Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РАХУНОК 021004000 "РОЗРАХУНКИ ПО РОЗПОДІЛЕНИМ НАДХОДЖЕНЬ ДО ЗАРАХУВАННЯ В БЮДЖЕТ"

Рахунок 0 210 04 000 призначений для обліку установою, яка виконує функції адміністратора доходів бюджету (адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету), розрахунків з органом Федерального казначейства за коштами бюджету, які перебувають на звітну дату на рахунку органу казначейства для їх розподілу за відповідними бюджетам бюджетної системи РФ і підлягає зарахуванню на рахунок бюджету в наступному звітному періоді.

Суми надходжень на звітну дату, що підлягають зарахуванню в доход відповідного бюджету в наступному звітному періоді, враховуються на підставі Довідки про перерахування надходжень до бюджетів (ф. 0531468), що надається органом Федерального казначейства установі як адміністратору доходів бюджету (адміністратору джерел фінансування дефіциту бюджету).

По завершенні фінансового року показники відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 021004000 "Розрахунки по розподіленим надходжень до зарахування в бюджет" повинні бути нульовими.

Аналітичний облік розрахунків за рахунком ведеться з обов'язковим застосуванням кодів доходів і (або) джерел фінансування дефіциту бюджету бюджетної класифікації РФ.

Відображення операцій за рахунком здійснюється в Журналі операцій з безготівковими коштами.

Облік операцій за розрахунками по розподіленим надходжень до зарахування до бюджету здійснюється на рахунках, представлених в табл. 17.7.

Операції по рахунку 021004000 оформляються такими бухгалтерськими записами (табл. 17.8).

ПРИКЛАД 17.4

На рахунок казначейства надійшли доходи від різниці між отриманими і погашеними кредитами кредитних організацій (тобто від джерела фінансування дефіциту бюджету) в розмірі 500000 руб. Засоби підлягають до зарахування в наступному звітному періоді. В обліку зроблено запис:

ДЕБЕТ 121004510 КРЕДИТ 21002 510

- 50000 руб.

Таблиця 17.7. Структура рахунку 021004000 "Розрахунки по розподіленим надходжень до зарахування в бюджет"

знаки 18-23

Косгеї

Найменування рахунку

0210 04

110

Розрахунки по котрі вступили податкових доходів

120

Розрахунки по котрі вступили доходами від власності

130

Розрахунки по котрі вступили доходами від надання платних послуг

140

Розрахунки по котрі вступили сумам примусового вилучення

151

Розрахунки за надходженнями від інших бюджетів бюджетної системи РФ

152

Розрахунки за надходженнями від наднаціональних організацій і урядів іноземних держав

153

Розрахунки за надходженнями від міжнародних фінансових організацій

160

Розрахунки по котрі вступили до бюджету страхових внесках на обов'язкове соціальне страхування

171

Розрахунки по котрі вступили доходами від переоцінки активів

180

Розрахунки по котрі вступили інших доходів

410

Розрахунок по надходженнях від вибуття основних засобів

420

Розрахунки за надходженнями від вибуття нематеріальних активів

430

Розрахунки за надходженнями від вибуття невироблених активів

440

Розрахунки за надходженнями від вибуття матеріальних запасів

610

Розрахунки за надходженнями від повернення депозитів

620

Розрахунки за надходженнями від вибуття цінних паперів, крім акцій

630

Розрахунки за надходженнями від вибуття акцій та інших форм участі в капіталі

640

Розрахунки за надходженнями від повернення бюджетних позичок та кредитів

650

Розрахунки за надходженнями від вибуття інших фінансових активів

710

Розрахунки за надходженнями внутрішніх запозичень

720

Розрахунки за надходженнями зовнішніх запозичень

Таблиця 17.8. Операції по рахунку 021004000 "Розрахунки по розподіленим надходжень до зарахування в бюджет"

Факт господарського життя

Первинний документ

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Суми адмініструються доходів (джерел фінансування дефіциту бюджету), що надійшли на рахунок органу казначейства в поточному звітному періоді і підлягають зарахуванню на рахунок бюджету в наступному звітному періоді

Довідка про перерахування надходжень до бюджетів

 • 021004000 "Розрахунки по розподіленим надходжень до зарахування в бюджет"
 • (0 210 04110-0 210 04180, 021004410-021004440, 021004620-021004650, 021004710, 021004 720)
 • 021002 000 "Розрахунки з фінансовим органом по надходженням до бюджету" (021002110-021002180,
 • 0 210 02 410-0 210 02 440,
 • 0 210 02 620-0 21002 650,
 • 021002710, 021002 720)

Відображення адміністратором доходів бюджету сум розподіляються доходів, перерахованих органом казначейства в інші бюджети бюджетної системи РФ

 • 040110100 "Доходи поточного фінансового року"
 • (0 40110110, 0 40110120, 0 40110140, 040110 172)

021004000 "Розрахунки по розподіленим надходжень до зарахування в бюджет" (021004110, 021004120, 021004140, 0210 04 430,0210 04 440)

Зарахування в дохід бюджету (на рахунок бюджету) адмініструються сум доходів (джерел фінансування дефіциту бюджету), що надійшли до розподілу на рахунок органу казначейства в попередньому звітному періоді

021002000 "Розрахунки з фінансовим органом по надходженням до бюджету"

0 210 04 000 «Розрахунки по розподіленим надходжень до зарахування в бюджет"

Перерахування сум повернень доходів бюджету платниками

 • 020500000 "Розрахунки по доходах"
 • (0 205 11560, 0 205 21560, 0 205 31560, 0 205 41560, 0 205 51560-0 205 53 560 0 205 61560, 0 205 71560-0 205 75 560, 020 581 560)
 • 021002000 "Розрахунки з фінансовим органом по надходженням до бюджету" (021002110-021002 180),
 • 021004000 "Розрахунки по розподіленим надходжень до зарахування в бюджет" (021004110-021004180)

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОПЕРАЦІЇ З ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ В БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ

При складанні бухгалтерської звітності інформація про операції з іншими дебіторами підлягає відображенню в наступних документах.

1. Баланс головного розпорядника, розпорядника, одержувача бюджетних коштів, головного адміністратора, адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету, головного адміністратора, адміністратора доходів бюджету (ф. 0503130). Даний документ формується одержувачем бюджетних коштів, адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету, адміністратором доходів бюджету станом на 1 січня року, наступного за звітним.

Інформація про операції з іншими дебіторами відбивається в розділі 2 "Фінансові активи":

 • - залишок по рахунку 0 210 00 000 «Інші розрахунки з дебіторами" - сума р. 331, 333;
 • - стор. 331 - залишок по рахунку 0 210 01 000 "Розрахунки по ПДВ по придбаних матеріальних цінностей, робіт, послуг";
 • - стор. 333 - залишок по рахунку 0 210 03 000 «Розрахунки з фінансовим органом за готівковими коштами".
 • 2. Звіт про фінансові результати діяльності (ф. 0503121), який складається одержувачем бюджетних коштів, адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету, адміністратором доходів бюджету і містить дані про фінансові результати його діяльності в розрізі кодів Косгеї станом на 1 січня року, наступного за звітним :
  • - стор. 480 - різниця стр. 481 і 482;
  • - стор. 481 - сума за даними рахунків збільшень відповідних аналітичних рахунків рахунки 221001560 "Збільшення дебіторської заборгованості з ПДВ по придбаних матеріальних цінностей, робіт, послуг" 0 210 03 560 "Збільшення дебіторської заборгованості за операціями з фінансовим органом по готівковими коштами", 021005 560 "Збільшення дебіторської заборгованості інших дебіторів";
  • - стор. 482 - сума за даними рахунків зменшень відповідних аналітичних рахунків рахунку 2 21001660 "Зменшення дебіторської заборгованості з ПДВ по придбаних матеріальних цінностей, робіт, послуг" 0 210 03 660 "Зменшення дебіторської заборгованості за операціями з фінансовим органом за готівковими коштами" , 021005 660 "Зменшення дебіторської заборгованості інших дебіторів".
 • 3. Розділовий (ліквідаційний) баланс головного розпорядника, розпорядника, одержувача бюджетних коштів, головного адміністратора, адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету, головного адміністратора, адміністратора доходів бюджету (ф. 0503230). Даний документ формується реорганізовується (ліквідованим) учасником бюджетної звітності станом на дату реорганізації або ліквідації.

Інформація про операції з іншими дебіторами відбивається в розділі 2 "Фінансові активи":

 • - стор. 331 - залишок по рахунку 0 210 01 000 "Розрахунки по ПДВ по придбаних матеріальних цінностей, робіт, послуг";
 • - стор. 332 - залишок по рахунку 021 002 000 "Розрахунки з фінансовим органом по надходженням до бюджету";
 • - стор. 333 - залишок по рахунку 021003000 "Розрахунки з фінансовим органом за готівковими коштами".
 
<<   ЗМІСТ   >>