Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Конкурентоспроможність товарів і послуг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація та коротка характеристика критеріїв конкурентоспроможності

Застосовувані при оцінці конкурентоспроможності показники можуть бути якісними (відповідність товару моді, відсутність або наявність дефекту і ін.) І кількісними (продуктивність м'ясорубки, споживана потужність холодильника та ін.).

Критерій конкурентоспроможності - це якісна або (і) кількісна характеристики продукції, яка використовується для оцінки конкурентоспроможності.

Критерії конкурентоспроможності можна класифікувати за трьома ознаками (табл. 3).

Розглянемо першу угруповання. Угруповання по виду задовольняються потреб розібрана вище. Вкажемо на роль критеріїв у комерційній діяльності. Роль якості (а також безпеки, часто враховується в рамках якості) і ціни, складових інтегральний показник якості, була показана в п. 1.4.

Таблиця 3

Класифікація критеріїв конкурентоспроможності продукції

Ознака класифікації

Критерій конкурентоспроможності

Вид задовольняються потреб

Рівень якості

Соціальна адресність

Справжність

Безпека

Споживча новизна

Імідж

Інформативність

Ціна споживання

Призначення

Обмежувальний

Оціночний

Кількість врахованих характеристик

Одиничний

Комплексний:

  • - Груповий;
  • - Узагальнений

Судячи за формулою (4), обсяг реалізації товару знаходиться в квадратичної залежності від інтегрального показника якості (рис. 6), тобто критеріїв якість і ціна споживання.

Залежності обсягу продажів від інтегрального показника якості

Рис. 6. Залежності обсягу продажів від інтегрального показника якості:

D - обсяг продажів; I - інтегральний показник якості; d - коефіцієнт; I 0 - задане значення інтегрального показника

Інші п`ять критеріїв визначають значення d. Цей показник фактично визначає значення доданої споживчої цінності. Один і той же товар (тобто продукція з одним і тим же значенням I) може бути реалізована по-різному в різних магазинах. Справа в мистецтві торгівлі працівників магазину, зокрема в тому, як задіяні при продажу такі критерії, як соціальна адресність, справжність, новизна, імідж та інформативність.

Розглянемо другу угруповання. Виходячи з ознаки призначення, можна розрізняти обмежувальні і оціночні критерії.

Обмежувальний критерій - це критерій кокурентоспобності, заснований на характеристиках, що визначають можливість допуску об'єкта на ринок і до оцінки конкурентоспроможності. Як будь критерій, він може бути даний в кількісної та якісної формах. Наприклад, умовою допуску до оцінки конкурентоспроможності сигарет є така кількісна характеристика, як вміст смоли та нікотину в відповідно до нормативу безпеки, встановленим національним стандартом або законом.

Наявність ліцензії на діяльність організації, сертифіката відповідності на товар (послугу) є прикладами якісної характеристики. Результати оцінки за допомогою обмежувального критерію представляються в альтернативній формі: відповідає чи не відповідає об'єкт нормативом; виконується або не виконується умова допуску.

Обмежувальний критерій, як правило, застосовують у рамках професійної оцінки, оскільки фахівці знають вимоги законів і стандартів на продукцію.

Оціночний критерій - це критерій конкурентоспроможності, заснований на характеристиках, що визначають міру конкурентоспроможності та конкурентні переваги. Його використовують як у рамках професійної, так і споживчої оцінки.

Кордон між обмежувальним і оцінним критеріями досить рухома, так як визначається моментом часу і простором, тобто географією ринку. Наприклад, сертифікація системи менеджменту безпеки харчових продуктів (системи ХАССП, ІСО 22000) може в різних країнах носити добровільний і обов'язковий характер. Оскільки в Росії сертифікація менеджменту безпеки носить добровільний характер, то відповідність вимогам зазначених систем виконує роль оціночного критерію. У країнах ЄС харчова продукція повинна пройти обов'язкову сертифікацію на відповідність вимогам цих систем. Тому стосовно вітчизняної продукції, призначеної для експорту на європейський ринок, відповідність вимогам систем ХАССП або ІСО 22000 є обмежувальним критерієм.

Розглянемо третій угруповання. Залежно від ознаки "кількість характеристик", що враховуються при оцінці конкурентоспроможності, слід розрізняти одиничний і комплексний критерії.

Одиничний критерій конкурентоспроможності являє собою одну з простих характеристик, що визначають конкурентоспроможність. Прикладами є продажна ціна, ступінь автоматизації приладу.

Комплексний критерій конкурентоспроможності складається із сукупності характеристик, що визначають конкурентоспроможність. Його різновидами є груповий і узагальнений критерії.

Груповий критерій конкурентноздатності - це комплексний критерій, який включає групу характеристик, що визначають конкурентоспроможність товару з тієї чи іншої сторони. У цьому посібнику детально розглянуті такі групові критерії, як рівень якості, імідж, рівень новизни, ціна споживання, інформативність товару.

Поняття одиничного і групового критеріїв трохи умовні, гак як суб'єкти та умови оцінки конкурентоспроможності можуть бути різними. Деякі критерії можуть виступати в ролі як одиничних, так і групових критеріїв.

Наприклад: продажна ціна з позиції споживача - одиничний критерій, а з позиції підприємства-виробника - груповий, оскільки включає багато складових, що враховуються економічними службами, - собівартість, оптова ціна та ін. У моделі премії Уряду РФ в області якості "задоволеність споживачів якістю продукції "як комплексний критерій включає 31 одиничний критерій, а в умови конкурсу на отримання Знаку якості XXI століття він представлений як поодинокий.

Досить сильно агрегованим є споживчий показник якості. Так, наприклад, що входять до нього показники надійності займають три рівні в системі класифікації.

Критерій

конкурентоспроможності

Груповий критерій - 1-й рівень

Груповий критерій - 2-й рівень

Одиничний критерій - третій рівень

Споживчий показник

Показник

надійності

Показник

довговічності

Середній термін служби

Надзвичайно агрегованим є критерій конкурентоспроможності країни. Для визначення рейтингу у світових табелях про ранги враховується 381 одиничний критерій.

Узагальнений критерій конкурентоспроможності - це комплексний критерій конкурентоспроможності, за яким приймають рішення в результаті оцінки конкурентоспроможності продукції. Прикладом є рівень конкурентноздатності продукції, рейтинг товару.

 
<<   ЗМІСТ   >>