Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК АКРЕДИТИВІВ, ЛІМІТОВАНИХ ГРОШОВИХ КНИЖОК ТА ІНШИХ ГРОШОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Рахунок 020135 000 "Грошові документи" призначений для обліку різних грошових документів, до яких відносяться:

  • - оплачені талони на бензин і масла, на харчування і т.п .;
  • - оплачені путівки в будинки відпочинку, санаторії, турбази;
  • - отримані повідомлення на поштові перекази, поштові марки і марки державного мита тощо

Всі види грошових документів зберігаються в касі установи.

Прийом в касу і видача з каси таких документів оформляються прибутковими касовими ордерами і Витратними касовими ордерами (із записом на них "Фондовий").

Прибуткові і Витратні касові ордери із записом "Фондовий" реєструються в Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів окремо від прибуткових і видаткових касових ордерів, що оформляють операції з грошовими коштами.

Облік операцій з грошовими документами ведеться на окремих аркушах Касовій книги установи із зазначенням на них записи "Фондовий", а також в Журналі за іншими операціями на підставі документів, які додаються до звіту касира.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами в Картці обліку коштів і розрахунків.

У табл. 11.5 наведені приклади бухгалтерських записів за рахунком Про 20135 000 "Грошові документи".

Що стосується конкретних видів грошових документів, то згідно ГК РФ, однією з форм безготівкових розрахунків визнаються розрахунки чеками . Чек являє собою цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю. Лімітовані чекові книжки означають, що така книжка має певну кількість чеків на строго певну суму.

Як платник по чеку може бути вказаний тільки банк, де чекодавець має кошти, якими він має право розпоряджатися шляхом виставлення чеків. Чек оплачується безпосередньо за рахунок коштів чекодавця.

Платник за чеком зобов'язаний упевнитися всіма доступними йому способами у справжності чека, а також у тому, що пред'явник чека є уповноваженим з нього обличчям. Збитки, що виникли внаслідок оплати платником підробленого, викраденого або втраченого чека, покладаються на платника або чекодавця в залежності від того, з чиєї вини вони були завдані. Особа, що сплатила чек, має право вимагати передачі йому чека з розпискою в отриманні платежу.

Рахунок 0 20106 000 "Акредитиви" призначений д ля обліку руху грошових коштів по акредитивних розрахунках у валюті РФ і в іноземній валюті, за договорами з постачальниками за поставки матеріальних цінностей і за надані послуги. Акредитив буває відкличним і безвідкличним.

Облік операцій по виставлених акредитивах в іноземних валютах ведеться у валюті РФ за курсом Банку Росії на дату здійснення операцій в іноземній валюті. Переоцінка грошових коштів в іноземних валютах здійснюється на дату здійснення операцій в іноземній валюті та на звітну дату.

Аналітичний облік за рахунком ведеться в Картці обліку коштів і розрахунків в розрізі договорів по кожному виставленому акредитиву.

Облік операцій по руху акредитивів ведеться в Журналі операцій з безготівковими коштами на підставі документів, доданих до виписок з аккредитивного рахунку.

Таблиця 11.5. Бухгалтерські записи по рахунку 020135000 "Грошові документи"

Факт господарського життя

Первинний обліковий документ

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Надходження грошових документів до каси

Прибутковий касовий ордер Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів

Розрахунково-платіжна відомість

Платіжна відомість Касова книга Повідомлення Оголошення на внесок готівкою

X 20135 510 "Надходження грошових документів до каси установи"

X 302 00 730 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"

(X 30213 730,

X 30221730,

X 302 22 730,

X 302 26 730,

X 302 61730-

X 302 63 730,

X 30291730,

X 302 34 730)

Видача з каси грошових документів

Видатковий касовий ордер, (із записом "Фондовий") Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів

Розрахунково-платіжна відомість

Платіжна відомість Касова книга Повідомлення

X 208 00560 "Розрахунки з підзвітними особами"

(X 20813 560, X 208 21560, X 208 22 560, X 208 26 560, X 208 61560-X 208 63 560, X 208 91560,

X 208 34 560)

X 20135 610 "Вибуття грошових документів з каси установи"

Безоплатна передача головним розпорядником, розпорядником, одержувачем бюджетних коштів, грошових документів

Видатковий касовий ордер Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів

Розрахунково-платіжна відомість

X 30404 XXX "Внутрішньовідомчі розрахунки"

(X 30404213, X 30404221, X 30404222, X 30404226,

X 304 04 262, X 304 04 290, X 304 04 340) (при русі грошових документів між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів)

X 20135 610 "Вибуття грошових документів з каси установи"

Платіжна відомість Касова книга Повідомлення

X 40120241 "Витрати на безоплатні перерахування державним і муніципальним організаціям" (під час руху грошових документів між установами, підвідомчими різним головним розпорядникам (розпорядникам) бюджетних коштів одного рівня бюджету, між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів в рамках приносить дохід діяльності , а також при їх передачі державним і муніципальним організаціям)

X 40120242 "Витрати на безоплатні перерахування організаціям, за винятком державних і муніципальних організацій"

X 40120 251 "Витрати на перерахування іншим бюджетам бюджетної системи РФ"

Безоплатне отримання головним розпорядником, розпорядником, одержувачем бюджетних коштів грошових документів

Видатковий касовий ордер Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів

Розрахунково-платіжна відомість

Платіжна відомість Касова книга Повідомлення

X 20135 510 "Надходження грошових документів до каси установи"

X 30404 XXX "Внутрішньовідомчі розрахунки" (X 30404213, X 30404221,

X 30404222,

X 30404226,

X 30404262,

X 30404290,

X 30404 340) (при русі грошових документів між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів)

X40110180 "Інші доходи" (під час руху грошових документів між установами, підвідомчими різним головним розпорядникам (розпорядникам) бюджетних коштів одного бюджету, а також при їх отриманні від державних (муніципальних) та інших організацій) X 40110151 "Доходи від надходжень від інших бюджетів бюджетної системи РФ "

Рахунок 0 20126 000 "Акредитиви на рахунках установи в кредитній організації" застосовується для розрахунків за акредитивами за бюджетною діяльності в валюті РФ і в іноземній валюті. У табл. 11.6 наведені приклади бухгалтерських записів за цим рахунком.

 
<<   ЗМІСТ   >>