Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Актуарні розрахунки

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ І РЕЗЕРВІВ В ОСНОВНИХ ДОГОВОРАХ СТРАХУВАННЯ ПЕНСІЙ

В результаті вивчення глави 9 студент повинен:

знати

 • • основні типи договорів страхування пенсій;
 • • особливості розрахунку премій за договорами страхування пенсій;
 • • принципи оцінки резервів за договорами страхування пенсій;

вміти

 • • розраховувати нетто-ставки в основних договорах страхування пенсій;
 • • оцінювати розмір резерву в основних договорах страхування пенсій;
 • • формулювати рекомендації по поведінці на ринку страхування пенсій;

володіти

 • • теоретичними основами страхування пенсій;
 • • практичними навичками розрахунку тарифів і оцінки резервів в страхуванні пенсій.

Класифікація недержавних пенсійних схем

Сутність недержавного пенсійного страхування полягає в тому, що воно дозволяє працівнику підприємства або іншій фізичній особі отримувати додаткову пенсію за рахунок добровільних пенсійних чи страхових внесків самої працівника або третіх осіб в його користь.

Для практичної реалізації тієї чи іншої пенсійної системи кожна пенсійна організація розробляє пенсійні схеми. Під пенсійною схемою розуміється перелік умов, що визначають порядок здійснення внесків, формування накопичень і виплати пенсій. Кожній конкретній пенсійної схемою відповідає набір параметрів, що характеризують ці умови.

Пенсійні схеми, які застосовуються в недержавних пенсійних фондах (НПФ), відрізняються великою різноманітністю. Від виду пенсійної схеми істотно залежать суми внесків і пенсій, гарантії виплат пенсій в майбутньому, методи актуарного оцінювання стану НПФ і т.д. У зв'язку з цим необхідна класифікація пенсійних схем.

Розглянемо класифікацію пенсійних схем за основними ознаками, вибір яких визначає методику і результати актуарних розрахунків [1] . В офіційних документах і правилах багатьох НПФ згадуються два види схем: з встановленими внесками (defined premiums, money-purchase formula) і з встановленими виплатами (defined benefits, annuited-purchase formula). Такий поділ визначає, що є первинним (гарантованим) в схемі - розміри внесків або суми пенсій.

Згідно з першою схемою обумовлюється величина внесків, а розмір пенсії є похідною величиною, по другий гарантується розмір пенсії, на основі чого визначаються суми внесків. На перший погляд видається, що обидві схеми рівнозначні. З формальних позицій це так. Однак схема з встановленими внесками має певні переваги для вкладника - його відповідальність закінчується після виплати внеску. Фонд визначає розмір пенсії на основі сум фактичних надходжень (внесків та інвестиційного доходу). Таким чином, розміри пенсій періодично переглядаються. Схема з визначеною виплатою привабливіша для пенсіонера, оскільки його цікавить, в кінцевому рахунку, скільки він отримає, а не скільки внесено до фонду. На практиці ця схема зовсім не передбачає незмінність розмірів пенсії. Правила, які встановлюють їх, можуть бути в силу ряду обставин змінені. Однак ці зміни не повинні торкатися вже накопичені права учасників. Сказане стосується не тільки до пенсіонерів, а й до учасників, які продовжують працювати. У зарубіжних НПФ ще в недавньому минулому переважаючими були схеми з визначеними виплатами. В даний час намітився явний перехід до схем з встановленими внесками.

У російських умовах обидві схеми відображають скоріше загальні підходи, ніж реальну можливість їх реалізації. Справді, внески до фонду виробляють тоді, коли у вкладника є гроші і він готовий виконувати свої зобов'язання перед НПФ. У нашій країні нерідкі випадки, коли вкладник при схемі з визначеною виплатою оплачує лише кілька перших внесків, після чого у нього виникають фінансові проблеми; в результаті обрана схема не може бути реалізована в повному обсязі. Часто порушуються терміни внесків та інші умови (невизначеність при перерахуванні інвестиційних доходів) і в разі застосування схем з встановленими внесками. В кінцевому рахунку, на практиці розмір пенсії визначається за фактичними накопичень з урахуванням інших факторів.

Практично важливими є класифікації за іншими ознаками. За умовами фінансування пенсійні схеми, що діють в Росії, поділяються наступним чином:

 • нефондіруемие, або розподільні, - передбачається виплата пенсій з поточних надходжень (PAYG). У нефондіруемой схеми, тільки починає функціонувати, витрати на пенсії, зрозуміло, дорівнюють нулю. Згодом їх розміри зростають. Динаміка витрат на виплату пенсій тут істотно залежить від розподілу працюючих учасників по віковим групам. Як вже зазначалося вище, дана схема не передбачає ніяких гарантій по виплаті пенсій, якщо НПФ ліквідується;
 • фондованим, або накопичувальні, - для виплат пенсій накопичуються певні фонди і резерви, ступінь гарантії пенсійних виплат визначається адекватністю накопичених активів наявними зобов'язаннями по виплатах пенсій що визначається при актуарному оцінюванні НПФ;
 • частково фондованим - в цих схемах передбачається створення резервів, але тільки для осіб, які вийшли на пенсію, або невеликих резервів на випадок виникнення надзвичайних обставин, а також для деяких спеціальних виплат.

У свою чергу, до фондованим, або накопичувальним, відносяться страхові та нестрахові схеми. Забезпечення пенсій в нестрахових схемах досягається або шляхом вкладень в інвестиційні або пайові фонди (вибір фонду зазвичай залишається за учасником), або за допомогою прямого накопичення на ощадних рахунках. В останньому випадку застосовуються ощадні схеми. У них виплати не ув'язуються з вірогідністю дожиття і передбачається успадкування накопичень. Даний метод забезпечення старості по суті являє собою покупку фінансової ренти, і його лише умовно можна назвати пенсійним. За кордоном подібного роду фінансові операції зазвичай здійснюються банками або іншими фінансовими інститутами і їх не відносять до діяльності пенсійних фондів; проте вони широко поширені в російських НПФ.

У страхових схемах враховуються ймовірності дожиття і, в принципі, немає успадкування накопичень (якщо спадкування деякої суми все-гаки передбачається, то воно повинно відповідним чином відшкодовуватися внесками). У ролі страховика тут виступає НПФ, страхувальника - роботодавець, а іноді і учасник.

У змішаних ощадно-страхових схемах передбачається послідовне використання двох видів пенсійних схем: на етапі накопичення застосовується ощадна схема, на етапі виплат пенсій - страхова.

Ощадні схеми більш зрозумілі рядових учасників НПФ. Однак для порівнянних умов пенсійного забезпечення вони дорожче, ніж страхові.

Принципово важливо поділ пенсійних схем на індивідуальні та групові, так як при груповому страхуванні використовуються дещо інші методи визначення розмірів внесків та виплат. Навіть тоді, коли страхуванням охоплена група (колектив) учасників, але кожен з них страхується індивідуально, воно не є груповим.

Нефондіруемие пенсійні схеми за своєю природою належать до груповим. Вони забезпечують пенсіями деякі групи або верстви населення, колективи професійних об'єднань, працівників окремих підприємств, фірм і т. П. Розміри пенсій визначаються встановленими правилами, тут немає і не може бути персональних накопичень.

Фондованим схеми бувають як індивідуальними, так і груповими, причому ощадні схеми - тільки індивідуальними, а страхові - індивідуальними або груповими. При індивідуальному ощадному забезпеченні пенсія кожного учасника повністю визначається його персональними накопиченнями. При індивідуальному страхуванні пенсії пов'язані з цими заощадженнями з урахуванням віку застрахованого. У свою чергу, при групповомстрахованії пенсія окремого учасника не пов'язана безпосередньо з його внесками, ні з персональними накопиченнями. Вона визначається, в основному, стажем і заробітною платою учасника. Зазвичай групові схеми передбачають більш широкий набір видів пенсійного забезпечення, ніж індивідуальні. За кордоном групові схеми прийняті в корпоративних фондах, прикладом яких може служити Фонд ООН.

При розробці конкретних методик актуарних розрахунків в пенсійній справі, крім основних, слід враховувати і ряд технічних ознак, що відносяться до окремих елементів пенсійних схем. Варіанти цих елементів зазвичай обумовлюються в правилах НПФ.

За тривалістю виплати пенсії можуть бути довічними і терміновими, або обмеженими; по частоті виплат - щомісячними, поквартальними, щорічними; по моменту виплат - пренумерандо (виплати на початку обумовлених періодів), рідко постнумерандо (виплати в кінці періодів) або на іншу обумовлену дату.

У НПФ внески сплачуються іноді одноразово, а найчастіше послідовно - через обумовлені тимчасові інтервали або за узгодженим графіком.

Крім пенсій по старості (або за вислугу років), пенсійні схеми, пропоновані НПФ, можуть передбачати виплати пенсій вдовам (вдівцям), дітям, по інвалідності, оплату ритуальних послуг, одноразові виплати при виході на пенсію ( lump sum), виплати викупних сум. Зрозуміло, чим більше зобов'язань у фонду, тим дорожче виявляється схема.

Наведені вище класифікації дозволяють конкретизувати умови забезпечення пенсіями в правилах НВФ, зазвичай містять набір з 5-12 пенсійних схем, кожна з яких має свої особливості.

Класифікація пенсійних схем дозволяє конкретизувати умови здійснення внесків та отримання пенсій, па основі яких актуарій розробляє систему математичних виразів, необхідних для вирішення відповідних проблем. Основними з них є:

 • • визначення розміру пенсії за сумою внесків і накопичень;
 • • визначення розміру внесків по заданій сумі пенсії;
 • • визначення накопичених зобов'язань фонду;
 • • розрахунок викупних сум;
 • • проведення актуарного оцінювання фонду, тобто визначення здатності фонду відповідати за своїми зобов'язаннями перед пенсіонерами в довгостроковій перспективі.

Актуарні розрахунки в пенсійному страхуванні базуються на двох основних принципах - фінансової еквівалентності зобов'язань страхувальника і страховика, і солідарності застрахованих.

Відповідно до принципу еквівалентності зобов'язань "чиста" ціна страхування (теоретична собівартість страхової операції), або нетто-премія, повинна дорівнювати вартості страхування. Нетто-премія є базою для розрахунку розміру дійсно виплачується премії або внеску. При його дотриманні на практиці виникає необхідність зіставлення грошових сум, виплачуваних у різний час (внески виробляються істотно раніше виплат пенсії) і мають різні ймовірності виплат.

Принцип фінансової еквівалентності зобов'язань реалізується за допомогою рівняння, в якому нетто-премія прирівнюється до актуарної вартості страхових платежів. Остання являє собою сучасну вартість страхових виплат урахуванням конкретних умов страхування. Завдання актуарія, отже, зводиться до складання такого рівняння.

В індивідуальних фондованим схемах НПФ принцип фінансової еквівалентності зобов'язань сторін-учасниць реалізується для кожного окремого учасника, тоді як в групових схемах пенсії еквівалентні накопичень для всіх учасників фонду в цілому, а для окремого учасника цей принцип може не дотримуватися.

Реалізація принципу фінансової еквівалентності багато в чому залежить від можливості отримати значення ймовірності настання страхових подій. Іноді об'єктивна оцінка такої ймовірності неможлива. У довгостроковому особистому страхуванні оцінки ймовірностей зазвичай мають досить об'єктивне обгрунтування, і засновані вони на таблицях смертності і таблицях вибуття застрахованих.

Дотримання принципу еквівалентності зобов'язань не усуває відомого ризику для страховика - йдеться про той випадок, коли страхові відшкодування перевищують рівень нетто-премії.

У практичній діяльності НПФ зустрічаються випадки нехтування принципом еквівалентності - прикладом тому може служити неправомірне завищення тарифів пенсійного страхування; проте цивілізований страховий ринок коригує такі відхилення.

Під солідарністю розуміють узгодженість інтересів. Солідарність у різних формах має місце в розподільних і накопичувальних схемах, за винятком ощадних - в них такий принцип, природно, не дотримується.

 • [1] Четиркін E. М. Актуарні розрахунки в недержавному пенсійному та медичному страхуванні. М .: Справа; АНХ 2009.
 
<<   ЗМІСТ   >>