Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ

В результаті вивчення глави 14 студент повинен:

знати

 • • основні поняття, кореспонденцію рахунків по перерахуванню авансів відповідно до класифікації операцій сектора державного управління;
 • • аналітичний облік розрахунків з постачальниками за виданими авансами;
 • • особливості проведення інвентаризації виданих авансів і розкриття інформації в бухгалтерській звітності;

вміти

 • • використовувати отримані теоретичні знання в області бухгалтерського обліку виданих авансів для розуміння, аналізу, оцінки, організації бухгалтерського обліку в установах державного сектора і формування бухгалтерської облікової політики;
 • • застосовувати отримані знання для обґрунтування відображення операцій за виданими авансами в бухгалтерському обліку та звітності;

володіти

 • • навичками самостійної роботи з правовими актами та науковою літературою в частині обліку виданих авансів;
 • • сучасними методами збору, реєстрації та узагальнення в бухгалтерському обліку та звітності фактів господарського життя, які стосуються обліку розрахунків за виданими авансами.

Облік розрахунків за авансами, перерахованим установою (крім авансів, виданих підзвітним особам)

Розрахунки за наданими установою відповідно до умов укладених договорів, угод авансовим виплатах (крім авансів, виданих підзвітним особам) враховуються на рахунку 20600 "Розрахунки за виданими авансами". Аванси, видані підзвітним особам, враховуються на рахунку 20800 "Розрахунки з підзвітними особами".

Облік заборгованості дебіторів за виданими авансами в іноземних валютах одночасно ведеться у відповідній іноземній валюті і в рублевому еквіваленті на дату авансових виплат. Переоцінка розрахунків за виданими авансами в іноземних валютах здійснюється на дату здійснення операцій з повернення раніше проведених виплат у відповідній іноземній валюті.

Угруповання розрахунків за виданими авансами здійснюється в розрізі видів виплат, затверджених кошторисом або планом фінансово-господарської діяльності установи за аналітичними групами синтетичного рахунку об'єкта обліку. Структура рахунку 020600000 представлена в табл. 14.1,14.2.

Таблиця 14.1. Структура рахунку 0 206 00 000 «Розрахунки за виданими авансами"

Рахунок 020600000 "Розрахунки за виданими авансами"

Даний активний рахунок необхідний для відображення установами всіх видів авансів, крім авансів, виданих підзвітним особам

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Збільшення дебіторської заборгованості за виданими авансами Оборот по дебету

Зменшення заборгованості за виданими авансами Оборот по кредиту

Рахунок активний, сальдо по ньому може бути тільки дебетовим

В рамках формування облікової політики установа має право з урахуванням вимог законодавства РФ встановлювати в складі робочого плану рахунків додаткову угруповання розрахунків за авансовими перерахуваннями в розрізі видів витрат (вибуття) - додаткові аналітичні коди номерів рахунків бухгалтерського обліку.

Аналітичний облік розрахунків за виданими авансами

Згідно п. 14 постанови Уряду РФ від 30 грудня 2011 р № 1249 "Про заходи щодо реалізації Федерального закону" Про федеральний бюджет на 2012 рік і плановий період 2013 і 2014 років ""

Таблиця 14.2. Аналітичний код виду синтетичного рахунки розрахунків за виданими авансами

Аналітичні групи синтетичного рахунки X 206 XX XXX "Розрахунки за виданими авансами"

Аналітичні види в розрізі кожної групи синтетичного рахунки X 206 XX XXX "Розрахунки за виданими авансами"

код Косгеї

X 20610 XXX "Розрахунки за авансами з оплати праці та нарахувань на виплати з оплати праці"

X 20612 XXX "Розрахунки за авансами за іншими виплатами"

X 20613 XXX "Розрахунки за авансами по нарахуваннях на виплати з оплати праці"

500 - надходження фінансових активів 600 - вибуття фінансових активів

X 20620 XXX "Розрахунки за авансами по роботах, послугах"

X 20621XXX "Розрахунки за авансами з послуг зв'язку"

X 20622 XXX "Розрахунки за авансами по транспортним послугам"

X 20623 XXX "Розрахунки за авансами за комунальні послуги"

X 20624 XXX "Розрахунки за авансами по орендній платі за користування майном"

X 20625 XXX "Розрахунки за авансами по роботах, послугах, з утримання майна"

X 20626 XXX "Розрахунки за авансами за іншими роботами, послугами"

X 20630 XXX "Розрахунки за авансами по надходженню нефінансових активів"

X 20631 XXX "Розрахунки за авансами з придбання основних засобів"

X 20632 XXX "Розрахунки за авансами з придбання нематеріальних активів"

X 20633 XXX "Розрахунки за авансами з придбання невироблених активів"

X 206 34 XXX "Розрахунки за авансами з придбання матеріальних запасів"

X 20640 XXX "Розрахунки за авансовими безоплатним перерахуванням організаціям"

X 20641 XXX "Розрахунки за авансовими безоплатним перерахуванням державним і муніципальним організаціям"

X 20642 XXX "Розрахунки за авансовими безоплатним перерахуванням організаціям, за винятком державних і муніципальних організацій"

X 20650000 "Розрахунки за авансовими безоплатним перерахуванням бюджетам"

X 20651 XXX "Розрахунки по авансовим перерахуванням іншим бюджетам бюджетної системи РФ"

X 20652 XXX "Розрахунки по авансовим перерахуванням наднаціональним організацій і урядів іноземних держав"

X 20653 XXX "Розрахунки по авансовим перерахуванням міжнародним організаціям"

X 20660 XXX "Розрахунки за авансами по соціальному забезпеченню"

X 20661 XXX "Розрахунки за авансами по пенсіях, посібниками та виплат по пенсійному, соціальному і медичному страхуванню населення"

X 20662 XXX "Розрахунки за авансами по допомозі з соціальної допомоги населенню"

X 20663 XXX "Розрахунки за авансами по пенсіях, допомоги, що виплачуються організаціями сектору державного управління"

X 206 70 XXX "Розрахунки за авансами на придбання цінних паперів та інших фінансових вкладень"

X 20672 XXX "Розрахунки за авансами на придбання цінних паперів, крім акцій"

X 206 73 XXX "Розрахунки за авансами на придбання акцій по іншим формам участі в капіталі"

X 20675 XXX "Розрахунки за авансами на придбання інших фінансових активів"

X 206 90 XXX "Розрахунки за авансами по інших витрат"

X 206 91 XXX "Розрахунки за авансами з оплати інших витрат"

одержувачі коштів федерального бюджету при укладенні договорів (державних контрактів) про поставку товарів, виконання робіт та надання послуг в межах доведених їм в установленому порядку відповідних лімітів бюджетних зобов'язань вправі передбачати авансові платежі:

 • • в обсязі 100% суми договору, але не більше лімітів бюджетних зобов'язань, доведених на відповідний фінансовий рік, - за договорами, про надання послуг зв'язку, про підписку на друковані видання та про їх придбання, навчанні на курсах підвищення кваліфікації, участі в наукових, методичних, науково-практичних та інших конференціях і т.д .;
 • • в обсязі 60% суми договору, але не більше 60% лімітів бюджетних зобов'язань, доведених на відповідний фінансовий рік, - за договорами про надання послуг по авіаційних перевезеннях вищих посадових осіб органів державної влади РФ і т.д .;
 • • в обсязі 50% суми договору, але не більше лімітів бюджетних зобов'язань, доведених на відповідний фінансовий рік, - за договорами (державними контрактами) з виробниками автомобільної та дорожньо-будівельної техніки, виробленої на території РФ, у випадках, передбачених п. 17.1 ч . 2 ст. 55 Закону про розміщення держзамовлень;
 • • в обсязі 30% суми договору, але не більше лімітів бюджетних зобов'язань, доведених на відповідний фінансовий рік, - за договорами про поставки товарів, виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з наданням безоплатної технічної та гуманітарної допомоги іноземним державам на двосторонній основі, а також на поставку повітряних суден і авіаційних тренажерів для потреб навчальних закладів і центрів підготовки персоналу цивільної авіації;
 • • в обсязі 30% суми договору, але не більше 30% лімітів бюджетних зобов'язань, доведених на відповідний фінансовий рік, -по інших договорах (державними контрактами), якщо інше не передбачено законодавством РФ.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками за виданими авансами ведеться в розрізі дебіторів і за відповідними їм сумами виданих авансів в Картці обліку коштів і розрахунків або в Журналі за розрахунками з постачальниками та підрядниками.

Розрахунки установ з постачальниками та підрядниками враховують в розрізі рахунків аналітичного обліку рахунку 0302 00000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями". Даний рахунок є пасивним, тобто за дебетом відображається зменшення дебіторської заборгованості за прийнятими зобов'язаннями, по кредиту - збільшення.

Згідно з Інструкцією № 157н даний рахунок призначений для обліку розрахунків за прийнятими установою зобов'язань перед фізичними особами в частині нарахованих їм сум заробітної плати, грошового забезпечення, стипендій, пенсій, допомог, інших виплатах, в тому числі соціальних, а також перед суб'єктами цивільних прав за поставлені матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, з інших підстав, що випливають з умов договорів, угод.

Для систематизації інформації про облік розрахунків за прийнятими зобов'язаннями розглянемо структуру рахунку 030200000 (табл. 14.3, 14.4).

Таблиця 14.3. Структура рахунку 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"

Рахунок 0302 00 000

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Зменшення дебіторської заборгованості за прийнятими зобов'язаннями Оборот по дебету

Збільшення дебіторської заборгованості за прийнятими зобов'язаннями Оборот по кредиту

Рахунок 0 302 00 000 є пасивним, тому сальдо по ньому може бути тільки

кредитовим

Перерахування авансів контрагентам ні за яких умов не може відображатися на рахунку 0 302 00 000.

Залік зобов'язань за отриманими матеріальними цінностями, виконаних робіт, наданих послуг, сформованим фінансових вкладень в рахунок перерахованої раніше попередньої оплати відображається за кредитом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 020600000 "Розрахунки за виданими авансами" і дебетом відповідних рахунків аналітичного обліку рахунку 0 302 00 000 «Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями ".

 
<<   ЗМІСТ   >>