Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКІ ВИТРАТИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ДЕРЖАВНОГО (МУНІЦИПАЛЬНОГО) ЗАВДАННЯ

Метою бухгалтерського обліку загальногосподарських витрат є об'єктивне відображення витрат, правильне їх розподіл за періодами і статей, своєчасне надання інформації, необхідної для контролю за витратами і прийняття управлінських рішень.

Виходячи з поставленої мети, перед бухгалтерським обліком стоять наступні завдання:

 • - перевірка законності і доцільності здійснюваних на підприємстві витрат, правильності їх документального оформлення;
 • - об'єктивне розподіл загальногосподарських витрат по звітних періодах;
 • - правильне розмежування витрат за місцями їх виникнення і статтями встановленої номенклатури;
 • - своєчасне надання інформації, необхідної для оцінки ефективності витрат;

За дебетом рахунку 0109 80 000 "Загальногосподарські витрати" накопичуються суми проведених установою витрат, пов'язаних з виконанням функцій управління. Вони або розподіляються на собівартість реалізованої готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг, або відносяться на збільшення витрат поточного фінансового року - в що не розподіляється частини (відповідно до облікової політики).

Ці суми списуються повністю в дебет рахунків 0109 60000 "Собівартість готової продукції, робіт, послуг" або 040110130 "Доходи від надання платних послуг".

Загальногосподарські витрати включають:

 • - витрати на оплату праці та нарахування на виплати з оплати праці адміністративно-управлінського персоналу;
 • - витрати на відрядження адміністративно-управлінського персоналу;
 • - витрати по підвищенню кваліфікації адміністративно-управлінського персоналу;
 • - витрати на матеріальні та інформаційні ресурси, витрати на послуги в області інформаційних технологій (в тому числі придбання невиключних (призначених для користувача) прав на програмне забезпечення);
 • - витрати на комунальні послуги, послуги зв'язку, транспорту, витрати на послуги банків, пралень, витрати на інші послуги, що споживаються установою при наданні платних послуг;
 • - витрати на утримання майна, в тому числі витрати на охорону (обслуговування систем відеоспостереження, тривожних кнопок, контролю доступу в будівлю і т.п.), витрати на протипожежну безпеку (обслуговування обладнання, систем охоронно-пожежної сигналізації, і т.п. ), витрати на поточний ремонт за видами основних фондів, витрати на утримання прилеглої території, витрати на орендну плату за користування майном (у разі, якщо оренда необхідна для надання платної послуги), витрати на прибирання приміщень, на утримання транспорту, придбання акцій етеніе палива для котелень, санітарну обробку приміщень.

В установах витрати групуються за статтями і відображаються на таких рахунках:

 • - 010981211 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині заробітної плати";
 • - 0109 81212 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині інших виплат";
 • - 0109 81213 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині нарахувань на виплати з оплати праці";
 • - 0109 81221 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині послуг зв'язку";
 • - 0109 81 222 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині транспортних послуг";
 • - 010981223 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині комунальних послуг";
 • - 0 10981224 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині орендної плати за користування майном";
 • - 010981225 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині утримання майна";
 • - 010981226 "Загальногосподарські витрати виробництва готової продукції в частині інших робіт, послуг";
 • - 010981271 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині амортизації основних засобів і нематеріальних активів";
 • - 010981272 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині витрачання матеріальних запасів";
 • - 0 10981290 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині інших витрат".

На рахунку 010981211 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині заробітної плати" відображаються виплати по заробітній платі за посадовими окладами, за ставками заробітної плати, по погодинній оплаті персоналу установи, що не бере участі безпосередньо в процесі надання платної послуги. На цьому ж рахунку відображаються виплати за роботу в нічний час, святкові та вихідні дні, за понаднормову роботу, різні надбавки, передбачені Положенням по оплаті праці установи, оплата відпусток, в тому числі компенсація за невикористану відпустку, виплати допомоги за перші три дні тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, інші витрати по заробітній платі, в тому числі виплати заохочувального, стимулюючого характеру, винагороди за підсумками роботи за рік, різні премії за результати роботи.

Нарахування заробітної плати за всіма підставами відображається в обліку за дебетом рахунка 210981211 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині заробітної плати" і кредитом рахунка 230211730 "Збільшення кредиторської заборгованості по заробітній платі".

На рахунку 010981212 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині інших виплат" враховуються добові при службових відрядженнях, пов'язаних з загальногосподарськими цілями, компенсація за використання особистого транспорту для службових цілей. Такого роду витрати відображаються за дебетом рахунка 2109 81212 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині інших виплат" і кредиту рахунку 2 20812 660 "Зменшення дебіторської заборгованості підзвітних осіб за іншими виплатами".

На рахунку 010981213 "Витрати обігу в частині нарахувань на виплати з оплати праці" відображаються страхові внески на обов'язкове соціальне страхування.

Основою для розрахунку страхових внесків до позабюджетних фондів служить Федеральний закон від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ "Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування". В обліку це відображається такими записами:

ДЕБЕТ 210981213 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині нарахувань на виплати з оплати праці" КРЕДИТ 2 303 02 730 "Збільшення кредиторської заборгованості по страхових внесках на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством", 2 303 06 730 "Збільшення кредиторської заборгованості по страхових внесках на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань", 2 303 07 730 "Збільшення кредиторської заборгованості п про страхових внесках на обов'язкове медичне страхування в ФОМС ", 2 30310 730" Збільшення кредиторської заборгованості по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування на виплату страхової частини трудової пенсії ", 2 30311730" Збільшення кредиторської заборгованості по страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування на виплату накопичувальної частини трудової пенсії ".

На рахунку 0109 81221 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині послуг зв'язку" відображаються послуги поштового, телефонно-телеграфної, стільникового, радіозв'язку, інтернет-провайдерів. Прийняття до обліку сум витрат на послуги зв'язку відображаються за дебетом рахунка 210981221 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині послуг зв'язку" і кредиту рахунку 230221730 "Збільшення кредиторської заборгованості з послуг зв'язку".

На рахунок 2109 81222 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині транспортних послуг" відносять оплату проїзду до місця службового відрядження і назад до місця постійної роботи, відшкодування витрат за користування на транспорті постільними речами, різного роду зборів при оформленні проїзних документів (комісійні збори, сплата страхових премій по обов'язковому страхуванню пасажирів на транспорті, при наявності документів, що підтверджують ці витрати). Прийняття до обліку транспортних послуг відображається за дебетом рахунка 210981222 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині в частині транспортних послуг" і кредиту рахунку 2 302 22 730 "Збільшення кредиторської заборгованості по транспортним послугам".

На рахунку 010981223 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині комунальних послуг" збираються витрати на оплату послуг опалення, водопостачання, електроенергії офісу. Запис з обліку комунальних послуг наступна:

ДЕБЕТ 2109 81223 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині комунальних послуг" КРЕДИТ 2 302 23 730 "Збільшення кредиторської заборгованості за комунальні послуги".

На рахунку 0 10981224 "Витрати обігу в частині орендної плати за користування майном" накопичується інформація про витрати на оренду будівель, споруд. Але слід пам'ятати, що якщо орендар відшкодовує орендодавцю вартість комунальних послуг, то ці витрати будуть враховуватися на рахунку 2 109 81 223 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині комунальних послуг". Витрати орендаря по відшкодуванню орендодавцю вартості послуг зв'язку відносять на рахунок 210981221 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині послуг зв'язку".

На рахунку 010981225 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині утримання майна" враховують витрати на утримання в чистоті приміщень, будівель та іншого майна: прибирання снігу, сміття, вивезення сміття, дезінфекція, дезінсекція, дератизація, санітарно-гігієнічне обслуговування , поточний і капітальний ремонт майна, протипожежні заходи, пов'язані з утриманням майна, зарядка вогнегасників, вогнезахисна обробка майна, установка протипожежних дверей в магазині, що приносить дохід учреж ня.

На рахунку 010990226 "Загальногосподарські витрати на виробництво готової продукції, робіт, послуг в частині інших, робіт, послуг" накопичується інформація про послуги з установки охоронної, пожежної сигналізації, системи відеоспостереження, контролю доступу, облаштування "тривожної кнопки", з придбання невиключних прав на програмне забезпечення, придбання і оновлення справочноінформаціонних баз даних, атестації комп'ютерів з метою захисту інформації від несанкціонованого доступу, з оплати за проживання в житлових приміщеннях при служ бних відрядженнях, послуг кредитних організацій, нотаріальних послуг, послуг з організації участі у виставках, конференціях, семінарах. Також на цьому рахунку відображаються витрати з передплати періодичних і довідкові видання, витрати на розміщення оголошень у газеті, рекламні послуги.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ, ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ В БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ

У розділі "Нефінансові активи" Балансу відображаються залишки по вартості нефінансових активів в розрізі рахунків бюджетного обліку: по стр. 140 - залишок по рахунку 010900000 "Витрати на виготовлення готової продукції, виконання робіт, послуг".

Відповідно до класифікації операцій сектора державного управління в Звіті про фінансові результати діяльності одержувачем бюджетних коштів, адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету, адміністратором доходів бюджету відбивається:

 • • по стр. 371 - сума за даними дебетових оборотів, відображених на відповідному рахунку аналітичного обліку рахунку 010900000 "Витрати на виготовлення продукції, виконання робіт, послуг";
 • • по стр. 372 - сума за даними кредитових оборотів, відображених на відповідному рахунку аналітичного обліку рахунку 010900000 "Витрати на виготовлення продукції, виконання робіт, послуг".

Дзвінки по кодах стор. 160-280 в гр. 5 звіту додатково відображаються прийняті в зменшення доходів за даними дебетовогообороту рахунку 240110130 "Доходи від надання платних послуг":

 • • суми витрат, які сформували собівартість виконаних робіт, наданих послуг на підставі даних аналітичного обліку в розрізі кодів Косгеї за відповідними рахунками рахунки 2109 60000 "Собівартість готової продукції, робіт, послуг", 2109 90 000 "Витрати обігу";
 • • сума вартості реалізованої готової продукції за рахунками 2105 37 440 "Зменшення вартості готової продукції - іншого рухомого майна установи", 210538 440 "Зменшення вартості товарів - іншого рухомого майна установи" в частині переданої замовнику готової продукції (по Косгеї 272);
 • • суми витрат, пов'язаних з реалізацією готової продукції, за даними відповідних рахунків рахунки 240120200 "Витрати установи".

Також інформація про витрати на виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг розкривається в стр. 140 розділу I "Нефінансові активи" наступних форм:

 • - 0503120 "Баланс виконання бюджету";
 • - 0503130 "Баланс головного розпорядника, розпорядника, одержувача бюджетних коштів, головного адміністратора, адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету, головного адміністратора, адміністратора доходів бюджету";
 • - 0503173, 0503373 "Відомості про зміну залишків валюти балансу" в пояснювальній записці до звіту про виконання бюджету і до звіту про касовому надходження та вибуття коштів бюджетних установ, автономних установ та інших організацій;
 • - 0503230 "Розділовий (ліквідаційний) баланс головного розпорядника, розпорядника, одержувача бюджетних коштів, головного адміністратора, адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету, головного адміністратора, адміністратора доходів бюджету";
 • - 0503320 "Баланс виконання консолідованого бюджету суб'єкта РФ бюджету територіального державного позабюджетного фонду".
 
<<   ЗМІСТ   >>