Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бюджетний облік і звітність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОСВІД ШВЕЙЦАРІЇ

Швейцарська конфедерація включає в себе 26 кантонів [1] , в їх склад входить 3030 громад, що представляють собою окремі міста або села. Діяльність кантонів обмежена федеральними законами лише в небагатьох областях - це оборона, зовнішня політика і економічна політика всієї конфедерації.

До 1970-х рр. в секторі державного управління Швейцарії була прийнята традиційна модель бухгалтерського обліку - облік на касовій основі. Облік здійснювався (і звітність складалася) тільки в частині надходжень і вибуття грошових коштів. При цьому на федеральному рівні, в кантонах і муніципалітетах були відсутні єдині принципи і правила.

У 1950 р Швейцарська конфедерація, кантони і муніципалітети зробили спробу гармонізації бухгалтерського обліку, однак угоди досягнуто не було: на федеральному рівні було прийнято рішення зберегти систему бухгалтерського обліку на основі подвійного запису, яка використовувалася спочатку; кантонами була обрана неуніфікованих система з подвійним записом і податковим / кассо- вим обліком; в муніципалітетах система бухгалтерського обліку продовжувала базуватися на принципах бухгалтерського обліку приватного сектора з формуванням звіту про прибутки і збитки.

Результатом проведеної на державному рівні роботи з'явився проект рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку та формування звітності, представлений на Конференції міністрів фінансів кантонів в 1977 р (далі - Рекомендації). Громадське обговорення даного проекту протягом чотирьох років дозволило опублікувати зазначені Рекомендації в 1981 р

Згідно з Рекомендаціями в секторі державного управління була прийнята система бухгалтерського обліку методом нарахувань з одночасним прийняттям бюджетування (також методом нарахувань). Ця модель отримала назву Гармонізованої моделі бухгалтерського обліку (Harmonized Accounting Model, НАМ) .

Передумови та цілі реформування системи бухгалтерського обліку та звітності в Швейцарії, аналіз результатів, узагальнення досвіду впровадження бухгалтерського обліку та бюджетування за методом нарахувань на регіональному рівні відповідно до системи НАМ, незадоволеність існуючою моделлю бухгалтерського обліку і звітності на федеральному рівні, а також розвиток міжнародних стандартів IPSAS і впровадження в міжнародну практику методів бюджетування, орієнтованого на результат, послужили основою для реформування системи бу ського обліку та звітності на федеральному рівні.

Процес реформування було розпочато з визначення основних цілей реформи, які були узагальнені і підготовлені у вигляді доповіді в липні 2000 р громадським експертом професором Шедлера. Основними недоліками чинної на той момент моделі бухгалтерського обліку та звітності на федеральному рівні були:

 • - децентралізація бухгалтерського обліку;
 • - використання тільки касового методу обліку;
 • - низька якість фінансової інформації, зростаючий попит з боку уряду і суспільства на підвищення її якості;
 • - потреба уряду і суспільства в однакової фінансової інформації;
 • - потреба в єдиній і сучасної інформаційної системи управління державними фінансами.

Роботи над виробленням нової концепції бухгалтерського обліку і звітності на федеральному рівні Швейцарії (Нова модель бухгалтерського обліку (New Accounting Model, NAM )) були розпочаті в 2002 р З урахуванням зазначених вище недоліків основними цілями і завданнями розробки NAM були визначені наступні:

 • - гармонізація систем бухгалтерського обліку і звітності на федеральному рівні і на рівні кантонів;
 • - підвищення якості бухгалтерського обліку та доступності зовнішніх користувачам (уряд, суспільство) даних бухгалтерської звітності сектора державного управління;
 • - стандартизація програмного забезпечення (SAP), використовуваного при автоматизації фінансових і бухгалтерських завдань в секторі державного управління.

Розроблена модель NAM була впроваджена в практику федерального уряду Швейцарії починаючи з 2007 р Вона охоплює питання формування та виконання бюджету, бухгалтерський облік і звітність.

Виділяють два основних фундаментально нових підходи, що застосовуються в NAM. Перший - в рамках правила "стримування боргу" показник грошових коштів став основним в поданні фінансових потоків з позиції політичного управління. Другий - підхід, орієнтований на результат. З позиції адміністративного і операційного управління основними визнаються показники діяльності.

Фінансова звітність Швейцарії базується на стандартах IPSAS 9, відповідно до яких забезпечуються прозорість, послідовність в поданні фінансової звітності, перехід на бізнес-орієнтовані практики обліку, порівнянність звітності зі звітністю інших одиниць сектора державного управління.

Склад звітності такий: звіт про прибутки і збитки, звіт про фінансування та рух грошових коштів, звіт про інвестиції.

Звіт про прибутки і збитки складається адміністративними одиницями, консолідується на федеральному рівні і відображає доходи і витрати протягом звітного року. Даний звіт використовується як основа для розподілу коштів і вибору підходу до фінансування. Він формує основу для бухгалтерського обліку, підготовки фінансових звітів і бюджетування на рівні адміністративних одиниць і в центральній інформаційної системи бухгалтерського обліку, показує ресурси, які були спожиті конфедерацією протягом облікового періоду, а також цінності, які були створені.

При складанні звіту важливі два правила:

 • 1) доходи і витрати відображаються в тому бухгалтерському періоді, в якому вони були понесені (облік по нарахуваннях). Це відповідає принципу реалізації, коли вартість послуги відбивається в момент її надання;
 • 2) в звіті про прибутки та збитки відображаються також потоки, які не призводять до прямого притоку або відтоку грошових коштів і існують тільки у вигляді проводок, наприклад відрахування від резервів.

На рівні адміністративних одиниць і департаментів звіт про прибутки і збитки формує важливу основу фінансового менеджменту, необхідну для забезпечення ефективної бізнес-практики, дає уявлення про те, яка вартість роботи федеральної одиниці або департаменту, а також формує основу для підготовки бюджету і фінансового плану, визначаються парламентом для кожної адміністративної одиниці при розподілі кредитної частини.

Баланс складається адміністративними одиницями і відображає структуру активів і капіталу.

З переходом на бухгалтерський облік відповідно до стандартів IPSAS баланс в NAM дав більш деталізоване і предметне уявлення активів конфедерації, зберігши поділ активів на фінансові та адміністративні, важливе з точки зору законності та нормативів

Звіт про фінансування та рух грошових коштів використовується для розрахунку загальних вимог фінансування, базуючись на даних звіту про прибутки і збитки балансу. Він складається на федеральному рівні і вважається центральним інструментом інформування та контролю за виконанням федерального бюджету з точки зору фіскальної політики - врівноваження витрат і доходів в рамках економічного циклу (відповідно до правила "стримування боргу").

Звіт про фінансування та рух грошових коштів забезпечує інформацію за трьома основними критеріями:

 • 1) показує джерело надходження коштів на потреби конфедерації;
 • 2) показує цілі витрачання операційних, капітальних та інвестиційних коштів;
 • 3) показує загальну динаміку позиції по коштах конфедерації за звітний період.

Звіт про інвестиції складається на рівні адміністративних одиниць з метою розподілу кредитів. Зазначений звіт, поряд з деякими показниками звіту про прибутки і збитки, формує кредитне уявлення. Звіт про інвестиції показує приплив і відтік фінансових ресурсів, що виникають в результаті інвестиційної діяльності за обліковий період, і капітальні витрати на товари, позики, участь в будівництві та інші капітальні вкладення. Ці витрати зіставляються з доходами від продажу капітальних активів, виплати позик і внесків в капітальне будівництво іншими сторонами. Баланс показує чистий фінансовий потік від типової інвестиційної діяльності.

Інформація з інвестицій представляється парламенту на розгляд та затвердження - це називається кредитним поданням.

Кредитне уявлення показує ті дані, які використовує парламент при затвердженні бюджету, і в рамках управління фіскальною політикою країни забезпечує визначення фінансових цілей операційного управління адміністративними одиницями. Таким чином, кредитне уявлення - це свого роду ключ до управління NAM.

Бюджетування і бухгалтерський облік в NAM ведуться відповідно до стандартів ведення бізнесу, орієнтованого на результат.

NAM встановлює структуру стандартного плану рахунків у вигляді трирівневої системи, яка може бути представлена у вигляді багатошарової піраміди. Ступінь деталізації зростає зверху вниз: чим нижче рівень, тим більше розгалуженими стають рахунку і тим більше специфічної стає інформація, яку вони містять.

Три рівня плану рахунків NAM:

 • 1) стандартний план рахунків конфедерації. Включає групи рахунків на вершині піраміди. На самій вершині є: дві категорії рахунків балансу (активи і пасиви), звіт про прибутки і збитки (витрати, доходи) і звіт про інвестиції (інвестиційні витрати і доходи);
 • 2) майстер-план рахунків. Розташований на рівень нижче, що означає найнижчу ступінь деталізації фінансової звітності, і в той же час вважається найвищим загальним рівнем для адміністративних одиниць. Майстер-план рахунків вважається вихідною точкою для планів рахунків адміністративних одиниць;
 • 3) план рахунків адміністративних одиниць. Плани рахунків адміністративних одиниць виходять з майстер-планів рахунків. Плани рахунків різні і відображають рід діяльності і роль в системі окремих адміністративних одиниць.

Мета NAM - уявити федеральний бюджет максимально повним і прозорим. Цей підхід об'єднує фіскальну політику і бізнес-орієнтовану перспективу, підвищує рівень управління федеральними фінансами.

 • [1] Кантон Швейцарії - це одиниця адміністративно-політичного поділу.
 
<<   ЗМІСТ   >>