Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Актуарні розрахунки

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Розрізняють декілька основних видів страхування життя.

Страхування на випадок смерті об'єднує види страхування, умови яких передбачають страхову виплату тільки в разі смерті застрахованого.

Страхування на дожиття включає види страхування, за якими передбачена виплата у зв'язку з дожиття застрахованого до певного моменту (до закінчення терміну страхування, до певного віку або події).

Змішане страхування з'єднує в одному договорі страхування на випадок смерті, страхування на дожиття (іноді і страхування від нещасних випадків). Кожна з названих груп страхування існує в чистому вигляді і використовується на практиці.

У загальному вигляді класифікацію моделей в страхуванні життя можна представити таким чином.

 • • По обліку зміни ціни грошей у часі (інфляції):
  • - короткострокові моделі - не враховують інфляцію, договору терміном до 1 року;
  • - довгострокові моделі - враховують інфляцію, договору строком більше 1 року.
 • • По моменту страхової виплати:
 • - безперервні моделі - передбачають виплати в момент настання страхової події (смерті, дожиття і т.д.);
 • - дискретні моделі - передбачають виплати в кінці року настання страхової події (смерті, дожиття і т.д.).
 • • По часу сплати страхових внесків страхової компанії або страхових внесків, що сплачуються страхувальником:
  • - пренумерандо - припускають виплати на початку року;
  • - постнумерандо - припускають виплати в кінці року.
 • • По частоті страхових виплат (внесків):
 • - одноразово (страхування сум (капіталу)) - виплати здійснюються (страхова премія вноситься) одноразово, одним фінансовим платежем;
 • - періодично (страхування рент (ануїтетів)) - виплати (внески) відбуваються в кілька етапів, потоками фінансових платежів.

Страхування на випадок смерті

За договорами страхування на випадок смерті страхова виплата здійснюється після смерті застрахованої особи. Страхувальник може укласти договір щодо власної життя або життя іншої особи. В останньому випадку для укладення договору потрібна письмова згода застрахованої особи.

Страхування на випадок смерті об'єднує види страхування, умови яких передбачають страхову виплату тільки в разі смерті застрахованого. Людина платить страхової компанії премію Р руб., А страховик погоджується виплатити спадкоємцям застрахованого страхову суму S руб. в разі його смерті. Якщо застрахований доживає до терміну закінчення договору, то виплати не проводяться, а сплачена премія залишається в розпорядженні страховика. Величина страхової виплати більше, ніж страхова премія: S> Р. Для актуаріїв страхової компанії важливо правильно розрахувати величину премії S, щоб в разі настання страхової події (смерті) зробити обіцяну виплату спадкоємцям. Купивши страховий поліс, застрахований позбавляє себе і сім'ю від ризику фінансових втрат, пов'язаних з невизначеністю моменту смерті. Цей ризик приймає на себе страхова компанія, і він закладається в тарифну ставку по даному виду страхування.

Договори страхування на випадок смерті поділяються на два види - довічне і термінове страхування (страхування на певний термін). При довічному страхуванні не встановлюється термін страхування, договір діє до настання смерті застрахованого. Тому узгоджена сума обов'язково буде виплачена, невідомий тільки момент виплати. При терміновому страхуванні, якщо протягом дії договору (наприклад, п'яти років) смерть застрахованого не наступила, ніяких виплат не проводиться.

Застрахованими за договором довічного страхування можуть бути особи віком до 65-70 років. Підставою для укладання договору є письмова заява встановленої форми, підписану страхувальником. У цій заяві, крім інших, містяться питання, що стосуються стану здоров'я застрахованого, що дозволяє страховику оцінити ступінь прийнятого на себе ризику. Страхову компанію цікавить наявність у застрахованої інвалідності, кардіологічних, онкологічних, неврологічних та інших захворювань, факти тривалої (більше 30 днів) тимчасової непрацездатності та госпіталізації (більше 10 днів) за останні 3-5 років і т.д. Якщо у людини є проблеми зі здоров'ям, то йому задають більш детальні питання і, в кінцевому рахунку, можуть запропонувати пройти медичне обстеження. Останнє зазвичай використовується при прийомі на страхування літніх людей. Як правило, на страхування не приймаються інваліди, важкохворі особи.

На практиці зустрічаються довічні договори на випадок смерті з обмеженим терміном сплати внесків. Умови договору передбачають виплату певної страхової суми бенефициарию після смерті застрахованого, коли б вона не настала. Страхувальник зобов'язується сплачувати внески на початку кожного періоду (року, місяця) до настання певного, обумовленого в договорі, терміну (наприклад, досягнення пенсійного віку).

При укладанні строкового договору страхова компанія виплачує обумовлену суму в разі смерті застрахованого в період дії страховки. Якщо він дожив до закінчення терміну страхування, то виплати не здійснюються. Такі договори укладаються на строк від 1 року до 20 років, але не більше ніж на період, після закінчення якого застрахований досягне 65-70-летнсго віку. Страхова сума може встановлюватися в будь-якому розмірі. Однак якщо договір укладається на стандартні (обмежені) суми, застосовується спрощена процедура оформлення страхування. Досить відповісти на медичні питання анкети страховика, і при задовільних відповідях сторони підписують договір. Якщо відповіді не влаштовують страхову компанію, або коли страхувальник бажає вибрати більш високу страхову суму, необхідно пройти лікарське огляд.

Страхування на дожиття

Зі страхування на дожиття страхова сума виплачується, якщо застрахований доживає до моменту, зафіксованого в договорі. Величина страхової суми визначається при укладанні договору, і вона складається, як правило, з сплачується страхової премії і запланованого доходу від інвестування цієї премії. Якщо застрахований вмирає протягом дії договору, страхова виплата не проводиться, а вигодонабувачу повертаються тільки сплачені внески. В даному виді страхування реалізується ощадна функція.

Відмінною особливістю видів страхування на дожиття є наявність у страхувальника права на отримання викупної суми при достроковому припиненні договору. Викупна сума являє собою частину накопичень, що утворилися за договором на день його розірвання, яка підлягає виплаті страхувальникові. Зазвичай право на викупну суму виникає за умови, що договір діяв не менше б місяців (може бути встановлений і триваліший термін). Ця вимога страховика пов'язане із забезпеченням стабільності його страхового портфеля, тобто обсягу і структури портфеля діючих страхових договорів. Розмір викупної суми залежить від тривалості минулого періоду страхування і терміну, на який був укладений договір. Наприклад, при 5-річний термін страхування викупна сума через 6 місяців дії договору становить приблизно 75% від утворилися накопичень, а через 4 роки і 6 місяців - 98,5%.

При складанні договору про страхування на дожиття відсутня вимога про заповнення анкети про стан здоров'я застрахованого, а тим більше - про проходження медичного огляду. Це цілком зрозуміло, тому що особам, які мають слабке здоров'я, страхуватися невигідно. Даний вид страхування в якійсь мірі схожий з банківським вкладом, бо отримується страхова сума є сумою сплачених внесків, збільшену на розмір інвестиційного доходу. В зарубіжних країнах накопичення через страхову компанію мають переваги перед банківськими, так як забезпечують більш високий дохід за рахунок довгостроковості вкладення. Доходи, отримані застрахованим за довгостроковими договорами (терміном на 5 - 10 і більше років), звільняються від оподаткування. До того ж, не всі доживають до терміну, зазначеного в договорі, і компанія звільняється від страхового відшкодування. Ці кошти перерозподіляються між дожівшімі учасниками страхування.

Змішане страхування життя

У змішаному страхуванні життя в одному договорі об'єднані страхування на дожиття і термінове страхування на випадок смерті. Змішане страхування життя завжди термінове. Перевага змішаного страхування життя в тому, що воно пропонує за меншу ціну укласти договір про покриття ризику і забезпечення заощаджень за допомогою одного поліса. Іноді в договір включаються події, властиві страхуванню від нещасних випадків і хвороб. Характерна особливість змішаного страхування полягає в тому, що страхове забезпечення обов'язково виплачується за кожним договором: або в зв'язку зі смертю застрахованого в період страхування, або при дожитті до кінця терміну, обумовленого договором. Однак, в цьому випадку не виникає достовірного події, так як невідомий момент смерті.

Страхова виплата здійснюється:

 • • в момент смерті застрахованого, якщо вона настала до закінчення дії договору страхування;
 • • в кінці періоду страхування, якщо смерть нс настала.

На практиці зустрічаються договори змішаного страхування життя з відстрочкою відповідальності на випадок смерті, коли виплата страхової суми провадиться:

 • • після закінчення терміну договору через п років, якщо застрахований дожив до кінця цього терміну,
 • • в момент смерті застрахованого, якщо вона сталася через, як мінімум, t років від початку договору і не пізніше кінця терміну договору.

Виплата проводиться при настанні смерті застрахованої особи в період дії договору від будь-якої причини за деякими винятками. Смерть застрахованого в результаті алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, самогубства (якщо до цього часу договір страхування діяв менше двох років), умисних дій страхувальника або вигодонабувача не зізнається страховим випадком. Розмір страхової виплати може бути диференційований залежно від причин смерті застрахованого: при дорожньо-транспортній пригоді - 300% страхової суми, в результаті нещасного випадку - 200%, при інших обставинах - 100% страхової суми. До страхових випадків може ставитися також постійна (іноді і тимчасова) втрата загальної працездатності, але тільки в результаті нещасного випадку. При повній втраті працездатності виплачується вся страхова сума, при частковій - частина страхової суми, відповідна відсотку втрати здатності до праці. Враховується загальна і професійна працездатність.

Якщо втрата працездатності значна, можуть надаватися пільги у вигляді часткового або повного звільнення від подальших внесків за договором страхування.

Зазвичай при настанні смерті застрахованого страхова сума виплачується одноразово відразу після встановлення факту страхового випадку. Можливі й інші варіанти виплат. Наприклад, надання страхового забезпечення вигодонабувачу може бути відкладено до закінчення терміну страхування з припиненням сплати належних внесків. Можлива також виплата після смерті застрахованого лише 50% страхової суми, а решти - після закінчення договору страхування. Ще один варіант страхування може полягати в тому, що з дня смерті застрахованого і до закінчення терміну страхування вигодонабувачу щорічно виплачується встановлений відсоток страхової суми (такий порядок виплат становить особливий інтерес для страхувальників, що мають на своєму утриманні дітей та інших осіб).

 
<<   ЗМІСТ   >>