Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ: РОЗРАХУНКІВ З КРЕДИТОРАМИ, РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ, РОЗРАХУНКІВ ПО ПЛАТЕЖАХ ДО БЮДЖЕТІВ ТА ІН.

Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки повинна встановити правильність розрахунків за зобов'язаннями, з податковими органами, позабюджетними фондами, іншими організаціями, правильність і обгрунтованість оформленої в бухгалтерському обліку суми кредиторської заборгованості; депонентської заборгованості, включаючи суми кредиторської заборгованості, по яких минули строки позовної давності.

Результати інвентаризації зобов'язань відображають в інвентаризаційного опису розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами. В описі відображаються: відомості по кредиторської заборгованості; найменування рахунку бюджетного обліку і кредитора; номер рахунку бюджетного обліку; сума заборгованості по балансу за все, в тому числі підтверджена кредиторами, не підтверджена кредиторами, з вичерпаним терміном позовної давності; висновок комісії.

Інвентаризація розрахунків охоплює значну кількість рахунків: 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"; 030300000 "Розрахунки по платежах до бюджетів"; 030400000 "Інші розрахунки з кредиторами".

За заборгованості працівникам установи виявляються невиплачені суми з оплати праці, що підлягають перерахуванню на рахунок депонентів, а також суми не перерахованої заробітної плати на рахунки за вкладами.

Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки встановлює терміни виникнення кредиторської заборгованості, її реальність, правильність і обгрунтованість значаться в обліку і звітності сум заборгованості. Кредиторська заборгованість, не затребувана кредиторами, може бути списана з обліку установи. Списана сума зараховується на позабалансовий рахунок 20 "Заборгованість, що не затребувана кредиторами". Порядок списання з балансу заборгованості, не затребуваною кредиторами, встановлюється головним розпорядником бюджетних коштів (головним адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПОЗАБАЛАНСОВИХ СТАТЕЙ

Матеріальні цінності, фінансові активи та зобов'язання установи, які обліковуються на позабалансових рахунках, також підлягають обов'язковій інвентаризації. Всі матеріальні цінності, а також інші активи і зобов'язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, інвентаризує в порядку і в терміни, встановлені для об'єктів, що враховуються на балансі.

Так, інвентаризація фактичної наявності бланків суворої звітності, які обліковуються на позабалансовому рахунку 03 "Бланки суворої звітності", проводиться за видами бланків з урахуванням початкових і кінцевих номерів кожного виду бланків, за місцями зберігання і матеріально відповідальним особам.

Інвентаризації підлягають також основні засоби, що знаходяться в оренді. Її результати відображаються в окремо що накопичується опису, в якій крім іншого зазначаються найменування документів, згідно з якими об'єкт основних засобів узятий в оренду.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ ТА ВНУТРІШНЬОМУ КОНТРОЛІ В БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ

Інформація в Таблиці № 5 Інструкції № 191н "Відомості про результати заходів внутрішнього контролю" характеризує результати проведених у звітному періоді заходів щодо внутрішнього контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства, дотриманням фінансової дисципліни та ефективним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, а також правильним веденням бюджетного обліку і складанням звітності суб'єктом бюджетної звітності.

Таблиця оформляється головним розпорядником, розпорядником, одержувачем бюджетних коштів, головним адміністратором, адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету, головним адміністратором, адміністратором доходів бюджету, фінансовим органом, органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету. Періодичність її подання - річна.

У гр. 1 вказується тип контрольних заходів (попередній, поточний, наступний).

У гр. 2 вказується перелік заходів внутрішнього контролю.

У гр. 3 вказується перелік виявлених в результаті заходів внутрішнього контролю порушень.

У rp. 4 вказуються заходи, прийняті суб'єктом бюджетної звітності щодо усунення виявлених порушень.

Інформація в Таблиці № 6 "Відомості про проведення інвентаризацій" характеризує результати проведених у звітному періоді інвентаризацій майна і зобов'язань суб'єкта бюджетної звітності в частині виявлених розбіжностей.

Таблиця оформляється головним розпорядником, розпорядником одержувачем бюджетних коштів, головним адміністратором, адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету, головним адміністратором, адміністратором доходів бюджету, фінансовим органом, органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету. Періодичність її подання - річна.

У гр. 1-4 вказуються причини проведення інвентаризації (складання річної бюджетної звітності, зміна матеріально відповідальних осіб, виявлення фактів розкрадання, зловживання чи псування майна, надзвичайні ситуації, що вимагають проведення інвентаризації, реорганізація або ліквідація суб'єкта бюджетної звітності і інші випадки, передбачені законодавством РФ), дата проведення інвентаризації та реквізити розпорядчого документа про проведення інвентаризації.

У графах 5, 6 вказуються виявлені при проведенні інвентаризації розбіжності з даними бюджетного обліку із зазначенням суми розбіжностей і коду рахунку бюджетного обліку з даними, за яким виявлено розбіжності.

У гр. 7 вказуються заходи, прийняті суб'єктом бюджетної звітності щодо усунення виявлених розбіжностей.

Інформація в Таблиці № 7 "Відомості про результати зовнішніх контрольних заходів" характеризує результати проведених у звітному періоді заходів з контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства, фінансової дисципліни і ефективним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, а також правильним веденням бюджетного обліку і складанням бюджетної звітності в суб'єкті бюджетної звітності зовнішніми контрольними органами.

Таблиця оформляється головним розпорядником, розпорядником, одержувачем бюджетних коштів, головним адміністратором, адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету, головним адміністратором, адміністратором доходів бюджету, фінансовим органом, органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету. Періодичність її подання - річна.

У гр. 1 вказується дата, станом на яку проводилася перевірка.

У гр. 2 вказується найменування контрольного органу, який здійснював перевірку суб'єкта бюджетної звітності.

У гр. 3, 4 вказуються тема проведеної перевірки і коротко її результати з посиланням на номер і дату акта перевірки.

У гр. 5 вказуються заходи, прийняті контрольним органом і суб'єктом бюджетної звітності щодо усунення виявлених в ході перевірки порушень.

Суми нестач і розкрадань, виявлених за звітний період, слід відображати в ф. 0503176 "Відомості про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах" Пояснювальної записки. У формі потрібно розкрити інформацію про виявлені в звітному періоді недостачі та крадіжки, про залишки сум недостач минулих звітних періодів, за якими на початок звітного періоду не було прийнято рішення, а також про заходи, вжиті для відшкодування заподіяної шкоди. Ці дані повинні також відповідати показникам Таблиці № 6 "Відомості про проведення інвентаризації" і ф. 0503168 "Відомості про рух нефінансових активів" Пояснювальної записки.

 
<<   ЗМІСТ   >>