Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Рахунок 0 40140 000 "Доходи майбутніх періодів" призначений для обліку сум доходів, нарахованих (отриманих) у звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів:

 • - доходів, нарахованих за виконані і здані замовникам окремі етапи робіт, послуг, що не відносяться до доходів поточного звітного періоду;
 • - доходів, отриманих від продукції тваринництва (приплід, приріст, приріст тварин) і землеробства;
 • - доходів за місячними, квартальними, річним абонементами;
 • - інших аналогічних доходів.

За кредитом рахунку відображаються суми доходів, що відносяться до майбутніх звітних періодів, а по дебету - суми доходів, зарахованих на відповідні рахунки доходів поточного фінансового року при настанні періоду, до якого ці доходи належать.

Облік доходів майбутніх періодів здійснюється за видами доходів (надходжень), передбачених кошторисом (планом фінансово-господарської діяльності) установи, в розрізі договорів, угод.

В рамках формування облікової політики установа має право встановлювати додаткові вимоги до аналітичного обліку доходів майбутніх періодів, в тому числі з урахуванням галузевих особенно-

Таблиця 20.6. Бухгалтерські записи по рахунку 040130000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

Зміст господарської операції

Первинні документи

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Операції при укладанні рахунків поточного фінансового року установ

Виписка з особового рахунку адміністратора доходів бюджету

Виписка з особового рахунку адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету Довідка

040130000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів

 • 0 210 02 000 «Розрахунки з фінансовим органом по надходженням до бюджету"
 • 030404000

"Внутрішньовідомчі

розрахунки "

040120200 "Витрати економічного суб'єкта"

Довідка

 • 030405 000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом"
 • 030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки" 040110100 "Доходи економічного суб'єкта"

040130000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

Суми уцінки (дооцінки) вартості об'єкта основних засобів і нарахованої амортизації, отримані в результаті переоцінки

Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд)

Акт про прийом-передачу будівлі (споруди), з додатком документів, що підтверджують державну реєстрацію об'єктів нерухомості у встановлених законодавством випадках Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд), крім об'єктів основних засобів вартістю до 3000 руб. включно, бібліотечного фонду, коштовностей і ювелірних виробів незалежно від вартості

0 40130 000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

 • 010100 000 "Основні засоби"
 • 010400000 "Амортизація"

Акт про прийом-передачу груп об'єктів основних засобів (крім будівель, споруд)

Накладна на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів

Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів основних засобів Вимога-накладна Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи

 • 010100 000 "Основні засоби"
 • 0104 00 000 "Амортизація"

040130 000

"Фінансовий результат минулих звітних періодів"

Висновок рахунків поточного фінансового року (в частині кредитового залишку)

Довідка

040130000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

040110100 "Доходи економічного суб'єкта"

Висновок рахунків поточного фінансового року (в частині дебетового залишку)

040120200 "Витрати економічного суб'єкта"

040130000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

стей діяльності установи, а також вимог податкового законодавства РФ про роздільному обліку доходів (надходжень) установи.

У табл. 20.7 представлені приклади бухгалтерських записів за рахунком 040140 000.

Таблиця 20.7. Бухгалтерські записи по рахунку 040140000 "Доходи майбутніх періодів"

Зміст господарської операції

Первинні документи

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Нарахування сум замовникам

Договори і розрахункові документи за виконані і здані окремі етапи робіт, послуг

020531560 "Збільшення дебіторської заборгованості за доходами від надання платних робіт, послуг"

040140000 "Доходи майбутніх періодів"

Нарахування доходів від продукції тваринництва (приплід, приріст, приріст тварин) і землеробства

Договори, угоди

010536340 "Збільшення вартості інших матеріальних запасів - іншого рухомого майна"

040140000 "Доходи майбутніх періодів"

Зарахування в дохід поточного звітного періоду договірної вартості виконаних і зданих замовнику окремих етапів готової продукції, робіт, послуг, в тому числі в кінці фінансового року по продукції тваринництва і землеробства

040140000 "Доходи майбутніх періодів"

040110130 "Доходи від надання платних послуг"

Рахунок 040150000 "Витрати майбутніх періодів" призначений для обліку сум витрат, нарахованих установою в звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів.

Зокрема, на цьому рахунку, в разі, коли установа не створює відповідний резерв майбутніх витрат, відображаються витрати, пов'язані:

 • - з підготовчими до виробництва роботами в зв'язку з їх сезонним характером;
 • - освоєнням нових виробництв, установок і агрегатів;
 • - рекультивацією земель і здійсненням інших природоохоронних заходів;
 • - добровільним страхуванням (пенсійним забезпеченням) співробітників установи;
 • - придбанням невиключного права користування протягом кількох звітних періодів нематеріальними активами;
 • - нерівномірно виробленим протягом року ремонтом основних засобів;
 • - іншими аналогічними витратами.

Витрати, вироблені установою в звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів, відображаються за дебетом рахунка як витрати майбутніх періодів і підлягають віднесенню на фінансовий результат поточного фінансового року (за кредитом рахунка) в порядку, що встановлюється установою (рівномірно, пропорційно обсягу продукції (робіт , послуг) і ін.), протягом періоду, до якого вони належать.

Облік витрат майбутніх періодів здійснюється в розрізі видів витрат (виплат), передбачених кошторисом (планом фінансово-господарської діяльності) установи, за державними (муніципальними) контрактами (договорами), угодами.

В рамках формування облікової політики установа має право встановлювати додаткові вимоги до аналітичного обліку витрат майбутніх періодів, в тому числі з урахуванням галузевих особливостей діяльності установи, а також вимог податкового законодавства РФ про роздільному обліку витрат (виплат) установи.

У табл. 20.8 представлені приклади бухгалтерських записів за рахунком 040150 000.

Таблиця 20.8. Бухгалтерські записи за рахунком 0 40150 000 "Витрати майбутніх періодів"

Зміст господарської операції

Первинні документи

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Суми поставлених постачальниками матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг

Кошторис (план фінансово-господарської діяльності) установи, державні (муніципальні) контракти (договори), угоди

040150000 "Витрати майбутніх періодів"

030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями" (030221730- 030226730, 030231730- 030234730, 030291 730)

Віднесення на витрати поточного звітного періоду вартості матеріальних цінностей, робіт, послуг, віднесених в минулі звітні періоди до витрат майбутнього періоду

040150000 "Витрати майбутніх періодів"

040120200 "Витрати економічного суб'єкта"

 
<<   ЗМІСТ   >>