Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Конкурентоспроможність товарів і послуг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Конкурентоспроможність товарів і послуг - Ліфіц І.М.

У книзі розглядаються товарознавчий аспект проблеми, зокрема сутність та роль, критерії та фактори, методи оцінки конкурентоспроможності, роль конкурсів як інструментів установлення конкурентоспроможності товарів і послуг.

Відповідає державному освітньому стандарту вищої професійної освіти третього покоління.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними напрямками.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ Сутність поняття "конкуренція" Правове регулювання конкурентних відносин Сутність поняття "конкурентоспроможність продукції" Інтегральний показник якості як характеристика конкурентоспроможності продукції Роль оцінки конкурентоспроможності товарів і послуг у підприємницькій діяльності Конкурентоспроможність товарів і послуг як фактор національної безпекиЕкономічний аспектСоціальний аспектПродовольча безпекаЛікарська безпеку Критерії конкурентоспроможності як носії інформації про задовольняти потреби Проблема вибору номенклатури критеріїв конкурентоспроможності товарів Потреби як основа вибору номенклатури критеріїв конкурентоспроможності Класифікація та коротка характеристика критеріїв конкурентоспроможності Фактори конкурентоспроможності товарів і послугСутність і класифікація факторівФакторний аналіз Характеристика термінів, пов'язаних з поняттям "конкурентоспроможність товарів і послуг" Об'єкти оцінки конкурентоспроможності продукціїПоняття про об'єкти оцінкиТовари-конкуренти як об'єкти оцінки Суб'єкти оцінки конкурентоспроможності продукції КРИТЕРІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ Рівень якості і його стабільність Поняття рівня якості товарів Загальна характеристика споживчих показників якості товарів Методика оцінки рівня якості товарівВстановлення номенклатури показників якості товаруВизначення чисельних значень показників якості товаруРозрахунок комплексного узагальненого показника якості товару Особливості споживчої оцінки якості товарів Стабільність рівня якості товарівСтабільність якості в обсязіСтабільність якості в часіЗарубіжний досвід забезпечення стабільності якості Проблема оцінки рівня якості товарів, що надходять на російський ринок Показники якості послугРоль сфери послуг в економіці та забезпеченні конкурентоспроможностіКласифікація послугСутність послугиОсобливості оцінки якості послугСтабільність якості послуг Соціальна адресністьЗначення критеріюРоль споживчої експертизи в уточненні соціальної адресиФормування соціальної адресності у сфері послуг і промисловостіРоль торгівлі в забезпеченні соціального адресності СправжністьСутність критеріюЗначення критеріюЗаходи забезпечення автентичностіЗаходи забезпечення автентичності на рівні державиЗаходи забезпечення автентичності на рівні компаній і підприємствСвідоцтва автентичності БезпекаБезпека як обмежувальний і оцінний критерій конкурентоспроможності товарівСвідоцтва безпеки товарів у сфері обігу та експлуатації Споживча новизна Поняття нового товару Стабільність новизни Інноваційна діяльність як фактор новизни Імідж Поняття і роль іміджу Фактори, що впливають на імідж товару (послуги)Вплив країни-виробникаВплив товаровиробникаВплив замовникаВплив продавців (послугонадавача)Вплив клієнтів (покупців) Імідж та брендінг Поправка на імідж при оцінці конкурентоспроможності Інформативність Сутність і значення критерію Інформативність як обмежувальний критерійОбов'язкові вимоги до інформації про товари для споживачівЕкологічні заяви як інформація про конкурентні переваги Інформативність як оціночний критерійВиди конкурентних перевагДжерела надійної інформації про конкурентні переваги Помилкові і символічні конкурентні переваги Інформативність послуг Ціна споживанняЗначення ціни споживанняСтруктура ціни споживанняПрозорість ціни споживання як проблемаЦіна і якістьКомбінація зміни ціни та якості товарів і послуг як стратегія забезпечення їх конкурентоспроможності МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ Основні і розвинені чинники Загальні і спеціалізовані фактори Правило ромба ПортераРоль суперництва фірмВплив підтримуючих галузейРоль стану попитуРоль умов для факторівПравило ромба працює як система Роль держави в реалізації макрофакторов конкурентоспроможностіРозвиток конкурентного середовища в економіці РосіїТехнічне оснащення виробництваКадрове забезпеченняНауково-технічний потенціал країниРівень розвитку інформаційних технологійСистема митного регулювання та квотуванняГеополітичне стан Росії і розвиток сфери інфраструктуриВитрати виробництва промислової продукції і продуктивність праці МІКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІПоняття і роль мікрофакторівРоль менеджменту якості як складової мікроекономічних чинниківПідприємство як ланка ланцюга поставок Виробничі фактори Ринкові фактори Збутові та сервісні фактори МЕТОДИКА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ Принципи оцінки Методи оцінки конкурентоспроможності товарів Методи, застосовувані виходячи з використовуваного принципу Методи, застосовувані виходячи з використовуваної номенклатури критеріїв Методи, застосовувані на різних стадіях життєвого циклу продукції Методи, застосовувані виходячи з форми представлення даних Порядок оцінкиСхеми оцінкиВибір товарів-аналогівВибір номенклатури критеріїв Практика оцінки конкурентоспроможності товарівОцінка конкурентоспроможності в рамках телепрограми "Контрольна закупівля"Оцінка конкурентоспроможності в рамках споживчої експертизи, яку організує журналом "Споживач"Оцінка конкурентоспроможності в рамках споживчої експертизи, яку організує журналом "Попит" ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ Принципи оцінки послуг Критерії оцінки послуг Методологія оцінки конкурентоспроможності послуг роздрібної торгівлі Показник структури асортименту реалізованих товарів як критерій конкурентоспроможності роздрібного торговельного підприємства Методи оцінки конкурентоспроможності за критеріями споживчих перевагОцінка конкурентоспроможності магазинів в системі асортимент-ціна Особливості оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг (на прикладі вузів)Система менеджменту якості вузуІнтегрована оцінка конкурентоспроможності КОНКУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВСТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ Роль конкурсів Конкурси в дореволюційній Росії Конкурс на здобуття премії Уряду РФЗагальна характеристика оціночних конкурсівХарактеристика критеріїв премії Уряду РФ в області якостіПідсумки проведення конкурсівПідготовка до участі в конкурсі на Європейську премію за якістюДосвід і конкурентна стратегія лауреатів та дипломантів премії Програма-конкурс "100 кращих товарів Росії" Національна програма "Всеросійська марка (III тисячоліття)" Інші конкурсиПрограма "Московська якість"Програма "Російське якість"Конкурс Союзу споживачів РосіїКонкурс "Народна марка"Ставлення споживачів і підприємців до знаків лауреатів конкурсів ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ Загальна характеристика системи забезпечення конкурентоспроможності Деякі принципи системи забезпечення конкурентоспроможності Роль держави у забезпеченні конкурентоспроможностіГлосарій
 
>>