Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОКУМЕНТООБІГ ТА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ПО РАХУНКУ 030400000 "ІНШІ РОЗРАХУНКИ З КРЕДИТОРАМИ"

В рамках формування облікової політики установа має право з урахуванням вимог законодавства РФ встановлювати в складі робочого плану рахунків додаткову угруповання розрахунків з іншими кредиторами - додаткові аналітичні коди номерів рахунків бухгалтерського обліку.

У табл. 19.2 представлені приклади основних бухгалтерських записів за рахунком 030400 000.

Таблиця 19.2. Кореспонденція рахунків за рахунком 030400000 "Інші розрахунки з кредиторами"

Зміст господарської операції

первинні

документи

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Розрахунки за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження

Суми, що надійшли в тимчасове розпорядження установи

Довідка

 • 3 20100 610 "Грошові кошти установи" (+320111610,320121610 320127 610),
 • 3 20134510 "Надходження коштів в касу установи"

3 304 01 730

"Збільшення кредиторської заборгованості за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження"

Суми, видані або перераховані з рахунку за призначенням

Довідка

3 30401830 "Зменшення кредиторської заборгованості за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження"

320100 610

"Грошові кошти установи" (+320111610,320121610, +320127610,320134 610)

Розрахунки з депонентами

Суми оплати праці та стипендій, не одержані в строк

Реєстр депонованих сум Платіжна відомість

Розрахунково-платіжна

відомість

 • 030200830 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"
 • (0 30211830-0 30213 830, +030262830,030291 830)

030402 730

"Збільшення кредиторської заборгованості за розрахунками з депонентами"

Суми виданої депонентської заборгованості

Реєстр депонованих сум Платіжна відомість

Розрахунково-платіжна

відомість

030402830 "Зменшення кредиторської заборгованості за розрахунками з депонентами"

020134 610

"Вибуття коштів з каси установи"

Розрахунки за утримань із виплат з оплати праці

Суми, утримані з оплати праці та стипендій

Довідка

 • 0 302 00 830 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"
 • (0 30211830-0 30213 830,
 • 0 302 61830-0 302 63 830, 030 291 830)

030403 730 "Збільшення кредиторської заборгованості по утримань із виплат з оплати праці"

Перерахування утриманих сум

Довідка

030403830 "Зменшення кредиторської заборгованості по утримань із виплат з оплати праці"

 • 0 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"
 • 030405 000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами" (030405211-030405213, 030405 290)

внутрішньовідомчі розрахунки

Безоплатна передача об'єктів нефінансових активів в рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

010000000 "Нефінансові активи"

Суми коштів, перерахованих головним розпорядником, розпорядником, одержувачем бюджетних коштів, головним адміністратором, адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету з єдиного рахунку бюджету на банківські рахунки розпорядників, одержувачів бюджетних коштів, адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету, відкритих їм в кредитних організаціях

Журнал за іншими операціями Повідомлення

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

 • 030405000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами" (030405211-030405213, 0 304 05 221-0 304 05 226, 030 405 231, 030 405 232, +030405241,030405242,
 • 0 304 05 251-0 304 05 253,
 • 0 30405 261-0 30405 263, 030 405 273, 030 405 290,
 • 0304 05 310-0 304 05 340,
 • 0 304 05 510-0 304 05 550, +030405810,030405 820)

Суми розподілених коштів бюджету, перерахованих одержувачам бюджетних коштів, адміністраторам джерел фінансування дефіциту бюджету з банківських рахунків

Журнал за іншими операціями Повідомлення

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

020100610 "Грошові кошти установи" (020121610, 020127 610)

У одержувачів бюджетних коштів, в тому числі у головних розпорядників (розпорядників) як одержувачів, адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету, в тому числі у головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету як адміністраторів, відкликання коштів бюджету та повернення невикористаних бюджетних коштів

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

020100610 "Грошові кошти установи" (0 20121610, 020127 610)

Перерахування коштів в рамках розрахунків між відокремленим підрозділом без права юридичної особи, що здійснює повноваження з ведення бюджетного обліку, і головною установою

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

020100610 "Грошові кошти установи" (0 20121610, 020127 610)

У одержувачів бюджетних коштів (адміністраторів доходів бюджету), що здійснюють окремі повноваження щодо нарахування і обліку платежів до бюджету, суми розрахунків за надходженнями в дохід бюджету повернень дебіторської заборгованості минулих років, в відшкодування заподіяної шкоди майну, недостачі грошових коштів, а також інших платежів

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

 • 0 303 05 730 "Збільшення кредиторської заборгованості за іншими платежами до бюджету",
 • 0 205 00 660 "Розрахунки по доходах" (020511660, +020521660,020531660, +020541660,020551660, +020552660,0205 61660,
 • 0 205 71660-0 205 75 660, 020 581 660)

За закриття фінансового року суми бюджетних коштів, отриманих і використаних за поточний фінансовий рік одержувачами бюджетних коштів (адміністраторами джерел фінансування дефіцитів бюджетів) на їх банківські рахунки, а також суми завершених у фінансовому році розрахунків з безоплатного надходження (передачі) нефінансових, фінансових активів (зобов'язань )

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

040130000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

Безоплатне отримання об'єктів нефінансових активів в рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

010000000 "Нефінансові активи"

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

Прийом вкладень в об'єкти фінансових активів при їх безоплатному отриманні від установ, підвідомчих одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

 • 0 215 00 000 «Вкладення в фінансові активи"
 • (0 215 21520-0215 23 520, 021531530-021534530,
 • 0 215 51550-0 215 53 550)

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

Надходження на депозитний рахунок коштів бюджету, перерахованих з особових рахунків в органі казначейства

Журнал за іншими операціями Повідомлення (ф. 0504805)

120122510 "Надходження грошових коштів установи на депозитні рахунки в кредитній організації"

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

Зарахування на депозитний рахунок коштів бюджету, перерахованих з рахунків в кредитній організації

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

120122510 "Надходження грошових коштів установи на депозитні рахунки в кредитній організації"

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

У головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів, головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету відкликання коштів бюджету по установах, що знаходяться в їхньому віданні

Журнал за іншими операціями

Повідомлення

 • 020100510 "Грошові кошти установи" (020121510, 020127 510)
 • 030405 000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами"

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

У одержувачів бюджетних коштів, адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету, а також у головних розпорядників (розпорядників) бюджетних коштів як одержувачів, головних адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету як адміністраторів надані на банківські рахунки бюджетні кошти

Журнал за іншими операціями

Повідомлення

020100510 "Грошові кошти установи" (020121510, +020123510,020127 510)

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

Надходження грошових коштів головному установі (відокремленому підрозділу) від відокремленого підрозділу (головної установи)

Журнал за іншими операціями

Повідомлення

 • 020111510 "Надходження грошових коштів установи на особові рахунки в органі казначейства" 020121510 "Надходження грошових коштів установи на рахунки в кредитній організації"
 • 020123510 "Надходження грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"
 • 020127510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті на рахунок кредитної організації"

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

За закриття фінансового року суми бюджетних коштів, використаних за поточний фінансовий рік одержувачами бюджетних коштів (адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету), а також суми завершених у фінансовому році розрахунків з безоплатної передачі (надходження) нефінансових, фінансових активів (зобов'язань)

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

040130000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

Суми розрахунків за надходженнями до доходу бюджету, повернень дебіторської заборгованості минулих років, відшкодувань завданих збитків майну, недостачі грошових коштів, а також інших платежів, у адміністраторів доходів бюджету, які здійснюють окремі повноваження з адміністрування касових надходжень до бюджету, нараховані підвідомчим йому одержувачем бюджетних коштів ( адміністратором доходів бюджету)

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

 • 0 303 05 830 "Зменшення кредиторської заборгованості за іншими платежами до бюджету"
 • 0 205 00 660 "Розрахунки по доходах" (+020511660,0205 21660, +020531660,020541660, +020551660,020552660, +020561660,020581660, 020571660-020575 660)

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами

Сума списаних коштів в оплату укладених установою договорів (контрактів) на поставку нефінансових активів, виконаних робіт, наданих послуг, щодо формування фінансових вкладень, оплату витрат на безоплатні перерахування організаціям

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

0 302 00 830 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями" (030221830-0 302 26 830, 030231830-0 302 34 830, +030241830,030242830, 030262830,

+030272830,030273830, 030275 830,030291 830)

 • 0 304 05 000 «Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами" (030405221-030405226, 030405241, 030405242, 030405262,
 • 030405290, 030405310,
 • 0 304 05 320-0 304 05 340, +030405520,030405 530,
 • 030405 550)

перераховані аванси

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

 • 020600560 "Розрахунки за виданими авансами" (0 20613 560,
 • 0 206 21560-0 206 26 560, 020631560-020634560, +020641560,020642560, 020662560,

+020672560,020673560, +020675560,020691 560)

 • 030405000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами" (030405213,
 • 0 304 05 221-0 304 05 226,

+030405241,030405242,

+030405262,030405290,

 • 0 304 05 310-0 304 05 340,
 • 0 304 05 520,0 304 05 530, 0 304 05 550)

Перерахування сум податків, зборів, внесків на соціальне страхування та інших обов'язкових платежів до бюджету

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

 • 030300830 "Розрахунки по платежах до бюджетів"
 • (0 303 01830-0 30313 830)
 • 030405000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами" (030405211-030405213, 030405221-030405226,
 • 030405 290)

Перерахування коштів в інші фінансові активи, в тому числі активи в управляючих компаніях

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

 • 0 204 50550 "Інші фінансові активи"
 • (0 20451550-0 204 53 550)

030405550 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом по надходженню інших фінансових активів"

Видача сум підзвітним особам

Журнал за іншими операціями

0 208 00560 "Розрахунки з підзвітними особами" (0 20811560-0 20813 560, 0 208 21560-0 208 26560, 0 208 31560-0 208 34 560, 0 208 61560-0 208 63 560, 020 891 560)

 • 0 304 05 000 «Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом"
 • (030405211-030405213,
 • 0 304 05 221-0 304 05 226,
 • 030405 261-0 304 05263, +030405290,030405310, 030405320, 030405 340)

Перерахування коштів на рахунок для отримання готівки

Журнал за іншими операціями

021003 560 "Збільшення дебіторської заборгованості за операціями з фінансовим органом за готівковими коштами"

0 30405 000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом"

Перерахування утриманих сум

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

0 304 03 830 "Зменшення кредиторської заборгованості по утримань із виплат з оплати праці"

 • 0 304 05 000 «Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами"
 • (030405211-030405213, 030405 290)

Перерахування нарахованих відсотків і штрафних санкцій

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

0 30100 000 "Розрахунки з кредиторами за борговими зобов'язаннями" (030111810-030114810, +030121810,030123820, +030131810,030133820, +030142820,030143 820)

 • 030405 230 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом по обслуговуванню державного (муніципального) боргу"
 • (030405231, 030405 232)

Надходження у відповідному порядку коштів державних (муніципальних) бюджетних, автономних установ на єдині рахунки відповідних бюджетів з балансових рахунків, на яких обліковуються кошти зазначених установ

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

1304 05 550 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом по надходженню інших фінансових активів"

1302 75 730 "Збільшення кредиторської заборгованості з придбання інших фінансових активів"

Повернення у відповідному порядку коштів державних (муніципальних) бюджетних, автономних установ з єдиного рахунку відповідного бюджету на балансові рахунки, на яких обліковуються кошти зазначених установ

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

1302 75 830 "Зменшення кредиторської заборгованості з придбання інших фінансових активів"

130405 550

"Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовим органом по надходженню інших фінансових активів"

Сума наданих з бюджету в поточному фінансовому році бюджетних кредитів

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

0207 00 540 "Розрахунки за кредитами, позиками (позиками)" (+020711540,020713540, +020721540,020723 540)

0 304 05 540 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами по наданню бюджетних кредитів"

Перерахування сум за державним і муніципальним гарантіям, за якими виникають еквівалентні вимоги з боку гаранта до боржника

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

030100000 "Розрахунки з кредиторами за борговими зобов'язаннями" (030131810, 030133 820)

030405540 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами по наданню бюджетних кредитів"

Перерахування сум за державним і муніципальним гарантіям, за якими не виникають еквівалентні вимоги з боку гаранта до боржника

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

0 30100 000 "Розрахунки з кредиторами за борговими зобов'язаннями" (+030131810,030133 820)

0 304 05 290 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами по інших витрат"

Сума наданих субсидій, субвенцій та інших поточних трансфертів

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

 • 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"
 • (0 302 41830 0 302 42 830, 030251830-0302 53 830),
 • 0 206 00560 "Розрахунки за виданими авансами"
 • (0 20641560, 020642560, 020651560-020653 560)

0 304 05 000 «Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами" (030405241, 030405242, 030405251-030405 253)

Сума погашення в поточному фінансовому році боргових зобов'язань

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

0 30100 000 "Розрахунки з кредиторами за борговими зобов'язаннями" (030111810-030113810, +030121810,030123820, +030131810,030132820, +030142820,030143 820)

0 304 05 000 «Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами" (030405810, 030405 820)

Суми бюджетних коштів, спрямованих головним розпорядником (розпорядником) бюджетних коштів на банківський рахунок розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

030404000

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

030405000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами"

Надходження коштів на відновлення витрат в звітному році, в погашення дебіторської заборгованості, в відшкодування заподіяної установі збитків

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

0 304 05 000 «Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами" (030405 221-0 304 05226, 030405290, 030405310- 030405 340)

 • 0 206 00 000 «Розрахунки за виданими авансами"
 • (020613660,
 • 020621660-0 206 26 660,
 • 020631660-020634660,
 • 020641660 0 206 42 660, +020662660,020691 660)
 • 0 303 00 000 «Розрахунки по платежах до бюджетів"
 • (0 303 01730,0 303 02 730,
 • 0 303 04 730-0 30313 730)
 • 0 210 03 660 "Зменшення дебіторської заборгованості за операціями з фінансовим органом за готівковими коштами"

Надходження до бюджету коштів від розміщення державних цінних паперів, отриманих в якості накопиченого купонного доходу

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

030405231 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами по обслуговуванню внутрішнього боргу"

0401 20231 "Витрати на обслуговування внутрішнього боргу"

Перерахування до бюджету коштів, що надійшли на особовий рахунок установи, відкритий у фінансовій органі (в органі казначейства), в відшкодування заподіяної установі збитків майну, недостачі грошових коштів, дебіторської заборгованості минулих років

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

 • 021002000 "Розрахунки з фінансовими органами по надходженням до бюджету" (021002130, 021002410-021002440, 021002 620)
 • 0 303 05 830 "Зменшення кредиторської заборгованості за іншими платежами до бюджету"
 • 030405000 "Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами" (030405211-030405213, 030405221-030405226,
 • 0 304 05 261-0 304 05 263, 030405290,030405310- 030405340, 030405 520)

Списання по завершенні року вироблених платежів

Журнал за іншими

операціями

Повідомлення

0 304 05 000 «Розрахунки по платежах з бюджету з фінансовими органами"

040130000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів"

 
<<   ЗМІСТ   >>