Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Актуарні розрахунки

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФОРМИ І МЕТОДИ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ. ФАКУЛЬТАТИВНЕ І ДОГОВІРНЕ (ОБЛІГАТОРНА) ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

В основі перестрахування лежить договір, згідно з яким одна сторона (цедент) передає повністю або частково страховий ризик (або групу ризиків) іншій стороні - перестраховику, який в свою чергу бере на себе зобов'язання відшкодовувати цеденту відповідну частину страхового покриття.

За способом взаємозобов'язань цедента і цессіонера договори перестрахування бувають:

 • • факультативними;
 • • облігаторними (договірними);
 • • факультативно-облігаторними;
 • • облигаторно-факультативними.

Факультативне перестрахування (необов'язкове) (facultative reinsurance) - престрахованіе індивідуальних ризиків: передавальна страхова фірма - цедент (перестрахувальник) не має ніяких довгострокових зобов'язань з перестрахування ризиків перед перестрахувальником. У свою чергу, перестрахувальник також не має ніяких довгострокових зобов'язань щодо прийняття ризиків у перестрахування перед даними цедентом, може повністю або частково відмовитися від пропозиції цедента, висунути зустрічні умови, на яких ризик може бути прийнятий на перестрахування. Цей вид перестрахування історично з'явився першим на світовому страховому ринку.

Факультативне перестрахування передбачає для перестраховика і цедента право вибору. Для першого - приймати чи взагалі пропозицію про перестрахування оригінального договору, а для другого - передавати чи, і якщо так, то кому з перестрахувальників кожен певний ризик в перестрахування, грунтуючись в кожному випадку на певних умовах. Факультативне перестрахування є тим видом перестрахування, яке дає можливість перестраховикові ще до прийняття зобов'язань за договором уважно розглянути той чи інший ризик, відповідальність за яким він збирається взяти на себе. Компанія-цедент, що припускає передати частину своєї відповідальності за індивідуальним ризику в факультатив перестрахувальника, повинна надати останньому інформацію в такому обсязі, як якщо б вона передавала відповідальність за ризиком за прямим страхуванням.

Види страхування, що забезпечуються факультативним перестрахуванням:

 • 1) від вогню в промисловості;
 • 2) в морському страхуванні (каско, карго, технічні ризики - будівництво або реконструкція судів, бурових установок в море);
 • 3) в авіаційному страхуванні, в тому числі космічні ризики;
 • 4) технічні ризики в області:
  • - енергетики;
  • - промисловості;
  • - будівництва;
  • - комп'ютерних технологій.

Переваги факультативного перестрахування:

 • • дозволяє страхової компанії перестраховувати тільки окремі, дійсно небезпечні для неї ризики;
 • • забезпечує повну свободу сторін у прийнятті рішень з усіх питань перестрахування даного ризику.

Недоліки необов'язкового безперервного страхування:

 • • цеденту свобода в прийнятті рішень цессіонером не завжди вигідна, наприклад в разі призначення цессіонером високу відзнаку;
 • • через повної свободи у вирішенні питання про участь в перестрахуванні всіх суб'єктів цієї угоди договір перестрахування може виявитися неукладеним, і особливо складний ризик виявиться або не перестрахуватися, або перестрахуватися лише частково;
 • • для перестрахувальника недоліком факультативного перестрахування є те, що у нього зазвичай буває мало часу, щоб ретельно проаналізувати ризик, пропонований в перестрахування;
 • • дуже складна процедура укладання угоди по факультативному перестрахуванню займає багато часу, тому перестрахувальник може звернутися до іншого страховика, особливо якщо той запропонує цеденту більш вигідні умови.

Договірне перестрахування (облігаторна, обов'язкове) ( obligatory reinsurance): угода про автоматичне перестрахування між цедентом і цессіонером, відповідно до якого перестрахувальник зобов'язується приймати всі передані йому ризики, як правило, протягом одного року або декількох років (частіше довгострокове).

Договірне перестрахування відноситься не до одного ризику, а до всього портфелю (або субпортфелю).

Договір облігаторного перестрахування зобов'язує цедента передати перестраховику в межах певної частки всі ризики одного і того ж характеру, взяті на страхування в тій чи іншій країні, наприклад, ризики пожежі та непрямі ризики. Передача таких часток ризиків перестраховику здійснюється тільки тоді, коли страхова сума перевищує певне раніше власну участь страховика.

Облігаторне перестрахування дешевше факультативного. Воно передбачає встановлення між цедентом і цессіонером відносин повної взаємної довіри. Передача ризиків відбувається в рамках юридичного документа - договору, який має ряд положень, практично ідентичних для всіх країн світу.

Перестрахувальник зобов'язаний прийняти всі передані йому в перестрахування ризики, передбачені договором. Такі прийняття носять автоматичний характер і не вимагають підтвердження з боку перестрахувальника в кожному випадку. Цедент самостійно здійснює оцінку ризику, переданого відповідно до договору перестрахування. Якщо страховик, що передає ризик у перестрахування, діє халатно, без дотримання інтересів перестрахувальника, останній має право не підкоритися рішенням і діям цедента.

Крім нижчої ціни, договірне перестрахування має ще ряд переваг в порівнянні з факультативним. Перш за все, воно вигідно цеденту, так як все заздалегідь обумовлені ризики гарантовані перестрахувальної захистом; по-друге, при договірному перестрахуванні охоплюється весь або значна частина страхового портфеля цедента за обумовленим виду ризиків.

Істотний недолік облігаторного перестрахування - необхідність передачі цедентом всіх ризиків, в тому числі і тих, які він міг би залишити на власному утриманні, з відповідною втратою частини страхової премії.

Факультативно-облігаторна форма договору дає цеденту свободу прийняття рішень: щодо яких ризиків і в якому розмірі слід їх передати цессіонерам. У свою чергу цессіонер зобов'язаний прийняти цедірованние частки ризиків на заздалегідь обговорених умовах. Перестрахувальникові ця форма договору може бути невигідна і небезпечна, оскільки перестраховик, провівши аналіз ризиків у страховому портфелі, може передати в перестрахування найнебезпечніші ризики. Тому така форма договору полягає тільки з перестраховиками, які користуються повною довірою перестраховиків.

При облигаторно-факультативному перестрахуванні перестрахувальник зобов'язаний передати перестраховику в перестрахування на умовах укладеного з ним договору зобов'язання по страховій виплаті або частина зобов'язань по страховій виплаті за основними договорами страхування, укладеними перестрахувальником і підпадають під умови зазначеного договору перестрахування, а перестрахувальник має право перестрахувати зазначені зобов'язання або частина зазначених зобов'язань або відмовити в їх перестрахуванні.

 
<<   ЗМІСТ   >>