Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТВАРИН І МОЛОДНЯКА ТВАРИН

Дорослий продуктивна і робоча худоба заноситься в опису, в яких зазначаються: номер тварини (бирка, тавро), кличка тварини, рік народження, порода, вгодованість, жива маса (вага) тваринного (крім коней, верблюдів, мулів, оленів, за якими маса (вага) не вказується) і первісна вартість. Порода вказується на підставі даних бонітування худоби. Велика рогата худоба, робоча худоба, свині (матки і кнури) і особливо цінні екземпляри овець та інших тварин (племінне ядро) включаються в описи індивідуально. Інші тварини основного стада, що враховуються груповим порядком, включаються в описи за віковими та статевими групами із зазначенням кількості голів і живої маси (ваги) по кожній групі.

Молодняк великої рогатої худоби, племінних коней і робочої худоби включається в опису індивідуально із зазначенням інвентарних номерів, кличок, статі, масті, породи і т.д. Тварини на відгодівлі, молодняк свиней, овець і кіз, птиця та інші види тварин, які обліковуються в груповому порядку, включаються в описи згідно з номенклатурою, прийнятою в облікових регістрах, із зазначенням кількості голів і живої маси (ваги) по кожній групі. Описи складаються за видами тварин окремо по фермах, цехах, відділеннях, бригадах у розрізі облікових груп і матеріально відповідальних осіб.

Порівняльні відомості складаються по майну, при інвентаризації якого виявлено відхилення від облікових даних. У них відображаються результати інвентаризації, тобто розбіжності між показниками за даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів.

Суми надлишків і недостач товарно-матеріальних цінностей в порівняльних відомостях вказуються відповідно до їх оцінкою в бухгалтерському обліку. Для оформлення результатів інвентаризації можуть застосовуватися єдині регістри, в яких об'єднані показники інвентаризаційних описів і порівнювальних відомостей.

На цінності, які не належать організації, але котрі увійшли в бухгалтерському обліку (що знаходяться на відповідальному зберіганні, орендовані, отримані для переробки), складаються окремі порівняльні відомості. Порівняльні відомості можуть бути складені як з використанням засобів обчислювальної та іншої організаційної техніки, так і вручну.

Виявлені при інвентаризації розбіжності фактичної наявності майна з даними бухгалтерського обліку відображаються в наступному порядку (табл. 7.9).

Матеріальні цінності та інше майно, що опинилися у надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на фінансові результати в організації або установи з подальшим встановленням причин виникнення надлишку і винних осіб.

Спад цінностей в межах норм, затверджених в установленому законодавством порядку, списується за розпорядженням керівника організації. Вибуття матеріальних запасів в розмірі природного убутку проводиться на підставі актів, з відображенням на витрати поточного фінансового року. Норми убутку можуть застосовуватися лише у випадках виявлення фактичних нестач.

Спад цінностей в межах встановлених норм визначається після заліку нестач цінностей надлишками з пересортиці. У тому випадку, якщо після заліку за пересортицею, проведеного в установленому порядку, все-таки виявилася нестача цінностей, то норми природного убутку повинні застосовуватися тільки по тому найменуванню цінностей, за яким встановлена недостача.

Таблиця 7.9. Відображення результатів інвентаризації в обліку

Зміст господарської операції

Первинні документи

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Оприбуткування лишків матеріальних цінностей, виявлених при інвентаризації

Вимога-накладна Інвентаризаційний опис (порівняльна відомість) по об'єктах нефінансових активів

Акт про результати інвентаризації

  • 0105 00 000 "Матеріальні запаси"
  • (0105 31340-0105 36 340)

040110 180 "Інші доходи"

Списання матеріальних запасів при виявленні недостач, розкрадань

Акт про списання матеріальних запасів

Меню-вимога на видачу продуктів харчування Відомість на видачу кормів і фуражу

Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи

Шляховий лист

Акт про списання м'якого та господарського інвентарю Книга реєстрації бою посуду (з одночасним пред'явленням до винних осіб сум заподіяних збитків)

040110 172

"Доходи від операцій з активами"

010500 000

"Матеріальні запаси"

(0105 31440-0105 36 440)

При відсутності норм убуток розглядається як недостача понад норми; недостачі матеріальних цінностей, грошових коштів та іншого майна, а також псування понад норми природного убутку відносяться на винних осіб. У тих випадках, коли винуватці не встановлені або у стягненні з винних осіб відмовлено судом, збитки від нестач і псування списуються на зменшення фінансового результату поточного фінансового року. Вибуття матеріальних запасів за основою їх списання в результаті розкрадань, нестач, втрат проводиться на підставі належним чином оформлених актів, з відображенням вартості матеріальних цінностей на зменшення фінансового результату поточного фінансового року, з одночасним пред'явленням до винних осіб сум заподіяних збитків.

Вибуття матеріальних запасів за основою їх списання в результаті втрат при надзвичайних обставинах проводиться на підставі належним чином оформлених актів, з віднесенням на надзвичайні витрати.

Серед документів, які подаються для оформлення списання недостач цінностей і псування понад норми природного убутку, повинні бути рішення слідчих чи судових органів, що підтверджують відсутність винних осіб, або відмова на стягнення шкоди з винних осіб, або висновок про факт псування цінностей, отримане від відділу технічного контролю або відповідних спеціалізованих організацій (інспекцій по якості й ін.).

Взаємний залік надлишків і недостач в результаті пересортиці може бути допущений тільки у вигляді виключення за один і той же період, що перевірявся, в одного і того ж особи, що перевіряється, щодо матеріальних запасів одного і того ж найменування і в тотожних кількостях.

Про допущену пересортицю матеріально відповідальні особи подають докладні пояснення інвентаризаційної комісії. У тому випадку, коли при заліку нестач надлишками з пересортиці вартість саме ті цінностей вище вартості цінностей, що опинилися у надлишку, ця різниця у вартості відноситься на винних осіб. Якщо конкретні винуватці пересортиці не встановлені, то сумові різниці розглядаються як недостачі понад норми втрат і списуються в організаціях на зменшення фінансового результату поточного фінансового року.

На різницю у вартості від пересортиці в сторону нестачі, що виникла не з вини матеріально відповідальних осіб, в протоколах інвентаризаційної комісії повинні бути наведені вичерпні пояснення про причини, за якими така різниця не віднесена на винних осіб.

Пропозиції про регулювання виявлених при інвентаризації розбіжностей фактичної наявності цінностей і даних бухгалтерського обліку подаються на розгляд керівнику організації, який приймає остаточне рішення про залік.

Результати інвентаризації повинні бути відображені в обліку і звітності того місяця, в якому була закінчена інвентаризація, а по річної інвентаризації - в річному бухгалтерському звіті. Дані результатів проведених у звітному році інвентаризацій узагальнюються у відомості результатів, виявлених інвентаризацією.

 
<<   ЗМІСТ   >>