Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Інженерна графіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

При підготовці підручника використаний досвід викладання інженерної графіки студентам, що спеціалізуються з автоматики і телемеханіки, по конструюванню і виробництву радіоапаратури та апаратури обчислювальної техніки, електронних приладів, фізичної апаратури.

Матеріал книги розташований послідовно: спочатку викладені елементи нарисної геометрії з включенням елементів креслення, потім - елементи технічного креслення, в кінці викладено досвід застосування ЕОМ. При вивченні гранних поверхонь і поверхонь обертання, які є елементами форми технічних деталей, доцільно попереднє ескізування навчальних моделей; це враховано в викладі курсу.

Правила нанесення розмірів на ескізах і кресленнях розглянуті в зв'язку з технологією виготовлення і особливостями конструкції вироби. Розглянуто також деякі особливості елементарних вимірювань деталей.

Для поліпшення засвоєння теоретичного матеріалу і закріплення умінь і навичок студентів наведено велику кількість практичних прикладів.

Зміст глав за елементами нарисної геометрії погоджено з задачниками [5] і [22].

Автор приносить глибоку подяку Т. Є. Солнцевої, Ю. Б. Іванову, В. І. Куркін, В. А. Герверу, С. М. Дем'яновому, В. М. Щавеліну, Г. П. Вяткіна, І. Г. Вінницькому, М. П. Титової, В. С. Левицькому, А. В. Верховський, М. Ф. Кисельову, А. А. ПУЗІКОВА, Е. Д. Іванової, Є. І. Федорову, Л. В. Швецової та М. Ю. Лайко за допомогу в роботі.

Автор

ВСТУП

У навчанні фахівців широкого профілю передбачається поглиблення теоретичної бази, оволодіння фундаментальними основами інженерної та управлінської діяльності, істотне поліпшення практичної підготовки. Інженерна графіка відноситься до базових загальноінженерних дисциплін, гарне освоєння якої - необхідна умова поглибленого оволодіння фундаментальними інженерними дисциплінами і ефективного використання комп'ютерно-графічних систем для автоматизації виготовлення креслень.

Інженерна графіка включає елементи нарисної геометрії (теоретичні основи побудови креслень геометричних фігур), технічного креслення (складання креслень виробів) і машинної графіки.

Предметом вивчення є креслення деталей і складальних одиниць різних видів апаратури і технологічного оснащення, теоретичні основи і технологічні засоби їх виконання, відповідна система конструкторської документації.

Метою курсу є базова загальноінженерна підготовка: розвиток просторового уявлення і уяви, конструктивно-геометричного мислення на основі графічних моделей просторових форм, вироблення знань і навичок, необхідних для виконання і читання креслень деталей і складальних одиниць, виконання ескізів, складання конструкторської документації для виробництва, початкова підготовка в якості користувачів графічних пакетів прикладних програм машинної графіки.

В результаті вивчення інженерної графіки студент повинен володіти наступними компетенціями:

знати

 • • теоретичні основи побудови зображень точок, прямих, площин і окремих видів просторових ліній і поверхонь на площині;
 • • способи вирішення завдань (окремі випадки) на взаємну належність і взаємний перетин геометричних фігур, а також на визначення натуральної величини плоских геометричних фігур;
 • • способи побудови зображень простих предметів і пов'язані з ним умовності;
 • • стандарти "Єдиної системи конструкторської документації" (ЕСКД);
 • • зображення двох-трьох видів з'єднань деталей;

вміти

 • • визначити геометричні форми простих деталей за їхніми зображеннями і виконати ці зображення з натури і за кресленням виробу або його елементів;
 • • наносити розміри на робочих кресленнях і ескізах деталей і складальних одиниць;
 • • читати креслення технічних пристроїв, що складаються з 10-14 простих деталей, а також виконувати ці креслення з урахуванням вимог стандартів;
 • • користуватися вивченими стандартами цієї системи;

володіти

 • • технікою креслення по стандартам ЕСКД;
 • • графічними редакторами на персональних ЕОМ, виконуючи геометричне моделювання та користуючись основами автоматизованого виконання креслень деталей.

Заняття з інженерної графіки розвивають здатність до просторового поданням.

Уміння подумки уявити форму предметів і їх взаємне розташування в просторі особливо важливо для ефективного використання сучасних технічних засобів на базі обчислювальної техніки при машинному проектуванні технічних пристроїв і технології їх виготовлення.

У процесі вивчення інженерної графіки студенти освоюють основні положення ЄСКД, в яких встановлені взаємопов'язані правила і положення по порядку розробки, оформлення і звернення до конструкторської документації, які є обов'язковими для всіх організацій і підприємств Росії.

Встановлені в ЕСКД єдині правила забезпечують:

 • • можливість взаємообміну конструкторськими документами між організаціями та підприємствами без їх переоформлення;
 • • стабілізацію комплектності, яка виключає дублювання і розробки не потрібних виробництву документів;
 • • можливість розширення уніфікації при конструкторській розробці проектів промислових виробів;
 • • спрощення форм конструкторських документів і графічних зображень, що знижують трудомісткість проектно-конструкторських розробок промислових виробів;
 • • механізацію та автоматизацію обробки технічних документів і міститься в них інформації;
 • • поліпшення умов технічної підготовки виробництва;
 • • поліпшення умов експлуатації промислових виробів;
 • • оперативну підготовку документації для швидкого переналагодження діючого виробництва.

Встановлені стандартами ЕСКД обсяг і зміст даних і технічних показників, що включаються в конструкторські документи, служать підставою для розробки:

 • • систем і програм їх механізованої обробки;
 • • цифрових кодів, шифруючих дані, що містяться в конструкторських документах;
 • • стандартних програм для статистичної обробки інформації, що міститься в конструкторських документах і їх класифікаційних позначеннях;
 • • систем реєстрації конструкторських документів на машинних носіях, що забезпечують прискорену видачу необхідної інформації і її обробку з використанням ЕОМ.
 
<<   ЗМІСТ   >>