Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДРУГИЙ ПЕРІОД (1939-1955 РР.)

У цей період завершується створення єдиної системи бухгалтерського обліку виконання бюджету у фінансових органах і єдиної системи бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

З введенням згаданої вище Інструкції з 1 січня 1939 року для всіх фінансових органів встановлювалися єдині правила обліку та єдиний план рахунків поточного бухгалтерського обліку, що дало можливість складати зведені баланси фінансових органів і вести єдину бухгалтерську звітність по виконанню бюджетів.

Для всіх фінансових органів цією Інструкцією вводилася меморіально-ордерна форма обліку із застосуванням восьми книг: дві книги призначалися для синтетичного обліку (журнал операцій і контрольна книга), шість книг - для аналітичного обліку: доходів, грошових коштів, відкритих кредитів, витрат, розрахунків, позичок фондів і резервів. Дуже важливим заходом стало встановлення переліку бухгалтерських документів, на підставі яких фінансові органи вели облік операцій по виконанню бюджету. Систематизація синтетичного і аналітичного обліку доходів, грошових коштів бюджету, відкритих кредитів, витрат, позик, фондів і резервів сприяла поліпшенню складання зведеної звітності про виконання бюджету.

Облік виконання кошторисів витрат на утримання апарату вівся фінансовими органами відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку в бюджетних установах окремо від обліку виконання бюджету.

Цей порядок бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів у фінансових органах з деякими змінами і доповненнями, що стосуються обліку взаємних розрахунків між бюджетами, відображення в балансі сум в дорозі, обліку коштів цільового бюджетного резерву, обліку фонду регулювання і фонду розвитку районної промисловості, діяв до кінця 1950 х рр. З 1 січня 1951 р облік став здійснюватися відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів у фінансових органах Міністерства фінансів СРСР від 30 листопада 1950 р

Відзначимо, що на другий період розвитку бюджетного обліку в СРСР припали роки Великої Вітчизняної війни, коли багато зусиль було витрачено на відновлення і оновлення бухгалтерського апарату фінансових органів і бюджетних установ.

У 1950-ті рр. вдосконалюється наявна система бюджетного обліку - видаються окремі інструкції для обліку виконання місцевих, республіканських і союзного бюджетів.

У 1955 р Мінфін СРСР видав Положення про бухгалтерських звітах і балансах установ і організацій, що перебувають на державному бюджеті СРСР. У цьому документі знайшли відображення питання організації бухгалтерського обліку і звітності, був приведений перелік організацій, які повинні вести облік за подвійною і простий системам, визначені обов'язки головних розпорядників кредитів відносно підвідомчих установ, встановлені порядок і терміни подання, розгляду і затвердження бухгалтерської звітності, визначені правила складання балансів і порядок оцінки їх статей. Крім того, в Положенні були викладені питання інвентаризації матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків.

ТРЕТІЙ ПЕРІОД (1956-1990 РР.)

Це період важливих змін в бюджетному процесі, період централізації обліку в бюджетних установах.

З 1 січня 1956 р облік виконання місцевих бюджетів здійснювався відповідно до Інструкції Міністерства фінансів СРСР з бухгалтерського обліку виконання республіканських бюджетів автономних республік і місцевих бюджетів від 2 грудня 1955 г. Ця Інструкція значно спрощувала облік. Перш за все, був розроблений новий план рахунків бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів з меншою кількістю рахунків (23 балансових, 5 позабалансових рахунків замість 32 балансових та 4 позабалансових).

План рахунків мав дев'ять розділів замість 10. Замість розділів "Відкриті кредити" і "Бюджетне фінансування" введений новий розділ "Кошти передані і отримані". Для обліку операції по виконанню місцевих бюджетів вводилося чотири книги замість 11. З них одна використовувалася для синтетичного обліку і три для аналітичного обліку.

Синтетичний облік операцій вівся в Книзі головних рахунків, в якій можна було одночасно робити хронологічні і систематичні записи. Аналітичний облік здійснювався в Книзі поточних рахунків, доходів, фондів і резервів, в Книзі кредитів, поточних рахунків розпорядників кредитів і касових видатків і в Книзі розрахунків з іншими бюджетами.

Бюджетний процес в зазначений період здійснювався відповідно до Закону СРСР від 30 жовтня 1959 "Про бюджетні права Союзу РСР і союзних республік" і Законом Української РСР від 16 грудня 1961 року "Про бюджетні права Української Радянської Соціалістичної Республіки, автономних радянських соціалістичних республік і місцевих рад народних депутатів Української РСР ".

У цей період вдосконалюється порядок обліку виконання бюджетів. Неодноразово перевидаються інструкції з обліку виконання місцевих, республіканських і союзного бюджетів. Змінюється порядок обліку фінансування по республіканським бюджетам автономних республік і місцевим бюджетам, врахування взаємних розрахунків між бюджетами, обліку цільового бюджетного резерву, модифікуються облікові регістри і первинні облікові документи, техніка ведення обліку.

Третій період розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах характеризується створенням централізованих бухгалтерій і впровадженням в облік засобів механізації. Розробка методології централізації бюджетного обліку розцінюється як найбільша досягнення в розвитку і практиці бюджетного обліку в ці роки, настільки велике, що попередній розвиток бюджетного обліку протягом тривалого періоду розцінювалося як застій в теорії і практиці бюджетного обліку.

У 1958-1959 рр. Міністерство фінансів СРСР розробило ряд нормативних документів з бухгалтерського обліку виконання державного бюджету СРСР. 20 січня 1959 року була видана нова інструкція з бухгалтерського обліку виконання бюджетів автономних республік по цій інструкції був встановлений новий порядок обліку взаємних розрахунків між бюджетами, який давав можливість більш точно визначити засоби, передані і отримані з інших бюджетів, і правильно відображати їх за термінами в звітності.

Перехідні залишки бюджетних коштів на початок і кінець звітного року передбачено відображати в балансі за їх напрямками. Введена форма зведених доручень Держбанку на перерахування коштів з місцевого бюджету на поточні рахунки розпорядників кредитів: фінансові органи перераховували кошти бюджету по одному дорученням кількох розпорядникам кредитів. Застосування форми зведеного доручення значно скоротило роботу фінансових органів і установ Держбанку.

До кінця радянського періоду тривало вдосконалення бюджетного обліку. Вносилися зміни в облікові регістри, в організацію синтетичного та аналітичного обліку. Як і в інших сферах народного господарства, основним напрямком удосконалення бюджетного обліку було розвиток його машинно-орієнтованої форми. Централізація обліку дозволила підвищити ступінь механізації обліку, оскільки засоби механізації і автоматизації в той період були дороги. Форма обліку видозмінювалася як в силу механізації, так і в силу централізації обліку.

В кінці радянського періоду були затверджені дві важливі інструкції. Це Інструкція з бухгалтерського обліку (за подвійною системою) в установах і організаціях, що перебувають на Державному бюджеті СРСР, затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від 27 грудня 1973 р № 323 (далі - Інструкція № 323), та Інструкція з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що перебувають на Державному бюджеті СРСР, затверджена наказом Міністерства фінансів СРСР від 10 березня 1987 р № 61 (далі - Інструкція № 61).

В Інструкції № 323 в якості основної форми рахівництва для бюджетних установ закріплювалася меморіально-ордерна форма (разом з тим, в навчальній літературі згадується, що централізовані бухгалтерії, а також великі установи здійснювали облік за журнально-ордерною формою).

В Інструкції № 61 меморіально-ордерна форма бюджетного обліку отримала подальший розвиток. Інструкція включала в себе новий план рахунків бухгалтерського обліку виконання кошторисів витрат установ і виконання сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів. У ній регламентувався порядок обліку операції щодо виконання кошторисів витрат бюджетних і позабюджетних коштів. В якості додатків Інструкція № 61 містила вказівки про порядок обліку операцій з централізованого постачання матеріальними цінностями установ, форми регістрів - меморіальних ордерів (накопичувальних відомостей), вказівки про порядок застосування в цілях обліку бюджетної класифікації видатків та кореспонденцію субрахунків по основним бухгалтерським операціям.

 
<<   ЗМІСТ   >>