Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

Відображення в обліку операцій з переміщення матеріальних запасів всередині установи, передачі їх в експлуатацію здійснюється в регістрах аналітичного обліку матеріальних запасів шляхом зміни матеріально відповідальної особи на підставі наступних первинних документів (табл. 7.6).

Зміст господарської операції

Первинні документи

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Придбання матеріальних запасів за фактичною (сформованої) вартості

Акт про приймання матеріалів

0105 00 000 "Матеріальні запаси" (0105 31340-0105 36 340)

030234 730

"Зменшення кредиторської заборгованості з придбання матеріальних запасів",

020834660

"Зменшення дебіторської заборгованості підзвітних осіб з придбання матеріальних запасів"

Безоплатне отримання матеріальних запасів, в тому числі з централізованого постачання, розпорядженням, повідомленню

Акт про приймання матеріалів, договір безоплатного отримання і договір поставки, Повідомлення

0105 00000 "Матеріальні запаси" (0105 31340-0105 36 340)

030404 340

"Внутрішньовідомчі розрахунки з придбання матеріальних запасів" (в рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів),

040110 180

"Інші доходи" (в рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими різним головним розпорядникам (розпорядникам) бюджетних коштів одного рівня бюджету, між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів в рамках приносить дохід діяльності, а також при отриманні від державних і муніципальних організацій, від інших організацій, за винятком державних і муніципальних, і від фізичних осіб),

040110 151

"Доходи від надходжень від інших бюджетів бюджетної системи РФ" (в рамках руху об'єктів між бюджетними установами різних рівнів бюджетів)

Оприбуткування матеріальних запасів в сумі їх фактичної вартості, сформованої при придбанні

вимога-

накладна

0105 00 000 "Матеріальні запаси" (0 105 31340-0 105 36 340)

010634 340

"Збільшення вкладень в матеріальні запаси - інше рухоме майно установи"

Оприбуткування матеріальних запасів в сумі їх фактичної вартості, сформованої при безоплатному отриманні, в тому числі в рамках декількох договорів

вимога-

накладна

010500000 "Матеріальні запаси" (0105 31340-0105 36 340)

010634 340

"Збільшення вкладень в матеріальні запаси - інше рухоме майно установи"

Оприбуткування матеріальних запасів в сумі їх фактичної вартості, сформованої при їх виготовленні господарським способом (не для продажу)

вимога-

накладна

0105 00000 "Матеріальні запаси" (0105 31340-0105 36 340)

010634 340

"Збільшення вкладень в матеріальні запаси - інше рухоме майно установи"

Оприбуткування матеріальних запасів, отриманих від ліквідації основних засобів і залишаються в розпорядженні установи

вимога-

накладна

010500000 "Матеріальні запаси" (0105 31340-0105 36 340)

040110172

"Доходи від операцій з активами"

Прийняття до бюджетного обліку матеріальних запасів (матеріалів, комплектуючих, запасних частин, дрантя, дров і т.п.), що залишаються в розпорядженні установи за результатами проведення демонтажних, ремонтних робіт, в тому числі робіт по разукомплектации об'єктів нефінансових активів

вимога-

накладна

010534 340

"Збільшення вартості будівельних матеріалів - іншого рухомого майна установи"

010536 340

"Збільшення вартості інших матеріальних запасів - іншого рухомого майна установи"

040110 180 "Інші доходи"

Оприбуткування лишків матеріальних цінностей, виявлених при інвентаризації

Вимога-накладна Інвентаризаційний опис (порівняльна відомість) по об'єктах нефінансових активів Акт про результати інвентаризації

0105 00 000 "Матеріальні запаси" (0105 31340-0105 36 340)

040110 180 "Інші доходи"

Прийняття до бюджетного обліку матеріальних запасів, що надійшли в натуральній формі при відшкодуванні шкоди, заподіяної винною особою

вимога-

накладна

0105 00 000 "Матеріальні запаси" (0105 31340-0105 36 340)

040110 172

"Доходи від операцій з активами"

Ухвалення на баланс спецобладнання після виконання робіт відповідно до умов договору (в разі, якщо спецобладнання не підлягає поверненню замовнику) за ринковою вартістю на дату прийняття до бюджетного обліку

Акт про приймання матеріалів вимога-накладна

010536 340

"Збільшення вартості інших матеріальних запасів - іншого рухомого майна установи"

040110 180 "Інші доходи",

з одночасним списанням з позабалансового рахунку 12 "Спецобладнання для виконання науково-дослідних робіт за договорами з замовниками"

Оприбуткування матеріальних запасів, які не надійшли на звітну дату, при їх отриманні

вимога-

накладна

010500 000

"Матеріальні запаси"

(0105 31340-0105 36 340)

010733 340

"Збільшення вартості матеріальних запасів - іншого рухомого майна установи в дорозі"

Списання витрачених матеріальних запасів, втрат в обсязі норм природних втрат матеріальних запасів, а також тих, хто прийшов в непридатність предметів м'якого інвентарю та посуду, на підставі виправдувальних документів

Акт про списання матеріальних запасів

040120 272

"Витрачання матеріальних запасів"

010634340

"Збільшення вкладень в матеріальні запаси - інше рухоме майно установи"

010900 000

"Витрати на виготовлення готової продукції, виконання робіт, послуг"

 • (010961272,
 • 010971272,
 • 010981272,
 • 010991 272)

010500 000

"Матеріальні запаси" (0105 31440- 010536 440)

Передача матеріальних запасів для виготовлення нефінансових активів

вимога-

накладна

010600 000

"Вкладення в нефінансові активи" (010611310,

 • 010613330,
 • 010631310,
 • 010632320,
 • 010634 340,
 • 010900 000)

"Витрати на виготовлення готової продукції, виконання робіт, послуг"

 • (010961272,
 • 010971272,
 • 010981272,
 • 010991 272)

010500 000

"Матеріальні запаси" (0105 31440- 010536440)

Безоплатна передача матеріальних запасів

Договір безоплатного отримання і договір поставки Акт про списання матеріальних запасів

030404 340

"Внутрішньовідомчі розрахунки з придбання матеріальних запасів" (в рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів)

040120 241

"Витрати на безоплатні перерахування державним і муніципальним організаціям" (в рамках руху об'єктів між установами, підвідомчими різним головним розпорядникам (розпорядникам) бюджетних коштів одного рівня бюджету, між установами, підвідомчими одному головному розпоряднику (розпоряднику) бюджетних коштів в рамках приносить дохід діяльності, а також при їх передачі державним і муніципальним організаціям)

040120 242

"Витрати на безоплатні перерахування організаціям, за винятком державних і муніципальних організацій",

010500 000

"Матеріальні запаси" (0105 31440- 010536440)

040120 251

"Витрати на перерахування іншим бюджетам бюджетної системи РФ" (в рамках руху об'єктів між бюджетними установами різних рівнів бюджетів)

040120 252

"Витрати на перерахування наднаціональним організацій і урядів іноземних держав" 040120 253

"Витрати на перерахування міжнародним організаціям"

Списання матеріальних запасів при їх реалізації

Акт про списання матеріальних запасів

Меню-вимога на видачу продуктів харчування Відомість на видачу кормів і фуражу Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи Подорожній лист Акт про списання м'якого та господарського інвентарю Книга реєстрації бою посуду

040110172

"Доходи від операцій з активами"

010500 000

"Матеріальні запаси" (0105 31440- 010536440)

Списання матеріальних запасів при виявленні недостач, розкрадань

Акт про списання матеріальних запасів

Меню-вимога на видачу продуктів харчування Відомість на видачу кормів і фуражу Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи Подорожній лист,

Акт про списання м'якого та господарського інвентарю

Книга реєстрації бою посуду (з одночасним пред'явленням до винних осіб сум заподіяних збитків)

040110 172

"Доходи від операцій з активами"

010500 000

"Матеріальні запаси" (0105 31440- 010536440)

Списання втрат матеріальних запасів, що стали непридатними внаслідок стихійних і інших лих, небезпечного природного явища, катастрофи

Акт про списання матеріальних запасів

Меню-вимога на видачу продуктів харчування Відомість на видачу кормів і фуражу Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи Подорожній лист,

Акт про списання м'якого та господарського інвентарю

Книга реєстрації бою посуду

040120 273

"Надзвичайні витрати за операціями з активами"

010500 000

"Матеріальні запаси" (0105 31440- 010536 440)

Списання матеріальних запасів, знищених в результаті терористичних актів, інших дій, вироблених незалежно від волі установи як правовласника

Акт про списання матеріальних запасів

Меню-вимога на видачу продуктів харчування Відомість на видачу кормів і фуражу Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи Подорожній лист Акт про списання м'якого та господарського інвентарю

Книга реєстрації бою посуду

040110 172

"Доходи від операцій з активами"

010500 000

"Матеріальні запаси" (0105 31440- 010536440)

Вкладення об'єктів матеріальних запасів до статутного капіталу (фонду) організацій в встановлених законодавством РФ випадках відбивається в розмірі їх балансової (фактичної) вартості

Акт про списання матеріальних запасів

Меню-вимога на видачу продуктів харчування Відомість на видачу кормів і фуражу Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи Подорожній лист Акт про списання м'якого та господарського інвентарю

Книга реєстрації бою посуду

021530 000

"Вкладення в акції та інші форми участі в капіталі" (021531530-021534 530)

010500 000

"Матеріальні запаси" (0105 31440- 010536 440)

Таблиця 7.6. Перелік первинних облікових документів для обліку матеріальних запасів

№ п / п

код форми

Найменування форми документа

1

0315004

Акт про приймання матеріалів

2

0315006

Вимога-накладна

3

0315007

Накладна на відпуск матеріалів на сторону

4

0504143

Акт про списання м'якого та господарського інвентарю

5

0504144

Акт про списання виключених об'єктів бібліотечного фонду

6

0504202

Меню-вимога на видачу продуктів харчування

7

0504203

Відомість на видачу кормів і фуражу

8

0504210

Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи

9

0504230

Акт про списання матеріальних запасів

Матеріальні запаси також враховуються в регістрах бухгалтерського обліку (табл. 7.7).

Таблиця 7.7. Перелік регістрів бухгалтерського обліку матеріальних запасів

п / п

код форми

Найменування регістру

1

0504035

Зворотний відомість по нефінансовим активів

2

0504036

Оборотна відомість

3

0504037

Накопичувальна відомість по приходу продуктів харчування

4

0504038

Накопичувальна відомість з витрачання продуктів харчування

5

0504039

Книга обліку тварин

6

0504041

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей

7

0504042

Книга обліку матеріальних цінностей

8

0504043

Картка обліку матеріальних цінностей

9

0504044

Книга реєстрації бою посуду

10

0504055

Книга обліку матеріальних цінностей, оплачених в централізованому порядку

11

-

Журнал операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів

12

-

Інвентаризаційний опис (порівняльна відомість) по об'єктах нефінансових активів

 
<<   ЗМІСТ   >>