування креслення, а також деякі правила, які стосуються оформлення креслення загального вигляду, розглянуті в § 16.4.

ВИКОНАННЯ ЕСКІЗІВ ДЛЯ КРЕСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ

Загальні правила зйомки ескізів деталей розглянуті в главі 15. При зйомці ескізів деталей для виконання креслення загального вигляду складальної одиниці особливу увагу звертають на питання нанесення і ув'язки розмірів суміжних, сполучених деталей. У розділі 15 розглянута система нанесення розмірів головним чином з технологічних міркувань (див. § 15.5), від технологічних баз. При зйомці ж ескізів деталей складальних одиниць деякі розміри наносять з урахуванням взаємозв'язку цих деталей в пристроях і їх конструктивних особливостей, т. Е. З конструктивних міркувань, від конструкторських баз. Ці особливості розглянуті нижче.

Мал. 16.4

При зйомці ескізів для креслень загального вигляду іноді виконують ескізи складальних одиниць, що входять до складу пристрою. До числа таких складальних одиниць відносяться армовані вироби, наприклад, з пластмаси з металевими деталями.

Як приклад на рис. 16.4, 16.5, 16.6, а - з наведено комплект виконаних ескізів для верньера (рис. 16.6, б - з тільки з розмірними лініями), креслення загального вигляду якого наведено на рис. 16.2.

Ескізи складальних одиниць. Якщо у виробі є складальні одиниці, то при зйомці ескізів на них оформляють ескізи складальних одиниць зі специфікаціями, що визначають їх склад. У навчальному процесі такими складальними одиницями бувають зазвичай нероз'ємні з'єднання деталей (або деталей і матеріалів), одержувані армуванням [2] , зварюванням або наплавленням, а також нероз'ємні

Мал. 16.5

з'єднання деталей (матеріалів), які після з'єднання їх пайкою, склеюванням, розвальцюванням, напресування та іншими складальними операціями піддають додатковій механічній обробці. На деталі (металеву арматуру), що входять до складу таких складальних одиниць, оформляють окремі ескізи. Більш докладно про специфікацію см. В § 17.1.

Приклад . У показаної на рис. 16.2 конструкції верньера ручка 1 є складальної одиницею, що представляє собою армоване виріб. На неї розроблений ескіз - рис. 16.4, зі специфікацією на рис. 16.5. Ручка верньера складається з арматури - металевої втулки 1 і матеріалу - пластмаси 2. У армованої складальної одиниці матеріал набуває встановлену ескізом або кресленням форму після пресування (або заливки) в прес-форму разом з арматурою. Тому на ескізі (кресленні) армованої складальної одиниці наносять всі розміри, що визначають її форму, за винятком розмірів арматури, а також розміри, які визначають положення арматури щодо формованих поверхонь. В ескізі на рис. 16.4 нанесені всі розміри, що визначають форму пластмасовою частини ручки. Розмір 4 мм визначає положення металевої втулки щодо торця ручки. Металева втулка використана при виготовленні Металопластмасова ручки верньера як самостійна попередньо виготовлена деталь. Тому на неї виконаний окремий ескіз - рис. 16.6, а, на якому нанесені

Мал. 16.6

всі розміри, необхідні для її виготовлення (отвір для гвинта М4 на ескізі втулки не показано, так як його обробляють після пресування ручки).

Парні і вільні розміри. Розміри деталей складальних одиниць поділяють на пов'язані і вільні. Парні розміри - це розміри сполучених (з'єднуються) деталей, які повинні бути однаковими. Вони забезпечують задане положення деталей в складальної одиниці, точність її роботи, належні умови збирання та розбирання, необхідну взаємозамінність деталей. Після виготовлення деталей ці розміри обов'язково перевіряють контролери служби контролю або управління якістю.

При зйомці ескізів з деталей пристроїв питань правильного виміру і нанесення пов'язаних розмірів приділяють особливу увагу.

Вільні розміри зазвичай відносять до поверхонь деталей, що не стикаються з іншими деталями складальної одиниці і не впливають істотно на роботу механізму. Однак значення окремих вільних розмірів суміжних деталей можуть бути взаємно пов'язані певними конструктивними умовами (значення вільних розмірів однієї деталі наносять відповідно до аналогічними розмірами суміжних деталей). Такі розміри називають вільними залежними.

Правильне нанесення на кресленні деталей таких взаємозалежних (залежних) довільних розмірів є необхідною умовою забезпечення належного функціонування виробу, його монтажу та демонтажу. Тому при зйомці ескізів виділяють вільні залежні розміри деталей пристрою і перевіряють правильність їх вимірювання і нанесення на ескізах.

Характер взаємозв'язку розмірів деталей складальної одиниці визначається її конструкцією. Пояснимо це на прикладах.

На рис. 16.7 показано сідло I клапана, запресувати в корпус 2 по діаметру d " значення якого для сідла і корпусу є сполученими розмірами. У той же час діаметри d 2 сідла і <7, корпусу є вільними залежними розмірами, так як до них не пред'являється високих вимог поточности виготовлення; необхідно тільки, щоб d,> d ,. Тут же вільними залежними розмірами є розміри I 1 сідла і I 1 отвори в корпусі; для них також необхідно умова / 2> / ,.

На рис. 16.8 показано гвинтове з'єднання двох деталей. Зовнішні діаметри різьби d , гвинта 3 і деталі / є сполученими (внутрішній і середній діаметри різьби також пов'язані розміри, але в позначенні різьби на кресленнях деталей їх не вказують). Зовнішній діаметр d , різьблення гвинта і діаметр d, отвори в деталі 2 представляють собою вільні залежні розміри, так як отвір в деталі 2 повинно бути більше діаметра гвинта.

Парні розміри двох конічних поверхонь з однаковою конусностью показані на прикладі фрикційної муфти (рис. 16.9). Сполучення конічних поверхонь визначається величиною пов'язаних розмірів - їх конусності 1: а і діаметрами d ( ко

Мал. 16.7

Мал. 16.8

нусность - відношення різниці діаметрів двох перетинів конуса до відстані між ними). При цьому діаметри d задають в "основний" площині, що є для зовнішнього конуса (ліва полумуфта /) площиною його більшого підстави. Для внутрішнього конуса (права полумуфта 2) положення "основний" площині визначено розміром I від одного з торців деталі.

Парні розміри двох пірамідальних поверхонь показані на рис. 16.10. Для передачі крутного моменту з маховичка 1 на шток 2 вакуумного вентиля їх поєднання виконано у вигляді чотиригранної піраміди. Парні розміри тут - ухил La посадочних граней щодо осі штока і розміри поперечних перерізів отвори в торці маховичка і штока, що визначаються в "основний" площині, т. Е. Розміри Ь боку квадрата (в перерізі А- А). Довжина / посадкової поверхні штока і довжина /, посадкової поверхні маховика є вільними залежними розмірами з умовою /,> /, щоб забезпечити осьову затягування маховика на штоку.

Інші приклади осьових пов'язаних і вільних залежних розмірів наведені нижче (див. Рис. 16.11, 16.12).

На рис. 16.11, а, в показані два варіанти установки ролика 2 на панелі 3 приладу: а - ролик обертається на нерухомої осі 1; в - ролик обертається разом з валом /, на якому він закріплений за допомогою гайки 4 , шайби 5 і шпонки 6. У першій конструкції (рис. 16.11, а) розміри / ролика і осі - пов'язані розміри. Необхідний зазор забезпечують спеціально призначеними допускаються

Мал. 16.9

Мал. 16.10

Мал. 16.11

відхиленнями цих розмірів (їх вивчають в курсі по допускам, посадкам і технічним вимірам) так, щоб довжина осі завжди була дещо більше довжини ролика (за однакової кількості величини номінального значення l у ролика і осі). Розміри довжини осі і довжини ролика виконують з великою точністю. При неправильному виконанні цих розмірів ролик може бути затиснутий в осьовому напрямку або, навпаки, між роликом і корпусом може виникнути неприпустимий осьової зазор (люфт). Правильне нанесення розміру l довжини на осі ролика від конструктивної бази - торця До показано на рис. 16.11, б. У другій конструкції (рис. 16.11, в) ролик затиснутий на валу в осьовому напрямку, що забезпечує умова I 1 <I 7. У цьому випадку розміри I l Hl 7 - вільні залежні. Схема нанесення розмірів довжини на валі від технологічної бази T в цьому випадку приведена на рис. 16.11, р

Інший приклад нанесення розмірів довжини від технологічної бази T наведено на рис. 16.12 для випадку нерухомого кріплення шарикопідшипника на валу (умовно показана тільки половина розрізу). Вільні залежні розміри: / - висота внутрішнього кільця підшипника, А і Б - осьові розміри вала (/> Б-А). Конструктивна база вала - торець К. Розміри А і Б нанесені від технологічної бази Т.

На рис. 16.13 зображена рукоятка приладу, ручка 2 якої вільно обертається на осі 1. Штифт 3 оберігає ручку від зісковзування з осі, а кільцева канавка на осі допускає вільне обертання ручки зі штифтом навколо осі. Розмір I 7, що визначає положення канавки на осі, і розмір / "визначає положення штифта в ручці, є вільними залежними розмірами ( I 2> /,). У даній конструкції є й інші - як пов'язані (діаметр d t ), так і вільні залежні ( d 7 і d ,, d, > d 2 ) - розміри діаметров'осі і ручки.

Сполученими є також розміри, що визначають положення осей отворів двох з'єднуються гвинтами, болтами або шпильками деталей (див. Рис. 16.14, 16.15).

Мал. 16.12

Мал. 16.13

Мал. 16.14

Мал. 16.15

На рис. 16.14 сполучених розмірів / визначає положення осей отворів під гвинти в підшипнику ковзання / верб корпусі 2 прилади.

У конструкції на рис. 16.15 для деталей 1 і 2 діаметр с / розташування осей отворів під кріпильні деталі є зв'язаним. Зв'язаних є і кутовий розмір - величина кута а, що визначає положення пазів шпон в обох деталях щодо осей їх кріпильних отворів.

Наведені приклади, зрозуміло, не вичерпують усього різноманіття пов'язаних і вільних залежних розмірів на кресленнях деталей. Однак при зйомці ескізів необхідно аналізувати конструкцію складальних одиниць і особливу увагу звертати на правильність вимірювання і нанесення вказаних розмірів.

Після зйомки ескізів з деталей все пов'язані і залежні розміри підкреслюють червоним олівцем, перевіряючи правильність їх вимірювання і нанесення і при необхідності коригуючи повторним вимірюванням.

Альбом ескізів. Комплект ескізів на складальну одиницю сброшюровивают в обкладинку з цупкого паперу. Лицьову сторону обкладинки оформляють за зразком, прийнятому на кафедрі.

  • [1] Див .: Киселів Μ. Ф. Методичні вказівки до роботи "Виконання креслення загального вигляду". М .: МІЕМ, 1986. С. 43.
  • [2] Армування є технологічний процес виготовлення нероз'ємних складальних одиниць, здійснюваний шляхом заливання або пресування металевої арматури у вигляді втулок, стрижнів, шпильок і т. П. Матеріалом, яким може бути пластмаса, скло, фарфор, кераміка, метали і їх сплави і т. п., що відрізняються від матеріалу арматури (див. рис. 16.4).
 
<<   ЗМІСТ   >>