Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ

В результаті вивчення глави 22 студент повинен:

знати

 • • перелік позабалансових рахунків, порядок обліку на позабалансових рахунках, сутність простого запису;
 • • перелік первинних документів з оформлення операцій по руху матеріальних цінностей, інших активів і зобов'язань, які обліковуються на позабалансових рахунках;

вміти

 • • оформити інвентаризацію матеріальних цінностей, інших активів і зобов'язань, які обліковуються на позабалансових рахунках;
 • • відображати на позабалансових рахунках операції з обліку руху матеріальних цінностей, активів і зобов'язань;

володіти

• навичками розкриття інформації про облік на позабалансових рахунках в бухгалтерській звітності.

Облік цінностей, які тимчасово перебувають в установі і не належать йому, а також бланків суворої звітності, путівок в будинки відпочинку, санаторії

В процесі своєї діяльності установи приймають зобов'язання, здійснюють операції, пов'язані з прийомом, використанням, вибуттям майна та інших активів, які не належать йому. Облік таких операцій відображається на позабалансових рахунках.

На позабалансових рахунках в установах враховуються:

 • - матеріальні цінності, що знаходяться в установи, але не закріплені за ним на праві оперативного управління;
 • - матеріальні цінності, облік яких відповідно до Інструкції № 157н передбачено поза балансових рахунків;
 • - зобов'язання, які очікують виконання;
 • - додаткові аналітичні дані про інші об'єкти обліку та проведених з ними операціях, необхідні для розкриття відомостей про діяльність установи в формованої їм звітності.

Облік на позабалансових рахунках ведеться за простою системою. Це означає, що при прийнятті до обліку майна і зобов'язань вони відображаються за дебетом позабалансового рахунку в прийнятої облікової політики оцінці, а при їх вибутті - списуються з кредиту того ж рахунку. Подвійна система бухгалтерського обліку в даному випадку не застосовується.

Всі матеріальні цінності, інші активи і зобов'язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, інвентаризує в порядку і в терміни, встановлені для об'єктів, що враховуються на балансі. Установи при проведенні інвентаризації активів на позабалансових рахунках повинні керуватися Методичними вказівками по інвентаризації, затверджених Мінфіном Росії.

Установам дозволяється вводити додаткові позабалансові рахунки для збору інформації з метою забезпечення управлінського обліку. Установи в рамках формування облікової політики повинні передбачити, в якій оцінці здійснювати облік тих чи інших активів: в умовній або за вартістю придбання, надходження.

Інструкцією № 162н затверджено 26 позабалансових рахунків, кожен з яких призначений для обліку певних матеріальних цінностей, а також інших активів і зобов'язань.

На позабалансовому рахунку 01 "Майно, отримане в користування" враховуються об'єкти рухомого і нерухомого майна (основні засоби, нематеріальні активи, непроізведенние активи), отриманого установою в користування, в тому числі земельні ділянки, закріплені за установою на праві постійного (безстрокового) користування.

Майно може надійти до закладу:

 • - в безоплатне користування без закріплення права оперативного управління на підставі договору безоплатного користування (договору позички);
 • - в оплатне користування - за договором оренди.

Винятком є фінансова оренда (лізинг), коли об'єкт нефінансових активів відповідно до умов договору враховується на балансі лізингоодержувача (установи).

Крім того, на позабалансовому рахунку 01 враховується нерухоме майно протягом часу оформлення державної реєстрації прав на нього (до моменту прийняття його до балансового обліку)

Аналітичний облік за рахунком 01 ведеться в Картці колічественносуммового обліку матеріальних цінностей в розрізі орендодавців і (або) власників майна по кожному об'єкту нефінансових активів.

Орендований (отриманий в безоплатне користування) об'єкт майна значиться в обліку установи під інвентарним (обліковим) номером, присвоєним йому власником.

Майно, отримане установою в користування, приймається до обліку на позабалансовий рахунок 01 за вартістю, вказаною (певної) передавальної стороною (власником) в Акті про пріеме- передачі об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд), Акті про прийом-передачу будівлі (споруди ) або іншому документі, що підтверджує отримання майна та (або) права його користування.

Земельні ділянки, які використовуються установами на праві постійного (безстрокового) користування, враховуються на позабалансовому рахунку 01 по кадастрової вартості на підставі документа (свідоцтва), що підтверджує право користування даними ділянками. Даний документ повинен бути оформлений відповідно до вимог, що пред'являються до первинних документів Законом про бухгалтерський облік.

Об'єкти нефінансових активів, що знаходяться в установи в користуванні, їм не переоцінюються. Разом з тим вартість такого майна, відображена на рахунку 01, підлягає коригуванню в разі проведення балансоутримувачем переоцінки переданого їм в оренду або в безоплатне користування об'єкта основних засобів. Підставою для такого коригування є Довідка (виписка з Акта переоцінки) балансоутримувача майна.

Внутрішнє переміщення майна, що перебуває у установи в користуванні, відбивається за рахунком 01 шляхом зміни матеріально відповідальної особи і (або) місця зберігання на підставі Накладний на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів.

Передача даного майна суборендарю чи іншого користувачеві відображається за позабалансовим рахунком 01 на підставі Акту про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд), Акта про прийом-передачу будівлі (споруди). Одночасно на вартість переданого майна поізводітся запис на відповідному позабалансовому рахунку 25 "Майно, передане в оплатне користування (оренду)" або позабалансовому рахунку 26 "Майно, передане в безоплатне користування".

При поверненні майна балансоутримувачу його вартість списується з позабалансового рахунку 01. Вибуття майна відбивається на підставі Акту про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд) або Акта про прийом-передачу будівлі (споруди), що підтверджує прийняття балансоутримувачем (власником) об'єкта.

На позабалансовому рахунку 02 "Матеріальні цінності, прийняті на зберігання" в обліку установ відображаються:

 • - товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання за договором зберігання, правовідносини сторін за яким регламентує гл. 47 "Зберігання" ГК РФ;
 • - матеріальні цінності, прийняті до обліку до моменту звернення їх у власність держави і передачі зазначеного майна органу, який здійснює щодо нього повноваження власника. До такого майна відноситься, зокрема, безхазяйне майно та майно, отримане в якості подарунку;
 • - матеріальні цінності, вилучені у відшкодування заподіяної шкоди (за винятком матеріальних цінностей, які є речовими доказами і враховуються окремо, матеріальних цінностей, вилучених (затриманих) митними органами і не поміщених на склад тимчасового зберігання митного органу);
 • - сировина і матеріали, прийняті установою в переробку.

Аналітичний облік матеріальних цінностей, прийнятих на зберігання (в переробку), ведеться в Картці кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей по організаціям-власникам (замовникам), за видами, сортами матеріальних цінностей і місця їх перебування (зберігання).

Матеріальні цінності, прийняті за договором зберігання і в переробку, приймаються до обліку за вартістю, вказаною в документі передавальної стороною, а в разі одностороннього оформлення акта установою - в умовній оцінці: 1 руб. за 1 об'єкт.

Внутрішнє переміщення зазначених цінностей між матеріально відповідальними особами відображається за позабалансовим рахунком 02 шляхом зміни матеріально відповідальної особи і (або) місця зберігання на підставі Накладний на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів, Вимоги-накладної, інших виправдувальних первинних документів.

Вибуття матеріальних цінностей з рахунку 02 відбивається за вартістю, за якою вони були прийняті до позабалансовому обліку.

Позабалансовий рахунок 03 "Бланки суворої звітності" призначений для обліку перебувають на зберіганні і видаються в рамках господарської діяльності установи бланків суворої звітності.

Як бланків суворої звітності на рахунку 03 можуть враховуватися: бланки цінних паперів, квитанції, атестати, свідоцтва, дипломи, бланки посвідчень, бланки трудових книжок (вкладишів до них), бланки лікарняних листів, пластикові карти ПММ, квитки, абонементи, путівки, інші бланки суворої звітності.

Оплата договорів на придбання та виготовлення бланків суворої звітності здійснюється за підстатті 226 "Інші роботи, послуги" Косгеї.

Бланки суворої звітності повинні виготовлятися друкарським способом або формуватися з використанням автоматизованих систем. На виготовлених друкарським способом бланках повинні міститися відомості про виробника (скорочене найменування, ІПН, місце знаходження, номер замовлення і рік його виконання, тираж). Автоматизовані системи, призначені для формування бланків, повинні мати захист від несанкціонованого доступу, ідентифікувати, фіксувати і зберігати всі операції з бланками протягом не менше 5 років. При заповненні бланка і випуску документа автоматизованою системою повинні зберігатися унікальний номер і серія його бланка (п. 4,11 Положення про здійснення готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт без застосування контрольно-касової техніки, затвердженого постановою Уряду РФ від 6 травня 2008 року № 359).

Аналітичний облік бланків суворої звітності ведеться по кожному виду бланків і місця їх зберігання в Книзі обліку бланків суворої звітності. У даній Книзі вказуються види, серії та номера бланків, дати їх отримання (видачі), ціна, кількість і підписи осіб, їх отримали.

Слід зазначити, що Книги обліку бланків суворої звітності повинні бути пронумеровані і зброшуровані, щоб виключити можливість внесення виправлень і змін.

Надходження бланків суворої звітності відображається записом на позабалансовому рахунку 03 в умовній оцінці 1 руб. за 1 бланк або за вартістю придбання бланків (порядок оцінки встановлюється установою в обліковій політиці). Облік бланків суворої звітності ведеться в розрізі відповідальних за їх зберігання і видачу осіб і місць зберігання.

Внутрішнє переміщення бланків суворої звітності в установі відбивається шляхом зміни відповідальної особи і (або) місця зберігання на підставі виправдувальних первинних документів.

Вибуття бланків суворої звітності відбивається за вартістю, за якою вони раніше були прийняті до обліку.

Витрачені, зіпсовані і відсутні бланки суворої звітності списуються з позабалансового обліку на підставі Акту про списання бланків суворої звітності. Вибуття бланків суворої звітності при їх передачі іншим установам проводиться на підставі Акту прийому-передачі бланків суворої звітності.

На позабалансовому рахунку 04 "Заборгованість неплатоспроможних дебіторів" враховується списана з балансу заборгованість неплатоспроможних боржників. Зазначена заборгованість враховується на рахунку 04 протягом 5 років (іншого терміну, встановленого законодавством) з моменту її списання з балансового обліку установи з метою спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового стану боржників.

Якщо процедура стягнення заборгованості дебітора поновлюється або якщо надійшли кошти для погашення заборгованості неплатоспроможних дебіторів, то на дату відновлення стягнень або на дату зарахування на рахунки установ зазначених надходжень заборгованість списується з позабалансового рахунку 04.

Аналітичний облік заборгованості неплатоспроможних дебіторів ведеться в Картці обліку коштів і розрахунків із зазначенням прізвища, імені та по батькові боржника, повних найменувань юридичних осіб та реквізитів, необхідних для визначення дебітора з метою можливого стягнення заборгованості.

Аналітичний облік за рахунком організовується в розрізі видів надходжень (виплат), за якими на балансі установи враховувалася заборгованість дебіторів.

Відображення суми заборгованості неплатоспроможних дебіторів за рахунком 04 виробляється при списанні сум зазначеної заборгованості з балансового обліку. При погашенні або прийнятті рішення про списання сум заборгованості неплатоспроможних дебіторів проводиться їх списання з позабалансового обліку.

На рахунку 05 "Матеріальні цінності, оплачені з централізованого постачання" враховуються матеріальні цінності, оплачені вищестоящим установою, уповноваженою на централізоване висновок державного (муніципального) контракту (замовником), та відвантажені установам-вантажоодержувачам в рамках централізованої закупівлі.

Аналітичний облік за рахунком 05 ведеться в Книзі обліку матеріальних цінностей, оплачених в централізованому порядку, за кожною установою-вантажоодержувачу і виду матеріальних цінностей.

Ухвалення вищестоящою установою-замовником до обліку на позабалансовий рахунок 05 матеріальних цінностей відбивається на підставі первинних документів, що підтверджують їх відвантаження на користь установи-вантажоодержувача в сумі виплат на їх придбання.

Списання вартості зазначених матеріальних цінностей з позабалансового обліку замовника проводиться на підставі повідомлення установи-вантажоодержувачів з відмітками про прийняття ними до обліку отриманих з централізованого постачання матеріальних цінностей.

На позабалансовому рахунку 06 "Заборгованість учнів і студентів за неповернені матеріальні цінності" відображаються зобов'язання учнів і студентів по поверненню виданого їм обмундирування, білизни, інструментів та іншого майна.

Аналітичний облік за рахунком 06 ведеться в розрізі видів надходжень по кожному учню і студенту і виду матеріальних цінностей в Картці обліку коштів і розрахунків.

Заборгованість учнів і студентів через не повернене ними майно приймається до обліку на позабалансовий рахунок 06. При цьому розмір заборгованості, що підлягає відшкодуванню учнями і студентами, визначається в сумі видатків установи, необхідної для придбання аналогічного майна. Сума зазначеної заборгованості списується з позабалансового рахунку 06 при її погашенні учнями, студентами.

На позабалансовому рахунку 07 "Нагороди, призи, кубки та цінні подарунки, сувеніри" враховуються:

1) матеріальні цінності, засновані різними організаціями і отримані від них для нагородження команд-переможців, в тому числі: призи; прапори; кубки.

Нагороди, призи, кубки враховуються на рахунку 07 в умовній оцінці 1 руб. за 1 предмет протягом всього періоду їх перебування в установі;

2) матеріальні цінності, придбані установою для нагородження (дарування), в тому числі: цінні подарунки; сувеніри.

Цінні подарунки, сувеніри враховуються на позабалансовому рахунку 07 за вартістю їх придбання.

Витрати на придбання сувенірної продукції, призначеної для дарування, в бюджетному обліку відносяться на ст. 290 Косгеї і відображаються на рахунку 040120290 "Інші витрати".

Аналітичний облік за рахунком 07 ведеться в розрізі матеріально відповідальними осіб і місць зберігання по кожному предмету майна в Картці кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей.

При отриманні від інших організацій нагород (призів, кубків), а також при придбанні установою цінних подарунків і сувенірів з метою їх дарування дані матеріальні цінності відображаються на рахунку 07. Зазначені цінності списуються з позабалансового обліку в міру їх вручення (дарування).

На позабалансовому рахунку 08 "Путівки неоплачені" враховуються путівки, отримані установою безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій.

Путівки, отримані безоплатно, повинні зберігатися в касі установи нарівні з грошовими документами.

Працівник після повернення з санаторію повинен подати до бухгалтерії відривний талон до санаторно-курортної путівки, що підтверджує лікування працівника в даному санаторії.

На позабалансовому рахунку 09 "Запасні частини до транспортних засобів, видані замість зношених" можуть враховуватися двигуни, акумулятори, шини, покришки і інші запасні частини, видані для ремонту транспортних засобів.

Тимчасові норми експлуатаційного пробігу шин автотранспортних засобів (РД 3112199-1085-02) затверджені наказом Мінтрансу Росії від 4 квітня 2002 р

Аналітичний облік за рахунком 09 ведеться в кількісному вираженні в Картці кількісно-сумового обліку в розрізі осіб, які отримали матеріальні цінності, із зазначенням їх посади, прізвища, імені, по батькові і транспортних засобів за видами матеріальних цінностей. При цьому в картках кількісно-сумового обліку вказуються заводські номери виданих запчастин (при їх наявності), а також дата їх видачі для проведення ремонту.

Позабалансовий рахунок 10 "Забезпечення виконання зобов'язань" призначений для обліку майна (за винятком грошових коштів), отриманого установою в якості забезпечення зобов'язань.

Виконання зобов'язань може забезпечуватися: заставою; поручительством; банківською гарантією.

Аналітичний облік за рахунком 10 ведеться в многографной картці в розрізі зобов'язань за видами майна, його кількості, місць його зберігання.

Ухвалення майна на рахунок 10 проводиться в сумі зобов'язання, в забезпечення якого отримано майно, на підставі договору про заставу, банківської гарантії, поручительства та інших документів. При виконанні зобов'язання, в забезпечення якого було отримано майно, проводиться списання суми забезпечення з позабалансового рахунку 10.

Позабалансовий рахунок 11 "Державні і муніципальні гарантії" призначений для обліку сум наданих державних і муніципальних гарантій.

Державна (муніципальна) гарантія - це вид боргового зобов'язання, в силу якого гарант в особі Російської Федерації, суб'єкта РФ чи муніципального освіти зобов'язаний при настанні передбаченого в гарантії події сплатити особі, на користь якого надана гарантія (бенефіціару), на його письмову вимогу певну в зобов'язанні суму за рахунок коштів відповідного бюджету за виконання третьою особою (принципалом) його зобов'язань перед бенефіціаром.

Державні і муніципальні гарантії надаються тільки в письмовій формі

Вступ в силу державних і муніципальних гарантій визначається календарною датою або настанням події, передбаченого гарантією.

Зобов'язання гаранта перед бенефіціаром за гарантією припиняються:

 • - при сплаті гарантом бенефіціару суми, визначеної гарантією;
 • - у разі закінчення терміну, на який видана гарантія;
 • - в разі виконання в повному обсязі принципалом або третіми особами зобов'язань, забезпечених гарантією;
 • - внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом повернення її гарантові або шляхом подання письмової заяви про звільнення гаранта від його зобов'язань;
 • - в разі якщо зобов'язання принципала, в забезпечення якого надана гарантія, не виникло.

Аналітичний облік за рахунком 11 ведеться в Картці обліку коштів і розрахунків в розрізі суб'єктів цивільних прав і зобов'язань, щодо яких надано державні і муніципальні гарантії.

Позабалансовий рахунок 12 "Спецобладнання для виконання науково-дослідних робіт за договорами з замовниками" призначений для обліку установою-виконавцем отриманого від замовника спецобладнання, придбаного і переданого замовником виконавчій установі для виконання НДДКР по відповідній темі. При цьому на позабалансовому рахунку 12 вартість зазначеного спеціального устаткування відбивається в момент його передачі зі складу установи в науковий підрозділ для виконання договірних робіт.

Після виконання НДДКР дане обладнання відповідно до умов договору може бути повернуто замовнику або прийнято на баланс установи-виконавця за ринковою вартістю на дату прийняття до бюджетного обліку.

Аналітичний облік за рахунком 12 ведеться в Картці колічественносуммового обліку матеріальних цінностей в розрізі замовників (тим НДДКР), матеріально відповідальних осіб та місць зберігання, з вигляду (найменуванню) обладнання і його кількості.

Спецобладнання, надане замовником для виконання НДДКР, приймається до позабалансовому обліку за вартістю, вказаною замовником в документах на його передачу. Спецобладнання, передане в науковий підрозділ установи, приймається до обліку на підставі виправдувальних первинних документів, що підтверджують його передачу, за фактичною вартістю об'єкта.

Списання вартості обладнання з позабалансового рахунку 12 проводиться при його передачі (повернення) замовнику або при прийнятті його на балансовий облік для використання в якості об'єкта нефінансових активів (відповідно до умов договору).

На позабалансовому рахунку 13 "Експериментальні пристрої" ведеться облік до моменту проведення демонтажу експериментальних пристроїв, необхідних при проведенні НДДКР, основних засобів та інших матеріальних цінностей.

Аналітичний облік за рахунком 13 ведеться в розрізі матеріально відповідальних осіб і місць зберігання за видами матеріальних цінностей, їх кількості та вартості в Картці кількісно-сумового обліку.

Матеріальні цінності, використані при виготовленні експериментальних пристроїв, відображаються на рахунку 13 за вартістю цих цінностей, віднесених на збільшення витрат по виконуваних НДДКР. Зазначені матеріальні цінності списуються з позабалансового рахунку 13 після проведення демонтажу експериментальних пристроїв. При цьому придатні до використання матеріальні цінності відображаються на балансових рахунках за ринковою вартістю на дату прийняття їх до балансового обліку.

Позабалансовий рахунок 16 "Переплати пенсій та допомог внаслідок неправильного застосування законодавства про пенсії та допомогу, рахункових помилок" призначений для обліку установою сум переплат пенсій та допомог, що виникли внаслідок неправильного застосування чинного законодавства про пенсії та допомогу і рахункових помилок. Підставою для відображення таких сум в обліку є акти ревізій, перевірок та інші документи.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 1109 ЦК РФ не підлягають поверненню в якості безпідставного збагачення надміру виплачені суми пенсій, допомог, крім випадків недобросовісності з боку громадянина і допущеної лічильної помилки.

Аналітичний облік за рахунком 16 ведеться в Картці обліку коштів і розрахунків в порядку, встановленому установою в рамках формування облікової політики.

Ухвалення на позабалансовий облік за рахунком 16 сум переплат пенсій та допомог здійснюється у випадках, якщо переплата виникла:

 • - внаслідок неправильного застосування норм законодавства (за умови відсутності рахункової помилки з боку співробітника установи);
 • - з вини допустив переплату співробітника установи, в тому числі внаслідок лічильної помилки;
 • - з вини громадянина, який отримує пенсію (допомогу).

Суми виявлених переплат пенсій та допомог громадянам враховуються на рахунку 16 шляхом його збільшення.

Списання з позабалансового обліку сум переплат пенсій та допомог проводиться:

 • - при встановленні (відсутності) винних осіб за фактами вироблених переплат пенсій та допомог;
 • - при винесенні судом відповідно до цивільного законодавства рішення, що свідчить про відсутність обов'язки співробітника установи відшкодувати суми виявлених переплат пенсій, допомог;
 • - при добровільному відшкодування співробітником установи зазначеної переплати в дохід бюджету;
 • - при добровільному відшкодування переплати громадянином, який отримав пенсію (допомогу);
 • - при утриманні сум переплат, що утворилися через лічильної помилки, з пенсій та допомог.

Переплати пенсій та допомог списуються з позабалансового рахунку 16 шляхом його зменшення. Суми зазначених переплат враховуються на рахунку 16 до їх повного погашення або списання.

Позабалансовий рахунок 17 "Надходження грошових коштів на рахунки установи" призначений для обліку грошових коштів установи:

 • - надійшли на банківські рахунки установи (в розрізі КДБ і КІФ), а також повернення зазначених надходжень;
 • - надходжень (їх повернень) бюджетних коштів від головних розпорядників (розпорядників) бюджетних коштів підвідомчим їм установам на здійснення виплат (в розрізі КРБ і КІФ);
 • - вимагають уточнення нез'ясованих надходжень (операції по уточненню відображаються за рахунком 17 через уточнення кодів доходів або джерел фінансування дефіциту бюджету).

Записи за позабалансовим рахунком 17 виробляються одночасно з відображенням надходжень грошових коштів і їх повернень на рахунках:

 • - Про 20121000 "Грошові кошти на рахунках установи в кредитній організації";
 • - 0 20123 000 "Грошові кошти установи в кредитній організації в шляху";
 • - 0201 27000 "Грошові кошти установи в іноземній валюті на рахунках в кредитній організації".

Залишки за позабалансовим рахунком 17 за відповідними КБК по завершенні поточного фінансового року на наступний фінансовий рік не переносяться. Висновок показників за рахунком відображається записом зі знаком "мінус".

На позабалансовому рахунку 18 "Вибуття грошових коштів з рахунків установи" враховуються кошти установи, що вибули з банківських рахунків установи в оплату прийнятих зобов'язань (в розрізі КРБ і КІФ), а також відновлення зазначених виплат.

Аналітичний облік за рахунком 18 може вестися в многографной картці або в Картці обліку коштів і розрахунків.

Записи за позабалансовим рахунком 18 виробляються одночасно з відображенням вибуття грошових коштів, а також відновлення цих вибуття на рахунках:

 • - 0 20121000 "Грошові кошти на рахунках установи в кредитній організації";
 • - 020123000 "Грошові кошти установи в кредитній організації в шляху";
 • - 020127000 "Грошові кошти установи в іноземній валюті на рахунках в кредитній організації".

Залишки за позабалансовим рахунком 18 за відповідними КБК по завершенні поточного фінансового року на наступний фінансовий рік не переносяться. Висновок показників за рахунком відображається записом зі знаком "мінус".

На позабалансовому рахунку 19 "Нез'ясовані надходження бюджету минулих років" адміністраторами доходів бюджету враховуються суми нез'ясованих надходжень минулих звітних періодів, списаних заключними оборотами на фінансовий результат минулих звітних періодів, але які підлягають уточненню в наступному фінансовому році.

Аналітичний облік за рахунком 19 ведеться в Відомості обліку нез'ясованих надходжень із зазначенням дати зарахування нез'ясованих надходжень і дати їх уточнення.

Суми нез'ясованих надходжень, за якими протягом фінансового року адміністратором доходів бюджету не вироблено уточнення платежу, списані заключними оборотами на фінансовий результат минулих звітних періодів, приймаються до обліку на рахунок 19. При уточненні зазначених сум у наступному фінансовому році проводиться їх списання з позабалансового рахунку 19 .

На позабалансовому рахунку 20 "Заборгованість, що не затребувана кредиторами" враховуються суми кредиторської заборгованості, не затребуваною кредиторами (в тому числі суми заборгованості, не підтверджені кредиторами за результатами інвентаризації), списані з балансового обліку протягом строку позовної давності.

Аналітичний облік за рахунком 20 здійснюється в Картці обліку коштів і розрахунків в розрізі видів виплат (надходжень), за якими заборгованість враховувалася на балансовому обліку. Аналітичний облік ведеться за кредиторами із зазначенням їх повного найменування, інших реквізитів, необхідних для визначення кредитора з метою реєстрації прийнятого грошового зобов'язання та його оплати.

Порядок списання з балансу заборгованості, не затребуваною кредиторами, встановлюється головним розпорядником бюджетних коштів (головним адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету). Заборгованість установ, не затребувана кредитором, приймається до обліку на рахунок 20 в сумі заборгованості, списаної з балансового обліку.

Списання суми заборгованості установи, незатребуваною кредиторами, з позабалансового рахунку 20 проводиться на підставі рішення комісії (інвентаризаційної комісії). Якщо кредитор пред'явив свої вимоги, то раніше списана з балансу заборгованість установ, не затребувана кредитором, списується з позабалансового обліку і відображається в балансовому обліку на відповідних аналітичних рахунках обліку зобов'язань.

На позабалансовому рахунку 21 "Основні засоби вартістю до 3000 руб. Включно в експлуатації" враховуються перебувають в установі в експлуатації об'єкти основних засобів, вартість яких не перевищує 3000 руб., З метою забезпечення належного контролю за їх рухом. Нагадаємо, що витрати на придбання таких об'єктів основних засобів списуються одноразово при передачі їх в експлуатацію.

Не враховуються на рахунку 21 незалежно від вартості: об'єкти бібліотечного фонду; об'єкти нерухомого майна.

Аналітичний облік за рахунком 21 ведеться в Картці колічественносуммового обліку матеріальних цінностей в порядку, встановленому установою в рамках формування облікової політики.

Ухвалення на позабалансовий облік за рахунком 21 об'єктів основних засобів, вартість яких не перевищує 3000 руб., Проводиться одночасно з передачею цих об'єктів в експлуатацію і списанням їх вартості з балансового рахунку 010100000 "Основні засоби".

Об'єкти основних засобів приймаються до позабалансовому обліку в умовній оцінці 1 руб. за 1 об'єкт або за балансовою вартістю введеного в експлуатацію об'єкта (якщо це передбачено обліковою політикою установи).

Внутрішнє переміщення основних засобів відображається за рахунком 21 шляхом зміни матеріально відповідальної особи і (або) місця зберігання на підставі Накладний на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів.

Передача даного майна в оплатне або безоплатне користування відбивається за рахунком 21 шляхом зміни матеріально відповідальної особи. Одночасно на вартість переданого майна робиться запис на відповідному позабалансовому рахунку 25 "Майно, передане в оплатне користування (оренду)" або 26 "Майно, передане в безоплатне користування".

Об'єкти основних засобів вартістю до 3000 руб. включно, що знаходяться в експлуатації, можуть списуватися з позабалансового рахунку 21 в зв'язку з виявленням псування, розкрадання, нестачі, а також при прийнятті рішення про їх списання або знищення.

Списання або вибуття об'єктів основних засобів з рахунку 21 здійснюється на підставі Акту про списання груп об'єктів основних засобів (крім автотранспортних засобів) або Акта про прийом-передачу груп об'єктів основних засобів (крім будівель і споруд). Порядок списання об'єктів основних засобів з позабалансового обліку встановлюється облікової політикою установи.

Позабалансовий рахунок 22 "Матеріальні цінності, отримані з централізованого постачання" призначений для обліку установами-одержувачами отриманих від постачальника матеріальних цінностей до моменту отримання від замовника Извещения і копій документів на відвантаження постачальника.

Користування майном до отримання установою зазначених документів допускається тільки при наявності дозволу уповноваженого органу виконавчої влади, головного розпорядника бюджетних коштів.

Аналітичний облік за рахунком 22 ведеться в порядку, встановленому установою в рамках формування облікової політики.

Для обліку матеріальних цінностей, отриманих з централізованого постачання, до отримання Извещения від замовника установа-одержувач може використовувати Картку колічественносуммового обліку матеріальних цінностей.

Ухвалення на позабалансовий облік за рахунком 22 матеріальних цінностей, що надійшли на адресу установи-вантажоодержувача в рамках централізованого постачання, здійснюється на підставі супровідних документів постачальника. Після отримання від замовника Извещения з доданими документами матеріальні цінності списуються з позабалансового рахунку 22 і приймаються до обліку на баланс.

На позабалансовому рахунку 23 "Періодичні видання для користування" враховуються придбані установою газети, журнали та інші періодичні видання, які використовуються для комплектування бібліотечного фонду установи.

Періодичні видання на рахунку 23 враховуються в умовній одиниці 1 руб. за 1 об'єкт обліку. Як об'єкт обліку приймаються:

 • - номер журналу;
 • - річний комплект газети.

При цьому витрати на придбання періодичних видань в бюджетному обліку відносяться на подстатью 226 Косгеї і відображаються на рахунку 040120226 "Інші роботи, послуги".

Аналітичний облік за рахунком 23 ведеться за об'єктами обліку в Картці кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей.

Придбані установою періодичні видання, призначені для комплектування бібліотечного фонду, приймаються на позабалансовий рахунок 23.

Вибули зі складу бібліотечного фонду видання списуються з зазначеного рахунку. Вибуття періодичних видань відбивається на підставі рішення комісії установи з надходження та вибуття активів і оформляється Актом про списання виключеної з бібліотеки літератури, Актом прийому-передачі, іншим актом.

На позабалансовому рахунку 24 "Майно, передане в довірче управління" обліковується майно, передане установою в довірче управління в порядку, передбаченому гл. 53 ГК РФ, з метою забезпечення належного контролю за його рухом.

За договором довірчого управління майном одна сторона (засновник управління) передає другій стороні (довірчому керуючому) на певний строк майно в довірче управління. При цьому довірчий керуючий зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах засновника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). Об'єктами довірчого управління можуть бути об'єкти нерухомого майна, цінні папери та інше майно.

Згідно з Інструкцією № 162н об'єкти основних засобів, передані в довірче управління, списуються з рахунку 010100000 "Основні засоби". Одночасно дані об'єкти приймаються на позабалансовий облік за рахунком 24.

Аналітичний облік майна, переданого в довірче управління, ведеться в Картці кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей в розрізі керуючих майном, місць його перебування, за видами майна в структурі аналітичних груп обліку об'єктів майна.

На рахунку 24 майно, передане в довірче управління, відбивається на підставі Акту про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд), Акта про прийом-передачу будівлі (споруди) за вказаною в них вартості.

Списання вартості об'єктів майна з позабалансового обліку може здійснюватися на підставі:

 • - Акта про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд);
 • - Акта про прийом-передачу будівлі (споруди);
 • - Акта про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних засобів).

На позабалансовому рахунку 25 "Майно, передане в оплатне користування (оренду)" обліковується майно, передане установою в оплатне користування за договорами оренди в порядку, передбаченому гл. 34 ГК РФ.

За договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. При цьому орендар зобов'язаний своєчасно вносити плату за користування майном (орендну плату). Порядок, умови і строки внесення орендної плати визначаються договором оренди.

Установою в оренду можуть бути передані: земельні ділянки; будівлі; споруди; обладнання; транспортні засоби; інше майно.

Майно, передане за договорами оренди, враховується на позабалансовому рахунку 25 з метою забезпечення належного контролю за його збереженням, цільовим використанням та рухом.

Аналітичний облік за рахунком 25 ведеться в Картці колічественносуммового обліку матеріальних цінностей в розрізі орендарів, місць знаходження, за видами майна в структурі аналітичних груп обліку об'єктів майна, його кількості і вартості.

На позабалансовому рахунку 25 майно, передане в оплатне користування, відбивається на підставі акту прийому-передачі майна за вартістю, вказаною в акті.

Списання вартості об'єктів майна з позабалансового обліку проводиться при поверненні його орендарем (суборендарем) на підставі Акту про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд), Акта про прийом-передачу будівлі (споруди), а також при його списанні на підставі Акта про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних засобів), Акта про списання автотранспортних засобів.

На позабалансовому рахунку 26 "Майно, передане в безоплатне користування" обліковується майно, передане установою в безоплатне користування за договорами безоплатного користування (позички), в порядку, передбаченому гл. 36 ГК РФ.

За договором безоплатного користування (договору позички) одна сторона (позикодавець) передає майно в безоплатне користування іншій стороні (ссудополучателя). Ссудополучатель, в свою чергу, зобов'язується повернути майно в тому стані, в якому він його отримав, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.

До договору безоплатного користування відповідно застосовуються правила, аналогічні правилам договору оренди.

Майно, передане за договорами безоплатного користування (позички), враховується на позабалансовому рахунку 26 з метою забезпечення належного контролю за його збереженням, цільовим використанням та рухом.

Аналітичний облік за рахунком 26 ведеться в Картці кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей в розрізі користувачів, місць знаходження, за видами майна в структурі аналітичних груп обліку об'єктів майна, його кількості і вартості.

Прийняття до обліку об'єктів майна на позабалансовий рахунок 26 здійснюється на підставі Акту про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд), Акта про прийом-передачу будівлі (споруди) за вартістю, вказаною в акті.

Списання вартості об'єктів майна з позабалансового обліку проводиться при поверненні його користувачем на підставі Акту прийому-передачі, а також на підставі Акту про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних засобів), Акта про списання автотранспортних засобів.

Загальна характеристика позабалансових рахунків і вживані форми аналітичного обліку представлені в табл. 22.1.

Таблиця 22.1. Характеристика позабалансових рахунків

Загальна характеристика позабалансових рахунків

аналітичний облік

Рахунок 01 "Майно, отримане в користування"

Призначений для обліку об'єктів рухомого і нерухомого майна, отриманого установою в безоплатне користування без закріплення права оперативного управління, а також в оплатне користування, крім фінансової оренди, якщо об'єкт майна знаходиться на балансі лізингоодержувача.

Зверніть увагу: відповідно до змін, внесених до п. 333 Інструкції № 157н, з 1 січня 2013 року на рахунку 01 враховуються:

- земельні ділянки, які використовуються установами

на праві постійного (безстрокового) користування (в тому числі розташовані під об'єктами нерухомості);

 • - нерухоме майно протягом часу оформлення його державної реєстрації з відображенням витрат з утримання об'єкта, понесених у відповідності до законодавства РФ до отримання державної реєстрації (до моменту прийняття до обліку нерухомого майна), на відповідних рахунках балансового рахунку 40120000 "Витрати поточного фінансового року".
 • 1. Надходження - на підставі Акту про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд) (ф. 0306001), Акта про прийом-передачу будівлі (споруди) (ф. 0306030) або іншого документа, що підтверджує отримання майна та прав його користування. Зверніть увагу: земельні ділянки, які використовуються установами на праві постійного (безстрокового) користування (в тому числі розташовані під об'єктами нерухомості), приймаються до позабалансовому обліку на підставі документа (свідоцтва), що підтверджує право користування земельною ділянкою, на їхню кадастрової вартості.

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 0504041) в розрізі орендодавців і (або) власників майна по кожному об'єкту нефінансових активів

 • 2. Внутрішнє переміщення - на підставі Накладний на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів (ф. 0306032) шляхом зміни матеріально відповідальної особи і (або) місця зберігання.
 • 3. Передача майна суборендарю чи іншого користувачеві - на підставі Акту про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд)
 • (Ф. 0306001), Акта про прийом-передачу будівлі (споруди) (ф. 0306030). Одночасно вартість переданого майна відбивається на позабалансовому рахунку 25 "Майно, передане в оплатне користування (оренду)" або позабалансовому рахунку 26 "Майно, передане в безоплатне користування".
 • 4. Списання - на підставі Акту про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд)
 • (Ф. 0306001), Акта про прийом-передачу будівлі (споруди) (ф. 0306030) або іншого документа, що підтверджує прийняття балансоутримувачем (власником) об'єкта

Рахунок 02 "Матеріальні цінності, прийняті на зберігання"

Призначений для обліку матеріальних цінностей, прийнятих установою на зберігання, в переробку, матеріальних цінностей, вилучених у відшкодування заподіяної шкоди, за винятком матеріальних цінностей, які відповідно до законодавства РФ речовими доказами і враховуються відокремлено, а також матеріальних цінностей, отриманих (прийнятих до обліку) установою до моменту звернення майна у власність держави і передачі зазначеного майна органу, який здійснює щодо зазначеного майна повноваження з ственник (майно, отримане в якості подарунку, безхазяйне майно і т.п.).

 • 1. Надходження - приймаються до обліку за вартістю, вказаною в документі передавальної стороною (за вартістю, передбаченою договором), при односторонньому оформленні - в умовній оцінці 1 руб. за 1 об'єкт.
 • 2. Внутрішнє переміщення - на підставі Накладний на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів (ф. 0306032), Вимоги-накладної (ф. 0315006), інших виправдувальних первинних документів шляхом зміни матеріально відповідальної особи і (або) місця зберігання.
 • 3. Списання - відбивається за вартістю, раніше прийнятої до обліку

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 0504041) по організаціям-власникам (замовникам), за видами, сортами матеріальних цінностей і місця їх перебування (зберігання)

Рахунок 03 "Бланки суворої звітності"

Призначений для обліку перебувають на зберіганні і видаються в рамках господарської діяльності установи бланків суворої звітності.

 • 1. Надходження - приймаються в розрізі відповідальних за їх зберігання і (або) видачу осіб, місць зберігання в умовній оцінці 1 руб. за 1 бланк, а у випадках, встановлених установою в рамках формування облікової політики, - за вартістю придбання бланків.
 • 2. Внутрішнє переміщення - на підставі виправдувальних первинних документів при зміні матеріально відповідальної особи і (або) місця зберігання.
 • 3. Списання - відбивається за вартістю, раніше прийнятої до обліку. Витрачені, зіпсовані і відсутні бланки суворої звітності списуються на підставі Акту про списання бланків суворої звітності
 • (Ф. 0504816). Вибуття бланків суворої звітності при їх передачі іншим установам проводиться на підставі Акту прийому-передачі бланків суворої звітності

Книга обліку бланків суворої звітності (ф. 0504045): в ній вказуються види, серії та номера бланків, дати їх отримання (видачі), ціна, кількість і підписи осіб, їх отримали

Рахунок 04 "Заборгованість неплатоспроможних дебіторів"

Призначений для обліку заборгованості неплатоспроможних дебіторів з моменту визнання її в порядку, встановленому законодавством, нереальною до стягнення та списання з балансового обліку установи для спостереження протягом 5 років (іншого терміну, встановленого законодавством) за можливістю її стягнення у разі зміни майнового стану боржників.

 • 1. Прийняття до обліку - при визнанні дебіторської заборгованості нереальної до стягнення.
 • 2. Списання - відбивається при поновленні процедури стягнення заборгованості дебіторів або надходження коштів в погашення заборгованості неплатоспроможних дебіторів на дату відновлення стягнення або на дату зарахування на рахунки (особові рахунки) установ зазначених надходжень

Картка обліку коштів і розрахунків (ф. 0504051) із зазначенням прізвища, імені та по батькові боржника, повних найменувань юридичних осіб та реквізитів, необхідних для визначення дебітора з метою можливого стягнення заборгованості. Облік організовується в розрізі видів надходжень (виплат), за якими на балансі установи враховувалася заборгованість дебіторів

Рахунок 05 "Матеріальні цінності, оплачені з централізованого

постачання "

Призначений для обліку матеріальних цінностей, оплачених вищестоящою установою, уповноваженою на централізоване висновок державного (муніципального) контракту (замовником), та відвантажених установам-вантажоодержувачам в рамках централізованої закупівлі.

 • 1. Надходження - приймаються до обліку на підставі первинних документів, що підтверджують відвантаження матеріальних цінностей на користь установи (вантажоодержувача), в сумі виплат на їх придбання.
 • 2. Списання - на підставі повідомлення (ф. 0504805) установ-вантажоодержувачів з відмітками про прийняття ними до обліку отриманих з централізованого постачання матеріальних цінностей

Книга обліку матеріальних цінностей (ф. 0504042) за кожною установою-вантажоодержувачу і виду матеріальних цінностей

Рахунок 06 "Заборгованість учнів і студентів за неповернені матеріальні цінності"

Призначений для обліку заборгованості учнів і (або) студентів через не повернене ними обмундирування, білизна, інструменти та інше майно.

 • 1. Прийняття до обліку - при виникненні заборгованості, яка підлягає відшкодуванню учнями і студентами, в сумі видатків установи, необхідної для придбання аналогічного майна.
 • 2. Списання - при погашенні заборгованості учнями і студентами

Картка обліку коштів і розрахунків (ф. 0504051) по кожному учню, студенту і виду матеріальних цінностей

Рахунок 07 "Нагороди, призи, кубки та цінні подарунки, сувеніри"

Призначений для обліку перехідних призів, прапорів, кубків, заснованих різними організаціями і одержуваних від них для нагородження команд-переможців, а також матеріальних цінностей, придбаних з метою нагородження (дарування), в тому числі цінних подарунків і сувенірів. Призи, прапори, кубки враховуються протягом усього періоду їх знаходження в даній установі.

 • 1. Надходження - перехідні нагороди, призи, кубки враховуються в умовній оцінці 1 руб. за 1 предмет. Матеріальні цінності, придбані з метою вручення (нагородження), дарування, в тому числі цінні подарунки, сувеніри, враховуються за вартістю їх придбання.
 • 2. Списання - у міру вручення або дарування

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 0504041) в розрізі матеріально відповідальних осіб, місць зберігання, з кожного предмета майна

Рахунок 08 "Путівки неоплачені"

Призначений для обліку путівок, отриманих безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій. Вони підлягають зберіганню в касі установи нарівні з грошовими документами.

 • 1. Надходження - на підставі первинних документів за номінальною вартістю, вказаною в путівці, а в разі її відсутності - в умовній оцінці 1 руб. за 1 путівку.
 • 2. Списання - після подання працівником відривного талона до путівки, що підтверджує його лікування

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 0504041) в розрізі відповідальних за їх зберігання і видачу осіб, місць зберігання за видами путівок, їх кількості та номінальної вартості (або умовної оцінці)

Рахунок 09 "Запасні частини до транспортних засобів, видані замість зношених"

Призначений для обліку матеріальних цінностей, виданих на транспортні засоби замість зношених, з метою контролю за їх використанням. Перелік матеріальних цінностей, які обліковуються на позабалансовому рахунку (двигуни, акумулятори, шини та покришки і т.п.), встановлюється облікової політикою установи.

1. Надходження - в момент вибуття запасних частин

з балансового обліку для проведення ремонту транспортних засобів, враховуються протягом періоду їх використання в складі транспортного засобу.

2. Списання - на підставі Акту прийому-здачі виконаних робіт, що підтверджує їх заміну на нові запасні частини

Картка кількісно-сумового обліку (ф. 0504041) в розрізі осіб, які отримали матеріальні цінності, із зазначенням їх посади, прізвища, імені, по батькові і транспортних засобів за видами матеріальних цінностей. У картці зазначаються заводські номери виданих запчастин (при їх наявності), а також дата їх видачі для проведення ремонту

Рахунок 10 "Забезпечення виконання зобов'язань"

Призначений для обліку майна, за винятком грошових коштів, отриманих установою в якості забезпечення зобов'язань (застава, порука, банківська гарантія, завдаток, інші забезпечення).

 • 1. Прийняття до учету- на підставі виправдувальних первинних документів в сумі зобов'язання, в забезпечення якого отримано майно.
 • 2. Списання - при виконанні зобов'язання, в забезпечення якого було отримано майно

Многографной картка (ф. 0504054) в розрізі зобов'язань за видами майна, його кількості, місць його зберігання

Рахунок 11 "Державні і муніципальні гарантії"

Призначений для обліку сум наданих державних і муніципальних гарантій

Картка обліку коштів і розрахунків в розрізі суб'єктів цивільних прав і зобов'язань, щодо яких надано державні (муніципальні) гарантії за видами гарантій і їх сумі

Рахунок 12 "Спецобладнання для виконання науково-дослідних робіт за договорами з замовниками"

Призначений для обліку спецобладнання (обладнання), придбаного замовником для виконання НДДКР, отриманого установою при виконанні ним робіт з відповідної теми, а також спецобладнання установи, переданого в науковий підрозділ для виконання НДДКР по конкретній темі замовника.

 • 1. Надходження - на підставі Вимоги-накладної (ф. 0315006), що підтверджує його отримання установою, за вартістю, вказаною замовником.
 • 2. Списання - відбивається за вартістю, раніше прийнятої до обліку: за фактом повернення відповідно до умов договору замовнику наданого їм спецобладнання (обладнання); при прийнятті спецобладнання (обладнання) до складу об'єктів нефінансових активів установи для використання їх в його діяльності з одночасним відображенням об'єктів на відповідних балансових рахунках обліку нефінансових активів

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 0504041) в розрізі замовників (тим НДДКР, матеріально відповідальних осіб та місць зберігання, з вигляду (найменуванню) обладнання і його кількості)

Рахунок 13 "Експериментальні пристрої"

Призначений для обліку матеріальних цінностей, використаних при виготовленні експериментальних пристроїв, необхідних при проведенні НДДКР, до моменту проведення демонтажу цих пристроїв.

 • 1. Надходження - по вартості об'єктів, віднесених на збільшення витрат по виконуваних НДДКР.
 • 2. Списання - після проведення демонтажу експериментальних пристроїв. Можливі до використання установою матеріальні цінності відображаються на відповідних балансових рахунках обліку нефінансових активів за ринковою вартістю на дату прийняття

до балансового обліку

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 0504041)

Рахунок 14 "Розрахункові документи, що чекає виконання"

Призначений для обліку отриманих і неоплачених документів фінансовим органом

Картка обліку розрахункових документів, які очікують виконання, в розрізі рахунків бюджетів за кожним документом

Рахунок 15 "Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів на рахунку державного (муніципального) установи"

Призначений для обліку органом, що здійснює касове обслуговування, і установою пред'явлених платіжних доручень, інкасових доручень по платежах до бюджетів бюджетної системи РФ, судовим виконавчими листами, оформленим в установленому порядку уповноваженими органами виконавчої влади та не оплачених у строк, через відсутність коштів на рахунку державного (муніципального) установи

Картка обліку розрахункових документів, які очікують виконання, в розрізі рахунків установи за кожним документом

Рахунок 16 "Переплати пенсій та допомог внаслідок неправильного застосування законодавства про пенсії та допомогу, рахункових помилок"

Призначений для обліку сум переплат пенсій та допомог, що виникли внаслідок неправильного застосування чинного законодавства про пенсії та допомогу і рахункових помилок, на підставі актів ревізій, перевірок та інших відповідних документів

Картка обліку коштів і розрахунків

Рахунок 17 "Надходження грошових коштів на рахунки установи"

Призначений для обліку надходжень грошових коштів (повернення зазначених надходжень) на банківські рахунки установи, на особовий рахунок установи, одержувача бюджетних коштів, відкритий йому органом Федерального казначейства по обліку коштів від приносить дохід діяльності. А також для обліку установою - одержувачем бюджетних коштів операцій з надходження на його банківські рахунки бюджетних коштів (їх повернень), наданих головним розпорядником (розпорядником) бюджетних коштів, на здійснення підвідомчим йому розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів виплат за видатками та (або) джерел фінансування дефіциту бюджету. Операція по уточненню нез'ясованих надходжень відображається по рахунку через уточнення видів надходжень (доходів (джерел фінансування дефіциту бюджету)). По завершенні поточного фінансового року показники (залишки) рахунки на наступний фінансовий рік не переносяться. Висновок показників за рахунком відображається зі знаком "мінус"

Многографной картка (ф. 0504054) Картка обліку коштів і розрахунків (ф. 0504051)

Рахунок 18 "Вибуття грошових коштів з рахунків установи"

Призначений для обліку грошових коштів, які вибули з банківських рахунків установи в оплату прийнятих зобов'язань, а також відновлення зазначених виплат.

По завершенні поточного фінансового року показники (залишки) рахунки за відповідними видами виплат на наступний фінансовий рік не переносяться. Висновок показників за рахунком відображається зі знаком "мінус"

Многографной картка (ф. 0504054) Картка обліку коштів і розрахунків (ф. 0504051)

Рахунок 19 "Нез'ясовані надходження бюджету минулих років"

Призначений для обліку адміністраторами нез'ясованих надходжень, фінансовими органами сум нез'ясованих надходжень минулих звітних періодів, списаних заключними оборотами на фінансовий результат минулих звітних періодів, але які підлягають уточненню в наступному фінансовому році.

Списання здійснюється на підставі показників нез'ясованих надходжень при їх уточненні

Відомість обліку нез'ясованих надходжень із зазначенням дати зарахування нез'ясованих надходжень і дати їх уточнень

Рахунок 20 "Заборгованість, що не затребувана кредиторами"

Призначений для обліку сум не пред'явлення кредиторами вимог, що випливають з умов договору, контракту, в тому числі сум кредиторської заборгованості, не підтверджених за результатами інвентаризації кредитором.

 • 1. Прийняття до обліку. Зверніть увагу: відповідно до змін, внесених до п. 371 Інструкції № 157н, з 1 січня 2013 року заборгованість приймається до обліку для спостереження протягом терміну позовної давності в сумі заборгованості, списаної з балансового обліку.
 • 2. Списання - на підставі рішення комісії (інвентаризаційної комісії) установи, для казенних установ - головним розпорядником бюджетних коштів (головним адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету). У разі реєстрації установою грошового зобов'язання на вимогу, пред'явленим кредитором в порядку, встановленому законодавством РФ, заборгованість установ, не затребувана кредитором, підлягає списанню та відображенню на відповідних аналітичних балансових рахунках обліку зобов'язань

Картка обліку коштів і розрахунків (ф. 0504051) в розрізі видів виплат (надходжень), за якими заборгованість враховувалася на балансі, ведеться за кредиторами із зазначенням їх повного найменування, інших реквізитів, необхідних для ідентифікації кредитора з метою реєстрації прийнятого грошового зобов'язання та його оплати

Рахунок 21 "Основні засоби вартістю до 3000 руб. Включно в експлуатації"

Призначений для обліку перебувають в експлуатації установи об'єктів основних засобів вартістю до 3000 руб. включно, за винятком об'єктів бібліотечного фонду та об'єктів нерухомого майна з метою забезпечення належного контролю за їх рухом.

 • 1. Надходження - проводиться одночасно з передачею об'єктів в експлуатацію і списанням їх вартості з балансового обліку. Приймаються до обліку в умовній оцінці 1 руб. за 1 об'єкт або за балансовою вартістю введеного в експлуатацію об'єкта (якщо це передбачено обліковою політикою установи).
 • 2. Внутрішнє переміщення - відбивається на підставі Накладний на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів (ф. 0306032) шляхом зміни матеріально відповідальної особи і (або) місця зберігання.
 • 3. Передача майна в оплатне або безоплатне користування - відбивається шляхом зміни матеріально відповідальної особи. Одночасно вартість переданого майна відбивається на відповідному позабалансовому рахунку 25 "Майно, передане в оплатне користування (оренду)" або рахунку 26 "Майно, передане в безоплатне користування".
 • 4. Списання - в зв'язку з виявленням псування, розкрадання, нестачі, а також при прийнятті рішення про їх списання або знищення. списання здійснюється

на підставі Акту про списання груп об'єктів основних засобів (крім автотранспортних засобів) (ф. 0306033); Акта про прийом-передачу груп об'єктів основних засобів (крім будівель і споруд) (ф. 0306031). Порядок списання об'єктів основних засобів з позабалансового обліку встановлюється облікової політикою установи

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 0504041) в порядку, встановленому установою в рамках формування облікової політики

Рахунок 22 "Матеріальні цінності, отримані з централізованого постачання"

Призначений для обліку установою отриманих від постачальника матеріальних цінностей до моменту отримання ним Сповіщення (ф. 0504805) і копій документів постачальника на відправлені цінності, при цьому користування майном до отримання зазначених документів допускається казенним установою при наявності дозволу уповноваженого органу виконавчої влади, головного розпорядника бюджетних коштів ; відокремленим підрозділом (філією) бюджетної установи (автономного установи) - при наявності дозволу установи його створив.

 • 1. Надходження - на підставі супровідних документів постачальника.
 • 2. Списання - після отримання від замовника Извещения з доданими документами

Облік ведеться в порядку, встановленому установою в рамках формування облікової політики. Може вестися в Картці кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 0504041)

Рахунок 23 "Періодичні видання для користування"

Призначений для обліку періодичних видань (газет, журналів тощо), придбаних установою для комплектації бібліотечного фонду.

 • 1. Надходження - придбані установою періодичні видання, призначені для комплектування бібліотечного фонду, враховуються в умовній оцінці
 • 1 об'єкт (номер журналу, річний комплект газети) за 1 руб.
 • 2. Списання - на підставі рішення комісії установи з надходження та вибуття активів, оформленого Актом про списання виключених об'єктів бібліотечного фонду (ф. 0504144), Актом прийому-передачі, іншим актом

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 0504041)

Рахунок 24 "Майно, передане в довірче управління"

Призначений для обліку майна, переданого установою в довірче управління, з метою забезпечення належного контролю за їх рухом.

 • 1. Надходження - відбивається на підставі Акту про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд) (ф. 0306001), Акта про прийом-передачу будівлі (споруди) (ф. 0306030) за вказаною в них вартості.
 • 2. Списання - за вартістю, за якою об'єкти були раніше прийняті до позабалансовому обліку, на підставі Акту про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд) (ф. 0306001), акта про прийом-передачу будівлі (споруди) (ф . 0306030), акта про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних засобів) (ф. 0306003)

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 0504041) в розрізі керуючих майном, місць його перебування, за видами майна в структурі аналітичних груп обліку об'єктів майна

Рахунок 25 "Майно, передане в оплатне користування (оренду)"

Призначений для обліку майна, переданого установою в оплатне користування (за договором оренди), з метою забезпечення належного контролю за його збереженням, цільовим використанням та рухом.

1. Надходження - відбивається на підставі Акту прийому-передачі майна за вартістю, вказаною

в акті.

2. Списання - при поверненні майна його орендарем (суборендарем) на підставі Акту про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд) (ф. 0306001), Акта про прийом-передачу будівлі (споруди) (ф. 0306030), а також при його списанні на підставі Акту про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних засобів) (ф. 0306003), Акта про списання автотранспортних засобів (ф. 0306004)

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 0504041) в розрізі орендарів, місць знаходження, за видами майна в структурі аналітичних груп обліку об'єктів майна

Рахунок 26 "Майно, передане в безоплатне користування"

Призначений для обліку майна, переданого установою в безоплатне користування, з метою забезпечення належного контролю за його збереженням, цільовим використанням та рухом.

 • 1. Надходження - на підставі Акту про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд) (ф. 0306001), Акта про прийом-передачу будівлі (споруди) (ф. 0306030) за вартістю, вказаною в акті.
 • 2. Списання - при поверненні майна користувачем на підставі Акту прийому-передачі, а також при його списанні - на підставі Акту про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних засобів)
 • (Ф. 0306003), Акта про списання автотранспортних засобів (ф.0306004)

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 0504041) в розрізі користувачів, місць знаходження, за видами майна в структурі аналітичних груп обліку об'єктів майна

Розкриття інформації про облік на позабалансових рахунках в бухгалтерській звітності

Дані, сформовані на позабалансових рахунках, використовуються при складанні річної бухгалтерської звітності. Відповідно до вимог Інструкції № 191н в складі Балансу (ф. 0503130) формується Довідка про наявність майна і зобов'язань на позабалансових рахунках.

Довідка до Балансу формується територіальним органом Федерального казначейства тільки в складі річного Балансу з урахуванням проведених заключних оборотів по рахунках бюджетного обліку відповідно до Інструкції № 191н на підставі показників з обліку нез'ясованих надходжень минулих звітних періодів, що підлягають уточненню на позабалансовому рахунку 19 "Нез'ясовані надходження бюджету минулих років "за бюджетною діяльності на початок року (гр. 4) і кінець звітного періоду (гр. 5). Показники відображаються в розбивці по роках нез'ясованих надходжень на єдиний рахунок федерального бюджету.

Показники відображаються в довідці в складі Балансу в розрізі показників на початок року (гр. 4) і кінець звітного періоду (гр. 5).

Перелік додаткових аналітичних показників по рядках встановлюється головним розпорядником (розпорядником) бюджетних коштів, фінансовим органом.

Відомості про рух нефінансових активів в розд. 3 "Рух матеріальних цінностей на позабалансових рахунках" Додатки містять показники, відображені на позабалансових рахунках, зазначених у гр. 2 розд. 3 Додатка, на початок звітного року і кінець звітного фінансового року (гр. 4, 7 відповідно), а також збільшення і зменшення показників, відображених на позабалансових рахунках установи (гр. 5, 6 відповідно).

 
<<   ЗМІСТ   >>